en

Inovacijų valdymas ir antreprenerystė

Tai studijų programa, ugdanti vadybinę kompetenciją kurti, diegti ir valdyti inovacinius procesus organizacijose bei kurti ir vystyti inovacinius verslus skirtingose industrijose. Programoje ugdomas kūrybinis mąstymas, gebėjimas inicijuoti produktų, procesų ir vertės pasiūlymų inovacijas, kurti rinkas plečiančias ir kuriamą vertę maksimizuojančias strategijas. Ugdymas paremtas sistemine vadybos, technologijų, finansų ir teisės žinių integracija verslo valdymo sprendimams priimti.

  • Vadybos magistro studijos KTU – tarp geriausių vadybos magistrantūrų Lietuvos universitetuose (žurnalo „Reitingai“ 2018 m. duomenys).

Studijų programa turi du kelius: 1) dvejų metų „Inovacijų valdymo ir antreprenerystės“ programos studijas Lietuvoje, įgyjant verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį ir 2) jungtinės programos GTIME studijas.

Kauno technologijos universitetas (KTU) vykdo jungtinę Globalaus technologijų ir inovacijų valdymo bei antreprenerystės (angl. Global Technology and Innovation Management & Entrepreneurship – GTIME) magistrantūros studijų programą šešių pripažintų pasaulio universitetų konsorciume.

Pasirinkę GTIME studijas, pirmuosius studijų metus studijuosite Hamburgo technologijų universitete ir įgysite pagrindines technologijų ir inovacijų valdymo kompetencijas. Antrųjų metų studijoms galėsite rinksis vieną iš partnerių universitetų pagal specializavimosi kryptį.

Plačiau apie GTIME magistrantūros studijų galimybes https://www.g-time.org/

Kviestiniai lektoriai

Max von Zedtwitz

St. Gallen universitetas (Šveicarija), GLORAD tyrimų centro direktorius (Kinija, Rusija, Šveicarija, JAV).

Denis Titkov

InSwipe sprendimo įkūrėjas ir bendrasavininkas, E-faktūra vadovas

Ernesta Žiogienė

Advokatų kontoros „PR1MUS“ partnerė, advokatė

Stephan Buse

TUHH Hamburgo technologijų universitetas (Vokietija), Technologijų ir inovacijų valdymo instituto direktoriaus pavaduotojas

Justinas Taruška

UAB „Chemcentras“ generalinis direktorius, „Unboxed“ bendraįkūrėjas ir valdybos narys

Arminas Ragauskas

KTU Sveikatos telematikos instituto direktorius

Xavier Pavie

ESSEC verslo mokykla, Institute of Service innovation and strategy (Prancūzija)

Vladas Lašas

Verslininkas ir visuomenės veikėjas, UAB „Skubios siuntos“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, „Lietuva 2030“ Valstybės pažangos tarybos narys

Donatas Smailys

Influencerių marketingo platformos „Unboxed“ vykdantysis direktorius

Povilas Junevičius

Advokatų kontora PR1MUS, advokatas, asocijuotas partneris
 

Programos vertės

Studijos

Studijos paremtos pažangiausia pasauline inovacijų valdymo ir antreprenerystės ugdymo patirtimi

Studijų programa parengta remiantis naujausia didaktine Stanfordo, Berklio ir Aalto universitetų patirtimi. Interaktyvūs mokymo metodai, atvejų analize paremtas ugdymas, aukšta apmokytų lektorių kompetencija ir naujausių Europinių instrumentų, skirtų verslui, įsisavinimas lemia studijų proceso rezultatyvumą. Dauguma programos absolventų sukuria sėkmingus inovacinius verslus, vadovauja kūrybinėms komandoms ir kuria įmonėse, skinančiose laurus nacionaliniuose ir tarptautiniuose verslo konkursuose.

Įgūdžiai

Didžiausias dėmesys praktiniams įgūdžiams ir verslo projektams

Studijų programoje didelis dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių lavinimui ir verslo projektų rengimui. Nuo 2013 m. studijuojantieji kasmet dalyvauja Silicio slėnyje vykstančiuose konkursuose „SiliconValley Innovation Challenge“ ir „Sillicon Valley Business Plan Competition“, kur savo projektines idėjas aprobuoja tarp aukščiausio lygio ekspertų. 2013 m. „Silicon Valley Innovation Challenge“ konkurse KTU komanda apdovanota „Inovatyviausios idėjos“ kategorijoje, o 2014 m. su kitomis stipriausiomis komandomis pasidalijo 4–8 vietomis. 2018 m. KTU jungtinė komanda „Best overall innovation” kategorijoje užėmė 3-ią vietą.

Studijų programos turinys

Ugdomų kompetencijų derinys yra savitas studijų programų rinkoje ir orientuotas į šiandienos verslo poreikius

Programoje akcentuojamos trys esminės viena kitą papildančios vadybos kompetencijos: (1) inovacijų valdymas, (2) organizacijų vystymas, ir (3) verslo vertės valdymas. Vadybos, technologinių, finansinių ir teisinių žinių integracija studijų moduliuose ugdo įvairiapusio analitinio mąstymo, kūrybiškus, plataus akiračio specialistus, pajėgius kurti inovacinius verslus, tobulinti verslo procesus, dirbti kūrybinėse komandose įvairiose industrijose,vystyti verte pagrįstas organizacijų plėtros strategijas.

Rengiant magistro baigiamuosius darbus ir kitus projektus bendradarbiaujama su programos socialiniais partneriais:

  • Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas
  • Nacionalinis inovacijų ir verslo centras
  • Lazerių asociacijos įmonės
  • „Barclays“, „Western Union“, „IBM Lietuva“, „Adform“
  • KTU „Startup Space“ startuoliai
  • „Versli Lietuva“.
Infrastruktūra

KTU „Santakos“ slėnis – ideali vieta kurti idėjas ir vystyti verslą

KTU Mokslo, technologijų ir verslo centras sudaro unikalias sąlygas universiteto erdvėse aprobuoti idėjas, kurti ir testuoti prototipus, rengti verslo planus bei steigti įmones. Infrastruktūra skirta pradedantiems verslininkams, inžinieriams, dizaineriams ir visiems, kuriantiems produktus, skirtus pakeisti pasaulį. KTU „Startup space“ bazėje veiklą vykdo per 40 startuolių. Galbūt kitas startuolis, įsikursiantis Santakos slėnyje, bus tavasis?

Tarptautinės galimybės

Kiekvienam studijuojančiajam užtikrinama galimybė bent vieną semestrą studijuoti pasirinktame užsienio universitete, atlikti praktiką užsienio verslo įmonėje bei įsilieti į tarptautinių mokslinių tyrimų projektus

Pagal Erasmus mainų sutartis studijuojantieji turi galimybę išvykti vieno semestro trukmės studijoms į pasirinktą užsienio universitetą arba ne ilgesnei kaip 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje. Dauguma programos lektorių priklauso įvairiems tarptautiniams tyrėjų ir ekspertų tinklams bei asociacijoms, vykdantiems plataus masto tyrimų projektus. Visi iniciatyvūs programos studentai yra kviečiami prisijungti prie tarptautinių tyrėjų komandų, kad galėtų pasisemti naujausių studijų srities žinių ir įgauti darbo tarptautiniuose projektuose patirties.

 

Įgūdžių aprašas

Inovacijos – kūrimas, diegimas, ekonominis vertinimas
Verslo vystymas – inovacinių produktų vystymas, sprendimų komercializacija, novatoriški verslo modeliai, rinkų plėtra ir strategijos, kapitalo pritraukimas, partnerysčių vystymas
Verslo vertės valdymas – verslo vertinimas, inovacijų įtaka verslo vertei, susijungimai, konsolidacija
Organizacijų „žinojimo“ vystymas – kūrybinis mąstymas, produktyvių žinių sklaida, idėjų apsauga ir komercializacija, intelektinio kapitalo valdymas
Kūrybiškumo skatinimas Inovacijų valdymas Verslo vystymas Verslo vertinimas ir vertės valdymas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Edmundas Padvaiskas

UAB „Rosteka“ generalinis direktorius

 

Siekiant konkurencingo verslo privalu būti dinamiškam, kūrybiškam ir nebijoti keistis. Mūsų įmonės augimą ir sėkmę lemia nuolatinės inovacijos, nukreiptos į kompleksinių sprendimų klientui kūrimą, aukščiausią kokybę, ekologinės ir socialinės atsakomybės užtikrinimą. Galimybė klientui pasiūlyti didžiausią vertę kyla iš drąsių, iniciatyvių, į pokyčius orientuotų specialistų, kurių poreikį jaučiame kasdien.

Artūras Kanapkis

UAB „Baltic Synergy“ vadovas, prekės ženklo „TimeResistance“ kūrėjas

 

Šios programos studijos – vienas geriausių sprendimų mano karjeroje. Studijų programos kokybę lemia tiek jos turinys, tiek ir išskirtinė dėstytojų kompetencija. Šioje programoje turėjau galimybę dirbti su pripažintais profesionalais, iš kurių gavau daug vertingų patarimų savo verslo vystymo pradžioje. Įgytas žinias taikau kasdien. Jos yra pagrindas, kurį, prieš kurdamas verslą, privalo žinoti kiekvienas. Studijos taip pat atvėrė galimybes išvykti studijuoti į užsienį bei pabendrauti su užsienio profesoriais čia, Lietuvoje. Kai kurios užsimezgusios pažintys išaugo ir į profesinį bendradarbiavimą.

Karjera

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Dr. Rasa Lalienė

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-329, Kaunas

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama