Inovacijų valdymas ir antreprenerystė

Du metai studijų KTU ir jūs – verslo vadybos magistras bei žmogus, pasiruošęs savo idėjomis užkariauti visą pasaulį. Ši studijų programa unikali tuo, kad universaliai tinka visiems, siekiantiems ambicingų tikslų inovacijų ir antreprenerystės srityje. Tai puikus pasirinkimas tiek svajojantiems apie savo inovatyvų verslą, tiek siekiantiems aukštų pozicijų geriausiose įmonėse.

Inovacijų valdymo ir antreprenerystės studijų programos užduotis – jūsų tikslus paversti realybe. Išmoksite ne tik kurti rinkos taisykles keičiančias inovacijas, bet ir valdyti inovatyvius verslus skirtingose industrijose. Studijuojant suteikiame pačias geriausias galimybes, todėl galite rinktis, ar norite dvejus metus studijuoti KTU ar gauti dvigubą diplomą pasirinkus jungtinę magistrantūros studijų programą GTIME.

Studijos organizuojamos darbo dienų vakarais, derinant kontaktinę ir nuotolinę formas, studijų moduliai vykdomi ciklais.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro laipsnis
IR ≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Inovacijos – kūrimas, diegimas, ekonominis vertinimas
Verslo vystymas – inovacinių produktų vystymas, sprendimų komercializacija, novatoriški verslo modeliai, rinkų plėtra ir strategijos, kapitalo pritraukimas, partnerysčių vystymas
Verslo vertės valdymas – verslo vertinimas, inovacijų įtaka verslo vertei, susijungimai, konsolidacija
Organizacijų „žinojimo“ vystymas – kūrybinis mąstymas, produktyvių žinių sklaida, idėjų apsauga ir komercializacija, intelektinio kapitalo valdymas
Kūrybiškumo skatinimas Inovacijų valdymas Verslo vystymas Verslo vertinimas ir vertės valdymas

 

 

Programos vertės

Atveriančios duris į pasaulį studijos

KTU vykdo jungtinę magistrantūros studijų programą GTIME (angl. Global Technology and Innovation Management & Entrepreneurship) šešių pripažintų pasaulio universitetų konsorciume, todėl turite puikią galimybę studijuoti užsienyje ir gauti dvigubą diplomą. Pirmuosius metus studijuosite Vokietijoje, Hamburgo technologijų universitete, ir įgysite pagrindines technologijų ir inovacijų valdymo žinias. Antrųjų metų studijoms galėsite rinktis vieną iš partnerių universitetų.

Priėmimą į GTIME vykdo Hamburgo technologijų universitetas kiekvienais metais iki kovo 1 d. prieš prasidedant priėmimui į KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto vykdomų magistrantūros studijų programų priėmimą.

Atveriančios duris į pasaulį studijos

KTU kaip Berklio, Stanfordo ar Aalto universitetuose

Studijų programa parengta bendradarbiaujant su šiais universitetais ir remiantis jų sukaupta patirtimi. Pažangūs mokymosi metodai, aktyvūs, mokslo ir verslo naujovėmis besidomintys dėstytojai, naujausi verslo valdymo instrumentai – tai tik pradžia. Daugelis programos absolventų kuria startuolius ar vadovauja komandoms kuriant inovatyvius produktus ar paslaugas.

Integruotas išvažiuojamasis vizitas

Studijų programoje integruotas išvažiuojamasis vizitas į didžiausios pasaulio laboratorijos CERN Inovacijų centrą Šveicarijoje. Tai vienos savaitės trukmės intensyvios kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas – vystyti inovatyvius sprendimus, skirtus Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų (SDG) įgyvendinimo iššūkiams spręsti.

Patirtis tarptautiniuose projektuose

Visi iniciatyvūs programos studentai yra kviečiami prisijungti prie tarptautinių tyrėjų komandų, kur galėtų pasisemti naujausių studijų srities žinių ir įgauti darbo tarptautiniuose projektuose patirties.

Studijuojant galima rinktis

2 semestre šią programą studijuojantieji rinksis tokias studijų alternatyvas: Tarpkryptis ekspertas MA+ arba Krypties ekspertas.

Pasirinkę MA+ programą studentai greta pagrindinės krypties studijų, įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje. 1 semestro pradžioje studentai turi nuspręsti ar nori rinktis MA+ alternatyvą ir kokią kompetenciją rinksis (po 1 modulį 1-3 semestruose). Pasirinkę krypties eksperto alternatyvą studentai gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Tai studentai daro dalyvaudami iššūkio projekte „Hands on“ arba klausydami 3 pasirinktus studijų modulius.

 

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

– Valdyti inovacijas strateginiame ir operatyviniame organizacijos lygmenyje.
– Atpažinti, vertinti ir valdyti organizacijos intelektinį kapitalą.
– Spręsti strategines problemas, rengti ir įgyvendinti verslo strategijas.
– Kurti ir diegti vertės inovacijas.
– Inicijuoti ir kurti technologinio verslo koncepciją.
– Taikyti kūrybinio mąstymo įrankius priimant vadybinius sprendimus.
 

Gali tapti

Tai žmogus, išmanantis inovacijų ekosistemą, technologijų ir inovacijų plėtros tendencijas, verslo situaciją ir poreikius, bei gebantis auginti pasauliniu mastu konkurencingą ir inovatyvų verslą.

Tai žmogus, dirbantis inovacijų centre, agentūroje ar įmonėje, atsakingas už produktyvų bendradarbiavimą tarp įmonės ir mokslo centrų, siekiant vystyti naujas technologijas, įvertinti jų komercinį potencialą bei užtikrinti inovacijų sklaidos, technologijų perdavimo ir MTEP rezultatų komercializvimo mechanizmą.

Tai specialistas, atsakingas už inovatyvių projektų iniciavimą, planavimą ir įgyvendinimą bei projektų įgyvendinimui sudarytų komandų darbo organizavimą, kuriant inovatyvius sprendimus ateičiai.

Galite kurti ir plėtoti individualų inovatyvų ar socialinį verslą ar startuolį ir jam vadovauti.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

Hands on

Iššūkio projekto modulis yra pasirenkamasis, skirtas antro kurso magistrantams. Šio modulio apimtis – 15 ECTS kreditų. 10 savaičių studentai dirbs tarpdisciplininėje komandoje. Iššūkio projekto rezultatas – konsultacinis projektas, parengtas realiai, socialinio partnerio suformuluotai problemai išspręsti. Verslo lyderiai (KTU alumnai) taps mentoriais ir teiks grįžtamąjį ryšį studentams. Šį modulį pasirinkę studentai turės galimybę testuoti nestandartinius OUT OF THE BOX strateginius sprendinius realioje situacijoje, įgis patirties dirbdami tarpdisciplininėje TOP vadovų komandoje (simuliacija), ugdys asmeninę lyderystę bei stiprins profesinį portfelį.

 

 

Daugiau informacijos apie Hands on iššūkio projektą.

 

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Monika  Petraitė

Monika Petraitė

Inovacijų vadyba
Arminas Ragauskas

Arminas Ragauskas

Inovacijų vadyba
Robertas  Jucevičius

Robertas Jucevičius

Verslo modelio inovacijos
Maximilian Joachim von Zedtwitz

Maximilian Joachim Von Zedtwitz

Technologijų antreprenerystė
Lina  Užienė

Lina Užienė

Intelektinio kapitalo valdymas
Kęstutis  Duoba

Kęstutis Duoba

Intelektinės nuosavybės valdymas
Rūta  Čiutienė

Rūta Čiutienė

Strateginis projektų valdymas
Rytis Krušinskas

Rytis Krušinskas

Verslo vertinimas ir ryšių su investuotojais valdymas

 

 

Atsiliepimai

Edmundas Padvaiskas

Edmundas Padvaiskas

UAB „Rosteka“ generalinis direktorius

 

Siekiant konkurencingo verslo privalu būti dinamiškam, kūrybiškam ir nebijoti keistis. Mūsų įmonės augimą ir sėkmę lemia nuolatinės inovacijos, nukreiptos į kompleksinių sprendimų klientui kūrimą, aukščiausią kokybę, ekologinės ir socialinės atsakomybės užtikrinimą. Galimybė klientui pasiūlyti didžiausią vertę kyla iš drąsių, iniciatyvių, į pokyčius orientuotų specialistų, kurių poreikį jaučiame kasdien.

Artūras Kanapkis

Artūras Kanapkis

UAB „Baltic Synergy“ vadovas, prekės ženklo „TimeResistance“ kūrėjas

 

Šios programos studijos – vienas geriausių sprendimų mano karjeroje. Studijų programos kokybę lemia tiek jos turinys, tiek ir išskirtinė dėstytojų kompetencija. Šioje programoje turėjau galimybę dirbti su pripažintais profesionalais, iš kurių gavau daug vertingų patarimų savo verslo vystymo pradžioje. Įgytas žinias taikau kasdien. Jos yra pagrindas, kurį, prieš kurdamas verslą, privalo žinoti kiekvienas. Studijos taip pat atvėrė galimybes išvykti studijuoti į užsienį bei pabendrauti su užsienio profesoriais čia, Lietuvoje. Kai kurios užsimezgusios pažintys išaugo ir į profesinį bendradarbiavimą.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programų vadovė
Doc. dr. Rasa Lalienė
el. p. rasa.laliene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Kristina Kundelienė
el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt