ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Inovacijų valdymas ir antreprenerystė

Du metai studijų KTU ir jūs – verslo vadybos magistras bei žmogus, pasiruošęs savo idėjomis užkariauti visą pasaulį. Ši studijų programa unikali tuo, kad universaliai tinka visiems, siekiantiems ambicingų tikslų inovacijų ir antreprenerystės srityje. Tai puikus pasirinkimas tiek svajojantiems apie savo inovatyvų verslą, tiek siekiantiems aukštų pozicijų geriausiose įmonėse.

Inovacijų valdymo ir antreprenerystės studijų programos užduotis – jūsų tikslus paversti realybe. Išmoksite ne tik kurti rinkos taisykles keičiančias inovacijas, bet ir valdyti inovatyvius verslus skirtingose industrijose.

Studijos, atveriančios duris į pasaulį

Idėjos, kurios pakeičia verslo taisykles, gali gimti bet kur, tačiau norėdami sugalvoti kažką ypatingo, turite būti įkvėpti. Siekiame jums suteikti pačias geriausias galimybes studijuoti, todėl galite rinktis iš šių variantų: dviejų metų studijos KTU, jungtinė magistrantūros studijų programa GTIME ar „Erasmus“ mainai.

KTU + GTIME

KTU vykdo jungtinę magistrantūros studijų programą GTIME (angl. Global Technology and Innovation Management & Entrepreneurship) šešių pripažintų pasaulio universitetų konsorciume. Tad turite puikią galimybę studijuoti užsienyje ir gauti dvigubą diplomą. Pirmuosius metus studijuosite Vokietijoje, Hamburgo technologijų universitete, ir įgysite pagrindines technologijų ir inovacijų valdymo žinias. Antrųjų metų studijoms galėsite rinktis vieną iš partnerių universitetų*.

Plačiau apie GTIME studijų galimybes https://www.g-time.org/

* – priėmimą į GTIME vykdo Hamburgo technologijų universitetas kiekvienais metais iki kovo 1 d., prieš prasidedant priėmimui į KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto vykdomų magistrantūros studijų programų priėmimą.

Šią programą studijuojantieji gali rinktis tokias studijų alternatyvas:

 • Tarpkryptis ekspertas MA+. Studentas, greta pagrindinės krypties studijų, įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. 1 semestro pradžioje studentas renkasi MA+ kompetenciją (po 1 modulį 1-3 semestruose). MA+ kompetencijų sąrašas pateikiamas žemiau.
 • Krypties ekspertas. Studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Jei studentas nesirenka tarpkypčio eksperto MA+ studijų, 2 semestre renkasi vieną iš šių alternatyvų:
  • Hands on – Iššūkio projektą (10+5 kr. 3 semestre). Studentas tobulina savo asmenines ir profesines kompetencijas. Dirbdamas drauge su mentoriais, magistrantas įgyja profesinės patirties, sprendžia realias problemas. Šį modulį pasirinkę studentai turi galimybę realioje situacijoje testuoti nestandartinius, OUT OF THE BOX, strateginius sprendinius, įgyti patirties, dirbant tarpdisciplininėje TOP vadovų komandoje.
  • 3 studijų modulius (viso 15 kr.). Moduliai įvardyti „Studijų programos moduliai pagal semestrus“ (žr. 3 semestrą).

Pasinaudokite galimybe studijuoti užsienyje

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių

visų studijų krypčių grupių

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės;
ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

visų studijų krypčių grupių;
ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai;
arba 40-60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

 • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2022-2023 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą

Nuolatinė studijų forma 4096 €
Kredito kaina 68,27 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė
Dr. Rasa Lalienė
Gedimino g. 50-329, Kaunas
Tel. +370 679 14 795

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Inovacijos – kūrimas, diegimas, ekonominis vertinimas
Verslo vystymas – inovacinių produktų vystymas, sprendimų komercializacija, novatoriški verslo modeliai, rinkų plėtra ir strategijos, kapitalo pritraukimas, partnerysčių vystymas
Verslo vertės valdymas – verslo vertinimas, inovacijų įtaka verslo vertei, susijungimai, konsolidacija
Organizacijų „žinojimo“ vystymas – kūrybinis mąstymas, produktyvių žinių sklaida, idėjų apsauga ir komercializacija, intelektinio kapitalo valdymas
Kūrybiškumo skatinimas Inovacijų valdymas Verslo vystymas Verslo vertinimas ir vertės valdymas

 

 

Programos vertės

KTU kaip Berklio, Stanfordo ar Aalto universitetuose

Studijų programa parengta bendradarbiaujant su šiais universitetais ir remiantis jų sukaupta patirtimi. Pažangūs mokymosi metodai, aktyvūs, mokslo ir verslo naujovėmis besidomintys dėstytojai, naujausi verslo valdymo instrumentai – tai tik pradžia. Daugelis programos absolventų kuria startuolius ar vadovauja komandoms kuriant inovatyvius produktus ar paslaugas.

Įvairių sričių kviestiniai lektoriai

Universitete dėl jūsų svečiuosis skirtingų disciplinų mokslininkai ir verslo atstovai, kurie leis susipažinti su temomis iš daugybės sričių.

Patirtis tarptautiniuose projektuose

Visi iniciatyvūs programos studentai yra kviečiami prisijungti prie tarptautinių tyrėjų komandų, kur galėtų pasisemti naujausių studijų srities žinių ir įgauti darbo tarptautiniuose projektuose patirties.

 

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Valdyti inovacijas strateginiame ir operatyviniame organizacijos lygmenyje.

Atpažinti, vertinti ir valdyti organizacijos intelektinį kapitalą.

Spręsti strategines problemas, rengti ir įgyvendinti verslo strategijas.

Kurti ir diegti vertės inovacijas.

Inicijuoti ir kurti technologinio verslo koncepciją.

Taikyti kūrybinio mąstymo įrankius priimant vadybinius sprendimus.

 

 

Gali tapti

Tai žmogus, išmanantis inovacijų ekosistemą, technologijų ir inovacijų plėtros tendencijas, verslo situaciją ir poreikius, bei gebantis auginti pasauliniu mastu konkurencingą ir inovatyvų verslą.

Tai žmogus, dirbantis inovacijų centre, agentūroje ar įmonėje, atsakingas už produktyvų bendradarbiavimą tarp įmonės ir mokslo centrų, siekiant vystyti naujas technologijas, įvertinti jų komercinį potencialą bei užtikrinti inovacijų sklaidos, technologijų perdavimo ir MTEP rezultatų komercializvimo mechanizmą.

Tai specialistas, atsakingas už inovatyvių projektų iniciavimą, planavimą ir įgyvendinimą bei projektų įgyvendinimui sudarytų komandų darbo organizavimą, kuriant inovatyvius sprendimus ateičiai.

Galite kurti ir plėtoti individualų inovatyvų ar socialinį verslą ar startuolį ir jam vadovauti.

 

 

MA+ kompetencijos

MA+ kompetencija

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

 

Hands on

Iššūkio projekto modulis yra pasirenkamasis, skirtas antro kurso magistrantams. Šio modulio apimtis – 15 ECTS kreditų. 10 savaičių studentai dirbs tarpdisciplininėje komandoje. Iššūkio projekto rezultatas – konsultacinis projektas, parengtas realiai, socialinio partnerio suformuluotai problemai išspręsti. Verslo lyderiai (KTU alumnai) taps mentoriais ir teiks grįžtamąjį ryšį studentams. Šį modulį pasirinkę studentai turės galimybę testuoti nestandartinius OUT OF THE BOX strateginius sprendinius realioje situacijoje, įgis patirties dirbdami tarpdisciplininėje TOP vadovų komandoje (simuliacija), ugdys asmeninę lyderystę bei stiprins profesinį portfelį.

 

 

Daugiau informacijos apie Hands on iššūkio projektą.

 

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Monika Petraitė

Monika Petraitė

Inovacijų vadyba
Arminas Ragauskas

Arminas Ragauskas

Inovacijų vadyba
Robertas Jucevičius

Robertas Jucevičius

Verslo modelio inovacijos
Maximilian Joachim von Zedtwitz

Maximilian Joachim Von Zedtwitz

Technologijų antreprenerystė
Lina Užienė

Lina Užienė

Intelektinio kapitalo valdymas
Kęstutis Duoba

Kęstutis Duoba

Intelektinės nuosavybės valdymas
Rūta Čiutienė

Rūta Čiutienė

Strateginis projektų valdymas
Rytis Krušinskas

Rytis Krušinskas

Verslo vertinimas ir ryšių su investuotojais valdymas

 

 

Atsiliepimai

Edmundas Padvaiskas

Edmundas Padvaiskas

UAB „Rosteka“ generalinis direktorius

 

Siekiant konkurencingo verslo privalu būti dinamiškam, kūrybiškam ir nebijoti keistis. Mūsų įmonės augimą ir sėkmę lemia nuolatinės inovacijos, nukreiptos į kompleksinių sprendimų klientui kūrimą, aukščiausią kokybę, ekologinės ir socialinės atsakomybės užtikrinimą. Galimybė klientui pasiūlyti didžiausią vertę kyla iš drąsių, iniciatyvių, į pokyčius orientuotų specialistų, kurių poreikį jaučiame kasdien.

Artūras Kanapkis

Artūras Kanapkis

UAB „Baltic Synergy“ vadovas, prekės ženklo „TimeResistance“ kūrėjas

 

Šios programos studijos – vienas geriausių sprendimų mano karjeroje. Studijų programos kokybę lemia tiek jos turinys, tiek ir išskirtinė dėstytojų kompetencija. Šioje programoje turėjau galimybę dirbti su pripažintais profesionalais, iš kurių gavau daug vertingų patarimų savo verslo vystymo pradžioje. Įgytas žinias taikau kasdien. Jos yra pagrindas, kurį, prieš kurdamas verslą, privalo žinoti kiekvienas. Studijos taip pat atvėrė galimybes išvykti studijuoti į užsienį bei pabendrauti su užsienio profesoriais čia, Lietuvoje. Kai kurios užsimezgusios pažintys išaugo ir į profesinį bendradarbiavimą.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė
Dr. Rasa Lalienė
Gedimino g. 50-329, Kaunas
Tel. +370 679 14 795