Inovacijų valdymas ir antreprenerystė

6211LX031 Verslo vadybos magistras N - 2 m. I - 3 m. Kaunas

Tai studijų programa, ugdanti vadybinę kompetenciją kurti, diegti ir valdyti inovacinius procesus organizacijose bei kurti ir vystyti inovacinius verslus skirtingose industrijose. Programoje ugdomas kūrybinis mąstymas, gebėjimas inicijuoti produktų, procesų ir vertės pasiūlymų inovacijas, kurti rinkas plečiančias ir kuriamą vertę maksimizuojančias strategijas. Ugdymas paremtas sistemine vadybos, technologijų, finansų ir teisės žinių integracija verslo valdymo sprendimams priimti.

Užsiėmimai vyksta cikline forma darbo dienų vakarais.

Vadybos magistro studijos KTU – tarp geriausių vadybos magistrantūrų Lietuvos universitetuose (žurnalo „Reitingai“ 2017 m. duomenys).

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Max von Zedtwitz

St. Gallen universitetas (Šveicarija), GLORAD tyrimų centro direktorius (Kinija, Rusija, Šveicarija, JAV).

Denis Titkov

InSwipe sprendimo įkūrėjas ir bendrasavininkas, E-faktūra vadovas

Stephan Buse

TUHH Hamburgo technologijų universitetas (Vokietija), Technologijų ir inovacijų valdymo instituto direktoriaus pavaduotojas

Prof. Arminas Ragauskas

KTU Sveikatos telematikos instituto direktorius

Xavier Pavie

ESSEC verslo mokykla, Institute of Service innovation and strategy (Prancūzija)

Vladas Lašas

Verslininkas ir visuomenės veikėjas, UAB „Skubios siuntos“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, „Lietuva 2030“ Valstybės pažangos tarybos narys
Ernesta-Ziogiene

Ernesta Žiogienė

Advokatų kontora PR1MUS, advokatė, partnerė.

Justinas Taruška

„Unboxed“ bendraįkūrėjas

Donatas Smailys

KTU Startup Space vadovas
Povilas-Junevicius

Povilas Junevičius

Advokatų kontora PR1MUS, advokatas, asocijuotas partneris
Studijos

Studijos paremtos pažangiausia pasauline inovacijų valdymo ir antreprenerystės ugdymo patirtimi

Studijų programa parengta remiantis naujausia didaktine Stanfordo, Berklio ir Aalto universitetų patirtimi. Interaktyvūs mokymo metodai, atvejų analize paremtas ugdymas, aukšta apmokytų lektorių kompetencija ir naujausių Europinių instrumentų, skirtų verslui, įsisavinimas lemia studijų proceso rezultatyvumą. Dauguma programos absolventų sukuria sėkmingus inovacinius verslus, vadovauja kūrybinėms komandoms ir kuria įmonėse, skinančiose laurus nacionaliniuose ir tarptautiniuose verslo konkursuose.

Įgūdžiai

Didžiausias dėmesys praktiniams įgūdžiams ir verslo projektams

Studijų programoje didelis dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių lavinimui ir verslo projektų rengimui. Nuo 2013 m. studijuojantieji kasmet dalyvauja Silicio slėnyje vykstančiuose konkursuose SiliconValleyInnovationChallenge ir SilliconValleyBusinessPlanCompetition, kur savo projektines idėjas aprobuoja tarp aukščiausio lygio ekspertų. 2013 m. SiliconValleyInnovationChallenge konkurse KTU komanda apdovanota „Inovatyviausios idėjos“ kategorijoje, o 2014 m. su kitomis stipriausiomis komandomis pasidalijo 4–8 vietomis.

Studijų programos turinys

Ugdomų kompetencijų derinys yra savitas studijų programų rinkoje ir orientuotas į šiandienos verslo poreikius

Programoje akcentuojamos trys esminės viena kitą papildančios vadybos kompetencijos: (1) inovacijų valdymas, (2) organizacijų vystymas, ir (3) verslo vertės valdymas. Vadybos, technologinių, finansinių ir teisinių žinių integracija studijų moduliuose ugdo įvairiapusio analitinio mąstymo, kūrybiškus, plataus akiračio specialistus, pajėgius kurti inovacinius verslus, tobulinti verslo procesus, dirbti kūrybinėse komandose įvairiose industrijose,vystyti verte pagrįstas organizacijų plėtros strategijas.

Rengiant magistro baigiamuosius darbus ir kitus projektus bendradarbiaujama su programos socialiniais partneriais:

 • Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas
 • Nacionalinis inovacijų ir verslo centras
 • Lazerių asociacijos įmonės
 • „Barclays“, „Western Union“, „IBM Lietuva“, „Adform“
 • KTU „Startup Space“ startuoliai
 • „Versli Lietuva“.
Infrastruktūra

KTU „Santakos“ slėnis – ideali vieta kurti idėjas ir vystyti verslą

KTU Mokslo, technologijų ir verslo centras sudaro unikalias sąlygas universiteto erdvėse aprobuoti idėjas, kurti ir testuoti prototipus, rengti verslo planus bei steigti įmones. Infrastruktūra skirta pradedantiems verslininkams, inžinieriams, dizaineriams ir visiems, kuriantiems produktus, skirtus pakeisti pasaulį. KTU „Start up space“ bazėje veiklą vykdo per 40 startuolių. Galbūt kitas startuolis, įsikursiantis Santakos slėnyje, bus tavasis?

Tarptautinės galimybės

Kiekvienam studijuojančiajam užtikrinama galimybė bent vieną semestrą studijuoti pasirinktame užsienio universitete, atlikti praktiką užsienio verslo įmonėje bei įsilieti į tarptautinių mokslinių tyrimų projektus

Pagal Erasmus mainų sutartis studijuojantieji turi galimybę išvykti vieno semestro trukmės studijoms į pasirinktą užsienio universitetą arba ne ilgesnei kaip 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje. Dauguma programos lektorių priklauso įvairiems tarptautiniams tyrėjų ir ekspertų tinklams bei asociacijoms, vykdantiems plataus masto tyrimų projektus. Visi iniciatyvūs programos studentai yra kviečiami prisijungti prie tarptautinių tyrėjų komandų, kad galėtų pasisemti naujausių studijų srities žinių ir įgauti darbo tarptautiniuose projektuose patirties.

 

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

 • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
 • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Inovacijos – kūrimas, diegimas, ekonominis vertinimas
Verslo vystymas – inovacinių produktų vystymas, sprendimų komercializacija, novatoriški verslo modeliai, rinkų plėtra ir strategijos, kapitalo pritraukimas, partnerysčių vystymas
Verslo vertės valdymas – verslo vertinimas, inovacijų įtaka verslo vertei, susijungimai, konsolidacija
Organizacijų „žinojimo“ vystymas – kūrybinis mąstymas, produktyvių žinių sklaida, idėjų apsauga ir komercializacija, intelektinio kapitalo valdymas
Kūrybiškumo skatinimas Inovacijų valdymas Verslo vystymas Verslo vertinimas ir vertės valdymas

Atsiliepimai

Edmundas Padvaiskas

UAB „Rosteka“ (Lietuvos Gazelė 2014) generalinis direktorius

Siekiant konkurencingo verslo privalu būti dinamiškam, kūrybiškam ir nebijoti keistis. Mūsų įmonės augimą ir sėkmę lemia nuolatinės inovacijos, nukreiptos į kompleksinių sprendimų klientui kūrimą, aukščiausią kokybę, ekologinės ir socialinės atsakomybės užtikrinimą. Galimybė klientui pasiūlyti didžiausią vertę kyla iš drąsių, iniciatyvių, į pokyčius orientuotų specialistų, kurių poreikį jaučiame kasdien.

Artūras Kanapkis

UAB Baltic Synergy vadovas, prekės ženklo TimeResistance kūrėjas

Šios programos studijos – vienas geriausių sprendimų mano karjeroje. Studijų programos kokybę lemia tiek jos turinys, tiek ir išskirtinė dėstytojų kompetencija. Šioje programoje turėjau galimybę dirbti su pripažintais profesionalais, iš kurių gavau daug vertingų patarimų savo verslo vystymo pradžioje. Įgytas žinias taikau kasdien. Jos yra pagrindas, kurį, prieš kurdamas verslą, privalo žinoti kiekvienas. Studijos taip pat atvėrė galimybes išvykti studijuoti į užsienį bei pabendrauti su užsienio profesoriais čia, Lietuvoje. Kai kurios užsimezgusios pažintys išaugo ir į profesinį bendradarbiavimą.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

 1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
 2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
 3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
 4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
 5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
 6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2400€ 1600€ 40€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Lina Užienė
e. p. lina.uziene@ktu.lt
tel. +370 (687) 42 330