en

Inovacijų valdymas ir antreprenerystė

Ši studijų programa unikali tuo, kad universaliai tinka visiems, siekiantiems ambicingų tikslų inovacijų ir antreprenerystės srityje. Tai puikus pasirinkimas tiek svajojantiems apie savo inovatyvų verslą, tiek siekiantiems aukštų pozicijų geriausiose įmonėse.

Inovacijų valdymo ir antreprenerystės studijų programos užduotis – jūsų tikslus paversti realybe. Išmoksite ne tik kurti rinkos taisykles keičiančias inovacijas, bet ir valdyti inovatyvius verslus skirtingose industrijose.

Studijos, atveriančios duris į pasaulį

Idėjos, kurios pakeičia verslo taisykles, gali gimti bet kur, tačiau norėdami sugalvoti kažką ypatingo, turite būti įkvėpti. Siekiame jums suteikti pačias geriausias galimybes studijuoti, todėl galite rinktis iš šių variantų: dviejų metų studijos KTU, jungtinė magistrantūros studijų programa GTIME ar „Erasmus“ mainai.

Galite studijuoti Lietuvoje

Du metai studijų KTU ir jūs – verslo vadybos magistras bei žmogus, pasiruošęs savo idėjomis užkariauti visą pasaulį.

KTU + GTIME

KTU vykdo jungtinę magistrantūros studijų programą GTIME (angl. Global Technology and Innovation Management & Entrepreneurship) šešių pripažintų pasaulio universitetų konsorciume. Tad turite puikią galimybę studijuoti užsienyje ir gauti dvigubą diplomą. Pirmuosius metus studijuosite Vokietijoje, Hamburgo technologijų universitete, ir įgysite pagrindines technologijų ir inovacijų valdymo žinias. Antrųjų metų studijoms galėsite rinktis vieną iš partnerių universitetų*.

Plačiau apie GTIME studijų galimybes https://www.g-time.org/

* – priėmimą į GTIME vykdo Hamburgo technologijų universitetas iki kovo 1 d.

Galite studijuoti kur norite

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Kodas 6211LX031
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Vadyba
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Max von Zedtwitz

St. Gallen universitetas (Šveicarija), GLORAD tyrimų centro direktorius (Kinija, Rusija, Šveicarija, JAV).

Denis Titkov

InSwipe sprendimo įkūrėjas ir bendrasavininkas, E-faktūra vadovas

Ernesta Žiogienė

Advokatų kontoros „PR1MUS“ partnerė, advokatė

Stephan Buse

TUHH Hamburgo technologijų universitetas (Vokietija), Technologijų ir inovacijų valdymo instituto direktoriaus pavaduotojas

Justinas Taruška

UAB „Chemcentras“ generalinis direktorius, „Unboxed“ bendraįkūrėjas ir valdybos narys

Arminas Ragauskas

KTU Sveikatos telematikos instituto direktorius

Xavier Pavie

ESSEC verslo mokykla, Institute of Service innovation and strategy (Prancūzija)

Vladas Lašas

Verslininkas ir visuomenės veikėjas, UAB „Skubios siuntos“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, „Lietuva 2030“ Valstybės pažangos tarybos narys

Donatas Smailys

Influencerių marketingo platformos „Unboxed“ vykdantysis direktorius

Povilas Junevičius

Advokatų kontora PR1MUS, advokatas, asocijuotas partneris
 

Programos vertės

KTU kaip Berklio, Stanfordo ar Aalto universitetuose

Studijų programa parengta bendradarbiaujant ir remiantis šių universitetų patirtimi. Pažangūs mokymosi metodai, aktyvūs, mokslo ir verslo naujovėmis besidomintys dėstytojai, naujausi verslo valdymo instrumentai – tai tik pradžia. Daugelis programos absolventų kuria startuolius ar vadovauja komandoms kuriant inovatyvius produktus ar paslaugas.

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, ši programa yra tarp geriausių vadybos magistrantūrų Lietuvos universitetuose 2018 ir 2019 m.

Įvairių sričių kviestiniai lektoriai

Universitete dėl jūsų svečiuosis skirtingų disciplinų mokslininkai ir verslo atstovai, kurie leis susipažinti su temomis iš daugybės sričių.

Patirtis tarptautiniuose projektuose

Visi iniciatyvūs programos studentai yra kviečiami prisijungti prie tarptautinių tyrėjų komandų, kur galėtų pasisemti naujausių studijų srities žinių ir įgauti darbo tarptautiniuose projektuose patirties.

 

Įgūdžių aprašas

Inovacijos – kūrimas, diegimas, ekonominis vertinimas
Verslo vystymas – inovacinių produktų vystymas, sprendimų komercializacija, novatoriški verslo modeliai, rinkų plėtra ir strategijos, kapitalo pritraukimas, partnerysčių vystymas
Verslo vertės valdymas – verslo vertinimas, inovacijų įtaka verslo vertei, susijungimai, konsolidacija
Organizacijų „žinojimo“ vystymas – kūrybinis mąstymas, produktyvių žinių sklaida, idėjų apsauga ir komercializacija, intelektinio kapitalo valdymas
Kūrybiškumo skatinimas Inovacijų valdymas Verslo vystymas Verslo vertinimas ir vertės valdymas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Edmundas Padvaiskas

UAB „Rosteka“ generalinis direktorius

 

Siekiant konkurencingo verslo privalu būti dinamiškam, kūrybiškam ir nebijoti keistis. Mūsų įmonės augimą ir sėkmę lemia nuolatinės inovacijos, nukreiptos į kompleksinių sprendimų klientui kūrimą, aukščiausią kokybę, ekologinės ir socialinės atsakomybės užtikrinimą. Galimybė klientui pasiūlyti didžiausią vertę kyla iš drąsių, iniciatyvių, į pokyčius orientuotų specialistų, kurių poreikį jaučiame kasdien.

Artūras Kanapkis

UAB „Baltic Synergy“ vadovas, prekės ženklo „TimeResistance“ kūrėjas

 

Šios programos studijos – vienas geriausių sprendimų mano karjeroje. Studijų programos kokybę lemia tiek jos turinys, tiek ir išskirtinė dėstytojų kompetencija. Šioje programoje turėjau galimybę dirbti su pripažintais profesionalais, iš kurių gavau daug vertingų patarimų savo verslo vystymo pradžioje. Įgytas žinias taikau kasdien. Jos yra pagrindas, kurį, prieš kurdamas verslą, privalo žinoti kiekvienas. Studijos taip pat atvėrė galimybes išvykti studijuoti į užsienį bei pabendrauti su užsienio profesoriais čia, Lietuvoje. Kai kurios užsimezgusios pažintys išaugo ir į profesinį bendradarbiavimą.

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Valdyti inovacijas strateginiame ir operatyviniame organizacijos lygmenyje.

Atpažinti, vertinti ir valdyti organizacijos intelektinį kapitalą.

Spręsti strategines problemas, rengti ir įgyvendinti verslo strategijas.

Kurti ir diegti vertės inovacijas.

Inicijuoti ir kurti technologinio verslo koncepciją.

Taikyti kūrybinio mąstymo įrankius priimant vadybinius sprendimus.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Dr. Rasa Lalienė

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-329, Kaunas

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama