Pramoninė biotechnologija

612J70001 Technologijų mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas

Bakalauro studijų programa „Pramoninė biotechnologija“ orientuota parengti kvalifikuotus biotechnologijos specialistus, išmanančius technologijas biopramonėje, taikant biologinių ir inžinerijos mokslų inovacijas.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Sigutė Kuusienė

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo miškų instituto Miško augalų biotechnologijų laboratorijos vedėja

Arūnas Sinkevičius

UAB „Biotecha“ direktorius

Mindaugas Gedvilas

AB „Amilina“ direktorius
Struktūra

Sandūra tarp inžinerinių ir biologinių mokslų

Studentas įgyja žinių apie mažomis apimtimis vykdomus biotechnologinius procesus ir šių procesų realizaciją pramoniniu lygiu. Pabaigęs bakalauro studijas studentas žinos inovatyvias technologijas, kurios taikomos biochemikalų, biokuro, biotirpiklių, biopolimerų pramonėse.

Žinios

Studijų metu suteikiamos pagrindinės žinios reikalingos biotechnologo darbe

Programa yra orientuota į inžinerinių technologijų ir biotechnologinių metodų, naudojamų pramonėje, analizę ir taikymą.
Studijų metu bus įgyjamos pagrindinės inžinerinės bei biotechnologinės (ląstelių biologijos, mikrobiologijos, biochemijos, genų inžinerijos, polimerų, enzimologijos) žinios bei suprantamas technologijų taikymas biopramonėje.

Praktika

Teorinių žinių taikymas praktikoje

Studijų metu įgyjami šie gebėjimai: kultivuoti įvairių organizmų ląsteles; atlikti praktinius cheminius, mikrobiologinius ir biotechnologinius eksperimentus; naudotis biotechnologine įranga; spręsti praktines biotechnologines žinias; projektuoti gamybines technologijas; taikyti šiuolaikines technologijas biotechnologinės pramonės srityse.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Baigę studijas absolventai galės dirbti įvairiose biotechnologijos, biochemijos mokslo įstaigose, žemės ūkio, farmacijos, bioenergetikos, maisto pramonės įmonėse.

Galimybės

Studijų metu suteikiama galimybė išvykti į užsienį

Pagal studijų mainų programas galima išvykti studijuoti ir atlikti praktikas į užsienio šalis.

Fermentai – katalizatoriai, specifiškumas, panaudojimas pramonėje.
Bioaktyvūs junginiai – identifikavimas, sudėtis, analizė.
Mikroorganizmai – ląstelė, sandara, savybės, paplitimas.
Biotechnologijos – procesai, principai, taikymas, naudojimas.
Biologinių sistemų taikymas biotechnologijoje Biotechnologinių procesų supratimas ir analizė Modeliavimo metodų, projektavimo metodikų ir įrangos parinkimas biotechnologijoje Biotechnologinio produkto biosintezė, išskyrimas, gryninimas

Atsiliepimai

Gervydas Dienys

Lietuvos biotechnologijos asociacijos prezidentas

Baigę šią studijų programą, į rinką ateina puikūs specialistai, kadangi absolventai yra įgiję įgūdžius, reikalingus atlikti praktinius biotechnologinius tyrimus, geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant biotechnologines problemas.

Tomas Andriekus

Laboratorinės įrangos pardavimų vadybininkas

Darbe esu atsakingas už laboratorinės įrangos, skirtos gyvybės mokslų laboratorijoms ir gamybos įmonėms, pirkimų ir pardavimų vadybą. Taipogi atlieku įrangos instaliavimo ir validavimo darbus bei dirbančiojo personalo apmokymus.
Pramoninės biotechnologijos studijų programa suteikė tinkamas taikomosios biotechnologijos ir chemijos inžinerijos mokslų žinias, kurios kartu papildydamos viena kitą puikiai pritaikomos laboratorinės įrangos pardavimų versle.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Matematika
0.2 Chemija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

Metinė kaina
Nuolatinė studijų forma Kredito kaina
2242€ 37,37€

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Ilona Jonuškienė
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
tel. +370 37 300 150

Studijų informacijos skyrius

K. Donelaičio g. 73-109
e. p. studijos@ktu.lt
tel.: +307 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790