en

Pramoninė biotechnologija

Dviejų priešingų pasaulių – gamtos ir technologijų – sankirta, kurioje gimsta netikėčiausi sprendimai ir inovatyviausi bioproduktai. Štai kas slepiasi už šios studijų programos pavadinimo. Beje, renkantis šią studijų programą nereikalingas chemijos egzaminas, tinka ir biologijos egzaminas.

Biotechnologijos šiandien viena sparčiausiai augančių pramonės, mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių, todėl baigusieji šias studijas veiklos nestokos dar ilgai.

Laukia labai kūrybiškas bei puikių analitinių įgūdžių reikalaujantis darbas: spręsite biotechnologines problemas, projektuosite technologijas ir įrengimus, kursite ir gaminsite naujus produktus. Gamindami aukštos pridėtinės vertės biotechnologinius produktus integruosite bioprocesų, inžinerijos praktinius įgūdžius ir gyvųjų ląstelių žinias.

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Biotechnologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Technologijų mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Sigutė Kuusienė

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo miškų instituto Miško augalų biotechnologijų laboratorijos vedėja

Arūnas Sinkevičius

UAB „Biotecha“ direktorius
 

Programos vertės

Studijos

Trys mokslo sritys viename

Studijuodami ne tik suvoksite biologinių, technologinių ir inžinerinių mokslų subtilybes, bet ir suprasite tarp jų gimstančias sąsajas. Įgytų žinių dėka gebėsite parinkti ir taikyti kompiuterinio modeliavimo metodus biotechnologiniuose procesuose. Galėsite dirbti technologinį-inžinerinį darbą biotechnologijos pramonėje, taikydami bioprocesų inžinerijos ir gyvųjų ląstelių principus.

Įgūdžiai

Žinios profesionaliems sprendimams

Visa tai, ką sužinosite ir kokius įgūdžius įgysite studijų metu, padės tapti tikru profesionalu. Tyrimus su mikroorganizmais, augalų, dumblių ląstelėmis planuosite ir atliksite be jokio vargo. Taip pat kursite bioaktyvias medžiagas, gaminsite biochemikalus ir biopolimerus iš atsinaujinančių šaltinių, gebėsite dirbti su biotechnologine įranga bei gaminti biotechnologinius produktus.

Karjera

Tiesiai į darbo rinką

Baigus studijas daug sukti galvos nereikės, nes į darbo rinką įsiliesite lengvai – juk gebėsite ne tik kurti inovatyvias medžiagas, bet ir projektuoti produktų technologines linijas. Kūrybiškų specialistų išskėstomis rankomis laukia įvairios biotechnologijos, biofarmacijos, bioenergetikos, biopramonės įmonės.

Praktika

Tarptautinio lygio augimas

Pagal studijų mainų programas galėsite išvykti studijuoti ir atlikti praktikas net į 33 užsienio šalis.

 

Įgūdžių aprašas

Fermentai – katalizatoriai, specifiškumas, panaudojimas pramonėje.
Bioaktyvūs junginiai – identifikavimas, sudėtis, analizė.
Mikroorganizmai – ląstelė, sandara, savybės, paplitimas.
Biotechnologijos – procesai, principai, taikymas, naudojimas.
Biologinių sistemų taikymas biotechnologijoje Biotechnologinių procesų supratimas ir analizė Modeliavimo metodų, projektavimo metodikų ir įrangos parinkimas biotechnologijoje Biotechnologinio produkto biosintezė, išskyrimas, gryninimas

Atsiliepimai

Gervydas Dienys

Lietuvos biotechnologijos asociacijos valdybos narys

 

Baigę šią studijų programą, į rinką ateina puikūs specialistai, kadangi absolventai yra įgiję įgūdžius, reikalingus atlikti praktinius biotechnologinius tyrimus, geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant biotechnologines problemas.

Tomas Andriekus

Laboratorinės įrangos pardavimų vadovas

 

Darbe esu atsakingas už laboratorinės įrangos, skirtos gyvybės mokslų laboratorijoms ir gamybos įmonėms, pirkimų ir pardavimų vadybą. Taipogi atlieku įrangos instaliavimo ir validavimo darbus bei dirbančiojo personalo apmokymus.
Pramoninės biotechnologijos studijų programa suteikė tinkamas taikomosios biotechnologijos ir chemijos inžinerijos mokslų žinias, kurios kartu papildydamos viena kitą puikiai pritaikomos laboratorinės įrangos pardavimų versle.

Karjera

Jūsų žinios ir praktiniai įgūdžiai leis:

–     Spęsti inžinerines ir biotechnologines problemas.

–     Dirbti su biotechnologine įranga bei įrengimais, naudojamais bioproduktų gamyboje.

–     Analizuoti biologines sistemas ir nagrinėti bioproduktų gamybą.

–     Suvokti bioproduktų biosintezės etapus.

–     Parinkti biotechnologinės įrangos, analitinius ir modeliavimo metodus.

–     Planuoti bioproduktų gamybą iš biologinių sistemų.

 

 

Gali tapti

Šie specialistai – technologijų ir inžinerijos guru: jie tobulina ir vertina biologines sistemas, modernizuoja technologinius procesus, projektuoja ir valdo bioprocesus, kuria bei gamina bioproduktus (biochemikalus, biopolimerus, bioplastikus, biokurą) ir biologiškai aktyvias medžiagas.

Šie žmonės rūpinasi gamybos techninėmis sąlygomis, vadovauja įrangos priežiūrai bei naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles, konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais. Jie užtikrina naudojamų medžiagų kokybę, bioproduktų gamybą, tiria biologinius procesus, analizuoja ir integruoja tyrimų rezultatus į pramoninę gamybą.

Tai specialistai, kurie taiko naujausius biotehnologijos, molekulinės biologijos, genų inžinerijos  mokslinius pasiekimus įvairiuose biopramonės sektoriuose. Jie koordinuoja naujus technologinius procesus, modernizuoja gamybinius bioprocesus, į pramonę integruoja inovacijas, kuria ir gamina  naujus bioproduktus.

Tai profesionalai, atsakingi už gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymą. Jie taip pat rūpinasi darbuotojų bei biotechnologinės gamybos operacijų saugumu, atlieka įvairius tyrimus ir bandymus, susijusius su bioproduktų gamybos procesu.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba biologija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vaida Kitrytė
Radvilėnų pl. 19–238, Kaunas
Tel. +370 65038165
el. p. vaida.kitryte@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Ilona Jonuškienė
Tel. +370 61643642
el.p. ilona.jonuskiene@ktu.lt