en

Maisto mokslas ir technologija

Kasdienis žmonių aprūpinimas kokybišku, saugiu ir sveikatai palankiu maistu – šiandien tai vienas svarbiausių globalių iššūkių, kurį sprendžia maisto mokslininkai ir technologai. Studijuodami šioje programoje įgysite ateities maisto technologui būtinų tarpdisciplininių kompetencijų ir gebėjimų maisto chemijos, mikrobiologijos, mitybos, technologijų ir inžinerijos srityse. Be to – integruosite specialybės žinias su verslumo ir ekonomikos pagrindais.

Tai geriausiai maisto technologijų srities specialistus parengianti bakalauro studijų programa Lietuvoje, kuriai suteiktas tarptautinis „EQAS-Food Label“ kokybės ženklas. KTU yra vienintelis universitetas Baltijos šalyse, vykdantis šiuo kokybės ženklu akredituotas tarptautinio lygio studijas.

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Maisto technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Technologijų mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Gintaras Lukošius

UAB „Efis“ direktorius

Vilimas Minkauskas

UAB „MOGUNTIA BALTIJA“ direktorius

Tomas Rimydis

virėjas-ekspertas

Loreta Stonkienė

„Vičiūnų“ įmonių grupės gamybos direktorė
 

Programos vertės

Programos sandara

Ateities specialisto kompetencijos

Studijų taikinyje – technologijos, inžinerijos ir gyvybės mokslai, todėl įgysite maisto kūrimui ir gamybai reikalingų tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų. Čia gautas profesines žinias be sunkumų integruosite su verslumo ir ekonomikos pagrindais, gebėsite vertinti technologinių procesų ir produktų poveikį aplinkai bei žmogui.

Studijų procesas

Augti padedantys iššūkiai

Studijų metu lavinsite praktinius įgūdžius spręsdami realias organizacijų problemas, todėl įsiliejus į darbo rinką jau galėsite dalintis savo žiniomis. Tokių studijų rezultatas – puikus visos maisto grandinės išmanymas nuo žaliavos iki produkto.

Praktinė ir tarptautinė patirtis

Plėsite pažinčių ratą

Jau studijuodami susitiksite su būsimais darbdaviais ar kolegomis – bendrausite su žinomais maisto technologais, kokybės ir saugos ekspertais bei mokslininkais. Be to, pagal studijų mainų programas galėsite išvykti studijuoti ir atlikti praktikas į 33 užsienio šalis.

Karjera

Moderni studijų aplinka

Studijuodami gilinsite savo žinias ir ugdysite praktinius įgūdžius šiuolaikinėse maisto chemijos, mikrobiologijos, maisto technologijų ir tyrimų laboratorijose.

Infrasruktūra

Puikios ateities perspektyvos

Jūsų turimas kompetencijas patvirtins nepaprastas pažymėjimas – gausite tarptautinio „EQAS-Food Label“ kokybės ženklo diplomą, užtikrinantį, kad būsite itin paklausūs maisto technologijų, saugos ir kokybės specialistai ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos maisto verslo įmonėse. Be to, galėsite dirbti viešojo sektoriaus institucijose ar vystyti savo verslą.

 

Įgūdžių aprašas

Maisto medžiagos – sandara, savybės ir funkcijos, fizikinė ir cheminė analizė.
Mikroorganizmai – sandara, savybės, paplitimas maiste, biocheminiai procesai.
Biocheminiai procesai – maisto komponentų funkcijos žmogaus organizme, mitybos pagrindai, maisto virškinimas ir pasisavinimas, maistinės ir energinės vertės įvertinimas.
Technologijos ir inžinerija – maisto ir maitinimo produktai, gamybos procesai ir įrenginiai, projektavimas ir organizavimas, saugos ir kokybės užtikrinimas.
Maisto produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maitinimo produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maisto saugos ir kokybės valdymas Maisto fizikinė cheminė ir mikrobiologinė analizė

Atsiliepimai

Mindaugas Pocius

UAB „Vičiūnai ir partneriai“ direktorius

 

KTU studijas baigę maisto mokslo ir technologijų specialistai reikalingi sparčiai besivystančioms maisto verslo įmonėms. Labai svarbu, kad KTU ruošia įvairiapusiškas žinias turinčius specialistus, išmanančius maisto chemiją, biochemiją, mikrobiologiją, maisto inžineriją, nes maisto technologai turi būti pasiruošę įvairiems iššūkiams. Džiugu, kad universitete susikūrė modernia pilotine įranga aprūpintos maisto technologijų laboratorijos, kuriose teorinės žinios papildomos praktiniais įgūdžiais, būsimieji technologai gali išbandyti savo pirmąsias idėjas praktikoje.

Ričardas Barakūnas

UAB „Kalnapilio Tauro grupė“ vyriausias aludaris

 

Baigęs KTU maisto technologijų studijas savo karjerą susiejau su fermentacijos technologijomis. Daugiau nei dešimtmetį dirbu vienoje moderniausių Baltijos šalyse alaus daryklų vyriausiu aludariu. Norint sukurti nepriekaištingą alų reikia tiek gausybės žinių, tiek kūrybinio polėkio. Studijos KTU padėjo man susikrauti solidų žinių bagažą – technologinių procesų išmanymas, maisto chemijos ir mikrobiologijos žinios padeda kasdienėje veikloje, užtikrinant, kad mano sukurtas alus išlaikytų nekintančią kokybę ir skonį. Mielai grįžtu į savo alma mater pasidalinti su būsimaisiais maisto technologais savo patirtimi, padėti ugdyti jų kūrybiškumą.

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:

–  Atlikti maisto fizikinę, cheminę ir mikrobiologinę analizes.

–  Naudotis šiuolaikine technologine, analitine ir programine įranga.

–  Projektuoti ir diegti maisto ir maitinimo produktų technologijas.

–  Organizuoti, vykdyti ir valdyti gamybos procesus.

–  Užtikrinti produktų saugą ir kokybę.

–  Gerinti produktų maistinę vertę, kokybę ir saugą, remiantis naujausiais maisto mokslo ir technologijų pasiekimais.

–  Dirbti vienodai efektyviai – tiek savarankiškai, tiek ir komandoje.

 

 

Gali tapti

Šių specialistų pagrindinė rolė – technologinių gamybos procesų organizavimas, gaminamų produktų kokybės užtikrinimas ir kontrolė. Jie taip pat rengia technologinius dokumentus, rūpinasi įforminimo standartais ir techninėmis sąlygomis.

Tai žmonės, besirūpinantys sveika ir mums tinkama mityba – jie ruošia mitybos ir valgiaraščių planus, atlieka maisto ruošimo, jo pateikimo, suvalgomo maisto kiekio ir kokybės stebėseną. Mitybos specialistai taip pat įgyvendina su sveika mityba ir maisto sauga susijusias prevencines programas.

Šie specialistai spėja visur: kontroliuoti gamyboje naudojamų žaliavų, technologinio proceso ir pagamintos produkcijos kokybę, rūpintis darbuotojų bei gamybos operacijų saugumu, forminti laboratorijos dokumentus, remiantis dokumentų rengimo ir saugojimo reglamentais.

Aukščiausia produktų kokybė ir saugumas – svarbiausias šių specialistų siekis. Be to, jie užtikrina ženklinimo ir kitus reikalavimus, vertina įmonių veiklos kokybę, kontroliuoja sanitarinių higieninių normų laikymąsi, rengia rekomendacijas.

Svarbiausia tokių specialistų pareiga – naujų produktų kūrimas, jų vystymas ir diegimas gamyboje. Jie derina gaminių kūrimo procesą su gamybos ir komercijos padaliniais, taip pat ieško inovacijų ir jas testuoja.

Šie profesionalai kartu su kitų sričių specialistais dalyvauja įvairaus pobūdžio projektuose. Taip pat jie gali prisidėti formuojant viešąją nuomonę maisto technologijų srityje.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba biologija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vaida Kitrytė
Radvilėnų pl. 19–238, Kaunas
Tel. +370 65038165
el. p. vaida.kitryte@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Loreta Bašinskienė
Tel. +370 69870938
el.p. loreta.basinskiene@ktu.lt