en

Maisto mokslas ir technologija

Vienintelė maisto technologijų krypties baklauro studijų programa, kuriai suteiktas tarptautinis EQAS-Food Label kokybės ženklas.

Studijuojant įgyjamos  ateities maisto technologui būtinos kompetencijos ir gebėjimai maisto chemijos, mikrobiologijos, technologijų ir inžinerijos srityse. Toks išsilavinimas leidžia programos absolventams spręsti įvairias su maisto gamyba, paskirstymu ir vartojimu, maisto sauga ir kokybe susijusias problemas, taip pat integruoti specialybės žinias su mitybos, rinkodaros ir vadybos pagrindais.

Tarptautinė kokybės akreditacija užtikrina, kad programą baigęs absolventas bus paklausus ne tik šalies, bet ir visos Europos darbo rinkoje.

Teikti prašymą
Kodas 6121FX007
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Maisto technologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Technologijų mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Gintaras Lukošius

UAB „Efis“ direktorius

Vilimas Minkauskas

UAB „MOGUNTIA BALTIJA“ direktorius

Tomas Rimydis

virėjas-ekspertas

Loreta Stonkienė

„Vičiūnų“ įmonių grupės gamybos direktorė
 

Programos vertės

Programos sandara

Sandūra tarp tiksliųjų ir gyvybės mokslų

Studijos remiasi realių praktinių problemų sprendimu – nuo idėjos iki produkto.

Studijų procesas

Žinomi maisto technologai dalyvauja studijose

Bendrausite su žinomais maisto technologais, kokybės ir saugos ekspertais bei mokslininkais.

Patirtis

Geras visos maisto grandinės išmanymas

Įgysite maisto kūrimui ir gamybai reikalingų žinių ir praktinių įgūdžių.

Paklausa darbo rinkoje

Absolventai lengvai įsidarbina maisto verslo įmonėse

Kursite saugų, sveiką ir funkcionalų maistą ateities kartoms. Gausite tarptautinio „EQAS-Food Label“ kokybės ženklo diplomą.

Infrastuktūra

Studijų procese naudojamos šiuolaikinės maisto chemijos, mikrobiologijos, maisto technologijų laboratorijos

Studijos įgyvendinamos šiuolaikinėse technologijų ir tyrimų laboratorijose. Gebėsite vertinti technologinių procesų ir produktų poveikį aplinkai.

 

Įgūdžių aprašas

Maisto medžiagos – sandara, savybės, funkcijos maiste, funkcijos žmogaus organizme, analizės metodai.
Mikroorganizmai - sandara, savybės, paplitimas maiste, biocheminiai procesai.
Technologijos – projektavimas, organizavimas, gamyba, saugos ir kokybės užtikrinimas, maisto priedai.
Inžinerija – įrengimai, procesai, sistemos.
Maisto produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maitinimo produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maisto saugos ir kokybės valdymas Maisto fizikinė cheminė ir mikrobiologinė analizė

Atsiliepimai

Mindaugas Pocius

UAB „Vičiūnai ir partneriai“ direktorius

 

KTU studijas baigę maisto mokslo ir technologijų specialistai reikalingi sparčiai besivystančioms maisto verslo įmonėms. Labai svarbu, kad KTU ruošia įvairiapusiškas žinias turinčius specialistus, išmanančius maisto chemiją, biochemiją, mikrobiologiją, maisto inžineriją, nes maisto technologai turi būti pasiruošę įvairiems iššūkiams. Džiugu, kad universitete susikūrė modernia pilotine įranga aprūpintos maisto technologijų laboratorijos, kuriose teorinės žinios papildomos praktiniais įgūdžiais, būsimieji technologai gali išbandyti savo pirmąsias idėjas praktikoje.

Ričardas Barakūnas

UAB „Kalnapilio Tauro grupė“ vyriausias aludaris

 

Baigęs KTU maisto technologijų studijas savo karjerą susiejau su fermentacijos technologijomis. Daugiau nei dešimtmetį dirbu vienoje moderniausių Baltijos šalyse alaus daryklų vyriausiu aludariu. Norint sukurti nepriekaištingą alų reikia tiek gausybės žinių, tiek kūrybinio polėkio. Studijos KTU padėjo man susikrauti solidų žinių bagažą – technologinių procesų išmanymas, maisto chemijos ir mikrobiologijos žinios padeda kasdienėje veikloje, užtikrinant, kad mano sukurtas alus išlaikytų nekintančią kokybę ir skonį. Mielai grįžtu į savo alma mater pasidalinti su būsimaisiais maisto technologais savo patirtimi, padėti ugdyti jų kūrybiškumą.

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės analizuoti, modeliuoti, projektuoti;
ir diegti maisto ir maitinimo produktų technologijas, organizuoti, vykdyti ir valdyti gamybos procesus bei užtikrinti produktų saugą ir kokybę;
– gebės sekti ir analizuoti naujoves maisto mokslo ir technologijų srityje, taikyti naujausias žinias bei projektavimo įgūdžius vystant ir įgyvendinant maisto technologijų projektus produktų maistinei vertei, kokybei ir saugai pagerinti;
– gebės suplanuoti, atlikti ir analizuoti maisto ir maitinimo produktų sudėties, kokybės bei saugos tyrimus, naudotis šiuolaikine technologine, analitine ir programine įranga;
– gebės taikyti geros laboratorinės praktikos principus, efektyviai dirbti individualiai ir komandoje, pristatyti darbo rezultatus žodžiu ir raštu bei suvokti technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei bei aplinkai.

 

Studento kompetencijos:

– maisto fizikinė ir cheminė analizė: maisto medžiagos sandaros, savybių, funkcijos maiste, funkcijos žmogaus organizme analizavimas, pasitelkiant mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius;
– maisto mikrobiologinė analizė: mikroorganizmų sandaros, savybių, paplitimo maiste, biocheminių procesų išmanymas;
– maisto kokybės ir saugos valdymas: gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas;
– technologijos ir inžinerija: maisto ir maitinimo įmonių projektavimas, gamybos organizavimas, maisto pramonės įrengimų, procesų ir sistemų išmanymas.

 

 

Gali tapti

– technologinių gamybos procesų organizavimas ir kontrolė;
– technologinių dokumentų rengimas, įforminimo standartų, techninių sąlygų išmanymas, laikantis profesinio sąžiningumo ir etikos normų;
– gaminamų produktų kokybės užtikrinimas ir kontrolė.

– chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
– eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
– dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su įvairių sričių specialistais.

– prevencinių programų ir strategijų, susijusių su maisto sauga,vandens kokybe, užterštomis ir pavojingomis medžiagomis, įgyvendinimas;
– mitybos ir valgiaraščių planavimas, maisto ruošimo ir patiekimo priežiūra, suvalgomo maisto kiekio ir kokybės stebėsena;
– mitybos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir rezultatų sklaida mokslinėse konferencijose ir kituose renginiuose.

– žaliavų, medžiagų, naudojamų gamyboje, technologinio proceso ir gatavos produkcijos kokybės kontrolė;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, darbuotojų bei cheminės gamybos operacijų saugumo užtikrinimui;
– laboratorijos dokumentų įforminimas vadovaujantis dokumentų rengimo ir saugojimo reglamentais.

– kokybės standartų ir procesų išmanymas, ženklinimo ir kitų reikalavimų užtikrinimas;
– konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklių vertinimas, rekomendacijų rengimas;
– sanitarinių – higieninių normų laikymosi kontrolė.

– konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklių kūrimas ir tobulinimas;
– kokybės gerinimo veiklų ir procesų valdymas;
– kokybės užtikrinimo standartų ir procesų diegimas ir palaikymas.

– naujų produktų kūrimas, jų vystymas ir diegimas
gamyboje;
– gaminių kūrimo proceso derinimas su gamybos ir komercijos padaliniais;
– inovacijų paieška ir jų testavimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

chemija arba biologija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Radvilėnų pl. 19, A-103
Dr. Vaida Kitrytė

tel. +370 (37) 300 150
e. p. vaida.kitryte@ktu.lt