Taikomoji chemija

612F10002 Fizinių mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas

Ruošiami kvalifikuoti ir kūrybingi farmacijos, kosmetikos preparatų, funkcinių medžiagų chemijos ir technologijos specialistai, gebantys atlikti sintezės, analizės procedūras, dirbti su įvairia instrumentine technika, suprantantys gamyboje vykstančius cheminius procesus ir sugebantys spręsti iškilusias gamybos problemas. Programos išskirtinumas – be fundamentinių chemijos dalykų ją sudaro procesų biologinėse sistemose ir procesų inžinerijos moduliai.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Selçuk Yildirim

Ciuricho taikomųjų mokslų universiteto (Šveicarija) Maisto ir gėrimų inovacijų instituto Maisto technologijos ir pakavimo grupės vadovas.

Sergei Kostjuk

Baltarusijos valstybinio universiteto (Baltarusija) Fizinių cheminių problemų mokslinio instituto Polimerizacijos procesų katalizės laboratorijos vedėjas.

Jolanta Rousseau

Artois universiteto (Prancūzija) docentė
Studijos

Chemijos, biologijos, procesų inžinerijos sandūra

Sintetinant, tiriant ir gaminant farmacijos, kosmetikos preparatus, funkcines neorganines ir organines medžiagas reikalingos ne tik fundamentinės chemijos žinios, bet ir procesų biologinėse sistemose išmanymas bei procesų inžinerijos pagrindai.

Įgūdžiai

Sintezės, tyrimo metodų ir instrumentinės technikos išmanymas

Dirbant mokslinėje, analitinėje laboratorijoje ar gamyboje reikia sugebėti ne tik parinkti tinkamus metodus, atlikti sintezės, analizės procedūras, bet ir apdoroti, analizuoti ir kritiškai vertinti gautus rezultatus.

Infrastruktūra

Šiuolaikinės instrumentinės analizės technikos naudojimas

Studijų procese naudojama ne tik įprasta laboratorinė įranga, bet ir naujausi sudėtingi chromatografinės, spektroskopinės, terminės, dinaminės, mechaninės analizės ir kt. prietaisai.

Studijos užsienyje

Galimybė išvykti į užsienio šalių universitetus

Sudarytos puikios galimybės studijų metu išvykti pasisemti patirties į Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos ir kitų užsienio šalių universitetus, pasinaudojus Erasmus+, KTU ir universitetų partnerių dvišalėmis studentų mainų sutartimis bei kitomis stipendijų programomis.

Karjera

Tiriamojo ir inžinerinio darbo galimybė

Absolventai yra laukiami ne tik įvairiose chemijos analitinėse ir mokslinėse laboratorijose, bet gali dirbti tiriamąjį ir / ar inžinerinį darbą įvairiose chemijos pramonės, farmacijos, kosmetikos gamybos ir verslo įmonėse.

Medžiagos – sandara, savybės, būviai, charakteristikos.
Spalvos – junginiai, reiškiniai, susidarymas, taikymas.
Taikymas – savybės, produktai, metodai, prietaisai, žinios.
Technologijos – sintezė, panaudojimas, perdirbimas, inovacijos.
Farmacijos preparatų chemijos ir technologijos išmanymas Kosmetikos preparatų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių organinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių neorganinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas

Atsiliepimai

Virginija Šinkūnaitė

MB „Driu Beauty“ gamybos vadovė

Kosmetikos gamybos srityje dirbu jau ketverius metus. Siekiant sukurti ir pagaminti produktą – reikia žinių, kūrybos ir verslumo. Didžiausias Taikomosios chemijos studijų programos privalumas – gebėjimas šiuos tris dalykus sujungti kartu.
Dirbant kosmetikos gamybos srityje labiausiai padėjo išklausyti šios srities moduliai, kurių metu įgijau žinių apie žaliavas, jų sandarą, naudojimą bei kosmetikos gamybos technologijas. Darbą įmonėje palengvino inžinerinės krypties moduliai, kurių metu įsisavinau įrengimų sandarą, jų veikimą ir vykstančius cheminius-fizikinius procesus. Daug praktinių žinių įgijau atlikdama laboratorinius darbus bei baigiamąjį darbą, kurių metu išmokau naudotis įvairia laboratorine įranga, pritaikyti metodikas įvairiems bandymams atlikti, analizuoti bei sisteminti gautus rezultatus.
Manau, didžiausias Taikomosios chemijos studijų kokybės įrodymas – įgytų žinių, kurios man padeda eiti į priekį ir tobulėti kaip specialistei, taikymas šiandien.

Sandra Kiseliovienė

UAB „Aconitum“ chemikė-analitikė

KTU „Taikomosios chemijos“ studijų programa suteikia medžiagų chemijos ir cheminės technologijos teorines ir praktines žinias, reikalingas dirbant tiek analitinį, tiek inžinerinį, tiek tiriamąjį ar ekspertinį darbą. Įgytos žinios ir mokslinio tiriamojo darbo su šiuolaikine aparatūra patirtis labai praverčia man dirbant farmacijos įmonėje.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Chemija
0.2 Matematika arba biologija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

Metinė kaina
Nuolatinė studijų forma Kredito kaina
2242€ 37,37€

 

Studijų programos vadovas

Dr. Vilija Kriščiūnienė
e. p. vilija.krisciuniene@ktu.lt

tel. +370 37 300 153

Studijų informacijos skyrius

K. Donelaičio g. 73-109
e. p. studijos@ktu.lt
tel.: +307 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790