en

Taikomoji chemija

Laboratorija, mėgintuvėliai ir žadą atimančios cheminės reakcijos – tikriausiai daugeliui toks vaizdinys kyla, pagalvojus apie chemiko darbą. Vis dėlto jų veiklos klodai kur kas platesni. Chemikai geba susieti medžiagų struktūrą su jų savybėmis, o tai svarbu kuriant naujas medžiagas.

Jų darbas skatina žmonijos gerovės augimą, todėl Taikomosios chemijos absolventai geidžiami perspektyviausiose Lietuvos ir pasaulio mokslo, technologijų ir pramonės vystymosi srityse: farmacijos, biomedicinos, alternatyviosios energetikos ir kitose.

Kodas 6121CX011
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Chemija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Fizinių mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Selçuk Yildirim

Ciuricho taikomųjų mokslų universiteto (Šveicarija) Maisto ir gėrimų inovacijų instituto Maisto technologijos ir pakavimo grupės vadovas.

Sergei Kostjuk

Baltarusijos valstybinio universiteto (Baltarusija) Fizinių cheminių problemų mokslinio instituto Polimerizacijos procesų katalizės laboratorijos vedėjas.

Jolanta Rousseau

Artois universiteto (Prancūzija) docentė
 

Programos vertės

Studijos

Trijų mokslų pasaulis

Studijuodami chemiją papildomai gvildensite biologiją ir procesų inžineriją, o įgytas žinias galėsite puikiai pritaikyti kurdami inovatyvias medžiagas ir produktus.

Mokslinio tyrimo įgūdžiai

Aktyvi mokslinė veikla

Studentai vysto savo idėjas ir mokslinių tyrimų patirties semiasi ne vien tik Lietuvoje – jų laukia ir pasaulinio lygio kolektyvai.

Infrastruktūra

Idėjas paverskite realybe

Ar kada nors svajojote pasiūlyti rinkai savo produktus? Baigę šias studijas savo idėjas galėsite paversti realybe – gebėsite kurti inovatyvius farmacijos, kosmetikos ir higienos produktus, medžiagas LED įrenginiams ir saulės elementams.

Studijos užsienyje

Naujausia įranga įgūdžiams kaupti

Studijų metu turėsite progą dirbti šiuolaikinėse chemijos tyrimų laboratorijose, kuriose gimsta inovatyviausi sprendimai.

Karjera

Tobulėjimui – išvykos ir praktikos

Pagal studijų mainų programas galėsite išvykti studijuoti ir atlikti praktikas net į 33 užsienio šalis.

 

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – sandara, savybės, būviai, charakteristikos.
Technologijos – sintezė, panaudojimas, perdirbimas, inovacijos.
Taikymas – savybės, metodai, produktai, prietaisai.

Farmacinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Kosmetikos ir higienos produktų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių organinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių neorganinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas

Atsiliepimai

Virginija Šinkūnaitė

MB „Driu Beauty“ gamybos vadovė

 

Kosmetikos gamybos srityje dirbu jau ketverius metus. Siekiant sukurti ir pagaminti produktą – reikia žinių, kūrybos ir verslumo. Didžiausias Taikomosios chemijos studijų programos privalumas – gebėjimas šiuos tris dalykus sujungti kartu.
Dirbant kosmetikos gamybos srityje labiausiai padėjo išklausyti šios srities moduliai, kurių metu įgijau žinių apie žaliavas, jų sandarą, naudojimą bei kosmetikos gamybos technologijas. Darbą įmonėje palengvino inžinerinės krypties moduliai, kurių metu įsisavinau įrengimų sandarą, jų veikimą ir vykstančius cheminius-fizikinius procesus. Daug praktinių žinių įgijau atlikdama laboratorinius darbus bei baigiamąjį darbą, kurių metu išmokau naudotis įvairia laboratorine įranga, pritaikyti metodikas įvairiems bandymams atlikti, analizuoti bei sisteminti gautus rezultatus.
Manau, didžiausias Taikomosios chemijos studijų kokybės įrodymas – įgytų žinių, kurios man padeda eiti į priekį ir tobulėti kaip specialistei, taikymas šiandien.

Sandra Kiseliovienė

UAB „Aconitum“ chemikė-analitikė

 

KTU „Taikomosios chemijos“ studijų programa suteikia medžiagų chemijos ir cheminės technologijos teorines ir praktines žinias, reikalingas dirbant tiek analitinį, tiek inžinerinį, tiek tiriamąjį ar ekspertinį darbą. Įgytos žinios ir mokslinio tiriamojo darbo su šiuolaikine aparatūra patirtis labai praverčia man dirbant farmacijos įmonėje.

Karolis Norvaiša

Doktorantas studentas Trinity koledže Dubline

 

Doktorantūrą studijuodamas seniausiame Airijoje universitete Trinity koledže Dubline, kartu su mokslininkų komanda kuriu biologinius jutiklius, skirtus aptikti ir likviduoti vandens teršalus. Pagrinde orientuojamės į naujo tipo biologines medžiagas, sudarytas iš gamtoje seniai žinomų pigmento molekulių – porfirinų. Trinity koledžą atradau dar bakalauro studijų metu, kai Kauno technologijos universitete pasinaudojau galimybe atlikti tarptautinę praktiką pagal Erasmus+ mainų programą. Tai suteikė man galimybę ne tik iškeliauti į kitą šalį, bet ir praplėsti savo akiratį, susitikti su nuostabiais žmonėmis, sustiprinti anglų kalbos žinias ir net susirasti ateities darbo/studijų perspektyvas. Taikomosios chemijos programoje įgytos praktinės žinios ir įgūdžiai padėjo pastatyti stiprius pamatus dirbant prestižinėse chemijos laboratorijose tiek Airijoje, tiek stažuotėse Vokietijoje.

Dr. Ieva Petrikytė-Valionienė

UAB „Novitera“, Chemikė-analitikė

 

Pradėdama studijuoti net neplanavau, kad Universitete praleisiu dešimt metų, iš jų pusmetį stažuosiuosi Ispanijoje, beveik metus dirbsiu laboratorijoje Šveicarijoje ir net baigsiu doktorantūros studijas.
Dar antrame kurse, motyvuojama puikių vadovų, pradėjau aktyviai susipažinti su laboratorijos veikla. Ši veikla mane labai sudomino, padėjo man žvelgti į chemiją kaip į vieną iš kūrybos šakų, o paskaitos man davė žinių, leidžiančių rezultatyviai kurti, nes darbas laboratorijoje, net ir analitinis, kokį dirbu dabar, reikalauja kūrybos.
Taikomosios chemijos studijos yra geros savo lankstumu, nes pirmiausiai gauni bazines žinias, o tada gali rinktis sritį, kuri tau artimiausia.

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:

– Parinkti medžiagų sintezės, struktūros nustatymo ir savybių tyrimų metodus.

– Dirbti su instrumentinės analizės įranga.

– Taikyti žinias kuriant ir analizuojant sumaniąsias, funkcines, kompozitines ir nanomedžiagas.

– Kurti kosmetikos ir higienos priemones.

– Spręsti chemijos pramonės įmonėse kylančias problemas.

 

 

Gali tapti

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

 

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių medžiagų bei gaminių, tokių kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus.

Tokie specialistai rengia gamybos technines sąlygas, numato sistemų išdėstymą. Jie vadovauja prižiūrint gamybos pastatus ir įrangą, konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

Šie žmonės analizuoja mus supančią gyvybę: renka pavyzdžius ir ėminius, auginamus gyvuosius organizmus, juos saugo, klasifikuoja, kataloguoja bei parengia eksperimentams. Tai specialistai, kurių atsakomybėje – bandymų stebėjimas, jų rezultatų analizė, skaičiavimų atlikimas, registravimas ir ataskaitų rengimas.

Šie specialistai planuoja, organizuoja ir vykdo chemijos mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus. Jie kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, kartu su įvairių sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Šie specialistai puikiai išmano kokybės standartus ir procesus, jie užtikrina ženklinimo ir kitų reikalavimų laikymąsi, vertina konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklius, rengia joms rekomendacijas. Jie kontroliuoja, kaip laikomasi sanitarinių-higieninių normų. Taip pat jie yra atsakingi už konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklių kūrimą ir tobulinimą, kokybės gerinimo veiklų ir procesų valdymą. Be to, palaiko kokybės užtikrinimo standartus ir procesus.

Naujų cheminių produktų kūrimas, jų vystymas ir diegimas gamyboje – svarbiausia tokių specialistų pareiga. Jie derina cheminių produktų kūrimo procesą su gamybos ir komercijos padaliniais, ieško inovacijų.

Šie žmonės kartu su kitų sričių specialistais dalyvauja įvairaus pobūdžio projektuose, prisideda formuojant viešąją nuomonę.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

chemija

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

matematika arba biologija arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vaida Kitrytė
el.p. vaida.kitryte@ktu.lt
+37065038165

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Eglė Arbačiauskienė
el.p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt
+37068727306