en

Elektronikos inžinerija

Elektronikos inžinerijos studijų programoje ruošiami inžinieriai – elektronikai, gebantys kurti, diegti, tirti, tobulinti ir aptarnauti modernias elektronines sistemas, skirtas pramonei, medicinai, apsaugai ir logistikai, komunikacijų sistemoms, karinei technikai. Studijų programoje yra galimybė specializuotis biomedicininės elektronikos srityje, sužinoti kaip veikia ir kaip yra projektuojama elektroninė medicininė įranga, prisidėti prie atsakingo gydytojų darbo, padėti jiems naudoti sudėtingą techniką. Elektronikos ir IT sričių entuziastams, norintiems kurti, teikti ir palaikyti šiuolaikines skaitmenines paslaugas per informacijos perdavimo tinklus šioje studijų programoje siūloma rinktis Informacijos ir telekomunikacijų technologijų specializaciją.

Studijuok
Kodas 6121EX012
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m., Ištęstinė - 6 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Vytautas Jokužis

UAB „Elinta“ direktorius

Saulius Jačėnas

UAB „Kitron“ Inovacijų padalinio vadovas

Alberto Rodriguez

Miguel Hernandez universiteto (Ispanija) profesorius

Vilius Benetis

UAB „NRD CS“ generalinis direktorius

Remigijus Šeris

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ generalinis direktorius

Vidmantas Poškaitis

UAB „NTService“ vykdantysis direktorius
 

Programos vertės

Studijos

Nuo bazinių principų iki praktinių įgūdžių kurti šiuolaikiškas sistemas ir prietaisus

Pradedame nuo fundamentinių gamtos dėsnių supratimo ir greitai pereiname prie šiuolaikiškų elektroninių įtaisų, išmanių programuojamų sistemų ir jutiklių, duomenų perdavimo ir apdorojimo priemonių panaudojimo ir kūrimo metodų įvaldymo. Kurti ir realizuoti savo idėjas – nuostabus jausmas.

Įgūdžiai

Projektavimas, testavimas, gamyba, diegimas

Inžinerinės veiklos pagrindą sudarantys projektavimo, testavimo, gamybos, diegimo procesai ir jiems įgyvendinti reikalingi įgūdžiai lavinami mikroprocesorinių, analoginių ir skaitmeninių įtaisų, matavimo, signalų apdorojimo ir kituose kursuose. Praktikas studentai atlieka Lietuvos įmonėse, kuriose dažnai ir lieka įsidarbinti.

Karjera

Globali specializacija paklausi ir Lietuvoje

Kelerių paskutinių metų programos absolventai įsidarbino elektronikos sektoriaus įmonėse ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Airijoje.

Infrastruktūra

Modernios atnaujintos laboratorijos

Programą vertinę tarptautiniai ekspertai, kaip vieną iš jos privalumų, pažymėjo mokomųjų laboratorijų įvairovę ir jų nuolatinį atnaujinimą ES paramos lėšomis bei steigiant „Santakos“ mokslo slėnį. Šiemet įkurtos trys naujos laboratorijos: elektronikos technologijų, elektromagnetinio suderinamumo bei nanopalydovų ir avionikos. Laboratorijas modernia įranga remia ir pasauliniai gamintojai, tokie kaip Texas instruments, ST Microelectronics, Altera ir daugelis kitų.

Kolegos

Studentai įsitraukia į projektinę veiklą jau studijų metu

Studentai pritraukiami vykdyti tiriamuosius ir projektavimo darbus laboratorijose ir mokslo grupėse. Tokioje darbinėje aplinkoje jie pamato ne tik inovatyvių techninių sprendimų kūrimo virtuvę, bet ir sparčiai tobulina praktinius įgūdžius.

Atsiliepimai

Mindaugas Staišiūnas

UAB „Elinvision“ elektronikos inžinierius

 

Baigęs Elektronikos inžinerijos bakalauro studijas KTU, įgijau fundamentalias žinias, analitinį mąstymą ir praktinius įgūdžius, kurie leido kryptingą ir nuoseklų darbą studijų metu transformuoti į galimybę siekti karjeros inovatyvioje elektronikos inžinerijos srityje. Šiuo metu įgytas žinias ir įgūdžius pritaikau projektuodamas elektronikos įtaisus, kurie yra vertinami ir konkurencingi pasaulinėje rinkoje.

Virgilijus Pamakštis

AB „Axis Industries“ inovacijų ir technikos direktorius

 

Esame įdarbinę ir kiekvienais metais priimame praktikai šios studijų programos studentus, kurie kuria, modernizuoja, diegia elektroninius prietaisus ir sistemas, skirtus energetinių resursų apskaitai, duomenų perdavimui pačiais įvairiausiais tinklais, namų ūkių valdymui. Be naujausių elektronikos technologijų šiandien neįsivaizduojama telekomunikacijų, automobilinė, aviacijos, medicininių prietaisų, energetikos ir kitos pramonės ir paslaugų šakos. Norint ne tik naudoti, bet ir kurti technologinius sprendimus, reikia kvalifikuotų elektronikos specialistų.

Jonas Bunevičius

UAB „Dicto Citius“ IT inžinierius

 

Skaitmeninių sprendimų rinka nuolatos keičiasi, o šis procesas palaipsniui mus veda prie naujų techninių produktų ir sprendimų realizacijos. Įdomiausiai tai, kad būtent ateities technologijos, kurių svarba dabartinėje rinkoje pamažu įgauna vis didesnį vaidmenį, leidžia prognozuoti ypatingai gerą ateitį telekomunikacijų inžinieriams.

Darijus Paulauskas

„Eltel Sønnico AS NORWAY“ telekomunikacijų specialistas

 

Šios srities verslo įmonėms ypatingai trūksta kvalifikuotų specialistų. Todėl įgytas KTU diplomas atveria plačias darbo galimybes ir tarptautinėje telekomunikacijų darbo rinkoje.

Karjera

Studento gebėjimai

 – gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus elektronikos inžinerijos srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį;
 – gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas veiklos atlikimo technologijas; rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją panaudojant duomenų bazes bei kitus informacijos šaltinius, ją sisteminti, analizuoti ir vertinti;
 – gebės planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims.

Studento kompetencijos

 – elektronikos srities inžinerinių uždavinių suformulavimas; techninio lygio bei įgyvendinimo analizė; techninių reikalavimų bei dokumentacijos parengimas;
 – elektronikos įrangos projektavimas ir eksploatavimas , jos kūrimo ir gamybos problemų sprendimas; galimybė specializuotis elektronikos inžinerijos, biomedicininės elektronikos ir telekmoninkacijų srityse;
 – elektronikos srities inžinerinių uždavinių taikomų metodų išmanymas ir taikymas (struktūros sintezė, sistemų dekompozicija, algoritmizavimas, testavimas, komunikacijos tinklų, saugumo analizė), eksperimentinės (fizikinių parametrų matavimo ir vizualizavimo) bei gamybinės įrangos parinkimas.

 

 

Gali tapti

Elektros inžinerijos techniku (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra, įrenginių pradinis paleidimas.

Elektronikos inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

Technologijų ir gamybos inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
 – darbo jėgos naudojimo, darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 – gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas.

Telekomunikacijų inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – telekomunikacijų įrangos, tinklų ir duomenų perdavimo sistemų projektavimas, konsultavimas;
 – įdiegimo metodų, darbų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, įrangos parinkimas, vadovavimas įrengimo darbams;
 – veikiančių telekomunikacijų sistemų, tinklų ir įrenginių priežiūros bei remonto organizavimas, vadovavimas.

Biomedicininės elektroninės įrangos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
– biomedicininės elektronikos įrenginių ir sistemų projektavimas ir konsultavimas;
– biomedicininės elektronikos įrenginių gamybos, įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas biomedicininės elektronikos gaminių ir sistemų gamybai, parinkimui ar įrengimui;
– biomedicininės elektronikos įrenginių techninis aptarnavimas, tinkamo jų veikimo ir saugumo kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas ir užtikrinimas.

Įterptinių sistemų programavimo specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – įterptinių sistemų projektavimas, programavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – programavimo metodų ir algoritmų, įrengimo medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą įterptinių  sistemų veikimą ir saugumą.

 

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 3,6 balai.

2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir  matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos): a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas; b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas.

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas

vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta  1

III vieta – 0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-34 patvirtintos studentų, priimamų 2018 metais, norminės universitetinių studijų kainos.

Metinė 2018 – 2019 m. m. studijų kaina pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2274 €
Ištęstinė studijų forma 1516 €
Kredito kaina 37,9 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas

El. paštas: andrius.chaziachmetovas@ktu.lt