Elektronikos inžinerija

6121EX012 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Elektronikos inžinerijos studijų programoje ruošiami inžinieriai – elektronikai, gebantys kurti, diegti, tirti, tobulinti ir aptarnauti modernias sistemas, skirtas pramonei, medicinai, apsaugai ir logistikai, komunikacijų sistemoms, karinei technikai. Elektronikos inžinieriai ir projektų vadovai pradeda nuo naujo produkto ar paslaugos idėjos ir vysto ją iki komercinio realizavimo.

Elektronikos inžinerija bei Informacijos ir telekomunikacijų technologijos – globalios ir dinamiškos specializacijos.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Vytautas Jokužis

UAB „Elinta“ direktorius

Saulius Jačėnas

UAB „Kitron“ Inovacijų padalinio vadovas

Alberto Rodriguez

Miguel Hernandez universiteto (Ispanija) profesorius

Audrius Merfeldas

UAB „Terra Electronics“ inžinierius

Gintas Butėnas

„BITĖ Group“ tinklo direktorius

Edvardas Linkevičius

AB „Teo LT“ įmonių grupės Technologijų ir IT padalinio plėtros vadovas

Vilius Benetis

UAB „NRD CS“ generalinis direktorius

Remigijus Šeris

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ generalinis direktorius

Vidmantas Poškaitis

UAB „NTService“ vykdantysis direktorius
Studijos

Nuo bazinių principų iki praktinių įgūdžių kurti šiuolaikiškas sistemas ir prietaisus

Pradedame nuo fundamentinių gamtos dėsnių supratimo ir greitai pereiname prie šiuolaikiškų elektroninių įtaisų, išmanių programuojamų sistemų ir jutiklių, duomenų perdavimo ir apdorojimo priemonių panaudojimo ir kūrimo metodų įvaldymo. Kurti ir realizuoti savo idėjas – nuostabus jausmas.

Įgūdžiai

Projektavimas, testavimas, gamyba, diegimas

Inžinerinės veiklos pagrindą sudarantys projektavimo, testavimo, gamybos, diegimo procesai ir jiems įgyvendinti reikalingi įgūdžiai lavinami mikroprocesorinių, analoginių ir skaitmeninių įtaisų, matavimo, signalų apdorojimo ir kituose kursuose. Praktikas studentai atlieka Lietuvos įmonėse, kuriose dažnai ir lieka įsidarbinti.

Karjera

Globali specializacija paklausi ir Lietuvoje

Kelerių paskutinių metų programos absolventai įsidarbino elektronikos sektoriaus įmonėse ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Airijoje.

Infrastruktūra

Modernios atnaujintos laboratorijos

Programą vertinę tarptautiniai ekspertai, kaip vieną iš jos privalumų, pažymėjo mokomųjų laboratorijų įvairovę ir jų nuolatinį atnaujinimą ES paramos lėšomis bei steigiant „Santakos“ mokslo slėnį. Šiemet įkurtos trys naujos laboratorijos: elektronikos technologijų, elektromagnetinio suderinamumo bei nanopalydovų ir avionikos. Laboratorijas modernia įranga remia ir pasauliniai gamintojai, tokie kaip Texas instruments, ST Microelectronics, Altera ir daugelis kitų.

Kolegos

Studentai įsitraukia į projektinę veiklą jau studijų metu

Studentai pritraukiami vykdyti tiriamuosius ir projektavimo darbus laboratorijose ir mokslo grupėse. Tokioje darbinėje aplinkoje jie pamato ne tik inovatyvių techninių sprendimų kūrimo virtuvę, bet ir sparčiai tobulina praktinius įgūdžius.

Atsiliepimai

Mindaugas Staišiūnas

UAB „Elinvision“ elektronikos inžinierius

Baigęs Elektronikos inžinerijos bakalauro studijas KTU, įgijau fundamentalias žinias, analitinį mąstymą ir praktinius įgūdžius, kurie leido kryptingą ir nuoseklų darbą studijų metu transformuoti į galimybę siekti karjeros inovatyvioje elektronikos inžinerijos srityje. Šiuo metu įgytas žinias ir įgūdžius pritaikau projektuodamas elektronikos įtaisus, kurie yra vertinami ir konkurencingi pasaulinėje rinkoje.

Virgilijus Pamakštis

AB „Axis Industries“ inovacijų ir technikos direktorius

Esame įdarbinę ir kiekvienais metais priimame praktikai šios studijų programos studentus, kurie kuria, modernizuoja, diegia elektroninius prietaisus ir sistemas, skirtus energetinių resursų apskaitai, duomenų perdavimui pačiais įvairiausiais tinklais, namų ūkių valdymui. Be naujausių elektronikos technologijų šiandien neįsivaizduojama telekomunikacijų, automobilinė, aviacijos, medicininių prietaisų, energetikos ir kitos pramonės ir paslaugų šakos. Norint ne tik naudoti, bet ir kurti technologinius sprendimus, reikia kvalifikuotų elektronikos specialistų.

Jonas Bunevičius

UAB „Dicto Citius“ IT inžinierius

Skaitmeninių sprendimų rinka nuolatos keičiasi, o šis procesas palaipsniui mus veda prie naujų techninių produktų ir sprendimų realizacijos. Įdomiausiai tai, kad būtent ateities technologijos, kurių svarba dabartinėje rinkoje pamažu įgauna vis didesnį vaidmenį, leidžia prognozuoti ypatingai gerą ateitį telekomunikacijų inžinieriams.

Darijus Paulauskas

„Eltel Sønnico AS NORWAY“ telekomunikacijų specialistas

Šios srities verslo įmonėms ypatingai trūksta kvalifikuotų specialistų. Todėl įgytas KTU diplomas atveria plačias darbo galimybes ir tarptautinėje telekomunikacijų darbo rinkoje.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2242€ 1495€ 37,37€

Studijų informacijos skyrius

Donelaičio g. 73-109, Kaunas
El. paštas: studijos@ktu.lt
Tel.: +370 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas
El. paštas: andrius.chaziachmetovas@ktu.lt
Tel. +370 (37) 300 518