Informatika

6121BX010 Informatikos mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus informatikos specialistus, kurie puikiai išmano programavimo, interneto ir trimatės grafikos technologijas bei geba profesionaliai savo darbe taikyti įgytas žinias. Baigę studijas studentai išmano debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus, turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus bei kompetencijas savarankiškai kurti IT ir multimedijų paslaugas internete.

Studijuok
  • Matematika
  • Ekonomika
  • Fizika
  • Medžiagų technologijos

Kviestiniai lektoriai

Chris Kline

Nepriklausomas žurnalistas (buvęs CNN International, ABC News ir Fox News Channel korespondentas) „Behind the Lines, a Presentation on Modern, Multimedia Conflict Journalism".

Miroslav Dulik

Žilinos universiteto (Slovakija) dėstytojas.

Vincentas Grinius

Host1Plus generalinis direktorius.

Tomas Pininas

„Barclays“ technologijų centro Python Developer, IaaS engineer „Unix“ sistemų saugos vadovas.
Studijos

Fizinių mokslų studijos

Studijų metu gilinamasi į programavimo technologijas, informatikos-matematikos modelius bei jų taikymą debesų kompiuterijos servisų infrastruktūrų ir platformų, verslo procesų, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui, studijuojamos dirbtinio intelekto, IT saugos, interneto sričių problemos, mokomasi kurti ir projektuoti tinklines, multimedijų paslaugas, paskirstytas bei mobilias internetines sistemas.

Įgūdžiai

Puikus debesų kompiuterijos, interneto technologijų išmanymas, programavimo įgūdžiai kuriant tinklapius, mobilias ir multimedijų paslaugas

Baigę studijas studentai išmano debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus, turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus bei kompetencijas savarankiškai kurti IT ir multimedijų paslaugas internete.

Karjera

Vis didėjanti IT specialistų paklausa, aukšti atlyginimai

Remiantis 2015 metų statistikos duomenimis, IT specialistų paklausa darbo rinkoje vis didėja, o darbuotojų atlyginimai informacinių technologijų sektoriuje išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje.

Kolegos

Programoje studijuoja aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Kita

Galimybė gauti sertifikatus

Interneto informatikos specializacijos studentai papildomai gali studijuoti Cisco akademijoje ir gauti Cisco Certified Network Associate (CCNA™) sertifikatą.

Realaus pasaulio modeliavimas – judėjimo bei deformacijų modeliavimas, dalelių sistemos.
Dirbtinis intelektas – informacijos struktūra, žinių vaizdavimas, neuroniniai tinklai.
Programavimas debesims – tinklai, protokolai, internetas, lygiagretūs algoritmai, paslaugų programavimas.
Žaidimų programavimas – žaidimų fizika, intelektualių žaidimo agentų projektavimas, grafikos ir garso programavimas.
IT sistemų analizė ir projektavimas Serverių, IT sistemų administravimas, IT infrastruktūros projektavimas ir vystymas Tinklinių, debesų kompiuterijos paslaugų, paskirstytų ir mobilių internetinių sistemų kūrimas Multimedijos paslaugų, žaidimų programavimas

Atsiliepimai

Vincentas Grinius

kompanijos „Host1Plus“ generalinis direktorius

„Sparti technologijų pažanga ir platus inovacijų taikymas kasdieniuose sprendimuose lemia IT srities universalumą. Tad dinamiškoje informacinių technologijų rinkoje yra reikalingi novatoriški ir energingi specialistai, gebantys lanksčiai pritaikyti žinias ir kūrybiškai žvelgti į savo darbą." - kompanijos „Host1Plus“ generalinis direktorius Vincentas Grinius

Julius Getautas

UAB „Intermedix Lietuva“ .NET programuotojas

„Diplomas ar žinios?" – Informatikos studijų programa neverčia rinktis vieno iš dviejų, nes ji ne tik suteikia galimybę įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį, bet ir leidžia išmokti daug įdomių praktinių dalykų IT srityje. Kvalifikuoti, novatoriški ir svarbiausia – pasiūlymams bei pokyčiams atviri dėstytojai padės įsilieti tiek į darbo rinką, tiek ir į akademinę bendruomenę. Informatikos studijų programa yra universaliausia IT studijų sritis, kuri nesudarys kliūčių derinant darbą ir studijas bei suteiks šių dienų aktualijas atitinkančių žinių bagažą." - UAB "„Intermedix Lietuva" - NET programuotojas Julius Getautas

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 matematika
0.2 informacinės technologijos arba Fizika
0.2 dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais
0.2 lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA

KREDITO KAINA

2242€

37,37€

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73-109
e. p. studijos@ktu.lt
tel.: +370 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790


Studijų programos vadovas
Doc. dr. Ingrida Lagzdinytė-Budnikė
e. p. ingrida.lagzdinyte@ktu.lt
tel. +370 37 300 356