Programų sistemos

612I30002 Informatikos mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas

Pagal pasaulinės kompiuterijos asociacijos ACM rekomendacijas, studijų programa integruoja kompiuterių mokslo ir programų sistemų aspektus. Studijos suteiks šiuolaikinių programavimo kalbų ir karkasų, algoritmų optimizavimo, efektyvios programų duomenų struktūros, duomenų bazių profesionalių žinių. Projektavimo įrankių bei UML modelių taikymas, programų testavimas bei statinė analizė suteiks reikiamus technologinius gebėjimus, o judrus (Agile) programų kūrimas, siekiant patenkinti užsakovo poreikius ir užtikrinti programų sistemų kokybę, – komandinio darbo įgūdžius. Realių paskirstytų sistemų – lygiagrečių architektūrų programavimas, saityno paslaugų bei debesų kompiuterijos sistemų projektavimas leis įgyti projektavimo sprendimų gebėjimus įvairiose taikymo srityse.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Alvydas Muliuolis

Devbridge akademijos vadovas, lektorius, „Devbridge Group".

Simonas Šerlinskas

Vyr. programuotojas, NFQ akademijos lektorius, „NFQ Technologies".
Studijos

Studijos pritaikomos praktikoje

Tarptautinės programinės įrangos kompanijos, tokios kaip Devbridge Group, NFQ, Nortal, universitete įsteigusios savo mokymo laboratorijas, o šių kompanijų atstovai dalyvauja studijų procese. Be nuolatinių studijų yra galimybė nemokamai gauti praktinius įgūdžius šių kompanijų organizuojamose teminiuose mokymuose ir bendruose projektuose.

Infrastruktūra

Studijos, skatinančios veikti

Programų sistemų studijų programa yra didžiausia Lietuvoje, todėl čia rasite daug bendraminčių. Galėsite suburti savo komandą, vykdyti savus projektus, gauti nemokamas patalpas, techninę įrangą bei paramą savo verslo kūrimui. Jei domina naujausi pasiekimai – yra galimybė jungtis prie mokslinių tyrimų grupių ir vykdyti įdomius projektus su fakulteto naujausia technine įranga.

Laisvalaikis

Laisvalaikis, susijęs su studijomis, duoda puikius rezultatus

Jei trokštate iššūkių – yra galimybė dalyvauti komandinio studentų programavimo būrelio veikloje. Rengsite programavimo treniruotes ir jose dalyvausite, vyksite į programavimo stovyklas, dalyvausite pasaulinėje studentų komandinio programavimo olimpiadoje. Mūsų studentai įėjo į Lietuvos istoriją, iškovodami 25 vietą pasaulyje.

Galimybės

Aktyvi studentų atstovybė

Aktyvi Informatikos fakulteto studentų atstovybė kartu su partneriais kasmet organizuoja plataus masto renginius, tolius kaip Infoshow, LanParty, GameJam, CodeJam ir kitus. Dalyvauk juose ir pats prisidėk prie istorinių renginių organizavimo.

Karjera

Konkurencingi atlyginimai rinkoje

Remiantis 2015 metų statistikos duomenimis, programuotojų atlyginimai išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje. Baigdami bakalauro studijas su specialybe susietą darbą dirba daugiau nei 80% studentų.

Programavimas – šiuolaikinės kalbos, karkasai, algoritmų optimizavimas, , virtualizacijos technologijos, debesų kompiuterija.
Projektavimas – projektavimo metodai, įrankiai, UML modeliai.
Programų kūrimo procesai – krioklio, judrus (Agile) programų kūrimas.
Kokybės užtikrinimas – testavimas, metrikos, statinė analizė.
Planavimas, projektų valdymas Sistemų projektavimas Programavimas Kokybės užtikrinimas

Atsiliepimai

Viktoras Gurgždys

UAB „Devbridge Group“ viceprezidentas

„Daugiausiai „Devbridge Group“ dirbančių programuotojų yra baigę arba dar mokosi būtent šioje studijų programoje. Pastaraisiais metais mes pastebime augantį studentų skaičių ir gilėjančias jų technines žinias. Dėl aukšto studijų programos lygio, šiuolaikiško universiteto požiūrio bei gebėjimo pritraukti socialinius partnerius, tobulinant ugdymo procesą, yra formuojami studentams būtini įgūdžiai darbo rinkoje. Pirmiausia tai įvertina ir mūsų klientai – į kokybę itin orientuotos JAV įmonės.“ - UAB „Devbridge Group“ viceprezidentas Viktoras Gurgždys

Justas Šalkevičius

UAB „Sneakybox“ įkūrėjas ir projektų vadovas

„Studijos KTU Informatikos fakulteto Programų inžinerijos katedroje pritraukia gabiausius informatikus iš visos Lietuvos. Todėl jau studijuojant pirmuose kursuose galima susirasti galybę bendraminčių ir su jais prisidėti prie įvairių fakultete organizuojamų projektų ar dalyvauti tarptautiniuose konkursuose. Būtent šios pažintys, įgytos žinios, sukaupta praktinė patirtis bei fakulteto parama, mane su kolegomis paskatino dar studijų metu įkurti žaidimų kūrimo įmonę.“ - UAB „Sneakybox" “ įkūrėjas ir projektų vadovas Justas Šalkevičius.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 matematika
0.2 informacinės technologijos arba fizika
0.2 dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais
0.2 lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73-109
e. p. studijos@ktu.lt
tel.: +370 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790

Studijų programos vadovas
Lekt. dr. Ramūnas Kubiliūnas
e. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt
tel. +370 (688) 15 330