Informatikos inžinerija

6121BX014 Informatikos mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas

Informacinių technologijų ateitis – visur mus supančios išmaniosios kompiuterių sistemos. Jeigu nori valdyti ir kurti šias ateities sistemas, informatikos inžinerijos specialybė kaip tik Tau – išmoksi projektuoti, kurti, diegti programinę ir techninę įrangą, administruoti ir kurti įmonių kompiuterijos sistemas, užtikrinti informacinę saugą ir daugelį kitų naudingų dalykų Tavo ateičiai.

Studijuok
Studijos

Aukščiausios kokybės studijos puikiai įvertintos tarptautinių ekspertų

Informatikos inžinerijos programa yra pirmoji Lietuvoje tarptautiniu mastu pripažinta ir EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education) tinkle akredituota studijų programa, kuriai suteiktas prestižinis „Euro-Inf“ kokybės ženklas. Programos kokybę ir populiarumą patvirtina nuolat augantis stojančiųjų skaičius bei keletą metų iš eilės pelnomas geriausios Informatikos inžinerijos studijų krypties programos Lietuvoje vardas.

Įgūdžiai

Geras visų informatikos inžinerijos veiklos procesų išmanymas ir stiprūs praktiniai įgūdžiai

Programos absolventai įgyja ne tik teorines žinias, bet ir gilius praktinius įgūdžius, apimančius svarbiausias informatikos inžinerijos sritis: kompiuterių sistemų programinės ir techninės įrangos projektavimą, realizaciją, diegimą, palaikymą, įmonių kompiuterinių sistemų administravimą, palaikymą, saugos užtikrinimą bei daugelį kitų. Studijos pagrįstos projektiniu-probleminiu mokymu: dirbdami komandose studijuojantieji prisideda prie realių darbų ir projektų, kurdami ateities išmaniąsias sistemas ir protingus daiktus bei dirbdami su naujausiomis IT technologijomis ir priemonėmis.

Karjera

Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje

Remiantis kelerių paskutinių metų statistikos duomenimis ir rinkų tendencijomis, darbuotojų atlyginimai IT sektoriuje yra ir dar ilgai bus vieni aukščiausių ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojama aukščiausio lygio nuolat atnaujinama moderni infrastruktūra

Studijuojantieji šioje programoje dirbs su pačiais naujausiais programinės įrangos paketais, galės naudotis nuolat atnaujinama techninės įrangos baze, jiems bus prieinamos, puikiai tarptautinių EQANIE ekspertų įvertintos moderniausios Lietuvoje KTU „Santakos“ slėnio laboratorijos ir jų įranga, „Intermedix“ kompanijos įsteigtos kūrybinės erdvės ir laboratorijos.

Dėstytojai

Programoje dėsto aukščiausio lygio specialistai

Programoje dėsto specialistai, turintys ilgametę mokslinę, praktinę bei komercinimo patirtį šioje srityje. Daugelis dėstytojų yra stažavęsi užsienio universitetuose, turi savo IT įmones ar joms vadovauja, yra stiprūs savo srities lyderiai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Dėstytojų kuruojami dalykai remiasi naujausiais moksliniais ir praktiniais darbais, o taip pat realiais komerciniais projektais bei juose naudojamomis šiuolaikinėmis technologijomis.

Dalykai

Projektavimas – principai, schemos, kompiuteriai, sistemos.
Daiktų internetas – išmanūs daiktai, išmaniosios sistemos, išmaniosios aplinkos.
Informacinė sauga – vertinimas, virusai, pažeidimai, saugos metodai ir priemonės.
Integracija – duomenys, tinklai, sprendimai įmonėms.
Programinės ir techninės įrangos projektavimas ir kūrimas Kompiuterių sistemų ir daiktų interneto sprendimų projektavimas, kūrimas ir diegimas Įmonių kompiuterizavimo sprendimų kūrimas, palaikymas ir priežiūra Informacijos saugos sprendimų projektavimas ir kūrimas

Atsiliepimai

Edvardas Linkevičius

„TEO LT“ technologijų ir IT padalinio plėtros vadovas

„Informatikos inžinerijos specialistai puikiai pritampa TEO LT įmonėje dėl savo įvairiapusiškumo ir gebėjimo kurti, diegti ir prižiūrėti tiek programinę, tiek techninę įrangą. Jau daug metų sėkmingai bendradarbiaujame su KTU informatikos inžinerijos specialistais, kurdami inovatyvius verslo sprendimus, o šios programos studentai be vargo įsidarbina mūsų įmonėje ir yra visada laukiami ir vertinami." - „TEO LT“ technologijų ir IT padalinio plėtros vadovas Edvardas Linkevičius.

Alma Ravinytė

„ATEA“ sistemų testuotoja

„KTU man suteikė naujausių informatikos inžinerijos žinių ir įgūdžių, o aktyviai dalyvaudama Informatikos fakulteto studentų atstovybės ir fakulteto tarybos veikloje turėjau galimybes tobulėti ir lavintis savo profesinėje srityje. Įgytas žinias dabar sėkmingai pritaikau savo darbe." - „ATEA“ sistemų testuotoja Alma Ravinytė.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 matematika
0.2 informacinės technologijos arba Fizika
0.2 dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzaminas.
0.2 lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu.

Stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA

KREDITO KAINA

2242€

37,37€

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50-121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU


Informatikos fakulteto Studijų centras
Studentų g. 50-411, Kaunas
tel. +370 37 30 03 50
e. p. if@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Agnius Liutkevičius
e. p. agnius.liutkevicius@ktu.lt
tel. +370 (626) 22 304