en

Informatikos inžinerija

Informacinių technologijų ateitis – visur mus supančios išmaniosios kompiuterių sistemos. Jeigu nori valdyti ir kurti šias ateities sistemas, informatikos inžinerijos specialybė kaip tik Tau – išmoksi projektuoti, kurti, diegti programinę ir techninę įrangą, administruoti ir kurti įmonių kompiuterijos sistemas, užtikrinti informacinę saugą ir daugelį kitų naudingų dalykų Tavo ateičiai.

Kodas 6121BX014
Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Informatikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Informatikos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Povilas Nanevičius

„Rocket Software Lithuania"
Dr. Liudas Stašionis

Dr. Liudas Stašionis

Įterptinių sistemų dizaineris/programuotojas, Ubiquiti Networks Europe
 

Programos vertės

Studijos

Aukščiausios kokybės studijos puikiai įvertintos tarptautinių ekspertų

Informatikos inžinerijos programa yra pirmoji ir vienintelė Lietuvoje tarptautiniu mastu pripažinta ir EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education) tinkle akredituota studijų programa. Programai suteiktas prestižinis „Euro-Inf“ kokybės ženklas, kuriuo pažymimas kiekvieno programos absolvento diplomas. Programos kokybę ir populiarumą patvirtina nuolat augantis stojančiųjų skaičius bei keletą metų iš eilės pelnomas geriausios Informatikos inžinerijos studijų krypties programos Lietuvoje vardas.

Įgūdžiai

Geras visų informatikos inžinerijos veiklos procesų išmanymas ir stiprūs praktiniai įgūdžiai

Programos absolventai įgyja ne tik teorines žinias, bet ir gilius praktinius įgūdžius, apimančius svarbiausias informatikos inžinerijos sritis: kompiuterių sistemų programinės ir techninės įrangos projektavimą, realizaciją, diegimą, palaikymą, įmonių kompiuterinių sistemų administravimą, palaikymą, saugos užtikrinimą bei daugelį kitų. Studijos pagrįstos projektiniu-probleminiu mokymu: dirbdami komandose studijuojantieji prisideda prie realių darbų ir projektų, kurdami ateities išmaniąsias sistemas ir protingus daiktus bei dirbdami su naujausiomis IT technologijomis ir priemonėmis.

Karjera

Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje

Remiantis kelerių paskutinių metų statistikos duomenimis ir rinkų tendencijomis, darbuotojų atlyginimai IT sektoriuje yra ir dar ilgai bus vieni aukščiausių ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojama aukščiausio lygio nuolat atnaujinama moderni infrastruktūra

Studijuojantieji šioje programoje dirbs su pačiais naujausiais programinės įrangos paketais, galės naudotis nuolat atnaujinama techninės įrangos baze, jiems bus prieinamos, puikiai tarptautinių EQANIE ekspertų įvertintos moderniausios Lietuvoje KTU „Santakos“ slėnio laboratorijos ir jų įranga, „Intermedix“ kompanijos įsteigtos kūrybinės erdvės ir laboratorijos.

Dėstytojai

Programoje dėsto aukščiausio lygio specialistai

Programoje dėsto specialistai, turintys ilgametę mokslinę, praktinę bei komercinimo patirtį šioje srityje. Daugelis dėstytojų yra stažavęsi užsienio universitetuose, turi savo IT įmones ar joms vadovauja, yra stiprūs savo srities lyderiai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Dėstytojų kuruojami dalykai remiasi naujausiais moksliniais ir praktiniais darbais, o taip pat realiais komerciniais projektais bei juose naudojamomis šiuolaikinėmis technologijomis.

 

Įgūdžių aprašas

Projektavimas – principai, schemos, kompiuteriai, sistemos.
Daiktų internetas – išmanūs daiktai, išmaniosios sistemos, išmaniosios aplinkos.
Informacinė sauga – vertinimas, virusai, pažeidimai, saugos metodai ir priemonės.
Integracija – duomenys, tinklai, sprendimai įmonėms.
Programinės ir techninės įrangos projektavimas ir kūrimas Kompiuterių sistemų ir daiktų interneto sprendimų projektavimas, kūrimas ir diegimas Įmonių kompiuterizavimo sprendimų kūrimas, palaikymas ir priežiūra Informacijos saugos sprendimų projektavimas ir kūrimas

Atsiliepimai

Edvardas Linkevičius

„TEO LT“ technologijų ir IT padalinio plėtros vadovas

 

„Informatikos inžinerijos specialistai puikiai pritampa TEO LT įmonėje dėl savo įvairiapusiškumo ir gebėjimo kurti, diegti ir prižiūrėti tiek programinę, tiek techninę įrangą. Jau daug metų sėkmingai bendradarbiaujame su KTU informatikos inžinerijos specialistais, kurdami inovatyvius verslo sprendimus, o šios programos studentai be vargo įsidarbina mūsų įmonėje ir yra visada laukiami ir vertinami." - „TEO LT“ technologijų ir IT padalinio plėtros vadovas Edvardas Linkevičius.

Alma Ravinytė

„ATEA“ sistemų testuotoja

 

„KTU man suteikė naujausių informatikos inžinerijos žinių ir įgūdžių, o aktyviai dalyvaudama Informatikos fakulteto studentų atstovybės ir fakulteto tarybos veikloje turėjau galimybes tobulėti ir lavintis savo profesinėje srityje. Įgytas žinias dabar sėkmingai pritaikau savo darbe." - „ATEA“ sistemų testuotoja Alma Ravinytė.

Karjera

Studento kompetencijos
– programinės ir techninės įrangos projektavimas, kūrimas ir diegimas;
– kompiuterių sistemų ir daiktų interneto sprendimų projektavimas, kūrimas ir diegimas;
– įmonių kompiuterizavimo sprendimų kūrimas, palaikymas ir priežiūra;
– informacijos ir IT saugos sprendimų projektavimas ir kūrimas.

 

Studento gebėjimai
– gebės analizuoti ir parinkti įmonėms IT sprendimus;
– gebės projektuoti, kurti ir diegti integruotuosius taikomuosius informacinių komunikacijų technologijų projektus;
– gebės tobulinti informacijos saugos, IT sprendimų integracijos bei sistemų administravimo ir priežiūros procesus;
– gebės kurti realaus laiko duomenų surinkimo, apdorojimo ir informacijos perdavimo įterptines ir daiktų interneto kompiuterines sistemas ir projektus;
– gebės analizuoti ir parinkti daiktų interneto technologijomis pagrįstus sprendimus.

 

 

Gali tapti

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėju (-a)

– reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;
– kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas;
– operacinių sistemų, ryšių aplinkos ir taikomųjų programų programinės įrangos priežiūros procedūrų vertinimas, tobulinimas, atnaujinimas ir atitinkamų dokumentų rengimas, vadovavimas komandai;
– programos kūrimo dokumentų sudarymas ir rašymas;
– programos kodo rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus;
– programų išbandymas, peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams.

Sistemų ir informacinių technologijų specialistu (-e)

– sistemų principų formulavimas ir dokumentavimas, atsižvelgiant į vartotojo poreikius;
– su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, rekomendacijų kūrimas;
– sistemų išbandymo planų rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas.

Sistemų analitiku (-e)

– sistemų principų formulavimas ir dokumentavimas, atsižvelgiant į vartotojo poreikius;
– sistemų išbandymo planų rengimas, su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, rekomendacijų kūrimas;
– funkcinių techninių sąlygų aprašų rengimas;
– kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos priežiūra ir administravimas;
– rekomendacijų, skirtų sistemų ir tinklų konfigūracijoms tobulinti, teikimas, programinės įrangos reikalavimų nustatymas;
– pagrindinių pultų valdymas, stebint kompiuterių sistemų ir tinklų veikimą ir koordinuojant kompiuterių tinklų prieigą ir naudojimą.

Duomenų bazių projektuotoju (-a) ar administratoriumi (-e)

– duomenų bazių struktūros, duomenų struktūros, žodynų ir susitarimų dėl informacinių sistemų projektų pavadinimų projektavimas ir kūrimas;
– mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas dėl duomenų bazių valdymo priemonių pasirinkimo, taikymo ir naudojimo;
– duomenų bazių prieigos ir naudojimo, atsarginių kopijų ir duomenų atkūrimo politikos ir procedūrų nustatymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

informacinės technologijos arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Agnius Liutkevičius
Studentų g. 50
tel. +370 (626) 22 304
el. p. agnius.liutkevicius@ktu.lt