en

Mechatronika

Prieš jūsų akis – mechanikos, elektronikos, kompiuterių mokslo ir programavimo mišinys. Mechatronika – itin įdomus ir naujoviškas mokslo ir studijų kompleksas, sujungiantis daug technologinių sričių – jis skirtas mokytis ne tik mechaninės ir elektroninės dalių, bet ir programinio valdymo įgūdžių. Teigiama, jog šios srities specialistai yra universalūs ir labai daug prisideda prie dabar vykstančios ketvirtosios pramonės revoliucijos, dėl kurios vis mažiau reikalingas žmogaus rankų darbas, kurį keičia robotizuoti ir automatiniai įrenginiai.

Mechatronika atveria išskirtinai plačias karjeros galimybes tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose: tokiuose aukštųjų technologijų sektoriuose kaip aerokosmosas, biomedicina, taip pat transporto bei gamybos automatizavimo įrangos projektavime ir gamyboje.

Baigę šią studijų programą turėsite mechanikos, valdymo inžinerijos bei informacinių technologijų žinių, gebėsite jas panaudoti naujų ir sudėtingų techninių sistemų kūrimui bei diegimui. Kas gali būti vertingiau už tokias tarpdisciplinines žinias įgijusį specialistą?

Kviestiniai lektoriai

Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, „LEAN“ ir kokybės vadovas

Arūnas Kleiva

UAB „Festo“ inžinierinio palaikymo specialistas

Antanas Daugėla

Korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius
 

Programos vertės

Studijos

Mechatronika – inžinerinė „daugiakovė“

Studijų metu išmoksite į technologijų pasaulį pažvelgti kompleksiškai. Jungsite mechaniką, automatiką bei informatiką, todėl gebėsite pateikti įvairiausius inžinerinius sprendimus. Dėl to keliai ateityje bus platūs: galėsite tęsti studijas mechatronikos, mechanikos inžinerijos, valdymo technologijų kryptyse.

Žinios ir įgūdžiai

Kūrybiškos technologijos

Universitete įsisavintos žinios leis spręsti sudėtingas ir įvairias inžinerines užduotis, nes studijų metu ne tik projektuosite mechanines konstrukcijas ir mechanizmus, bet ir susipažinsite su taikomąja elektronika bei automatiniu valdymu. Taip pat išmoksite projektuoti, programuoti, diegti mechatronines ir robotizuotas sistemas. Dėka to tapsite kūrybingais ir paklausiais inžinieriais-kūrėjais – juk šiandien įvairiapusiški specialistai vertinami labiausiai.

Karjera

Pasiruošimas šiuolaikinei pramonei

Ateityje jūsų laukia plačios karjeros galimybės: vien tik Lietuvoje veiklą vykdo apie du tūkstančiai įmonių, kuriose reikia mechatronikos specialistų. Galėsite užimti techninio profilio pareigas įvairiuose gamybos ir paslaugų sektoriuose arba pasukti technologinių produktų pardavimų link ir dirbti konsultantais ar projektų vadovais, vystyti aukštųjų technologijų (angl. high-tech) verslus.

Paklausa

Akivaizdūs pranašumai

Tapsite nepamainomais specialistais – pasaulis automatizuojasi, o šie procesai dažniausiai yra grindžiami mechatronikos technologijomis. Darbdavių nuomone, mechatronikos specialistai gali sparčiau ir lanksčiau adaptuotis prie įvairių darbo reikalavimų, todėl jie itin pageidaujami įvairiose įmonėse.

Infrastruktūra

Moderniausios Lietuvoje mechatronikos laboratorijos

KTU Mechatronikos studijos – ne tik pirmosios tokios Lietuvoje, bet ir labiausiai ištobulintos dėl čia turimos technologinės ir eksperimentinės įrangos. Galėsite tobulėti laboratorijose, kurios aprūpintos „Festo“ automatizuotos gamybos linijomis, inovatyviais 3D spausdintuvais, „ABB“ pramoniniais robotais ir programinio valdymo pjovimo staklėmis.

 

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – metalai, polimerai, valdomų savybių medžiagos, kompozitai
Konstrukcijos – atsparumas, stabilumas, deformacijos, įtempiai
Elementai – jutikliai, vykdikliai, valdikliai, pavaros
Robotizuotos sistemos – projektavimas, programavimas, diegimas, kokybės užtikrinimas
Konstrukcinių medžiagų ir elementų išmanymas Konstrukcijų projektavimas ir analizė Mechatroninių sistemų valdymas ir programavimas Mechatroninių sistemų projektavimas, analizė ir priežiūra

Atsiliepimai

Dr. Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, LEAN ir kokybės vadovas

 

Remdamasis savo praktine patirtimi galiu teigti, kad Mechatronikos studijų programos absolventai turi žinių apie išskirtinių savybių medžiagas bei jų taikymą, inžinerinių projektų valdymą, virtualių sistemų panaudojimo galimybes modeliuojant procesus, jų automatizavimą, taip pat apie adaptyvias kontrolės sistemas. Tai labai aktualu praktiniame darbe, kai tenka valdyti projektus, kartu su klientais dirbti gaminamo produkto analizės bei industrializacijos stadijose. Reikia pažymėti, kad šios žinios praverčia ir elektronikos pramonėje. Elektronikos gaminiuose stebima stipri komponentų matmenų mažėjimo, jų tankio didėjimo bei integracijos su mechaninėmis ir mikromechaninėmis sistemomis tendencija.

Dr. Antanas Daugėla

Korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius

 

Žinios, įgytos studijuojant KTU, padėjo mano sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai. Mechatronika – tai ta sritis, kurioje labai plačios galimybės tiek karjerai, tiek ir nuolatiniam tobulėjimui

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Spręsti įvairias gamybos inžinerijos srities problemas.
 • Taikyti problemų sprendimo strategijas bei naujus sprendimo metodus.
 • Kurti naujus gaminius, metodus gamybos procesams.
 • Atlikti analitinius, eksperimentinius gamybos inžinerijos problemų tyrimus.
 • Apdoroti bei išanalizuoti atliktų tyrimų ar praktinių gamybos situacijų duomenis.
 • Integruoti skirtingas pramonės inžinerijos sričių žinias ir valdyti sudėtingas situacijas.
 • Konceptualiai pažvelgti į inžinerines sistemas ir gamybos procesus, siekiant sukurti reikalingus produktus.
 • Įvertinti inžinerinių sprendimų turinį etiniu, socialiniu, ekonominiu bei saugumo atžvilgiu.
 • Efektyviai dirbti nepriklausomai ar komandoje.

 

 

Gali tapti

 – inžinerinių projektų iniciavimas;
 – inžinerinių projektų įgyvendinimo koordinavimas, dokumentų parengimas bei projekto įgyvendinimo eigos sekimas;
 – inžinerinio projekto grupes formavimas, užduoties sudarymas.
 – pavaldaus personalo darbo organizavimas;
 – kokybiškos produkcijos gamybos užtikrinimas, savalaikis užsakymų ir gamybos užduočių vykdymas;
 – gamybos planavimas ir plano vykdymo kontrolė, gamybinių rodiklių kontrolė, dokumentacijos rengimas, tvarkymas ir priežiūra.
 – gamybos procesų kokybės kontrolė, tobulinimas, užtikrinant gaminių kokybę;
 – gamybinių padalinių darbuotojų darbo organizavimas, priežiūra, kontrolė;
 – kokybės vadybos sistemos priežiūra, nuolatinis jos gerinimas ir atnaujinimas, visų dokumentų, susijusių su procesų ir produktų kokybe valdymas.
 – įmonės veiklos strategijos kūrimas;
 – organizacijos valdymas;
 – gamybos plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimas.
 – mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tinkamai taikant teorinius metodus, eksperimentinę/laboratorinę įrangą ir prietaisus bei skelbiant rezultatus;
 – eksperimentinės plėtros projektų vykdymas ir rezultatų sklaida;
 – dalyvavimas ekspertinėje, švietėjiškoje veikloje, specialistų rengimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Regita Bendikienė

Studentų g. 56, 51424 Kaunas
tel. +370 37 323 769