Mechatronika

6121EX017 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Mechatronika – pamatinė pramonės technologija be kurios neįsivaizduojama gamybos, transporto, medicinos, aerokosmoso ir kitų sričių tolimesnė plėtra. Šioje tarpdisciplinėje programoje, sistemingai įsisavinę mechanikos, valdymo inžinerijos bei informacinių technologijų žinias ir metodus, absolventai tampa pasirengę kurti, diegti ar eksploatuoti nepaliaujamai sudėtingėjančias technines sistemas.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, „LEAN“ ir kokybės vadovas

Arūnas Kleiva

UAB „Festo“ inžinierinio palaikymo specialistas

Antanas Daugėla

Korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius
Studijos

Mechatronika – inžinerinė „daugiakovė“

Tarpdisciplininės studijos, kurių metu įsisavinamos žinios ir praktiniai įgūdžiai ne tik iš tradicinių – mechanikos, automatikos ir informatikos – disciplinų, bet kartu išmokstama jas sistemingai susieti tarpusavyje ir kompleksiškai taikyti plataus spektro inžinerinių uždavinių sprendimui. Ši programa atveria palankias galimybes ateityje tęsti studijas mechatronikos, mechanikos inžinerijos, valdymo technologijų arba gretutinių mokslo krypčių magistrantūroje.

Žinios ir įgūdžiai

Tarpdisciplininiai gebėjimai – raktas į kūrybiškus techninius sprendimus

Šiuolaikinėje pramonėje reikalingi specialistai, turintys įvairiapusių žinių ir įgūdžių bei gebantys spręsti sudėtingas įvairaus pobūdžio inžinerines užduotis. Mechatronikos studijų programoje suteikiamos žinios, kurios apima mechaninių konstrukcijų ir mechanizmų projektavimą, tradicinių ir sumaniųjų medžiagų panaudojimą, taikomąją elektroniką bei automatinį valdymą, mechatroninių ir robotizuotų sistemų projektavimą, programavimą ir diegimą. Dėl tarpdisciplininių bei komandinio darbo įgūdžių mechatronikos specialistai gali efektyviai kurti, tobulinti, diegti ar eksploatuoti įvairios paskirties sudėtingą įrangą ir šiame procese rezultatyviai bendradarbiauti su kitų sričių specialistais.

Karjera

Mechatroniko kvalifikacija atliepia šiuolaikinės pramonės poreikius

Inžinerinė pramonė sukuria bene daugiausia darbo vietų, todėl šios programos studentai, planuodami karjerą, turi ypač didelį pasirinkimą. Vien tik Lietuvoje veiklą vykdo apie 2 tūkst. įmonių, kuriose nemaža dalis pareigybių reikalauja mechatronikos srities žinių ir gebėjimų. Mūsų absolventai sėkmingai įsidarbina praktiškai visuose gamybos ir paslaugų sektoriuose, kuriuose užima techninio profilio pareigas, susijusias su automatizavimo priemonių ir įvairios kitos mechatroninės įrangos projektavimu, gamybos technologijos paruošimu, testavimu, diegimu, derinimu, eksploatacija, kokybės užtikrinimu, monitoringu ir diagnostika. Absolventai taip pat dirba techninio pobūdžio vadybininkais, ekspertais-konsultantais ar projektų vadovais, vykdo mokslinę tiriamąją veiklą, užsiima inovacijų vystymu ir steigia pradedančiąsias įmones, kuriose kuria aukštos pridėtinės vertės mechatroninius produktus.

Paklausa

Konkurencinis pranašumas šiandienos ir rytojaus darbo rinkoje

Dėl įgytų tarpdisciplininių žinių ir įgūdžių Mechatronikos absolventai yra vertinami darbdavių kaip gebantys sparčiau adaptuotis prie konkrečios profesinės veiklos reikalavimų. Toks specialybinis lankstumas padeda lengviau įsidarbinti ne tik skirtingų ūkio šakų gamybinėse įmonėse, bet ir įvairias techninio pobūdžio paslaugas teikiančiose bendrovėse. Plataus profilio inžinierių stygius ypatingai juntamas inovatyvios ir tarptautiniu mastu konkurencingos gamybos sektoriuje, kuriame procesų automatizavimas neišvengiamai grindžiamas mechatronikos technologijomis. Mechatronikos specialistai itin reikalingi išsivysčiusių šalių pramonės įmonėse bei mokslinių tyrimų centruose, kurie užsiima sumaniųjų mechatroninių sistemų kūrimu ir diegimu pažangioje technologinėje įrangoje, robotikoje, medicininiuose ir matavimo prietaisuose, aerokosmoso technikoje ar transporto priemonėse.

Infrastruktūra

Moderniausios Lietuvoje mechatronikos laboratorijos

KTU pirmasis Lietuvoje pradėjo mechatronikos studijas ir šioje srityje turi didžiausią įdirbį bei disponuoja naujausia mokomąja ir mokslinių tyrimų įranga. Studentams suteikiama prieiga prie moderniausių šalyje mechatroninių ir robotizuotų sistemų laboratorijų, kuriose studentai sėkmingai tobulina specialybinių disciplinų praktinius įgūdžius.

Dalykai

Medžiagos – metalai, polimerai, valdomų savybių medžiagos, kompozitai .
Konstrukcijos – atsparumas, stabilumas, deformacijos, įtempiai.
Elementai – jutikliai, vykdikliai, valdikliai, pavaros.
Robotizuotos sistemos – projektavimas, programavimas, diegimas, kokybės užtikrinimas,
Konstrukcinių medžiagų ir elementų išmanymas Konstrukcijų projektavimas ir analizė Mechatroninių sistemų valdymas ir programavimas Mechatroninių sistemų projektavimas, analizė ir priežiūra

Atsiliepimai

Dr. Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, „LEAN“ kokybės vadovas

Remdamasis savo praktine patirtimi galiu teigti, kad Mechatronikos studijų programos absolventai turi žinių apie išskirtinių savybių medžiagas bei jų taikymą, inžinerinių projektų valdymą, virtualių sistemų panaudojimo galimybes modeliuojant procesus, jų automatizavimą, taip pat apie adaptyvias kontrolės sistemas. Tai labai aktualu praktiniame darbe, kai tenka valdyti projektus, kartu su klientais dirbti gaminamo produkto analizės bei industrializacijos stadijose. Reikia pažymėti, kad šios žinios praverčia ir elektronikos pramonėje. Elektronikos gaminiuose stebima stipri komponentų matmenų mažėjimo, jų tankio didėjimo bei integracijos su mechaninėmis ir mikromechaninėmis sistemomis tendencija.

Dr. Antanas Daugėla

korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius

Žinios, įgytos studijuojant KTU, padėjo mano sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai. Mechatronika – tai ta sritis, kurioje labai plačios galimybės tiek karjerai, tiek ir nuolatiniam tobulėjimui.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzaminas.
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos) ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities programas, ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

 

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2242€ 1495€ 37,37€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769