en

Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerija labai plati ir įvairiapusiška inžinerijos šaka. Visi judantys objektai, – ar tai būtų sudėtinga gamybos technologinė, medicininė, žmogaus sveikatinimo ir sporto įranga, transporto priemonės ar įprasti kasdieninio vartojimo gaminiai kuriami ir gaminami pasitelkiant mechanikos inžinerijos metodus ir principus. Dirbant šioje srityje ne tik kūrybiškai sprendžiamos inžinerinės problemos, bet ir bendradarbiaujama su inžinerijos ir kitų veiklos sričių specialistais, partneriais, užsakovais, vartotojai.

Studijų metu išugdomi gebėjimai moderniomis erdvinio tūrinio ir paviršinio geometrinio modeliavimo (3D CAD) sistemomis projektuoti mechanines arba biomechanines sistemas, jas tirti pažangiausia kompiuterinės analizės ir modeliavimo programine įranga bei eksperimentiniais metodais (konstrukcijų medžiagų ar konstrukcijų statinio ar dinaminio atsparumo bandymų, 3D judesių bei raumenų elektrinio aktyvumo matavimų ir kt.). Absolventai dirba inžinerinės pramonės ir kitų šakų įmonėse, kuriose kuriamos ir eksploatuojamos mašinos ir mechanizmai, įvairiausia gamybos technologinė įranga, robotai, gaminami plataus vartojimo gaminiai.

Programoje numatyti du alternatyvų semestrai, kurių metu galima individualiai rinktis gilinamuosius specializacijų dalykus, ugdytis praktinės inžinerinės veiklos kompetencijas atliekant išplėstinę praktiką įmonėse, studijuoti užsienio (Europos) universitetuose.

2018 m. KTU MIDF Mechanikos inžinerijos bakalauro studijų programai suteiktas Investors’ Spotlight kokybės ženklas, oficialiai patvirtinantis, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant mechanikos inžinerijos specialistus.

*Studijų programa vykdoma kartu su su Tventės universitetu, Nyderlandai; Linčiopingo universitetu, Švedija; Monterėjaus technologijos universitetu, Meksika; Aveiro universitetu, Portugalija; Stavangerio universitetu, Norvegija.

Teikti prašymą
Kodas 6121EX008
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Mechanikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Gintaras Rimša

UAB „Baltec CNC Technologies“ valdybos pirmininkas

Gražvydas Kazokaitis

UAB „Čeli APS“ kompiuterinio projektavimo inžinierius
 

Programos vertės

Studijų mainai

Studijų mainų galimybės

KTU būdamas vienu iš ECIU (European Consortium of innovative Universities [link-as www.eciu.org ]– Europos inovatyvių universitetų konsorciumas) konsorciumo narių yra pasirašęs studijų sutartį – „Twin programa“ mechanikos inžinerijos kryptyje. (Twin Programme in Mechanical Engineering [link-as http://www.eciu.org/twin-programmes ] Ji atveria puikias galimybes rinktis tarptautinių studijų semestrą viename iš inovatyviausių Europos universitetų.*

*Studijų programa vykdoma kartu su su Tventės universitetu, Nyderlandai; Linčiopingo universitetu, Švedija; Monterėjaus technologijos universitetu, Meksika; Aveiro universitetu, Portugalija.

Įgudžiai

Studijų metu studentai supažindinami su šiuolaikinėmis CAD (kompiuterinėmis projektavimo) sistemomis

Dirbdamas gamybos įmonėje specialistas, naudodamasis šiuolaikinėmis kompiuterinėmis programomis, geba projektuoti įvairias mašinas bei įrenginius, sugeba organizuoti jų gamybą bei programuoti detalių apdirbimą programinėmis staklėmis. Specialūs įgūdžiai formuojami pasirinkus gilinamuosius Mechanikos inžinerijos krypties studijų dalykus

Programinė įranga

Pasaulinio lygio kompiuterinio projektavimo programinė įranga

AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS žinomi kaip geriausios detalių ir įrenginių kompiuterinio modeliavimo, analizės ir optimizavimo uždavinių sprendimo programų paketai pasaulyje. Studijuojantieji šioje programoje spręs realius mechanikos inžinerijos uždavinius remdamiesi šia programine įranga.

Karjera

Galima karjera įvairiose srityse

Mechanikos inžinieriaus veikla yra universali – sunku rasti sritį, kurioje nereikėtų mechanikos inžinerijos žinių. Šios specialybės absolventai dirba ne tik mašinų gamybos įmonėse, bet ir transporto, lengvosios pramonės, maisto pramonės, chemijos pramonės, medienos perdirbimo, įrangos projektavimo tiek Lietuvos, tiek ir Europos šalių firmose ir kitų sričių kompanijose. Įrenginių gamybos sektoriuje nuolat yra laisvų darbo vietų. Dirbančiųjų šioje srityje skaičius kasmet nuosekliai auga

Studijos

Inžinerijos socialinio ir tarpdalykinio konteksto išmanymas

Studijų programa orientuota į mašinų ir įrenginių projektavimo bei praktinę inžinerinę veiklą pramonės įmonėse sprendžiant gaminio kūrimo, gamybos parengimo bei organizavimo uždavinius.

 

 

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – Inžinerinių medžiagų gamybos technologijos, apdirbimo principai ir procesai, jų cheminės, fizinės ir mechaninės savybės
Mašinų konstravimo pagrindai – techninė braižyba ir CAD, mechanizmai, mašinų elementai, standartai, optimizavimas
Technologijos – pjovimo procesai ir įrankiai, mašinų gamybos technologija, organizavimas
Gaminio kūrimas – konstrukcijų analizė, projektavimas, valdymas, gaminio estetika
Inžinerinės medžiagos Mechaninių sistemų elementai ir konstravimo pagrindai Gamybos technologijos ir gamybos organizavimas Inžinerinis projektavimas – gaminio kūrimas / Inžinerinė veikla

Atsiliepimai

Dr. Saulius Dereškevičius

UAB „Čeli APS“ programinės įrangos ir procesų diegimų vadovas

 

Įmonė yra autorizuotas Autodesk firmos atstovas Lietuvoje. Pagrindinė veiklos kryptis – programinės įrangos mechanikos projektavimui sprendimai, jų diegimas Lietuvos įmonėse. Įmonė taip pat yra ir Autodesk programinės įrangos tobulinimo tinklo (ADN) narė.
Įmonėje programinės įrangos inžinieriaus pareigose dirba Mechanikos inžinerijos programos studijas baigęs Gražvydas Kazokaitis. Jo darbas yra studijuoti užsakovo produkto projektavimo procesą, pateikti sprendimus, kaip optimizuoti jį ir sudaryti programinės įrangos produktų eilę, kuri realizuotų teikiamus sprendimus. Taip pat jis sudaro mokymo programas, pagal kurias klientas yra apmokomas darbui, atsižvelgiant į jo konkrečią specifiką ir pateiktą pasiūlymą. Gražvydas dirba ir įmonės kuriamų ir gaminamų produktų vystymo ir gamybos procese bei yra atsakingas už testavimą.
Gražvydo turimos kompetencijos, t. y. gebėjimai taikyti šiuolaikines įrenginių projektavimo, modeliavimo programas, gilus gamybos technologijų, techninės dokumentacijos rengimo ir standartų išmanymas, rodo, kad Mechanikos inžinerijos studijų programa yra kokybiškai įgyvendinama.

Pagrindinės kompetencijos

 

 • Pritaikyti technikos valdymo sistemas įvairaus profilio įmonėse: pvz. nuo gamybos iki projektavimo sričių.
 • Valdyti gamybinius procesus bei išmanyti šiuolaikinių CAD (kompiuterinio projektavimo) sistemų galimybes;
 • Analizuoti problemines technikos valdymo sritis bei pritaikyti šiuolaikines kompiuterines modeliavimo programas procesų efektyvumo didinimui;
 • Projektuoti bei realizuoti projektavimo – gaminio kūrimo procesus taikant išplėstines inžinerinės veiklos kompetencijas.

Šios specialybės absolventų poreikis juntamas ne tik mašinų gamybos įmonėse, bet ir transporto, lengvosios pramonės, maisto pramonės, chemijos pramonės, medienos perdirbimo, įrangos projektavimo tiek Lietuvos, tiek ir Europos šalių firmose ir po studijų gebės:

 

 • projektuoti įvairias mašinas bei įrenginius ir organizuoti jų gamybą bei programuoti detalių apdirbimą programinėmis staklėmis;
 • realizuoti modernius bei kompiuterinio modeliavimo programom paremtus technikos valdymo algoritmus;
 • apjungti AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS detalių ir įrenginių kompiuterinio modeliavimo valdymo įgūdžius rengiant analizes ir optimizavimo uždavinių sprendimus.

Mechanikos inžinierius Projektuotojas Atliekamos užduotys
Tai inžinierius, kuris iš savo specializacijos srities siūlo idėjas ir projektus naujiems gaminiams sukurti. Jis rengia įvairaus sudėtingumo gaminių eskizus, techninius ir darbo projektus, prižiūri, kad projektai atitiktų technines užduotis, standartų, saugaus darbo ir gamybos technologijos reikalavimus. Atlieka techninius skaičiavimus ir rengia techninius dokumantus. Dažniausiai jis vadovauja technikų ir braižytojų grupei, kuri rengia projektus. Inžinierius konstruktorius

 

Atliekami projektuojamų įrenginių kinematiniai skaičiavimai, detalių bei junginių patikrinamieji stiprumo, standumo, vibroatsparumo jų dinaminių charakteristikų nustatymo projektiniai skaičiavimai.

 

Naudojantis CAD (kompiuterinio projektavimo AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS) sistemų galimybėmis sudaryti detalių modelius ir iš sudarytų detalių surinkti įrendinio junginius ir panaudojannt  sudarytus detalių modelius sudaryti detalių darbo brėžinius bei panaudojant junginio modelius sudaryti įrenginio bendro vaizdo bei surinkimo brėžinius bei parengti įrenginio detalių sąrašą.

Technologijų inžinierius Atliekamos užduotys
Technologijų nžinierius išmano gamybos technologijas, specializuojasi metalo apdirbimo srityje, organizuoja normatyvinių techninių gamybos dokumentų ir standartų įsigijimą ir jų įdiegimą. Rengia ir įformina medžiagų ir žaliavų naudojimo normas, prižiūri ir įformina technologinius reglamentus ir jų pakeitimus, dalyvauja naujų technologinių procesų ir gamybos technologijų, naujos produkcijos gamybos įdiegimo darbe. Dalyvauja kompiuterizuotų staklių programavimo darbuose, kontroliuoja technologinę  drausmę ir gaminamos produkcijos kokybę.  Jis kuria ir įdiegia naujus gamybos būdus. Inžinierius technologas

 

numato detalių gamybos  atliekamų operacijų seką;

 

Mechanikos technologas

 

Parenka detalių gamybai reikalingus įrenginius ir įrankius bei nustato reikalingus detalių apdirbimo pjovimo režimus, programuoja programinių staklių darbą kompiuterinėmis programomis (EdgeCAM ir Mastercam);

 

Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius

 

Rūpinasi naujų gamybos būdų ir įrenginių panaudojimu;

 

Pasirengimo gamybai inžinierius, Metalų apdirbimo inžinierius ir kt.,

 

Numato junginių surinkimo  atliekamų operacijų seką.

Gamybos inžinierius Atliekamos užduotys
Gamybos inžinierius, specializuojasi gamybos technologijų srityje, numato, organizuoja ir kontroliuoja gamybos veiklą taip, kad veiksmingai būtų naudojama įranga, medžiagos, tinkamai parenkami darbuotojai. Įvertina įrenginių našumą, teikia rekomendacijas dėl įrenginių techninės priežiūros ir įrangos pakeitimo. Gamybos organizavimo inžinierius

 

Organizuoja gamybos veiksmų seką;

 

Technologijų inžinierius

 

Išnagrinėja užduočių aprašus, brėžinius, planus ir kitus gamybai reikalingus dokumentus, nustato pagrindinius veiksmus, gamybos metodus, numato tvarką, kuria tos operacijos turi būti atliktos;

 

Planavimo inžinierius

 

Numato medžiagų sąnaudas, darbininkų skaičių, gamybos pajėgumus ir kitus gamybos efektyvumą lemenčius dalykus;

 

Gamybos inžinierius | Techninės priežiūros inžinierius

 

Planuoja naujų gamybos būdų bei įrenginių panaudojimą ir darbo organizavimo tobulinimą.

 

Kokybės kontrolės inžinierius Atliekamos užduotys
Kokybės kontrolės inžinierius, atsakingas už tai, kad gaminiai arba produktai atitiktų standartuose arba kituose normatyviniuose dokumentuose numatytus jiems keliamus kokybės reikalavimus. Kokybės inžinierius

 

Standartizacijos inžinierius

 

Techninių dokumentų inžinierius

 

Inžinierius kontrolierius

 

Tiria arba bando medžiagas arba gaminius, norint įvertinti jų kokybę  arba nustayti, kaip jų parametrai atitinka standartą ar normatyvinių dokumentų reikalavimus;

 

 

[/vc_c

Karjera

Studento kompetencijos
– pritaikyti technikos valdymo sistemas įvairaus profilio įmonėse (nuo gamybos iki projektavimo sričių);
– valdyti gamybinius procesus bei išmanyti šiuolaikinių CAD (kompiuterinio projektavimo) sistemų galimybes;
– analizuoti problemines technikos valdymo sritis bei pritaikyti šiuolaikines kompiuterines modeliavimo programas procesų efektyvumo didinimui;
– projektuoti bei realizuoti projektavimo – gaminio kūrimo procesus taikant išplėstines inžinerinės veiklos kompetencijas.

Studento gebėjimai
– gebės projektuoti įvairias mašinas bei įrenginius ir organizuoti jų gamybą bei programuoti detalių apdirbimą programinėmis staklėmis;
– gebės realizuoti modernius bei kompiuterinio modeliavimo programomis paremtus technikos valdymo algoritmus;
– gebės apjungti AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS detalių ir įrenginių kompiuterinio modeliavimo valdymo įgūdžius rengiant analizes ir optimizavimo uždavinių sprendimus.

 

 

Gali tapti

– rengia įvairaus sudėtingumo gaminių eskizus, techninius ir darbo projektus;
– prižiūri, kad projektai atitiktų technines užduotis, standartų, saugaus darbo ir gamybos technologijos reikalavimus;
– atlieka techninius skaičiavimus ir rengia techninius dokumentus Naudojasi CAD (kompiuterinio projektavimo AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS) sistemomis;
– vadovauja technikų ir braižytojų grupei, kuri rengia tuos projektus.
– organizuoja normatyvinių techninių gamybos dokumentų ir standartų įsigijimą ir jų įdiegimą;
– parengia ir įformina medžiagų ir žaliavų naudojimo normas, prižiūri ir įformina technologinius reglamentus ir jų pakeitimus;
– diegia naujus technologinius procesus ir gamybos technologijas, įdiegia naujos produkcijos gamybą;
– vykdo kompiuterizuotų staklių programavimo darbus;
– kontroliuoja technologinę  drausmę ir gaminamos produkcijos kokybę;
 – kuria ir įdiegia naujus gamybos būdus.
– numato, organizuoja ir kontroliuoja gamybos veiklą;
– užtikrina, kad  veiksmingai būtų naudojama įranga, medžiagos, tinkamai parenkami darbuotojai;
– įvertina įrenginių išgales, ir jų našumą, teikia rekomendacijas dėl įrenginių techninės priežiūros ir įrangos pakeitimo.
– tiria arba bando medžiagas arba gaminius, norint įvertinti jų kokybę;
– nustato, kaip gaminių parametrai atitinka standartą ar normatyvinių dokumentų reikalavimus;
– užtikrina, kad gaminiai arba produktai atitiktų standartuose arba kituose normatyviniuose dokumentuose numatytus jiems keliamus kokybės reikalavimus.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Studijų krypties programų vadovas
Kęstutis Pilkauskas
Studentų g. 56-346, Kaunas
tel. nr. +370 652 19 606
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt