Mechanikos inžinerija

612H30001 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Studijų programa rengia bakalaurus, turinčius plačių fundamentinių mechanikos inžinerijos bei gamybos technologijų žinių. Išugdomi gebėjimai projektuoti mechaninės prigimties įrenginius ir konstrukcijas naudojantis moderniomis CAD/CAE sistemomis. Absolventai parengiami praktinei inžinerinei veiklai inžinerinės pramonės bei kitų šakų įmonėse, kuriose naudojamos mechaninio apdirbimo technologijos, programinio valdymo staklės, CIM sistemos.

Programoje numatyti du alternatyvų semestrai, kurių metu galima rinktis gilinamuosius projektavimo – gaminio kūrimo dalykus, vystyti praktinės inžinerinės veiklos kompetencijas, atliekant išplėstinę praktiką įmonėse, rinktis tarptautinių studijų semestrą Europos šalių universitetuose.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Gintaras Rimša

UAB „Baltec CNC Technologies“ valdybos pirmininkas

Gražvydas Kazokaitis

UAB „Čeli APS“ kompiuterinio projektavimo inžinierius
Studijų mainai

Studijų mainų galimybės

KTU būdamas vienu iš ECIU (European Consortium of innovative Universities [link-as www.eciu.org ]– Europos inovatyvių universitetų konsorciumas) konsorciumo narių yra pasirašęs studijų sutartį – „Twin programa“ mechanikos inžinerijos kryptyje. (Twin Programme in Mechanical Engineering [link-as http://www.eciu.org/twin-programmes ] Ji atveria puikias galimybes rinktis tarptautinių studijų semestrą viename iš inovatyviausių Europos universitetų.

Įgudžiai

Studijų metu studentai supažindinami su šiuolaikinėmis CAD (kompiuterinėmis projektavimo) sistemomis

Dirbdamas gamybos įmonėje specialistas, naudodamasis šiuolaikinėmis kompiuterinėmis programomis, geba projektuoti įvairias mašinas bei įrenginius, sugeba organizuoti jų gamybą bei programuoti detalių apdirbimą programinėmis staklėmis. Specialūs įgūdžiai formuojami pasirinkus gilinamuosius Mechanikos inžinerijos krypties studijų dalykus

Programinė įranga

Pasaulinio lygio kompiuterinio projektavimo programinė įranga

AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS žinomi kaip geriausios detalių ir įrenginių kompiuterinio modeliavimo, analizės ir optimizavimo uždavinių sprendimo programų paketai pasaulyje. Studijuojantieji šioje programoje spręs realius mechanikos inžinerijos uždavinius remdamiesi šia programine įranga.

Karjera

Galima karjera įvairiose srityse

Mechanikos inžinieriaus veikla yra universali – sunku rasti sritį, kurioje nereikėtų mechanikos inžinerijos žinių. Šios specialybės absolventai dirba ne tik mašinų gamybos įmonėse, bet ir transporto, lengvosios pramonės, maisto pramonės, chemijos pramonės, medienos perdirbimo, įrangos projektavimo tiek Lietuvos, tiek ir Europos šalių firmose ir kitų sričių kompanijose. Įrenginių gamybos sektoriuje 2014 metais buvo virš 2 tūkst. laisvų darbo vietų. Dirbančiųjų šioje srityje skaičius nuo 2013 iki šių metų pradžios nuosekliai augo.

Studijos

Inžinerijos socialinio ir tarpdalykinio konteksto išmanymas

Studijų programa orientuota į mašinų ir įrenginių projektavimo bei praktinę inžinerinę veiklą pramonės įmonėse sprendžiant gaminio kūrimo, gamybos parengimo bei organizavimo uždavinius.

 

Medžiagos – Inžinerinių medžiagų gamybos technologijos, apdirbimo principai ir procesai, jų cheminės, fizinės ir mechaninės savybės
Mašinų konstravimo pagrindai – techninė braižyba ir CAD, mechanizmai, mašinų elementai, standartai, optimizavimas
Technologijos – pjovimo procesai ir įrankiai, mašinų gamybos technologija, organizavimas
Gaminio kūrimas – konstrukcijų analizė, projektavimas, valdymas, gaminio estetika
Inžinerinės medžiagos Mechaninių sistemų elementai ir konstravimo pagrindai Gamybos technologijos ir gamybos organizavimas Inžinerinis projektavimas – gaminio kūrimas / Inžinerinė veikla

Atsiliepimai

Dr. Saulius Dereškevičius

UAB „Čeli APS“ programinės įrangos ir procesų diegimų vadovas

Įmonė yra autorizuotas Autodesk firmos atstovas Lietuvoje. Pagrindinė veiklos kryptis – programinės įrangos mechanikos projektavimui sprendimai, jų diegimas Lietuvos įmonėse. Įmonė taip pat yra ir Autodesk programinės įrangos tobulinimo tinklo (ADN) narė.
Įmonėje programinės įrangos inžinieriaus pareigose dirba Mechanikos inžinerijos programos studijas baigęs Gražvydas Kazokaitis. Jo darbas yra studijuoti užsakovo produkto projektavimo procesą, pateikti sprendimus, kaip optimizuoti jį ir sudaryti programinės įrangos produktų eilę, kuri realizuotų teikiamus sprendimus. Taip pat jis sudaro mokymo programas, pagal kurias klientas yra apmokomas darbui, atsižvelgiant į jo konkrečią specifiką ir pateiktą pasiūlymą. Gražvydas dirba ir įmonės kuriamų ir gaminamų produktų vystymo ir gamybos procese bei yra atsakingas už testavimą.
Gražvydo turimos kompetencijos, t. y. gebėjimai taikyti šiuolaikines įrenginių projektavimo, modeliavimo programas, gilus gamybos technologijų, techninės dokumentacijos rengimo ir standartų išmanymas, rodo, kad Mechanikos inžinerijos studijų programa yra kokybiškai įgyvendinama.

Simon Kazarian

UAB „Paradis liftai“ konstruktorius

Mechanikos inžinerijos studijos sukoncentruotos į esmines inžinieriui mechanikui reikalingas žinias. Šioje programoje dėmesys skiriamas tiek fundamentalioms mechanikos inžinerijos žinioms, tiek ir projektavimo, inžinerinės analizės ar gamybos naujovėms. Dėstytojų bendravimas malonus bei dalykiškas, visuomet galimos papildomos konsultacijos ne paskaitų metu ir el. paštu.
Baigiamajame studijų darbe pasinaudojau suteikta proga įgytas teorines žinias įgyvendinti praktiniame projekte „Koklių šlifavimo staklių projektavimas“. Darbas buvo atliktas Universitetui bendradarbiaujant su koklius gaminančia įmone, kuriai ir buvo projektuotos staklės. Dėl gero teorinio parengimo ankstesniuose kursuose bei konstruktyvių konsultacijų su darbo vadovu, visos įgytos žinios buvo sujungtos pramonėje įgyvendintame inžineriniame projekte, kuris buvo apgintas su aukščiausiu įvertinimu.
Iš asmeninės karjeros taško vertindamas įgytas žinias ir gebėjimus, apie studijų programą galiu atsiliepti teigiamai. Ketvirto kurso pirmajame semestre man buvo patikėtos konstruktoriaus pareigos keltuvus gaminančioje ir montuojančioje įmonėje. Šiame darbe sėkmingai dirbu iki šiol.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2  Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

 

 

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų informacijos skyrius

K.Donelaičio g. 73-109
e.p. studijos@ktu.lt
+370 37 300 045, +370 37 900 054, +370 687 53 790

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Kęstutis Pilkauskas
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt
tel. +370 (652) 19 606