en

Aviacijos inžinerija

Tai mokslas, tiesiogine ir perkeltine prasmėmis leidžiantis mums pakilti aukštai. Tiesa, jūs jau esate šio to išmokę – nors tikriausiai pirmasis jūsų išlankstytas popierinis lėktuvėlis ir nebuvo toks geras, kaip vėliau bus jūsų kurti prototipai – tai jau pradžia. Studijuodami sužinosite, kaip veikia aerodinamikos principai, iš kokių medžiagų gaminami orlaiviai ir kaip tos medžiagos elgiasi skrydžio metu. Čia ne tik suprasite, kaip projektuoti, gaminti ir prižiūrėti orlaivius, bet ir išmoksite spręsti kūrybinius inžinerijos ir aviacijos uždavinius. Tokiu būdu tapsite garbingos Lietuvos aviacijos dalimi ir jos istorijos kūrėju.

 

Kodas 6121EX024
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Aeronautikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Laurynas Krasinskas

Aviacijos specialistų mokymo centras - instruktorius

Martynas Lendraitis

KTU MIDF Transporto inžinerijos katedros aviacijos inžinierius - konstruktorius
 

Programos vertės

Studijos

Tapsite aviacijos inžinieriumi

Ši studijų programa parengta įvertinant VšĮ Transporto kompetencijų agentūros ir aviakompanijų rekomendacijas, todėl studijos sudarys prielaidas siekti orlaivių techniko ar inžinieriaus licencijos. Jums apsispręsti padės studijų procese dalyvaujantys kviestiniai lektoriai – praktikai iš aviacijos kompanijų, kurie jus supažindins su naujausiomis aviacijoje naudojamomis technologijomis ir projektavimo specifikomis.

Infrastruktūra

Dirbsite su modernia įranga

Studijuodami dirbsite su Universiteto laboratorijose esančia specializuota tyrimų įranga, tokia, kaip aerodinaminis vamzdis, neardomos kontrolės įranga, orlaivių ar jų sistemų bei konstrukcijų automatizuoto projektavimo sistema.

Taip pat turėsite progą dirbti su naujausia orlaivių techninės priežiūros įranga kartu su aviacijos srities kompanijomis: AB „Sportinė aviacija ir Ko“, AB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Aviabaltika“, aviakompanijos „Ryanair“ padalinyje „Kaunas Aircraft Maintenance Services“ ir kitomis.

Kolegos

Nebus kada stovėti vietoje

Aviacijos inžinerijos studijų programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai. Kai kurie iš jų nuo pat vaikystės svajoja sieti savo ateitį su aviacijos profesija, todėl išbandymų ir motyvacijos iš aplinkos jums tikrai netrūks. Čia galėsite įsitraukti į studentų vykdomus projektus, kaip „Skraidanti aerodinamikos laboratorija“, „Vienvietis malūnsparnis „Kėkštas“, „Bepilotis orlaivis“ ir kitus, kuriuose tobulėsite, gilinsite savo žinias ir, galbūt, sukursite savo asmeninį projektą.

Įgūdžiai

Teorija, pritaikoma praktikoje

Baigę studijas būsite pasiruošę pradėti savo profesinį kelią ir projektuoti aviacijos įrangą, kurti, tyrinėti ir tobulinti orlaivių sistemas, išaiškinti funkcionalumo bei patikimumo problemas. Tai įgūdžiai, kurie leis dirbti orlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse bei aviakompanijose.

Karjera

Darbdaviai jau dabar ieško jūsų

Aviacijos inžinierių ir orlaivių techninio aptarnavimo specialistų trūkumas – vis didėjanti problema ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, todėl baigę studijas galite tikėtis daugybės darbo pasiūlymų. Jūsų laukia puikios perspektyvos ir siekiant tarptautinės karjeros: nuo inžinierių-mechanikų ir inžinierių-konstruktorių, licencijuotų aviacijos inžinierių ir aviacijos specialistų iki aviakompanijų atsakingųjų, kokybės ar mokymų vadovų.

 

Įgūdžių aprašas

Orlaiviai – lėktuvai, sklandytuvai, sraigtasparniai.
Technologijos – avionika, diagnostika, gamyba.
Brėžiniai – dvimatė, trimatė erdvė, projektavimas.
Konstrukcijos – sandara, sąveika, veikiančios jėgos.
Orlaivių, jų sistemų ir elementų projektavimas ir modernizavimas Orlaivių techninės priežiūros technologijų ir procesų išmanymas, parinkimas ir valdymas Orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo nustatymas ir užtikrinimas Saugos ir teisės normų inžinerinėje veikloje aviacijos srityje išmanymas

Atsiliepimai

Martynas Grigalavičius

AB „FL Technics“ Lėktuvų techninės priežiūros centro Kaune vadovas

 

Bazinę ir linijinę įvairių orlaivių tipų techninę priežiūrą, inžinerinio palaikymo ir techninės priežiūros planavimą išmanantys ir didžiausius bei moderniausius orlaivius Boeing 747 ir Boeing 787 Dreamliner lėktuvų techninės priežiūros centre Kaune aptarnaujantys programos absolventai turi puikias tarptautinės karjeros aviacijos inžinerijos srityje perspektyvas.

Marius Andrikaitis

AB „Sportinė aviacija ir Ko“ inžinierius - konstruktorius

 

Studijų metu įgytos orlaivių projektavimo, moderniosios gamybos technologijų, skrydžio dinamikos teorijos žinios bei įsisavinti kompiuterinės lengvųjų konstrukcijų analizės metodai leidžia sėkmingai darbuotis kūrybinėje veikloje, projektuojant Lietuvos aviacijos pasididžiavimą – sklandytuvus.

Karjera

Studento kompetencijos
– individualaus bei darbo grupėse įgūdžiai;
– analitinis ir kritinis mąstymas;
– imlumas naujovėms;
– kūrybiškumas;
– problemų sprendimas, vertinimas;
– sprendimų priėmimas.

Studento gebėjimai
– gebės projektuoti įrangą;
– gebės taikyti metodus tyrinėdamas orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas;
– gebės kurti bei tobulinti orlaivių sistemas;
– gebės dalyvauti orlaivių gamybos ir atnaujinimo projektuose;
– gebės dirbti orlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse.

 

 

Gali tapti

– orlaivių elementų ir sistemų projektavimas naudojant kompiuterinio modeliavimo programas;
– gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, vadovavimas gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
– gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas;
– inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant automatinio valdymo sistemas ir jų atliekamus procesus.
– orlaivio elementų neardomoji kontrolė ir darbingumo nustatymas;
– orlaivio techninės priežiūros darbų atlikimas, derinimas ir valdymas;
– įrangos atitikimo techninėms sąlygoms ir saugos standartams užtikrinimas.
– elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų aptarnavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
– gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas avionikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Studijos lietuvių kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €
 
Studijos anglų kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Artūras Keršys
Studentų g. 56, 237 kab.
el. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. nr. +370 612 03307