Aviacijos inžinerija

6121EX024 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Sužinodami, kaip veikia aerodinamikos principai, iš kokių medžiagų gaminami orlaiviai, kokios jų konstrukcijos ir tipai, kaip šios medžiagos elgiasi skrydžio metu, bei įgydami gebėjimus projektuoti, gaminti ir techniškai prižiūrėti orlaivius, taip pat spręsti daug kitų su kūrybine inžinerine veikla aviacijoje susijusių klausimų, tampate garbingos Lietuvos aviacijos istorijos dalimi ir kūrėju.

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Laurynas Krasinskas

AB „FL Technics“ inžinierius - avionikas

Martynas Lendraitis

KTU MIDF Transporto inžinerijos katedros aviacijos inžinierius - konstruktorius
Studijos

Studijos programoje sudaro prielaidą siekti orlaivių techniko ar inžinieriaus licenciją

Lietuvos Respublikos Civilinės aviacijos administracijos rekomendacijomis vadovaujantis parengta studijų programa sudaro prielaidas siekti orlaivių techniko ar inžinieriaus licencijos, o studijų procese dalyvaujantys kviestiniai lektoriai – praktikai iš aviacijos kompanijų susipažindina su diegiamomis naujovėmis technologijų ir projektavimo srityje.

Infrastruktūra

Specializuota tyrimų įranga

Pasitelkiama Universiteto laboratorijose esanti specializuota tyrimų įranga (aerodinaminis vamzdis, neardomos kontrolės įranga, orlaivių ar jų sistemų bei konstrukcijų automatizuoto projektavimo sistemos) bei naujausia orlaivių techninės priežiūros įranga aviacijos srityje dirbančiose kompanijose: AB „Sportinė aviacija ir Ko“, AB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Aviabaltika“, aviakompanijos Ryanair padalinyje Kaunas Aircraft Maintenance Services ir kitose.

Kolegos

Aplinka skatinanti kūrybiškumą

Programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai, nuo vaikystės siejantys savo ateitį su aviacija – motyvacija tobulinti aviamodeliavimo ar sklandymo mokyklose įgytus įgūdžius ir žinias lemia kūrybišką aplinką, kurioje įsitraukiama į Aviacijos inžinerijos studentų vykdomus projektus „Skraidanti aerodinamikos laboratorija“, „Vienvietis malūnsparnis „Kėkštas“, „Bepilotis orlaivis“ ir kita.

Įgūdžiai

Baigę studijas, absolventai geba žinias pritaikyti praktiškai

Įgiję aviacijos inžinerijos žinių, absolventai gebės projektuoti įrangą, taikyti metodus tyrinėdami orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas, kurti bei tobulinti orlaivių sistemas, dirbti orlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse, aviakompanijose, dalyvauti orlaivių gamybos ir atnaujinimo projektuose.

Karjera

Didelis aviacijos inžinierių ir orlaivių techninio aptarnavimo specialistų poreikis visame pasaulyje

Aviacijos inžinierių ir orlaivių techninio aptarnavimo specialistų trūkumas yra vis didėjanti problema ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, tad baigusieji programą turi puikias perspektyvas siekti tarptautinės karjeros įvairiose pakopose: nuo inžinierių – mechanikų ir inžinierių – konstruktorių, licencijuotų aviacijos inžinierių ir aviacijos specialistų, iki aviakompanijų atsakingųjų, kokybės ar mokymų vadovų.

Dalykai

Orlaiviai – lėktuvai, sklandytuvai, sraigtasparniai.
Technologijos – avionika, diagnostika, gamyba.
Brėžiniai – dvimatė, trimatė erdvė, projektavimas.
Konstrukcijos – sandara, sąveika, veikiančios jėgos.
Orlaivių, jų sistemų ir elementų projektavimas ir modernizavimas Orlaivių techninės priežiūros technologijų ir procesų išmanymas, parinkimas ir valdymas Orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo nustatymas ir užtikrinimas Saugos ir teisės normų inžinerinėje veikloje aviacijos srityje išmanymas

Atsiliepimai

Martynas Grigalavičius

AB „FL Technics“ Lėktuvų techninės priežiūros centro Kaune vadovas

Bazinę ir linijinę įvairių orlaivių tipų techninę priežiūrą, inžinerinio palaikymo ir techninės priežiūros planavimą išmanantys ir didžiausius bei moderniausius orlaivius Boeing 747 ir Boeing 787 Dreamliner lėktuvų techninės priežiūros centre Kaune aptarnaujantys programos absolventai turi puikias tarptautinės karjeros aviacijos inžinerijos srityje perspektyvas.

Marius Andrikaitis

AB „Sportinė aviacija ir Ko“ inžinierius - konstruktorius

Studijų metu įgytos orlaivių projektavimo, moderniosios gamybos technologijų, skrydžio dinamikos teorijos žinios bei įsisavinti kompiuterinės lengvųjų konstrukcijų analizės metodai leidžia sėkmingai darbuotis kūrybinėje veikloje, projektuojant Lietuvos aviacijos pasididžiavimą – sklandytuvus.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzaminas.
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos) ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities programas, ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2242€ 1495€ 37,37€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Prof. dr. Artūras Keršys
e. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. +370 (612) 03 307