en

Aviacijos inžinerija

Sužinodami, kaip veikia aerodinamikos principai, iš kokių medžiagų gaminami orlaiviai, kokios jų konstrukcijos ir tipai, kaip šios medžiagos elgiasi skrydžio metu, bei įgydami gebėjimus projektuoti, gaminti ir techniškai prižiūrėti orlaivius, taip pat spręsti daug kitų su kūrybine inžinerine veikla aviacijoje susijusių klausimų, tampate garbingos Lietuvos aviacijos istorijos dalimi ir kūrėju.

 

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6121EX024
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Aeronautikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Laurynas Krasinskas

Aviacijos specialistų mokymo centras - instruktorius

Martynas Lendraitis

KTU MIDF Transporto inžinerijos katedros aviacijos inžinierius - konstruktorius
 

Programos vertės

Studijos

Studijos programoje sudaro prielaidą siekti orlaivių techniko ar inžinieriaus licenciją

Lietuvos Respublikos Civilinės aviacijos administracijos rekomendacijomis vadovaujantis parengta studijų programa sudaro prielaidas siekti orlaivių techniko ar inžinieriaus licencijos, o studijų procese dalyvaujantys kviestiniai lektoriai – praktikai iš aviacijos kompanijų susipažindina su diegiamomis naujovėmis technologijų ir projektavimo srityje.

Infrastruktūra

Specializuota tyrimų įranga

Pasitelkiama Universiteto laboratorijose esanti specializuota tyrimų įranga (aerodinaminis vamzdis, neardomos kontrolės įranga, orlaivių ar jų sistemų bei konstrukcijų automatizuoto projektavimo sistemos) bei naujausia orlaivių techninės priežiūros įranga aviacijos srityje dirbančiose kompanijose: AB „Sportinė aviacija ir Ko“, AB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Aviabaltika“, aviakompanijos Ryanair padalinyje Kaunas Aircraft Maintenance Services ir kitose.

Kolegos

Aplinka skatinanti kūrybiškumą

Programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai, nuo vaikystės siejantys savo ateitį su aviacija – motyvacija tobulinti aviamodeliavimo ar sklandymo mokyklose įgytus įgūdžius ir žinias lemia kūrybišką aplinką, kurioje įsitraukiama į Aviacijos inžinerijos studentų vykdomus projektus “Skraidanti aerodinamikos laboratorija”, “Vienvietis malūnsparnis “Kėkštas”, “Bepilotis orlaivis” ir kita.

Įgūdžiai

Baigę studijas, absolventai geba žinias pritaikyti praktiškai

Įgiję aviacijos inžinerijos žinių, absolventai gebės projektuoti įrangą, taikyti metodus tyrinėdami orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas, kurti bei tobulinti orlaivių sistemas, dirbti orlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse, aviakompanijose, dalyvauti orlaivių gamybos ir atnaujinimo projektuose.

Karjera

Didelis aviacijos inžinierių ir orlaivių techninio aptarnavimo specialistų poreikis visame pasaulyje

Aviacijos inžinierių ir orlaivių techninio aptarnavimo specialistų trūkumas yra vis didėjanti problema ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, tad baigusieji programą turi puikias perspektyvas siekti tarptautinės karjeros įvairiose pakopose: nuo inžinierių – mechanikų ir inžinierių – konstruktorių, licencijuotų aviacijos inžinierių ir aviacijos specialistų, iki aviakompanijų atsakingųjų, kokybės ar mokymų vadovų.

Teikti prašymą
 

Įgūdžių aprašas

Orlaiviai – lėktuvai, sklandytuvai, sraigtasparniai.
Technologijos – avionika, diagnostika, gamyba.
Brėžiniai – dvimatė, trimatė erdvė, projektavimas.
Konstrukcijos – sandara, sąveika, veikiančios jėgos.
Orlaivių, jų sistemų ir elementų projektavimas ir modernizavimas Orlaivių techninės priežiūros technologijų ir procesų išmanymas, parinkimas ir valdymas Orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo nustatymas ir užtikrinimas Saugos ir teisės normų inžinerinėje veikloje aviacijos srityje išmanymas

Teikti prašymą

Atsiliepimai

Martynas Grigalavičius

AB „FL Technics“ Lėktuvų techninės priežiūros centro Kaune vadovas

 

Bazinę ir linijinę įvairių orlaivių tipų techninę priežiūrą, inžinerinio palaikymo ir techninės priežiūros planavimą išmanantys ir didžiausius bei moderniausius orlaivius Boeing 747 ir Boeing 787 Dreamliner lėktuvų techninės priežiūros centre Kaune aptarnaujantys programos absolventai turi puikias tarptautinės karjeros aviacijos inžinerijos srityje perspektyvas.

Marius Andrikaitis

AB „Sportinė aviacija ir Ko“ inžinierius - konstruktorius

 

Studijų metu įgytos orlaivių projektavimo, moderniosios gamybos technologijų, skrydžio dinamikos teorijos žinios bei įsisavinti kompiuterinės lengvųjų konstrukcijų analizės metodai leidžia sėkmingai darbuotis kūrybinėje veikloje, projektuojant Lietuvos aviacijos pasididžiavimą – sklandytuvus.


Teikti prašymą

Karjera

Studento kompetencijos
– individualaus bei darbo grupėse įgūdžiai;
– analitinis ir kritinis mąstymas;
– imlumas naujovėms;
– kūrybiškumas;
– problemų sprendimas, vertinimas;
– sprendimų priėmimas.

Studento gebėjimai
– gebės projektuoti įrangą;
– gebės taikyti metodus tyrinėdamas orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas;
– gebės kurti bei tobulinti orlaivių sistemas;
– gebės dalyvauti orlaivių gamybos ir atnaujinimo projektuose;
– gebės dirbti orlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse.

 

 

Gali tapti

– orlaivių elementų ir sistemų projektavimas naudojant kompiuterinio modeliavimo programas;
– gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, vadovavimas gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
– gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas;
– inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant automatinio valdymo sistemas ir jų atliekamus procesus.
– orlaivio elementų neardomoji kontrolė ir darbingumo nustatymas;
– orlaivio techninės priežiūros darbų atlikimas, derinimas ir valdymas;
– įrangos atitikimo techninėms sąlygoms ir saugos standartams užtikrinimas.
– elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų aptarnavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
– gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas avionikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Artūras Keršys
Studentų g. 56, 237 kab.
el. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. nr. +370 612 03307

 

 

 


Teikti prašymą