Transporto priemonių inžinerija

6121EX020 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas, Panevėžys

Pasaulio autosporto elitas testuoja tavo sukurtus automobilius ir laimi čempionato etapus… Nerealu? Sužinodami, kokie yra jėgos agregatai automobiliuose, perprasdami jų veikimo ir eksploatavimo ypatumus bei įsisavindami transporto priemonių kūrimo bei gamybos ypatumus ir techninio modernizavimo metodikas, įsitikinsite pats, prisijungdamas prie šią svajonę jau pasiekusių KTU transporto inžinierių.

Pastaba. Panevėžyje yra galima tik Automobilių eksploatacijos ir studijų specializacija, studijos tik lietuvių kalba.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Ovidijus Putnynas

Special Automotive Design Engineering Promotion (Vokietija) automobilių inžinierius-dizaineris
Marijus Natanas

Marijus Natanas

UAB „Altas komercinis transportas“ inžinierius-konstruktorius

Mindaugas Ramanauskas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ inžinierius-technologas
Studijos

Taikomi naujausi mokymo metodai

Studijų procese taikomi tarptautinius reikalavimus atitinkantys studijų metodai ir instrumentai – vykdomi grupiniai inžineriniai projektai panaudojant transporto priemonių kūrimo industrijoje veikiančių tarptautinių kompanijų taikomas modernias diagnostikos technologijas bei projektavimo aplinkas – CATIA, ADAMS ir kt.

Kūtybinė veikla

Motyvuoti studentai

Programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai, nuo vaikystės siejantys savo ateitį su transporto priemonių kūrimu – motyvacija tobulinti įgytus praktinius įgūdžius ir žinias lemia kūrybišką aplinką, kurioje įsitraukiama į Transporto priemonių inžinerijos studentų vykdomus projektus tokius kaip: „Eksperimentinis hibridinis automobilis – Elektromobilis“, „Studentiška formulė“, „Darnaus judumo mieste PLANER’is“ ir kt.

Įgūdžiai

Įgytos žinios studijų metu lengvai pritaikomos praktikoje

Įgiję transporto inžinerijos žinių, absolventai gebės projektuoti įrangą, taikyti aktualius metodus ir technologijas tyrinėdami transporto priemonių su įprastine ir hibridine jėgaine ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas, kurti bei tobulinti jas, dirbti transporto priemonių projektavimą, gamybą bei modernizavimo projektus vykdančiose įmonėse: UAB „ALTAS komercinis transportas“, UAB „Elinta“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, UAB „Kautra“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir kt.

Karjera

Puikios karjeros perspektyvos

Kūrybingi ir su inžinerine veikla savo ateitį siejantys programos absolventai, dirbdami transporto priemonių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse bei dalyvaudami įvairiuose jų gamybos ir atnaujinimo projektuose turi puikias perspektyvas sėkmingai žengti tarptautinės karjeros pakopomis: kelių transporto priemonių inžinieriai  inžinieriai konstruktoriai / tyrinėtojai ir transporto specialistai.

Infrastruktūra

Puikios laboratorijos

Studijose bei baigiamųjų projektų tyrimuose pasitelkiama Transporto ir mechatroninių sistemų tyrimų bei Aerodinamikos tyrimų laboratorijose esanti specializuota tyrimų bei programinė įranga: aerodinaminis vamzdis, transporto priemonių judėjimo dinaminių parametrų nustatymo įranga DL, fotogrammetrinė transporto konstrukcijų deformacijų nustatymo įranga TRITOP, automobilio komforto ir saugos sistemos bei VDV su Common-Rail maitinimo sistema ir elektroniniu valdymo bloku stendai, pakabų slopinančių elementų charakteristikų tyrimo stendas, neardomosios kontrolės defektoskopai, transporto kontrolės ir valdymo įranga su kuro apskaita, magnetinis ir sūkurinių srovių transporto srautų modeliavimo programinė įranga VISSIM ir VISUM.

Dalykai

Technika – transporto priemonės, jėgainės.
Konstrukcijos – medžiagos, komponuotės, projektavimas.
Technologijos – gamyba, diagnostika, energija.
Logistika – terminalai, transportavimas, eismas.
Transporto priemonių, jų sistemų ir elementų projektavimas ir modernizavimas Transporto priemonių techninės priežiūros technologijų ir procesų išmanymas, parinkimas ir valdymas Transporto priemonių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo nustatymas ir užtikrinimas Transportavimo technologijų logistikoje išmanymas

Atsiliepimai

Edvardas Radzevičius

UAB „Altas komercinis transportas“ generalinis direktorius

Įmonėje modifikuojant vokiečių gamintojų Volkswagen ir Mercedes-Benz mikroautobusus pagal konkrečius klientų poreikius ir pritaikant keleivių vežimo ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų reikmėms, aktualus ne tik modernios gamybinės įrangos ir LEAN vadybos žinios, bet ir transporto priemonių kūrimo metodologijos bei „žaliųjų technologijų“ (alternatyvūs degalai ir hibridinės jėgainės ) išmanymas, kuomet bendradarbiaujant su inžinieriais-konstruktoriais Vokietijoje, priimami projektavimo sprendimai –modifikuojant kėbulą ar važiuoklę ir kuriant žemagrindžius hibridinius keleivinius autobusus.

Mindaugas Stonkus

Ford Werke GmbH (Vokietija) inžinierius-konstruktorius

Užsiimti sėkminga inžinerine veikla užsienio kapitalo įmonėje leidžia studijų metu KTU įgytos žinios bei galimybė jas realizuoti studentiškuose projektuose – ypač vertingi Universitete įgyti komandinio darbo įgūdžiai, įgyti dalyvaujant eksperimentinio hibridinio automobilio kūrime.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzaminas.
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos) ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities programas, ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

 

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2242€ 1495€ 37,37€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete

Prof. dr. Artūras Keršys
e. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. +370 (612) 03 307

Studijų programos vadovė
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete

Doc. dr. Diana Micevičienė
e. p. diana.miceviciene@ktu.lt
tel. +370 45 596 257