en

Transporto priemonių inžinerija

Programa, skirta savo ateitį siejantiems su Transportu ir automobilių pramone. Kūrybiškumas –  išskirtinė programos absolventų kompetencija, laukiama darbdavių ir lemianti Technologijų pažangą srityje.

Ford Motor Company (Vokietija), UAB „ALTAS komercinis transportas“, Olsbergs Motorsports Evolution (Švedija), UAB „Elinta“, Gronholm RX Team (Suomija), UAB „Continental Automotive Lithuania“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ (Vokietija/Lietuva), VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, Lietuvos automobilių kelių direkcija (LR Susisiekimo ministerija), AB „Lietuvos geležinkeliai“, VĮ „Lietuvos oro uostai“ – užsienio ir Lietuvos kompanijos, kuriose absolventai dirba automobilių ir jų sistemų/komponentų projektuotojais, transporto sistemų ir procesų tyrėjais/planuotojais bei transportavimo ir eismo inžinerijos specialistais.

Transporto priemonių inžinerija – galimybė kurti savąją karjeros sėkmės istoriją, įsitraukiant į studentų inicijuotus ir vystomus projektus „Studentiška formulė“, „Vairavimo simuliatorius“, „Eksperimentinis hibridinis automobilis“, „Elektromobilis“, „Elektrinis keturratis“, „Kartingas“, „Bagis“ bei įgyjant studijų/projektinių/tyrimų veiklų patirties užsienio institucijose – Miuncheno taikomųjų mokslų universitete, Berlyno technikos universitete (Vokietija), NASA („Ames“ tyrimų centras, JAV) ir kt.

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6121EX020
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Transporto inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Ovidijus Putnynas

Olsbergs Motorsports Evolution (Švedija), automobilių inžinierius-dizaineris

Rokas Janutėnas

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Strategijos ir veiklos efektyvumo departamento direktorius

Marijus Natanas

UAB „ALTAS komercinis transportas“, inžinierius-technologas
 

Programos vertės

Studijos

Pažangūs mokymosi metodai

Studijų procese taikomi tarptautinius reikalavimus atitinkantys studijų metodai ir instrumentai – vykdomi grupiniai inžineriniai projektai panaudojant transporto priemonių kūrimo industrijoje veikiančių tarptautinių kompanijų taikomas modernias diagnostikos technologijas bei projektavimo aplinkas – CATIA, ADAMS, SolidWorks ir kt.

Kūrybinė veikla

Motyvuoti ir iniciatyvūs studentai

Programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai, nuo vaikystės siejantys savo ateitį su transporto priemonių kūrimu – motyvacija tobulinti įgytus praktinius įgūdžius ir žinias lemia kūrybišką aplinką, kurioje įsitraukiama į Transporto priemonių inžinerijos studentų vykdomus projektus tokius kaip: „Studentiška formulė“, „Vairavimo simuliatorius“, „Eksperimentinis hibridinis automobilis“, „Elektromobilis“, „Elektrinis keturratis“, „Kartingas“, „Bagis“ ir kt.

Įgūdžiai

Įgytų žinių ir gebėjimų pritaikomumas praktikoje

Įgiję transporto inžinerijos žinių, absolventai gebės projektuoti įrangą, taikyti aktualius metodus ir technologijas tyrinėdami transporto priemonių su įprastine ir hibridine jėgaine ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas, kurti bei tobulinti jas, tirti ir modeliuoti variklių darbą bei paramterus, dirbti transporto priemonių projektavimą, gamybą bei modernizavimo projektus vykdančiose įmonėse: UAB „ALTAS komercinis transportas“, UAB „Elinta“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, UAB „Kautra“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir kt.

Karjera

Puikios karjeros transporto srityje perspektyvos

Kūrybingi ir su inžinerine veikla savo ateitį siejantys programos absolventai, dirbdami transporto priemonių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse bei dalyvaudami įvairiuose jų gamybos ir atnaujinimo projektuose turi puikias perspektyvas sėkmingai žengti tarptautinės karjeros pakopomis: kelių transporto priemonių inžinieriai  inžinieriai konstruktoriai / tyrinėtojai ir transporto specialistai.

Infrastruktūra

Moderni tyrimų ir programinė laboratorijų įranga

Studijose bei baigiamųjų projektų tyrimuose pasitelkiama Transporto ir mechatroninių sistemų tyrimų bei Aerodinamikos tyrimų laboratorijose esanti specializuota tyrimų bei programinė įranga: aerodinaminis vamzdis, transporto priemonių judėjimo dinaminių parametrų nustatymo įranga DL, fotogrammetrinė transporto konstrukcijų deformacijų nustatymo įranga TRITOP, automobilio komforto ir saugos sistemos bei VDV su Common-Rail maitinimo sistema ir elektroniniu valdymo bloku stendai, programinė įranga BOSCH ESI-Tronic, pakabų slopinančių elementų charakteristikų tyrimo stendas, neardomosios kontrolės defektoskopai, transporto kontrolės ir valdymo įranga su kuro apskaita, magnetinis ir sūkurinių srovių transporto srautų modeliavimo programinė įranga VISSIM ir VISUM.

Teikti prašymą
 

Įgūdžių aprašas

Technika – automobiliai, bepilotės/intelektinės sistemos, jėgainės.
Konstrukcijos – projektavimas, komponuotės, medžiagos.
Technologijos – energija, gamyba, valdymas.
Logistika – terminalai, transportavimas, eismas.

Automobilių, jų sistemų/elementų projektavimas, tyrimas ir valdymas Transporto priemonių ir sistemų funkcionalumo/patikimumo nustatymas ir užtikrinimas Transportavimo technologijų išmanymas ir eismo tyrimas/planavimas

Teikti prašymą

Atsiliepimai

Edvardas Radzevičius

UAB „ALTAS komercinis transportas“, generalinis direktorius

 

Įmonėje modifikuojant vokiečių gamintojų Volkswagen ir Mercedes-Benz mikroautobusus pagal konkrečius klientų poreikius ir pritaikant keleivių vežimo ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų reikmėms, aktualus ne tik modernios gamybinės įrangos ir LEAN vadybos žinios, bet ir transporto priemonių kūrimo metodologijos bei „žaliųjų technologijų“ (alternatyvūs degalai ir hibridinės jėgainės ) išmanymas, kuomet bendradarbiaujant su inžinieriais-konstruktoriais Vokietijoje, priimami projektavimo sprendimai –modifikuojant kėbulą ar važiuoklę ir kuriant žemagrindžius hibridinius keleivinius autobusus.

Mindaugas Stonkus

Ford Motor Company (Vokietija), inžinierius-konstruktorius

 

Užsiimti sėkminga inžinerine veikla užsienio kapitalo įmonėje leidžia studijų metu KTU įgytos žinios bei galimybė jas realizuoti studentiškuose projektuose – ypač vertingi Universitete įgyti komandinio darbo įgūdžiai, įgyti dalyvaujant eksperimentinio hibridinio automobilio kūrime.


Teikti prašymą

Karjera

Studento kompetencijos
 – individualaus ir darbo grupėse įgūdžiai;
– analitinis ir kritinis mąstymas;
– imlumas naujovėms;
– kūrybiškumas;
– problemų sprendimas ir vertinimas;
– sprendimų priėmimas.

Studento gebėjimai
– gebės projektuoti automobilius, jų sistemas ir elementus, įvertinant techninius, socialinius, saugos ir komercinius reikalavimus;
– gebės tirti, vertinti ir užtikrinti transporto priemonių ir sistemų funkcionalumą bei patikimumą;
– gebės analizuoti, sisteminti ir modeliuoti transportavimo bei terminalų darbo procesus;
– gebės kurti transporto sistemos modelius, atlikti transporto srautų prognozavimą ir parinkti spūsčių valdymo sprendimus.

 

 

Gali tapti

– automobilių ir jų komponentų projektavimas taikant 3D CAD sistemas (CATIA, SolidWorks)
– eskizų, techninių ir darbo projektų bei dokumentų rengimas ir konsultavimas;
– įrangos ir prototipų kūrimas ir vystymas
– transporto srautų/eismo spūsčių prognozavimas, modeliavimas ir valdymas;
– terminalų darbo procesų modeliavimas, duomenų analizė, sisteminimas ir efektyvinimas;
– ekspertinė ir tiriamoji transporto sistemos plėtros projektų veikla;
– transporto priemonių ir sistemų diagnostika.
– kelių ir terminalų įrangos aptarnavimas, funkcionalumo ir patikimumo vertinimas/užtikrinimas;
– energetinio efektyvumo ir aplinkosauginių problemų sprendimas;
– eismo keliuose ir geležinkeliuose organizavimas ir saugos užtikrinimas.

Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Artūras Keršys
Studentų g. 56, 237 kab.
el. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. nr. +370 612 03307

 

 

 


Teikti prašymą