en

Transporto priemonių inžinerija

Jeigu ne transporto srities inovacijos, mūsų pasaulis toli nenueitų. Žvelgiant plačiai, tai nėra tik mokslas – tai viena iš pagrindinių jėgų, varančių mūsų ekonomiką, kultūrą ir technologijas į priekį. Programa skirta savo ateitį siejantiems su transportu ir automobilių pramone.

Studijuodami sužinosite, kaip projektuoti ir gaminti automobilius ir jų sistemas bei komponentus, tirti ir planuoti transporto sistemas ir procesus, organizuoti ir valdyti eismą. Taip pat išmoksite spręsti kūrybinius transporto inžinerijos uždavinius, iš anksto numatyti būsimus transporto srities iššūkius ir pateikti sprendimus, kurie išspręs dabarties problemas arba užkirs joms kelią ateityje.

Kodas 6121EX020
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Transporto inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Ovidijus Putnynas

Olsbergs Motorsports Evolution (Švedija), automobilių inžinierius-dizaineris

Rokas Janutėnas

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Strategijos ir veiklos efektyvumo departamento direktorius

Marijus Natanas

UAB „ALTAS komercinis transportas“, inžinierius-technologas
 

Programos vertės

Studijos

Šiuolaikiškos studijos

Universitete taikomi tarptautinius reikalavimus atitinkantys studijų metodai ir instrumentai – būsite įtraukti į įdomius grupinius inžinerinius projektus ir dirbsite su transporto priemonių kūrimo industrijoje taikomomis moderniomis diagnostikos technologijomis bei projektavimo aplinkomis: „CATIA“, „ADAMS“, „SolidWorks“ ir kitomis.

Kūrybinė veikla

Galimybės realizuoti kūrybiškumą

Jūsų kolegos taps ne tik draugais, bet ir jus motyvuojančia jėga. Programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys žmonės, todėl visada būsite gyvybingoje ir kūrybiškoje aplinkoje, kurioje apstu bendraminčių.

Studijuodami galėsite įsitraukti į studentų vykdomus projektus, tokius, kaip „Studentiška formulė“, „Vairavimo simuliatorius“, „Eksperimentinis hibridinis automobilis“, „Elektromobilis“, „Elektrinis keturratis“, „Kartingas“, „Bagis“ bei įgyti patirties užsienio institucijose – Miuncheno taikomųjų mokslų universitete, Berlyno technikos universitete (Vokietija), NASA (Ames tyrimų centre, JAV).

Įgūdžiai

Teorinės žinios, pritaikomos praktikoje

Universitete įgytas žinias beveik iš karto galėsite pritaikyti industrijoje. Įrangos projektavimo išmanymas, didelis technologijų žinių bagažas ir įvairiausių transporto priemonių sistemų supratimas leis projektuoti, modeliuoti ir tobulinti įprastines bei hibridines transporto priemones, tirti ir modeliuoti variklių darbą, dirbti su transporto sistemomis bei eismo inžinerija.

Karjera

Įmonėms jau dabar reikia jūsų paslaugų

Savąją karjeros sėkmės istoriją galėsite kurti UAB „ALTAS komercinis transportas“, UAB „Elinta“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, UAB „Kautra“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, „Ford Motor Company“ (Vokietija), UAB „ALTAS komercinis transportas“, „Olsbergs Motorsports Evolution“ (Švedija), „Gronholm RX Team“ (Suomija), UAB „Continental Automotive Lithuania“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ (Vokietija, Lietuva), VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, Lietuvos automobilių kelių direkcija (LR Susisiekimo ministerija), VĮ „Lietuvos oro uostai“ ir kitose įmonėse.

Infrastruktūra

Moderniausios priemonės mokytis

Studijų metu dirbsite su pačia moderniausia laboratorine ir specialiųjų tyrimų technika. Projektų tyrimuose pasitelkiama Transporto ir mechatroninių sistemų tyrimų bei Aerodinamikos tyrimų laboratorijose esanti specializuota tyrimų bei programinė įranga: aerodinaminis vamzdis, transporto priemonių judėjimo dinaminių parametrų nustatymo įranga DL, fotogrametrinė transporto konstrukcijų deformacijų nustatymo įranga „TRITOP“, automobilio komforto ir saugos sistemos bei VDV su „Common-Rail“ maitinimo sistema ir elektroninių valdymo blokų stendai, programinė įranga „BOSCH ESI-Tronic“, pakabų slopinančių elementų charakteristikų tyrimo stendas, neardomosios kontrolės defektoskopai, transporto kontrolės ir valdymo įranga su kuro apskaita, magnetinis ir sūkurinių srovių transporto srautų modeliavimo programinė įranga „VISSIM“ ir „VISUM“.

 

Įgūdžių aprašas

Technika – automobiliai, bepilotės/intelektinės sistemos, jėgainės.
Konstrukcijos – projektavimas, komponuotės, medžiagos.
Technologijos – energija, gamyba, valdymas.
Logistika – terminalai, transportavimas, eismas.

Automobilių, jų sistemų/elementų projektavimas, tyrimas ir valdymas Transporto priemonių ir sistemų funkcionalumo/patikimumo nustatymas ir užtikrinimas Transportavimo technologijų išmanymas ir eismo tyrimas/planavimas

Atsiliepimai

Edvardas Radzevičius

UAB „ALTAS komercinis transportas“, generalinis direktorius

 

Įmonėje modifikuojant vokiečių gamintojų Volkswagen ir Mercedes-Benz mikroautobusus pagal konkrečius klientų poreikius ir pritaikant keleivių vežimo ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų reikmėms, aktualus ne tik modernios gamybinės įrangos ir LEAN vadybos žinios, bet ir transporto priemonių kūrimo metodologijos bei „žaliųjų technologijų“ (alternatyvūs degalai ir hibridinės jėgainės ) išmanymas, kuomet bendradarbiaujant su inžinieriais-konstruktoriais Vokietijoje, priimami projektavimo sprendimai –modifikuojant kėbulą ar važiuoklę ir kuriant žemagrindžius hibridinius keleivinius autobusus.

Mindaugas Stonkus

Ford Motor Company (Vokietija), inžinierius-konstruktorius

 

Užsiimti sėkminga inžinerine veikla užsienio kapitalo įmonėje leidžia studijų metu KTU įgytos žinios bei galimybė jas realizuoti studentiškuose projektuose – ypač vertingi Universitete įgyti komandinio darbo įgūdžiai, įgyti dalyvaujant eksperimentinio hibridinio automobilio kūrime.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Projektuoti automobilius, jų sistemas ir elementus.
 • Įvertinti transporto priemonių techninius, socialinius, saugos ir komercinius reikalavimus.
 • Tirti, vertinti ir užtikrinti transporto priemonių ir sistemų funkcionalumą.
 • Analizuoti ir kurti transporto sistemos modelius, atlikti transporto srautų prognozavimą.

 

 

Gali tapti

– automobilių ir jų komponentų projektavimas taikant 3D CAD sistemas (CATIA, SolidWorks)
– eskizų, techninių ir darbo projektų bei dokumentų rengimas ir konsultavimas;
– įrangos ir prototipų kūrimas ir vystymas
– transporto srautų/eismo spūsčių prognozavimas, modeliavimas ir valdymas;
– terminalų darbo procesų modeliavimas, duomenų analizė, sisteminimas ir efektyvinimas;
– ekspertinė ir tiriamoji transporto sistemos plėtros projektų veikla;
– transporto priemonių ir sistemų diagnostika.
– kelių ir terminalų įrangos aptarnavimas, funkcionalumo ir patikimumo vertinimas/užtikrinimas;
– energetinio efektyvumo ir aplinkosauginių problemų sprendimas;
– eismo keliuose ir geležinkeliuose organizavimas ir saugos užtikrinimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Studijos lietuvių kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €
 
Studijos anglų kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Artūras Keršys
Studentų g. 56, 237 kab.
el. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. nr. +370 612 03307