en

Transporto priemonių inžinerija

Pasaulio autosporto elitas testuoja tavo sukurtus automobilius ir laimi čempionato etapus… Nerealu? Sužinodami, kokie yra jėgos agregatai automobiliuose, perprasdami jų veikimo ir eksploatavimo ypatumus bei įsisavindami transporto priemonių kūrimo bei gamybos ypatumus ir techninio modernizavimo metodikas, įsitikinsite pats, prisijungdamas prie šią svajonę jau pasiekusių KTU transporto inžinierių.

Pastabos:

Panevėžyje yra galima tik Automobilių eksploatacijos ir studijų specializacija, studijos tik lietuvių kalba.

Panevėžio technologijų ir verslo fakultete priėmimas į studijų programą 2018 m. nevykdomas.

Studijuok
Kodas 6121EX020
Vieta Kaunas, Panevėžys
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Transporto inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Ovidijus Putnynas

Special Automotive Design Engineering Promotion (Vokietija) automobilių inžinierius-dizaineris
Marijus Natanas

Marijus Natanas

UAB „Altas komercinis transportas“ inžinierius-konstruktorius

Mindaugas Ramanauskas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ inžinierius-technologas
 

Programos vertės

Studijos

Taikomi naujausi mokymo metodai

Studijų procese taikomi tarptautinius reikalavimus atitinkantys studijų metodai ir instrumentai – vykdomi grupiniai inžineriniai projektai panaudojant transporto priemonių kūrimo industrijoje veikiančių tarptautinių kompanijų taikomas modernias diagnostikos technologijas bei projektavimo aplinkas – CATIA, ADAMS ir kt.

Kūtybinė veikla

Motyvuoti studentai

Programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai, nuo vaikystės siejantys savo ateitį su transporto priemonių kūrimu – motyvacija tobulinti įgytus praktinius įgūdžius ir žinias lemia kūrybišką aplinką, kurioje įsitraukiama į Transporto priemonių inžinerijos studentų vykdomus projektus tokius kaip: „Eksperimentinis hibridinis automobilis – Elektromobilis“, „Studentiška formulė“, „Darnaus judumo mieste PLANER’is“ ir kt.

Įgūdžiai

Įgytos žinios studijų metu lengvai pritaikomos praktikoje

Įgiję transporto inžinerijos žinių, absolventai gebės projektuoti įrangą, taikyti aktualius metodus ir technologijas tyrinėdami transporto priemonių su įprastine ir hibridine jėgaine ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas, kurti bei tobulinti jas, dirbti transporto priemonių projektavimą, gamybą bei modernizavimo projektus vykdančiose įmonėse: UAB „ALTAS komercinis transportas“, UAB „Elinta“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, UAB „Kautra“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir kt.

Karjera

Puikios karjeros perspektyvos

Kūrybingi ir su inžinerine veikla savo ateitį siejantys programos absolventai, dirbdami transporto priemonių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse bei dalyvaudami įvairiuose jų gamybos ir atnaujinimo projektuose turi puikias perspektyvas sėkmingai žengti tarptautinės karjeros pakopomis: kelių transporto priemonių inžinieriai  inžinieriai konstruktoriai / tyrinėtojai ir transporto specialistai.

Infrastruktūra

Puikios laboratorijos

Studijose bei baigiamųjų projektų tyrimuose pasitelkiama Transporto ir mechatroninių sistemų tyrimų bei Aerodinamikos tyrimų laboratorijose esanti specializuota tyrimų bei programinė įranga: aerodinaminis vamzdis, transporto priemonių judėjimo dinaminių parametrų nustatymo įranga DL, fotogrammetrinė transporto konstrukcijų deformacijų nustatymo įranga TRITOP, automobilio komforto ir saugos sistemos bei VDV su Common-Rail maitinimo sistema ir elektroniniu valdymo bloku stendai, pakabų slopinančių elementų charakteristikų tyrimo stendas, neardomosios kontrolės defektoskopai, transporto kontrolės ir valdymo įranga su kuro apskaita, magnetinis ir sūkurinių srovių transporto srautų modeliavimo programinė įranga VISSIM ir VISUM.

 

Įgūdžių aprašas

Technika – transporto priemonės, jėgainės.
Konstrukcijos – medžiagos, komponuotės, projektavimas.
Technologijos – gamyba, diagnostika, energija.
Logistika – terminalai, transportavimas, eismas.
Transporto priemonių, jų sistemų ir elementų projektavimas ir modernizavimas Transporto priemonių techninės priežiūros technologijų ir procesų išmanymas, parinkimas ir valdymas Transporto priemonių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo nustatymas ir užtikrinimas Transportavimo technologijų logistikoje išmanymas

Atsiliepimai

Edvardas Radzevičius

UAB „Altas komercinis transportas“ generalinis direktorius

 

Įmonėje modifikuojant vokiečių gamintojų Volkswagen ir Mercedes-Benz mikroautobusus pagal konkrečius klientų poreikius ir pritaikant keleivių vežimo ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų reikmėms, aktualus ne tik modernios gamybinės įrangos ir LEAN vadybos žinios, bet ir transporto priemonių kūrimo metodologijos bei „žaliųjų technologijų“ (alternatyvūs degalai ir hibridinės jėgainės ) išmanymas, kuomet bendradarbiaujant su inžinieriais-konstruktoriais Vokietijoje, priimami projektavimo sprendimai –modifikuojant kėbulą ar važiuoklę ir kuriant žemagrindžius hibridinius keleivinius autobusus.

Mindaugas Stonkus

Ford Werke GmbH (Vokietija) inžinierius-konstruktorius

 

Užsiimti sėkminga inžinerine veikla užsienio kapitalo įmonėje leidžia studijų metu KTU įgytos žinios bei galimybė jas realizuoti studentiškuose projektuose – ypač vertingi Universitete įgyti komandinio darbo įgūdžiai, įgyti dalyvaujant eksperimentinio hibridinio automobilio kūrime.

Karjera

Studento kompetencijos
 – individualaus ir darbo grupėse įgūdžiai;
– analitinis ir kritinis mąstymas;
– imlumas naujovėms;
– kūrybiškumas;
– problemų sprendimas ir vertinimas;
– sprendimų priėmimas.

Studento gebėjimai
– gebės analizuoti transporto priemonių sistemų funkcionalumo, patikimumo problemas;
– gebės projektuoti įrangą;
– gebės taikyti, tobulinti, kurti metodikas ir technologijas;
-gebės analizuoti, modeliuoti, tirti, projektuoti, spręsti problemas, optimizuoti procesus ir technologijas.

 

 

Gali tapti

 – elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra, įrenginių pradinis paleidimas;
 – elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais.
 – gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
 – mašinų ir įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais.
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 – išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatų rengimas.
 – mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas bei išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, priežiūros techninė bei remonto kontrolė.

 

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 3,6 balai.

2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir  matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos): a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas; b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas.

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas

vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta  1

III vieta – 0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-34 patvirtintos studentų, priimamų 2018 metais, norminės universitetinių studijų kainos.

Metinė 2018 – 2019 m. m. studijų kaina pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2274 €
Kredito kaina 37,9 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Janina Jablonskytė
Studentų g. 56, 235 kab.
el. p. janina.jablonskyte@ktu.lt