en

Transporto priemonių inžinerija

Pasaulio autosporto elitas testuoja tavo sukurtus automobilius ir laimi čempionato etapus… Nerealu? Sužinodami, kokie yra jėgos agregatai automobiliuose, perprasdami jų veikimo ir eksploatavimo ypatumus bei įsisavindami transporto priemonių kūrimo bei gamybos ypatumus ir techninio modernizavimo metodikas, įsitikinsite pats, prisijungdamas prie šią svajonę jau pasiekusių KTU transporto inžinierių.

Teikti prašymą
Kodas 6121EX020
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Transporto inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Ovidijus Putnynas

Special Automotive Design Engineering Promotion (Vokietija) automobilių inžinierius-dizaineris

Mindaugas Ramanauskas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ inžinierius-technologas
 

Programos vertės

Studijos

Taikomi naujausi mokymo metodai

Studijų procese taikomi tarptautinius reikalavimus atitinkantys studijų metodai ir instrumentai – vykdomi grupiniai inžineriniai projektai panaudojant transporto priemonių kūrimo industrijoje veikiančių tarptautinių kompanijų taikomas modernias diagnostikos technologijas bei projektavimo aplinkas – CATIA, ADAMS ir kt.

Kūtybinė veikla

Motyvuoti studentai

Programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai, nuo vaikystės siejantys savo ateitį su transporto priemonių kūrimu – motyvacija tobulinti įgytus praktinius įgūdžius ir žinias lemia kūrybišką aplinką, kurioje įsitraukiama į Transporto priemonių inžinerijos studentų vykdomus projektus tokius kaip: „Eksperimentinis hibridinis automobilis – Elektromobilis“, „Studentiška formulė“, „Darnaus judumo mieste PLANER’is“ ir kt.

Įgūdžiai

Įgytos žinios studijų metu lengvai pritaikomos praktikoje

Įgiję transporto inžinerijos žinių, absolventai gebės projektuoti įrangą, taikyti aktualius metodus ir technologijas tyrinėdami transporto priemonių su įprastine ir hibridine jėgaine ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas, kurti bei tobulinti jas, dirbti transporto priemonių projektavimą, gamybą bei modernizavimo projektus vykdančiose įmonėse: UAB „ALTAS komercinis transportas“, UAB „Elinta“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, UAB „Kautra“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir kt.

Karjera

Puikios karjeros perspektyvos

Kūrybingi ir su inžinerine veikla savo ateitį siejantys programos absolventai, dirbdami transporto priemonių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse bei dalyvaudami įvairiuose jų gamybos ir atnaujinimo projektuose turi puikias perspektyvas sėkmingai žengti tarptautinės karjeros pakopomis: kelių transporto priemonių inžinieriai  inžinieriai konstruktoriai / tyrinėtojai ir transporto specialistai.

Infrastruktūra

Puikios laboratorijos

Studijose bei baigiamųjų projektų tyrimuose pasitelkiama Transporto ir mechatroninių sistemų tyrimų bei Aerodinamikos tyrimų laboratorijose esanti specializuota tyrimų bei programinė įranga: aerodinaminis vamzdis, transporto priemonių judėjimo dinaminių parametrų nustatymo įranga DL, fotogrammetrinė transporto konstrukcijų deformacijų nustatymo įranga TRITOP, automobilio komforto ir saugos sistemos bei VDV su Common-Rail maitinimo sistema ir elektroniniu valdymo bloku stendai, pakabų slopinančių elementų charakteristikų tyrimo stendas, neardomosios kontrolės defektoskopai, transporto kontrolės ir valdymo įranga su kuro apskaita, magnetinis ir sūkurinių srovių transporto srautų modeliavimo programinė įranga VISSIM ir VISUM.

 

Įgūdžių aprašas

Technika – transporto priemonės, jėgainės.
Konstrukcijos – medžiagos, komponuotės, projektavimas.
Technologijos – gamyba, diagnostika, energija.
Logistika – terminalai, transportavimas, eismas.
Transporto priemonių, jų sistemų ir elementų projektavimas ir modernizavimas Transporto priemonių techninės priežiūros technologijų ir procesų išmanymas, parinkimas ir valdymas Transporto priemonių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo nustatymas ir užtikrinimas Transportavimo technologijų logistikoje išmanymas

Atsiliepimai

Edvardas Radzevičius

UAB „Altas komercinis transportas“ generalinis direktorius

 

Įmonėje modifikuojant vokiečių gamintojų Volkswagen ir Mercedes-Benz mikroautobusus pagal konkrečius klientų poreikius ir pritaikant keleivių vežimo ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų reikmėms, aktualus ne tik modernios gamybinės įrangos ir LEAN vadybos žinios, bet ir transporto priemonių kūrimo metodologijos bei „žaliųjų technologijų“ (alternatyvūs degalai ir hibridinės jėgainės ) išmanymas, kuomet bendradarbiaujant su inžinieriais-konstruktoriais Vokietijoje, priimami projektavimo sprendimai –modifikuojant kėbulą ar važiuoklę ir kuriant žemagrindžius hibridinius keleivinius autobusus.

Mindaugas Stonkus

Ford Werke GmbH (Vokietija) inžinierius-konstruktorius

 

Užsiimti sėkminga inžinerine veikla užsienio kapitalo įmonėje leidžia studijų metu KTU įgytos žinios bei galimybė jas realizuoti studentiškuose projektuose – ypač vertingi Universitete įgyti komandinio darbo įgūdžiai, įgyti dalyvaujant eksperimentinio hibridinio automobilio kūrime.

Karjera

Studento kompetencijos
 – individualaus ir darbo grupėse įgūdžiai;
– analitinis ir kritinis mąstymas;
– imlumas naujovėms;
– kūrybiškumas;
– problemų sprendimas ir vertinimas;
– sprendimų priėmimas.

Studento gebėjimai
– gebės analizuoti transporto priemonių sistemų funkcionalumo, patikimumo problemas;
– gebės projektuoti įrangą;
– gebės taikyti, tobulinti, kurti metodikas ir technologijas;
-gebės analizuoti, modeliuoti, tirti, projektuoti, spręsti problemas, optimizuoti procesus ir technologijas.

 

 

Gali tapti

automobilių ir jų komponentų projektavimas bei brėžinių rengimas naudojant CAD sistemas (AUTODESK INVENTOR, SOLIDWORKS, CATIA);
įvairaus sudėtingumo gaminių eskizų, techninių ir darbo projektų bei dokumentų paruošimas ir konsultavimas šiais klausimais;
produktų ir prototipų kūrimas ir vystymas.
transporto srautų prognozavimas ir kelių infrastruktūros tyrimai;
terminalų darbo procesų modeliavimas, duomenų analizė, sisteminimas ir efektyvinimas;
transporto sistemų darniosios plėtros projektų rengimas;
dalyvavimas ekspertinėje, mokslinėje veikloje, specialistų rengimas.
kelių ir terminalų įrangos aptarnavimas;
transporto priemonių bei įrangos kūrimas ir modernizavimas;
transporto sistemų procesų analizavimas, modeliavimas ir optimizavimas;
transporto energijos sąnaudų ir ekologinių problemų sprendimas;
transporto priemonių, sistemų ir jų elementų diagnostika.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Janina Jablonskytė
Studentų g. 56, 235 kab.
el. p. janina.jablonskyte@ktu.lt
tel. +370 (616) 87 120