en

Robotika

Robotika yra viena moderniausių pažangiausių specializacijų, kuriai nušviečiama didžiausią perspektyvą turinti ateitis. Studijų programoje ruošiami robotikos ir kibernetikos bakalaurai, gebantys kurti, projektuoti, diegti bei aptarnauti robotus ir jų sistemas, naudojamas įvairiose pramonės šakose, viešajame sektoriuje, kosmoso ir karinėje pramonėje, buityje ir pan., kur sujungiami klasikiniai mechatronikos sprendimai, valdymo algoritmai, dirbtinis intelektas bei įvairios kompiuterinės juslės.

Pastabos:

Panevėžio technologijų ir verslo fakultete studijos vykdomos tik nuolatine studijų forma ir lietuvių kalba. Dvigubo laipsnio Robotikos studijų programa vykdoma tik Kaune.

Panevėžio technologijų ir verslo fakultete priėmimas į studijų programą 2018 m. nevykdomas.

Studijuok
Kodas 6121EX013
Vieta Kaunas, Panevėžys
Elektros ir elektronikos fakultetas, Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m., Ištęstinė - 6 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Kurosh Madani

University Paris-Est Creteil (UPEC) (Prancūzija) LISSI laboratorijos direktoriaus pavaduotojasUniversity Paris-Est Creteil (UPEC) (Prancūzija) LISSI laboratorijos direktoriaus pavaduotojas

Anatoly Sachenko

Ternopilio nacionalinio ekonomikos universiteto (Ukraina) Informacinių sistemų ir valdymo katedros vedėjas

Vladimir Golovko

Valstybinio Bresto technikos universiteto (Baltarusija) profesorius, Dirbtinių neuroninių tinklų laboratorijos vedėjas
 

Programos vertės

Studijos

Nuo teorinių pagrindų iki praktinių įgūdžių kurti modernius robotus ir jų sistemas

Studijose, susijusiose su robotais ir robotika, neapsieinama be matematikos, fizikos, mechanikos, logikos, elektronikos bei informatikos mokslų. Žinios visose šiose srityse reikalingos geram robotikos specialistui, kuris projektuoja ir diegia saugius, žmogaus buitį bei darbą palengvinančius stacionarius ar mobilius robotus bei jų sistemas, realizuoja valdymo sprendimus, panaudodamas klasikinius valdymo principus ir modernius bei dirbtiniu intelektu paremtus valdymo algoritmus.

Įgūdžiai

Geras robotikos poreikių bei sprendimų išmanymas

Studijų programos absolventai dirba tiek gamybos, tiek projektavimo įmonėse. Jie puikiai išmano gamybinius procesus, jų robotizavimo poreikius ir galimybes, analizuoja problemines valdymo sritis, randa optimalius sprendimus gamybos efektyvumui padidinti, projektuoja ir diegia bei aptarnauja modernias robotų sistemas.

Karjera

Perspektyvi specialybė, paklausi pačiuose įvairiausiuose pramonės ir paslaugų sektoriuose

Dėl vis plačiau modernizuojamos, automatizuojamos bei robotizuojamos pramonės, programos absolventams atsiveria ypač didelės įsidarbinimo galimybes ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Infrastruktūra

Galimybė mokytis ir kurti moderniose tarptautinio lygio laboratorijose

Studijų procese naudojamos reguliariai atnaujinamos modernios laboratorijos – tarptautiniai mokymo centrai, kuriuos įkūrė bei remia tarptautinės kompanijos: Schneider Electric, Siemens, Allen Bradley, Festo, Wonderware, Phoenix Contact ir kt. Tarptautinio akreditavimo ekspertai laboratorijas įvertino kaip geriausias Baltijos šalyse.

Lektoriai

Paskaitas skaito ir dėstytojai praktikai

Šioje programoje paskaitas skaito ne tik didelę mokslinę ir pedagoginę patirtį turintys universiteto dėstytojai, bet ir didelę gamybinę patirtį turintys dėstytojai praktikai, studijų programos studentams organizuojami seminarai bei simpoziumai, kuriuos veda garsių pasaulinių kompanijų atstovai, todėl studentų žinios yra grindžiamos ne tik teorija, bet ir praktika.

 

Įgūdžių aprašas

Robotų mechanika – sudedamosios dalys, veikiančios jėgos, mechanizmai.
Valdikliai – sandara, veikimo principai, galimybės.
Skaitmeninės juslės – signalų (vaizdo, garso)atpažinimas, analizė, greitaveika, optimizavimas.
Robotų intelektas – projektavimas, programavimas, modeliavimas, valdymas.
Robotų mechanika Robotų ir jų valdymo sistemų projektavimas Robotų įrangos programavimas Modeliavimas ir eksperimentinė analizė

Atsiliepimai

Rimvydas Kisielius

UAB „Festo“ direktoriaus pavaduotojas, pramonės ir procesų automatizavimo komponentų ir sprendimų tiekėjas

 

Šiandieniniame pasaulyje robotai ir manipuliatorinės sistemos yra neatsiejama pramonės dalis.
Jie naudojami greito rūšiavimo, pakavimo, objektų pernešimo, patikros, klijavimo, dažymo ir kitoms užduotims spręsti. Robotai bei manipuliatoriai leidžia daug jėgų reikalaujantį fizinį žmogaus darbą pakeisti mechanizmų kuriama galia bei padidinti gamybos efektyvumą ir našumą, kuris ypatingai svarbus konkurencingoje rinkoje.

Pagrindinės kompetencijos:

 

  • Pritaikyti technikos valdymo sistemas įvairaus profilio įmonėse: pvz. nuo gamybos iki projektavimo sričių.
  • Valdyti gamybinius procesus bei išmanyti jų robotizavimo poreikius bei galimybes.
  • Analizuoti problemines technikos valdymo sritis bei adaptuoti modernias robotikos sistemas efektyvumui  didinimui.
  • Projektuoti bei realizuoti modernias robotų sistemas pagal rinkos poreikius.

 

Studijų programos tarpdiscipliniškumas suteikia plačias karjeros galimybes dirbti įvairiose pramonės šakose, viešajame sektoriuje, kosmoso ir karinėje pramonėje. Studentai mokosi moderniausiose laboratorijose Baltijos šalyse ir po studijų gebės:

 

  • projektuoti, diegti bei aptarnauti stacionarius bei mobilius robotus ir jų sistemas;
  • realizuoti modernius bei dirbtiniu intelektu paremtus technikos valdymo algoritmus;
  • apjungti klasikinius mechatronikos sprendimus, klasikinius valdymo algoritmus, dirbtinio intelekto bei informacinių technologijų galimybes.
Robotų ir robotizavimo sistemų inžinieriai Atliekamos užduotys
Robotų ir robotizavimo sistemų inžinieriai projektuoja, organizuoja ir prižiūri robotus, skirtus gamybos veiksmingumui bei saugumui užtikrinti. Taip pat koordinuoja prekių gamybos ir specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimo ir pramoninės gamybos procesų robotizavimo sistemų  diegimą, veikimą ir naudojimą.

Robotikos projektų vadovas

gamybos techninių sąlygų rengimas, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas, konsultavimas gamybos robotizavimo metodų, būdų ir įrangos klausimais;

vadovavimas gamyklos robotų sistemų priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;

 

Pramoninio roboto inžinierius

projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;

robotų sistemų įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;

Robotų inžinerijos specialistai Atliekamos užduotys
Robotų inžinerijos specialistai prižiūri  techninius gavybos ir gamybos robotus, kontroliuoja inžinerinius darbo ir gamybos procesus, valdo techninę įrangą.  Robotikos inžinierius

robotizavimo sistemų prietaisų ir įrangos įrengimas, valdymas ir kontrolė, sistemų eksperimentų ir bandymų atlikimas ir kontrolė;

 

Robotus aptarnaujantis personalas

kompiuterizuotų valdymo sistemų ir daugiafunkcių technologinių procesų valdymo mašinų valdymas ir kontrolė;


Karjera

Studijų programos tarpdiscipliniškumas suteikia plačias karjeros galimybes dirbti įvairiose pramonės šakose, viešajame sektoriuje, kosmoso ir karinėje pramonėje. Studentai mokosi moderniausiose laboratorijose Baltijos šalyse ir po studijų gebės:

 – projektuoti, diegti bei aptarnauti stacionarius bei mobilius robotus ir jų sistemas;
 – realizuoti modernius ir dirbtiniu intelektu paremtus technikos valdymo algoritmus;
 – apjungti klasikinius mechatronikos sprendimus, klasikinius valdymo algoritmus, dirbtinio intelekto ir informacinių technologijų galimybes.

Pagrindinės kompetencijos

 – pritaikyti technikos valdymo sistemas įvairaus profilio įmonėse, pvz., nuo gamybos iki projektavimo sričių;
 – valdyti gamybinius procesus bei išmanyti jų robotizavimo poreikius ir galimybes;
 – analizuoti problemines technikos valdymo sritis ir adaptuoti modernias robotikos sistemas efektyvumo didinimui;
 – projektuoti ir realizuoti modernias robotų sistemas pagal rinkos poreikius.

 

 

Gali tapti

Robotikos projektų vadovu (-e)

Atliekamos užduotys
 – gamybos techninių sąlygų rengimas, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas, konsultavimas gamybos robotizavimo metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 – vadovavimas gamyklos robotų sistemų priežiūrai, naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas.

Pramoninio roboto inžinieriumi (-e)

Atliekamos užduotys
 – projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 – robotų sistemų įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles.

Robotikos inžinieriumi (-e)

Atliekamos užduotys
 – robotizavimo sistemų prietaisų ir įrangos įrengimas, valdymas ir kontrolė, sistemų eksperimentų ir bandymų atlikimas ir kontrolė.

Robotus aptarnaujančiu personalo specialistu (-e)

Atliekamos užduotys
 – kompiuterizuotų valdymo sistemų ir daugiafunkcių technologinių procesų valdymo mašinų valdymas ir kontrolė.

 

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 3,6 balai.

2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir  matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos): a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas; b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas.

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas

vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta  1

III vieta – 0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-34 patvirtintos studentų, priimamų 2018 metais, norminės universitetinių studijų kainos.

Metinė 2018 – 2019 m. m. studijų kaina pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Elektros ir elektronikos fakultete
Nuolatinė studijų forma 2274 €
Ištęstinė studijų forma 1516 €
Kredito kaina 37,9 €
 
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete
Nuolatinė studijų forma 2274 €
Kredito kaina 37,9 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Virginijus Baranauskas

El. paštas: virginijus.baranauskas@ktu.lt