Elektros inžinerija

6121EX010 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Elektros inžinerijos programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius elektrotechnikos, elektromechanikos, elektros energetikos žinių, išmanančius galios elektroniką, energijos keitiklius, elektros mašinas, elektros tinklus ir elektrines, elektros rinką, gebančius projektuoti ir eksploatuoti elektros, energetikos bei elektronikos įrangą, spręsti jos gamybos problemas.

Nauja specializacija: Elektros sistemos ir jų valdymas.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius

Karol Aniserowicz

Balstogės technikos universiteto (Lenkija) profesorius

Tadas Navickas

UAB „4Energia“ vadovas

Matti Lehtonen

Aalto universitetas (Suomija) profesorius

Andrius Šablinskas

„Schneider Electric Lietuva“, UAB Pardavimų pramonės ir pastatų segmentuose skyriaus vadovas
Studijos

Galimybė rinktis studijų specifiką

Studentams suteikiama galimybė prie bazinių studijų programos modulių pasirinkti keturias labiau specializuotas studijų modulių grupes (alternatyvas): Elektros ir valdymo įtaisai, Energijos keitikliai ir jų valdymas, Elektros sistemos ir jų valdymas bei Elektros inžinerijos informacinės technologijos.

Įgūdžiai

Geras visų energetikos procesų išmanymas

Studijų metu gilinamasi į elektrinių, elektroninių ir elektromechaninių automatikos ir energetikos įtaisų , energijos keitiklių valdymą, jų naudojimą įvairiose elektros ir elektronikos srityse. Atliekant praktines užduotis mokomasi kurti, projektuoti ir eksploatuoti elektros energetikos įtaisus, energijos keitiklius bei transformatorius, išmaniuosius elektros tinklus, taikyti informacines technologijas.

Aplinka

Studentai ir dėstytojai dirba kaip partneriai

Studentai ir elektros inžinerijos studijų programos dėstytojai dirba kaip partneriai, labai vertinamas studentų inovatyvus požiūris į studijuojamus dalykus, sudaromos pačios palankiausios sąlygos siekti žinių ir tobulėti.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos šiuolaikiškai įrengtos elektros inžinerijos laboratorijos

Dirbdami laboratorijose su modernia laboratorine įranga, studentai įgyja šiuolaikinių praktinių gebėjimų, kurie, baigus studijas, yra labai gerai vertinami darbdavių.

Paklausa darbo rinkoje

Augantis absolventų poreikis

Elektros energijos poreikis tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje didėja, todėl turi būti tobulinamos technologijos elektros, galios elektronikos ir energetikos srityse. Atitinkamai auga ir šios srities specialistų poreikis. Remiantis žurnalo „Forbes“ atliktu tyrimu, elektros inžinierių paklausa auga nuolat. Lietuvos darbo biržos duomenimis, darbo rinkoje jaučiamas nuolatinis elektros inžinerijos specialistų trūkumas.

Absolventai laukiami tokiose garsiose tarptautinėse kompanijose kaip „ABB“, „GE“, „Siemens“, „Schneider Electric“ bei Lietuvos įmonėse „Lietuvos energija“, „Litgrid“, „ESO“, „AWALED“, „Elinta“, „Fima“, „Kauno energetikos remontas“, „Elektromontuotojas“, „Accel elektronika“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje bei kitose valstybinėse ir verslo institucijose.

Dalykai

Atsiliepimai

Laurynas Šriupša

UAB „Awaled“ direktorius

Pastaraisiais metais į mūsų įmonę esame priėmę ne vieną Elektros inžinerijos specialybės absolventą. Svarbu, kad studentai jau studijų metu įtraukiami į bendrus universiteto ir įmonių projektus, kur įgauna vertingų praktinių žinių, ir baigę studijas gali sėkmingai įsilieti į darbuotojų kolektyvus.

Jonas Vaičys

AB „Litgrid“ Strategijos ir tyrimų skyriaus vyresnysis inžinierius

Atliktos praktikos tik patvirtino elektros energetikos inžinierių poreikį, o pasirinkta studijų kryptis atspindi puikias specialybės perspektyvas – elektros sistemos yra valstybės strateginis objektas, kurio organizavimas ir valdymas yra itin kompleksiškas uždavinys, kurio esminė ašis yra elektros energetikos inžinerijos specialistas.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas.
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu.

Stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2242€ 1495€ 37,37€

Studijų informacijos skyrius

Studentų g.20-121, Kaunas
Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Audrius Jonaitis
El. paštas: audrius.jonaitis@ktu.lt
Tel. +370 (37) 300 281