Atsinaujinančioji energetika

6121EX021 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Atsinaujinančioji energetika apima saulės, vėjo, vandens ir kitus atsinaujinančius šaltinius, naudojamus gaminti elektrai ir šilumai. Energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių – tai naujausios technologijos, moderniausia įranga ir inovaciniai projektai. Šie kriterijai reiškia aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį, kurie ruošiami Atsinaujinančiosios energetikos studijų programoje.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius

Tadas Navickas

UAB „4Energia“ vadovas

Gintaras Adžgauskas

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Direktorius
Studijos

Galimybė rinktis studijų specifiką

Studentams suteikiama galimybė prie bazinių studijų programos modulių pasirinkti dvi labiau specializuotas studijų modulių grupes (alternatyvas): Atsinaujinančios energijos šaltinių valdymo sistemos ir Energijos šaltiniai.

Įgūdžiai

Geras atsinaujinančiosios energetikos išmanymas

Studijų metu gilinamasi į aplinkai draugiškų energijos rūšių panaudojimą, saulės, vėjo, hidro- ir biokuro elektrinių, kuro elementų, šilumos siurblių technologijų pritaikymą elektros ir šilumos srityse. Atliekant praktines užduotis mokomasi kurti, projektuoti ir eksploatuoti elektros ir šilumos šaltinius, energetikos įtaisus, taikyti informacines technologijas.

Aplinka

Studentai ir dėstytojai dirba kaip partneriai

Atsinaujinančiosios energetikos studijų programos studentai ir dėstytojai dirba kaip partneriai, labai vertinamas bei nuolat skatinamas inovatyvus studentų požiūris į studijuojamus dalykus, sudaromos pačios palankiausios sąlygos siekti žinių ir tobulėti.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos šiuolaikiškai įrengtos atsinaujinančiosios energetikos laboratorijos

Dirbdami laboratorijose su modernia laboratorine įranga, nuolat atnaujinama Europos Sąjungos ir fakulteto partnerių lėšomis, studentai įgyja šiuolaikinių praktinių gebėjimų, kurie, baigus studijas, yra labai gerai vertinami darbdavių.

Paklausa darbo rinkoje

Augantis absolventų poreikis

Atsinaujinančioji energetika sparčiai vystoma tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje. Technologinis progresas lemia, jog rinkai reikia su naujausiomis atsinaujinančiosios energetikos technologijomis gebančių dirbti specialistų.

Absolventai dirba įmonėse ABB, „ESO“, „Lietuvos energija“, koncerne „Achemos grupė“, „Schneider Electric“, „Siemens Osakeyhtio“, „Empower“, „Kauno energetikos remontas“, „Energotechnika“, „Elinta“, „Renerga“, „Dalis GERO“, „Vėjų spektras“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje ir kitose valstybinėse bei verslo institucijose ir tarptautinėse įmonėse.

Dalykai

Energijos šaltiniai – savybės, potencialas, efektyvus panaudojimas.
Elektrinės – saulės ir vėjo energija, aplinkai nekenkiantys energijos šaltiniai.
Technologijos – mikroprocesoriniai įtaisai, valdikliai, kuro elementai.
Projektavimas – išmaniosios energetikos sistemos, vėjo elektrinės, autonominės energijos sistemos.


Energijos šaltinių projektavimas ir taikymas Energijos šaltinių valdymo sistemų kūrimas Aktyviųjų ir išmaniųjų elektros tinklų projektavimas Energijos konversijos technologijų taikymas

Atsiliepimai

Ramūnas Bikulčius

AB „Litgrid“ Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovas

Esame įdarbinę ne vieną atsinaujinančios energijos specialybės absolventą. Elektros energetikos sistemos valdymui, eksploatavimui ir plėtrai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie ruošiami šioje studijų programoje. Svarbu, kad studentai jau studijuodami įtraukiami į bendrus Universiteto ir įmonių projektus, kuriuose įgyja vertingų praktinių žinių ir baigę studijas gali sėkmingai įsilieti į darbuotojų kolektyvus.

Linas Pušinaitis

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistas

Atsinaujinančiosios energetikos studijos Elektros ir elektronikos fakultete buvo labai tvirtas pagrindas tolesnei darbinei veiklai ir karjerai. Tai žingsnis, kurio tikrai nesigailiu. Įgyti gebėjimai, aktyvus studentiškas gyvenimas, stažuotės studijų metu suformavo mane ir kaip žmogų, ir kaip specialistą.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas.
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu.

Stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA

IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2242€ 1495€

37,37€

Studijų informacijos skyrius

Studentų g.20-121, Kaunas
Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Audrius Jonaitis
El. paštas: audrius.jonaitis@ktu.lt
Tel.: +370 (37) 300 281