en

Atsinaujinančioji energetika

Žmogus pamažu atsisuka į gamtą. Tai – vis labiau augantis noras išlaikyti pusiausvyrą, išsaugoti natūralią aplinką ir sulėtinti klimato kaitą. Dėl viso to keičiasi ir pasaulinė energetika.

Šiuo metu atsinaujinančioji energetika yra bene progresyviausia ir sparčiausiai besiplečianti pasaulinė technologijų, energetikos sritis. Natūralu, jog nuo šios srities priklauso mūsų visų ateitis. Atsinaujinančioji energetika – tai saulė, vėjas, vandens ir kitų atsinaujinančių šaltinių sutramdymas. Tam pasitelkiamos naujausios technologijos, įranga, inovacijos.

Šių naujoviškų studijų metu jus augins ir lavins inžinerinės žinios, žinios apie aplinkai draugiškų energijos rūšių panaudojimą, saulės, vėjo, hidro, biokuro elektrinių, kuro elementų, šilumos siurblių technologijų pritaikymą elektros ir šilumos srityse. O žinias papildysite praktiniais užsiėmimais moderniausiose laboratorijose – su „Siemens“, „Schneider Electric“, „Omicron“, „ABB“ ir „DE Lorenzo“ įranga.

 

Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Energijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Specializacijos Išmaniosios elektros energijos sistemos,
Tvarios šiluminės energijos sistemos

Kviestiniai lektoriai

Dr. Vija Pakalkaitė

ICIS Europos Sąjungos energijos ir anglies dioksido rinkų analitikė

Vitalijus Baranskas

UAB „EPSO-G“ technikos vadovas

Jonas Vaišnys

UAB „Soli Tek cells“ techninių sprendimų inžinierius

Gintaras Adžgauskas

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Direktorius

Dr. Vytis Kopustinskas

Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro projektų vadovas

Kristina Norvaišienė

UAB „Ardynas“ direktorė
 

Programos vertės

Studijos

Pasirinkimo laisvė

Galėsite prie savo studijų programos pridėti ir pasirinktinius, labiau specializuotus modulius – „Išmaniosios elektros energijos sistemas“ arba „Tvarios šiluminės energijos sistemas“.

Įgūdžiai

Visi srities niuansai

Studijuodami gilinsitės į aplinkai draugiškų energijos rūšių panaudojimą, saulės, vėjo, hidro ir biokuro elektrinių, kuro elementų, šilumos siurblių technologijų pritaikymą elektros ir šilumos srityse. Mokysitės kurti, projektuoti ir eksploatuoti elektros ir šilumos šaltinius, energetikos įtaisus, taikyti informacines technologijas.

Aplinka

Dėstytojai – kolegos

Su dėstytojais dirbsite, bičiuliausitės ir bendrausite lyg su partneriais. Čia visada bus skatinamas inovatyvus požiūris, sudaromos palankios ir patogios sąlygos siekti visų įmanomų žinių apie pasirinktą studijų dalyką.

Infrastruktūra

Naujos laboratorijos

Naudositės moderniausiomis atsinaujinančios energetikos laboratorijomis. Jas nuolat atnaujiname ir papildome naujai įsigyta įranga. Todėl pasikrovę įgūdžių tokioje aplinkoje, mūsų absolventai yra labai laukiami ir vertinami darbdavių. Praktikuositės moderniausiose regione Atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų ir kaupiklių bei Sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymosi centro mokslinėse laboratorijose („Siemens“, „Schneider Electric“, „Omicron“, „ABB“ įranga), Galios elektronikos („DE Lorenzo“ įranga), Saulės ir vėjo energijos keitiklių, Atsinaujinančios energijos įtaisų valdymo ir kitose laboratorijose

Paklausa darbo rinkoje

Laukia šviesi karjera

Sritis auga ir tobulėja kiekvienais metais. Specialistų trūksta. Akivaizdu, kad po studijų nesnausite ir rasite savo nišą. Ją atrado ir mūsų absolventai, kurie šiuo metu dirba „ABB“, „ESO“, „Lietuvos energija“, koncerne „Achemos grupė“, „Schneider Electric“, „Siemens“, „Empower“, „Energotechnika“, „Elinta“, „Renerga“, „Žilinskis ir Co“, „Dalis GERO“, „Vėjų spektras“, „Via Solis“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje.

 

Įgūdžių aprašas

Energijos šaltiniai – savybės, potencialas, efektyvus panaudojimas.
Elektrinės – saulės ir vėjo energija, aplinkai nekenkiantys energijos šaltiniai.
Technologijos – mikroprocesoriniai įtaisai, valdikliai, kuro elementai.
Projektavimas – išmaniosios energetikos sistemos, vėjo elektrinės, autonominės energijos sistemos.


Energijos šaltinių projektavimas ir taikymas Energijos šaltinių valdymo sistemų kūrimas Aktyviųjų ir išmaniųjų elektros tinklų projektavimas Energijos konversijos technologijų taikymas

Atsiliepimai

Ramūnas Bikulčius

AB „Litgrid“ Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovas

 

Esame įdarbinę ne vieną atsinaujinančios energijos specialybės absolventą. Elektros energetikos sistemos valdymui, eksploatavimui ir plėtrai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie ruošiami šioje studijų programoje. Svarbu, kad studentai jau studijuodami įtraukiami į bendrus Universiteto ir įmonių projektus, kuriuose įgyja vertingų praktinių žinių ir baigę studijas gali sėkmingai įsilieti į darbuotojų kolektyvus.

Linas Pušinaitis

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

Atsinaujinančiosios energetikos studijos Elektros ir elektronikos fakultete buvo labai tvirtas pagrindas tolesnei darbinei veiklai ir karjerai. Tai žingsnis, kurio tikrai nesigailiu. Įgyti gebėjimai, aktyvus studentiškas gyvenimas, stažuotės studijų metu suformavo mane ir kaip žmogų, ir kaip specialistą.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Planuoti ir valdyti energijos skirstomųjų tinklų ir įmonių energetikos ūkį.
 – Projektuoti ir eksploatuoti elektros ir šilumos tiekimo sistemas.
 – Spręsti finansinius uždavinius.
 – Priimti inžinerinius sprendimus, vertinant juos etiniu, socialiniu, ekonominiu, aplinkosauginiu bei saugos požiūriu.
 – Valdyti įvairius energetikos sistemos technologinius procesus ir technines sistemas.

 

 

Gali tapti

Elektros inžinerijos techniku (-e)

Tai specialistai, projektuojantys ir rengiantys elektros instaliacijas ir grandines. Jie sudaro sąmatų, sąnaudų sąrašą, vadovaujasi duotomis techninėmis sąlygomis ir užsiima viso projekto gamyba, įrengimu bei kontrole.

Elektronikos inžinerijos specialistu (-e)

Tai ekspertai, kurie projektuoja elektroninius įtaisus, puslaidininkius, jų sistemas ir dalis. Jie vadovauja tokių gaminių gamybai bei įrengimui, prižiūri darbus, nustato gamybos metodus, užtikrina sklandų produktų įrengimą ar panaudojimą.

Elektros inžinerijos specialistu (-e)

Šie inžinieriai prižiūri ir kontroliuoja elektros gamybą, perdavimą ir paskirstymo sistemas. Jie projektuoja elektros variklius, elektros traukas ar kitus elektros prietaisus. Taip pat jie nustato kokybės standartus ir prižiūri tokių saugų įrenginių veikimą.

Inžinerijos specialistu (-e)

Tai žmonės, kurie projektuoja antstatus, varomąsias sistemas, mechaninius įrenginius ir įrangą skirtą energijai išleisti, kontroliuoti ar šalinti. Jie tai daro pagal visas reikalingas technines ir saugumo sąlygas.

Energetikos sistemų veldymo specialistu (-e)

Pagrindinė šių žmonių pareiga – projektuoti elektros instaliacijas ir grandines. Jie sudaro sąmatų, sąnaudų sąrašą, įrenginėja, vadovaujasi duotomis techninėmis sąlygomis, kontroliuoja, planuoja ir tikrina įrenginius.

Šilumos energetikos inžinieriumi (-e)

Tokių inžinierių darbas – eksploatuoti šilumos ir šaldymo sistemas, šiluminius renginius. Jie konsultuoja šiais klausimais, nustato kokybės standartus tokiems darbams ir procedūroms, užtikrina saugų įrangos veikimą.

Šildymo ir šaldymo sistemų projektuotoju (-e)

Tai specialistai, projektuojantys mašinas, įrenginius ir technologines sistemas, susijusias su šilumos energetika. Taip pat jie gali projektuoti šilumos ir šaldymo sistemas, šiluminius įrenginius.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Audrius Jonaitis
Studentų g. 48-135, Kaunas
el. p. audrius.jonaitis@ktu.lt