en

Atsinaujinančioji energetika

Atsinaujinančioji energetika apima saulės, vėjo, vandens ir kitus atsinaujinančius šaltinius, naudojamus gaminti elektrai ir šilumai. Energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių – tai naujausios technologijos, moderniausia įranga ir inovaciniai projektai. Šie kriterijai reiškia aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį, kurie ruošiami Atsinaujinančiosios energetikos studijų programoje.

Studijuok
Kodas 6121EX021
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Energijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m., Ištęstinė - 6 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius

Tadas Navickas

UAB „4Energia“ vadovas

Gintaras Adžgauskas

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Direktorius
 

Programos vertės

Studijos

Galimybė rinktis studijų specifiką

Studentams suteikiama galimybė prie bazinių studijų programos modulių pasirinkti dvi labiau specializuotas studijų modulių grupes (alternatyvas): Atsinaujinančios energijos šaltinių valdymo sistemos ir Energijos šaltiniai.

Įgūdžiai

Geras atsinaujinančiosios energetikos išmanymas

Studijų metu gilinamasi į aplinkai draugiškų energijos rūšių panaudojimą, saulės, vėjo, hidro ir biokuro elektrinių, kuro elementų, šilumos siurblių technologijų pritaikymą elektros ir šilumos srityse. Atliekant praktines užduotis mokomasi kurti, projektuoti ir eksploatuoti elektros ir šilumos šaltinius, energetikos įtaisus, taikyti informacines technologijas.

Aplinka

Studentai ir dėstytojai dirba kaip partneriai

Atsinaujinančiosios energetikos studijų programos studentai ir dėstytojai dirba kaip partneriai, labai vertinamas bei nuolat skatinamas inovatyvus studentų požiūris į studijuojamus dalykus, sudaromos pačios palankiausios sąlygos siekti žinių ir tobulėti.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos šiuolaikiškai įrengtos atsinaujinančiosios energetikos laboratorijos

Dirbdami laboratorijose su modernia laboratorine įranga, nuolat atnaujinama Europos Sąjungos ir fakulteto partnerių lėšomis, studentai įgyja šiuolaikinių praktinių gebėjimų, kurie, baigus studijas, yra labai gerai vertinami darbdavių.

Paklausa darbo rinkoje

Augantis absolventų poreikis

Atsinaujinančioji energetika sparčiai vystoma tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje. Technologinis progresas lemia, jog rinkai reikia su naujausiomis atsinaujinančiosios energetikos technologijomis gebančių dirbti specialistų.

Absolventai dirba įmonėse ABB, „ESO“, „Lietuvos energija“, koncerne „Achemos grupė“, „Schneider Electric“, „Siemens Osakeyhtio“, „Empower“, „Kauno energetikos remontas“, „Energotechnika“, „Elinta“, „Renerga“, „Dalis GERO“, „Vėjų spektras“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje ir kitose valstybinėse bei verslo institucijose ir tarptautinėse įmonėse.

 

Įgūdžių aprašas

Energijos šaltiniai – savybės, potencialas, efektyvus panaudojimas.
Elektrinės – saulės ir vėjo energija, aplinkai nekenkiantys energijos šaltiniai.
Technologijos – mikroprocesoriniai įtaisai, valdikliai, kuro elementai.
Projektavimas – išmaniosios energetikos sistemos, vėjo elektrinės, autonominės energijos sistemos.


Energijos šaltinių projektavimas ir taikymas Energijos šaltinių valdymo sistemų kūrimas Aktyviųjų ir išmaniųjų elektros tinklų projektavimas Energijos konversijos technologijų taikymas

Atsiliepimai

Ramūnas Bikulčius

AB „Litgrid“ Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovas

 

Esame įdarbinę ne vieną atsinaujinančios energijos specialybės absolventą. Elektros energetikos sistemos valdymui, eksploatavimui ir plėtrai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie ruošiami šioje studijų programoje. Svarbu, kad studentai jau studijuodami įtraukiami į bendrus Universiteto ir įmonių projektus, kuriuose įgyja vertingų praktinių žinių ir baigę studijas gali sėkmingai įsilieti į darbuotojų kolektyvus.

Linas Pušinaitis

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

Atsinaujinančiosios energetikos studijos Elektros ir elektronikos fakultete buvo labai tvirtas pagrindas tolesnei darbinei veiklai ir karjerai. Tai žingsnis, kurio tikrai nesigailiu. Įgyti gebėjimai, aktyvus studentiškas gyvenimas, stažuotės studijų metu suformavo mane ir kaip žmogų, ir kaip specialistą.

Karjera

Studento gebėjimai

 – gebės planuoti ir valdyti skirstomųjų tinklų ir įmonių energetikos ūkį, projektuoti ir eksploatuoti elektros ir šilumos tiekimo sistemas bei spręsti finansinius uždavinius;
 – gebės priimti inžinerinius sprendimus vertinant juos etiniu, socialiniu, ekonominiu, aplinkosauginiu bei saugos požiūriu;
 – gebės valdyti įvairius energetikos sistemos technologinius procesus ir technines sistemas.

Studento kompetencijos

 – kokybinių ir kiekybinių energetikos sistemų darbo režimų, organizavimo ir valdymo principų išmanymas;
 – naujų ir tvarių elektros gamybos, perdavimo ir skirstymo technologijų principų analizavimas ir jų panaudojimo galimybių  įvertinimas;
 – energetikos problemų atpažinimas ir įvertinimas, sprendimo būdų pateikimas;
 – energetikos sistemų projektavimas ir valdymas, atsijauninančios energijos šaltinių elektrai ir šilumai gauti, perduoti ir vartoti efektyvus panaudojimas;

 

 

Gali tapti

Elektros inžinerijos techniku (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra, įrenginių pradinis paleidimas.

Elektronikos inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

Elektros inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
  – elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų veikimo priežiūra, kontrolė ir stebėsena;
 – elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

Inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, projektavimas;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 – įrangos atitikimo techninėms sąlygoms ir saugos standartams užtikrinimas.

Elektromechaniku (-e) ir elektromonteriu (-e)

Galimos atsakomybės
  – įvairių elektrinių įrenginių dalių montavimas, reguliavimas ir remontas;
 – elektros įrangos, instaliacijos ir valdymo sistemų įrengimas, išbandymas, perdavimas naudoti, techninė priežiūra ir taisymas;
 – elektros ir hidraulinių keleivinių ir krovininių liftų, eskalatorių, judamųjų takų ir kitos kėlimo įrangos projektavimas, įrengimas, techninė priežiūra, taisymas ir remontas.

Elektrinių operatoriumi (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektros gamybos sistemų ir įrangos valdymas ir kontrolė;
 – diagramų, skaitiklių ir matuoklių rodmenų registravimas nustatytu metu, trikdžių šalinimas, gedimų taisymas;
 – elektrinės duomenų registravimas ir ataskaitų rengimas, įrangos veikimo vertinimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 3,6 balai.

2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir  matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos): a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas; b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas.

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas

vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta  1

III vieta – 0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-34 patvirtintos studentų, priimamų 2018 metais, norminės universitetinių studijų kainos.

Metinė 2018 – 2019 m. m. studijų kaina pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2274 €
Ištęstinė studijų forma 1516 €
Kredito kaina 37,9 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Audrius Jonaitis

El. paštas: audrius.jonaitis@ktu.lt

Tel.: +370 (37) 300 281