en

Atsinaujinančioji energetika

Atsinaujinančioji energetika apima saulės, vėjo, vandens ir kitus atsinaujinančius šaltinius, naudojamus gaminti elektrai ir šilumai. Energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių – tai naujausios technologijos, moderniausia įranga ir inovaciniai projektai. Šie kriterijai reiškia aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį, kurie ruošiami Atsinaujinančiosios energetikos studijų programoje.

Studijų metu įgyjamos bazinės inžinerinės žinios (C/C++, HTML, Python, MATLAB, Mathcad, AutoCAD, Solidworks). Studentams suteikiamos žinios apie aplinkai draugiškų energijos rūšių panaudojimą, saulės, vėjo, hidro, biokuro elektrinių, kuro elementų, šilumos siurblių technologijų pritaikymą elektros ir šilumos srityse. Įgyja atsinaujinančios energijos šaltinių hibridinių sistemų, aktyviųjų ir išmaniųjų elektros tinklų, energetikos įtaisų projektavimo ir taikymo žinių (Siemens SINCAL programinis paketas, Saulės ir vėjo energijos keitiklių mokslinė laboratorija). Studentai mokosi atsinaujinančios energijos šaltinių valdymo sistemų projektavimo, įgyja informacinių technologijų taikymo atsinaujinančiojoje energetikoje įgūdžių.

Praktiniai įgūdžiai įgyjami moderniausiose regione Atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų ir kaupiklių bei Sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymosi centro mokslinėse laboratorijose (Siemens, Schneider Electric, Omicron, ABB įranga), Galios elektronikos (DE Lorenzo įranga), Saulės ir vėjo energijos keitiklių, Atsinaujinančios energijos įtaisų valdymo ir kitose mokslinėse laboratorijose.

Žaliosios generacijos plėtra ir energetikos inovacijos – LE2030 idėja: saulės jėgainė Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje.

 

Kodas 6121EX021
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Energijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė), Ištęstinė - 6 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Dr. Vija Pakalkaitė

ICIS Europos Sąjungos energijos ir anglies dioksido rinkų analitikė

Vitalijus Baranskas

UAB „EPSO-G“ technikos vadovas

Jonas Vaišnys

UAB „Soli Tek cells“ techninių sprendimų inžinierius

Gintaras Adžgauskas

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Direktorius

Dr. Vytis Kopustinskas

Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro projektų vadovas

Kristina Norvaišienė

UAB „Ardynas“ direktorė
 

Programos vertės

Studijos

Galimybė rinktis studijų specifiką

Studentams suteikiama galimybė prie bazinių studijų programos modulių pasirinkti dvi labiau specializuotas studijų modulių grupes (alternatyvas): Išmaniosios elektros energijos sistemos ir Tvarios šiluminės energijos sistemos.

Įgūdžiai

Geras atsinaujinančiosios energetikos išmanymas

Studijų metu gilinamasi į aplinkai draugiškų energijos rūšių panaudojimą, saulės, vėjo, hidro ir biokuro elektrinių, kuro elementų, šilumos siurblių technologijų pritaikymą elektros ir šilumos srityse. Atliekant praktines užduotis mokomasi kurti, projektuoti ir eksploatuoti elektros ir šilumos šaltinius, energetikos įtaisus, taikyti informacines technologijas.

Aplinka

Studentai ir dėstytojai dirba kaip partneriai

Atsinaujinančiosios energetikos studijų programos studentai ir dėstytojai dirba kaip partneriai, labai vertinamas bei nuolat skatinamas inovatyvus studentų požiūris į studijuojamus dalykus, sudaromos pačios palankiausios sąlygos siekti žinių ir tobulėti.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos šiuolaikiškai įrengtos atsinaujinančiosios energetikos laboratorijos

Dirbdami laboratorijose su modernia laboratorine įranga, nuolat atnaujinama Europos Sąjungos ir fakulteto partnerių lėšomis, studentai įgyja šiuolaikinių praktinių gebėjimų, kurie, baigus studijas, yra labai gerai vertinami darbdavių.

Paklausa darbo rinkoje

Augantis absolventų poreikis

Atsinaujinančioji energetika sparčiai vystoma tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje. Technologinis progresas lemia, jog rinkai reikia su naujausiomis atsinaujinančiosios energetikos technologijomis gebančių dirbti specialistų.

Absolventai dirba įmonėse „ABB“, „ESO“, „Lietuvos energija“, koncerne „Achemos grupė“, „Schneider Electric“, „Siemens“, „Empower“, „Energotechnika“, „Elinta“, „Renerga“, „Žilinskis ir Co“, „Dalis GERO“, „Vėjų spektras“, „Via Solis“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje ir kitose valstybinėse bei verslo institucijose ir tarptautinėse įmonėse.

 

Įgūdžių aprašas

Energijos šaltiniai – savybės, potencialas, efektyvus panaudojimas.
Elektrinės – saulės ir vėjo energija, aplinkai nekenkiantys energijos šaltiniai.
Technologijos – mikroprocesoriniai įtaisai, valdikliai, kuro elementai.
Projektavimas – išmaniosios energetikos sistemos, vėjo elektrinės, autonominės energijos sistemos.


Energijos šaltinių projektavimas ir taikymas Energijos šaltinių valdymo sistemų kūrimas Aktyviųjų ir išmaniųjų elektros tinklų projektavimas Energijos konversijos technologijų taikymas


Atsiliepimai

Ramūnas Bikulčius

AB „Litgrid“ Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovas

 

Esame įdarbinę ne vieną atsinaujinančios energijos specialybės absolventą. Elektros energetikos sistemos valdymui, eksploatavimui ir plėtrai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie ruošiami šioje studijų programoje. Svarbu, kad studentai jau studijuodami įtraukiami į bendrus Universiteto ir įmonių projektus, kuriuose įgyja vertingų praktinių žinių ir baigę studijas gali sėkmingai įsilieti į darbuotojų kolektyvus.

Linas Pušinaitis

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

Atsinaujinančiosios energetikos studijos Elektros ir elektronikos fakultete buvo labai tvirtas pagrindas tolesnei darbinei veiklai ir karjerai. Tai žingsnis, kurio tikrai nesigailiu. Įgyti gebėjimai, aktyvus studentiškas gyvenimas, stažuotės studijų metu suformavo mane ir kaip žmogų, ir kaip specialistą.

Karjera

Studento gebėjimai

 – gebės planuoti ir valdyti skirstomųjų tinklų ir įmonių energetikos ūkį, projektuoti ir eksploatuoti elektros ir šilumos tiekimo sistemas bei spręsti finansinius uždavinius;
 – gebės priimti inžinerinius sprendimus vertinant juos etiniu, socialiniu, ekonominiu, aplinkosauginiu bei saugos požiūriu;
 – gebės valdyti įvairius energetikos sistemos technologinius procesus ir technines sistemas.

Studento kompetencijos

 – kokybinių ir kiekybinių energetikos sistemų darbo režimų, organizavimo ir valdymo principų išmanymas;
 – naujų ir tvarių elektros gamybos, perdavimo ir skirstymo technologijų principų analizavimas ir jų panaudojimo galimybių  įvertinimas;
 – energetikos problemų atpažinimas ir įvertinimas, sprendimo būdų pateikimas;
 – energetikos sistemų projektavimas ir valdymas, atsijauninančios energijos šaltinių elektrai ir šilumai gauti, perduoti ir vartoti efektyvus panaudojimas;

 

 

Gali tapti

Elektros inžinerijos techniku (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 – techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra, įrenginių pradinis paleidimas.

Elektronikos inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

Elektros inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
  – elektros gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų veikimo priežiūra, kontrolė ir stebėsena;
 – elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

Inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti ir šalinti, projektavimas;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių, pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą veikimą ir saugą;
 – įrangos atitikimo techninėms sąlygoms ir saugos standartams užtikrinimas.

Energetikos sistemų veldymo specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
– elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
– išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
– techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra, įrenginių pradinis paleidimas.

Šilumos energetikos inžinieriumi (-e)

Galimos atsakomybės
–  šilumos ir šaldymo sistemų, šiluminių įrenginių ir įrangos eksploatavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant šilumos energetikos įrenginių veiksmingą veikimą ir saugą.

Šildymo ir šaldymo sistemų projektuotoju (-e)

Galimos atsakomybės
– mašinų ir įrenginių, technologinių sistemų, susijusių su šilumos energetika, projektavimas;
– šilumos ir šaldymo sistemų, šiluminių įrenginių ir įrangos projektavimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Ištęstinė studijų forma 1967 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Audrius Jonaitis

Studentų g. 48-135, Kaunas

El. paštas: audrius.jonaitis@ktu.lt

Tel.: +370 (37) 300 281