Biomedicininė inžinerija

Vis sparčiau senėjanti visuomenė ir didėjančios išlaidos sveikatos apsaugai, taip pat pastarųjų metų įvykis – COVID-19 pandemija, mus įspėja – sveikatos apsaugos sistema privalo nuolat tobulėti. Būtina ieškoti naujų efektyvių būdų ligų diagnostikai, prevencijai ir gydymui, o tam reikalingi inovatyvūs biomedicininiai sprendimai ir technologijos, tokios kaip telemedicina bei nuotolinės sveikatos stebėsenos technologijos.

Šioje studijų programoje lavinsite tiriamojo darbo įgūdžius, tobulindami jau egzistuojančius ar kurdami naujus medicininės diagnostikos, terapijos ir sveikatos stebėsenos metodus bei įrangą.

Biomedicinos studijos jums atvers puikias karjeros galimybes – jūsų žinių ir įgūdžių geis medicininių prietaisų pramonės, medicininės įrangos priežiūros ir aukštųjų technologijų įmonės, startuoliai bei įvairūs mokslo centrai.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Bioinžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas
Studentų g. 50-340, Kaunas
el. p. andrius.chaziachmetovas@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų ar sporto krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos inžinerijos arba informatikos studijų krypčių dalykų

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

bioinžinerijos, biofizikos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos inžinerijos arba informatikos studijų krypčių dalykų,
IR nuo 30 iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥3 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Biofizika – ląstelės, organai, autoreguliacija, bioelektromagnetizmas.
Biomedicininė elektronika – ultragarsas, diagnostika, stimuliatoriai.
Biomedicininiai signalai ir vaizdai –apdorojimas, atpažinimas, klasifikavimas, diagnostinių sprendimų palaikymo sistemos.
Biomedicininiai prietaisai – projektavimas, sertifikavimas, reguliavimas, standartai.
Biomedicininių problemų analizė, tarpdisciplininės žinios Praktinio darbo su medicinine įranga įgūdžiai Medicininių prietaisų kūrimas ir projektavimas Mokslinio, tiriamojo darbo žinios ir patirtis

 

 

Programos vertės

Studijos

Du dideli pasauliai

Kaip nurodo programos pavadinimas, šių studijų metu, kurių dalis vyks Lietuvos sveikatos mokslų universitete, ne tik išmoksite panaudoti inžinerinių mokslų žinias biomedicininėms problemoms spręsti, bet ir sužinosite apie dar neįveiktus medicinos technologijų iššūkius. Šiuo metu dauguma naujų mokslo žinių, technologijų ir produktų gimsta klasikinių mokslų, tokių kaip biomedicina, elektros ir elektronikos inžinerija, informatika ir mechanika, sandūroje.

Įgūdžiai

Teorija ir praktika

Dirbsite su komercine fiziologinių, biomechaninių ir ultragarsinių medicininių duomenų registravimo moksline-eksperimentine įranga ir patys ją kursite, naudosite inžinerinių skaičiavimų paketus, pasitelksite biomedicininių signalų bei vaizdų apdorojimo metodus, gilinsite statistinio rezultatų įvertinimo įgūdžius.

Karjera

Daug žadanti ateitis

Baigę studijas galėsite užimti vadovaujančias klinikinės inžinerijos specialisto pareigas ligoninėse ir biomedicinos mokslų tyrimų institucijose. Biomedicinos studijos atvers galimybę dirbti technologijų įmonėse, kurios kuria bei gamina medicinos prietaisus, taip pat medicinos technologijų klausimais konsultuosite ligonines ar valstybines institucijas. Užsiimsite medicininės įrangos rinkodara, pardavimais bei eksploatacija.

Infrastruktūra

Tik pažangiausia įranga

Pažangūs KTU „Santakos“ slėnyje esantys Biomedicininės inžinerijos ir Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutai bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto laboratorijos suteiks galimybes naudotis naujausia laboratorine įranga.

Kolegos

Įkvepiantys kolegos

Jūsų studijų bičiulių gretose bus daugybė įdomių studentų: informatikų, elektros inžinerijos specialistų, fizikų ir matematikų, kurie į bendrą kurso darbą bei dinamiką atsineš svarbių tarpdisciplininių įžvalgų.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Sistemiškai suprasti biomedicininės inžinerijos srities kontekstą, reguliacinius reikalavimus, medikų kalbą bei naudojamus inžinerinius metodus biomedicininėms problemoms spręsti.
 – Projektuoti biomedicininės elektronikos sistemas bei atlikti jų techninį aptarnavimą.
 – Analizuoti biomedicinines problemas.
 – Rengti mokslinių tyrimų projektus, paraiškas, mokslinius straipsnius.

 

Gali tapti

Klinikinės elektronikos inžinieriumi (-e)

Tai specialistai, dirbantys valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose ir klinikose, taip pat medicininės įrangos tiekimu bei eksploatacija užsiimančiose įmonėse. Jie išmano medicininės įrangos paskirtį ir veikimo principus, supranta medikų terminiją ir gali konsultuoti juos medicininės elektroninės įrangos klausimais.

 

Inžinieriumi (-e)-tyrėju (-a)

Tai žmonės, dirbantys aukštųjų technologijų įmonių tyrimų ir technologinės plėtros skyriuose. Jie atsakingi už medicininės paskirties produktų kūrimą, individualiosios ir masinės gamybos procesų ir sistemų tobulinimą. Šie inžinieriai-tyrėjai dalyvauja tarptautiniuose mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektuose, komunikuoja su gydytojais, analizuoja rinką, užsiima patentų bei teisinio reglamentavimo analitika, pristato paslaugas ir produktus seminaruose bei konferencijose.

Mokslininku (-e) ar tyrėju (-a)

Jie gilinasi į biologinių procesų tyrimus, padedančius geriau suprasti biologinius mechanizmus, kuria matematinius biologinių sistemų modelius, naujus ligų diagnostikos, prevencijos ir gydymo metodus bei įrangą. Mokslininkai ir tyrėjai dirba mokslo institutuose, universitetuose, kitose tyrimų organizacijose.

Medicininių technologijų antrepreneriu (-e)

Tai žmonės, turintys ambicijų įkurti savo medicininių technologijų įmonę ar startuolį ir rinkai pasiūlyti analogų neturintį produktą ar paslaugą. Šie inovatoriai turi daug biomedicinos ir naujausių technologijų žinių, žino, ko trūksta rinkoje, gerai išmano inžinerijos metodus ir moka suprantamai pristatyti naujus technologinius sprendimus jų naudotojams.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Dr. Vytautas Petkus

Vytautas Petkus

KTU Sveikatos telematikos mokslo instituto Žmogaus neinvazinių fiziologinių matavimų ir stebėsenos technologijų laboratorijos vadovas
Dr. Eugenijus Kaniušas

Eugenijus Kaniušas

Vienos technologijos universiteto (Austrija) profesorius
Justinas  Gasparovičius

Justinas Gasparovičius

UAB figur8 inžinierius
Prof. dr. Leif Sornmo

Leif Sornmo

Lundo universitetas (Švedija), profesorius

 

 

Atsiliepimai

Arūnas Padvariškis

Arūnas Padvariškis

UAB „Graina“ direktorius

 

Norint sėkmingai dirbti mūsų įmonėje reikia turėti tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų: ne tik techninių ir medicinos prietaisų technologijų, bet ir žmogaus fiziologijos bei komunikavimo. Labai svarbūs gebėjimo mokytis savarankiškai įgūdžiai. Medicinos prietaisai labai sparčiai kinta ir tobulėja, todėl reikia nuolat domėtis, gilintis ir tobulėti savo srityje.

Vytautas Vizbara

UAB „Graina“ inžinierius

 

Biomedicininės inžinerijos studijų programa suteikė teorinių žinių ir praktinių įgūdžių sėkmingai darbo pradžiai pažangioje įmonėje tiekiančioje ir eksploatuojančioje sudėtingą biochemijos laboratorijų, ultragarso bei rentgeno sistemų medicininę įrangą.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas
Studentų g. 50-340, Kaunas
el. p. andrius.chaziachmetovas@ktu.lt