en

Biomedicininė inžinerija

Senstanti visuomenė sveikatos apsaugos sistemai kelia sudėtingus iššūkius, kuriuos padeda spręsti Biomedicininė inžinerija. Studijų metu gilinamos teorinės žinios, lavinami tiriamojo darbo įgūdžiai kurti ir tobulinti medicininės diagnostikos, terapijos ir sveikatos stebėsenos įrangą. Absolventai dirba medicininių prietaisų pramonėje, mokslo centruose, valstybinėse reguliavimo institucijose.

 

Kodas 6211EX002
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Bioinžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Vytautas Petkus

KTU Sveikatos telematikos mokslo instituto Žmogaus neinvazinių fiziologinių matavimų ir stebėsenos technologijų laboratorijos vadovas

Eugenijus Kaniušas

Vienos technologijos universiteto (Austrija) profesorius

Justinas Gasparovičius

UAB figur8 inžinierius

Leif Sornmo

Lundo universitetas (Švedija), profesorius
 

Programos vertės

Studijos

Sandūra tarp inžinerijos ir biomedicinos mokslų

Biomedicininė inžinerija taiko inžinerijos metodus medicininėms problemoms spręsti, todėl būtina įgyti ne tik techninių ir technologijų, bet ir žmogaus fiziologijos bei anatomijos žinių. Dalis programos studijų vyksta Lietuvos sveikatos mokslų universitete.

Įgūdžiai

Mokslinių tyrimų ir praktiniai įgūdžiai

Mokslinių tyrimų metodologijos, medicininių duomenų, signalų bei vaizdų apdorojimo ir analizės įgūdžiai; medicininės įrangos testavimo ir kalibravimo, eksperimentinės įrangos parinkimo adaptavimo įgūdžiai; mokslinės problemos formulavimo, mokslinių straipsnių skaitymo, analizės ir rašymo įgūdžiai.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Vadovaujantis klinikinės inžinerijos specialistas ligoninėse; darbas biomedicininių mokslinių tyrimų institucijose; inžinerinis darbas aukštųjų technologijų įmonėse, kuriančiose ir gaminančiose medicinos prietaisus; ekspertas-konsultantas ligoninėse ir valstybinėse reguliavimo institucijose bei agentūrose; medicininės įrangos rinkodara, pardavimai, testavimas ir eksploatacija.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojama pažangi įranga

Studijų procese naudojama Elektros ir elektronikos fakultete, „Santakos“ mokslo slėnyje ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete esanti laboratorinė įranga.

Kolegos

Programoje studijuoja pažangūs, motyvuoti studentai

Į studijų programą gali stoti ir gretimose / kitose studijų kryptyse studijavę studentai, todėl tarp kolegų galima sutikti informatikų, fizikų, matematikų, biofizikų.

 

Įgūdžių aprašas

Biofizika – ląstelės, organai, autoreguliacija, bioelektromagnetizmas.
Biomedicininė elektronika – ultragarsas, diagnostika, stimuliatoriai.
Biomedicininiai signalai ir vaizdai –apdorojimas, atpažinimas, klasifikavimas, diagnostinių sprendimų palaikymo sistemos.
Biomedicininiai prietaisai – projektavimas, sertifikavimas, reguliavimas, standartai.
Biomedicininių problemų analizė, tarpdisciplininės žinios Praktinio darbo su medicinine įranga įgūdžiai Medicininių prietaisų kūrimas ir projektavimas Mokslinio, tiriamojo darbo žinios ir patirtis

Atsiliepimai

Arūnas Padvariškis

UAB „Graina“ direktorius

 

Norint sėkmingai dirbti mūsų įmonėje reikia turėti tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų: ne tik techninių ir medicinos prietaisų technologijų, bet ir žmogaus fiziologijos bei komunikavimo. Labai svarbūs gebėjimo mokytis savarankiškai įgūdžiai. Medicinos prietaisai labai sparčiai kinta ir tobulėja, todėl reikia nuolat domėtis, gilintis ir tobulėti savo srityje.

Vytautas Vizbara

UAB „Graina“ inžinierius

 

Biomedicininės inžinerijos studijų programa suteikė teorinių žinių ir praktinių įgūdžių sėkmingai darbo pradžiai pažangioje įmonėje tiekiančioje ir eksploatuojančioje sudėtingą biochemijos laboratorijų, ultragarso bei rentgeno sistemų medicininę įrangą.

Karjera

Studento gebėjimai

 – gebės sistemiškai suprasti biomedicininės inžinerijos srities kontekstą, srities reguliacinius reikalavimus, biomedicininės srities terminus, naudojamus inžinerinius metodus sprendžiamoms problemoms spręsti;
 – gebės naudoti biomedicininės elektronikos sistemas ir prietaisus bei atlikti jų techninį aptarnavimą;
 – gebės taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą biomedicininės srities prietaisams projektuoti;
 – gebės parengti mokslinio tyrimo projektą ir paraišką, biomedicininės inžinerijos srities mokslinį straipsnį, studijuoti doktorantūroje.

Studento kompetencijos

 – sisteminės biomedicininės inžinerijos srities;
 – biomedicininių elektroninių prietaisų ir sistemų išmanymas;
 – biomedicininės elektronikos projektavimo gebėjimai;
 – biomedicininės inžinerijos srities mokslinių tyrimų ir antreprenerystės žinios.

 

 

Gali tapti

Elektronikos inžinieriumi (-e)

Galimos atsakomybės

 

elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą;
signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą.

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei tokius gaminius, kaip dirbtiniai organai, protezai ir prietaisai;
įvairių medicinos procedūrų, vaizdo gavimo tokių sistemų, kaip magnetinio rezonanso, prietaisų ir automatinių insulino injekcijų arba organizmo funkcijų kontrolės prietaisų, projektavimas;
tokių optinių prietaisų dalių, kaip lęšiai, mikroskopai, lazeriai, optinių diskų sistemos ir kita įranga, kurioje naudojama šviesa, projektavimas;
galimų pavojų nustatymas ir saugos procedūrų bei priemonių diegimas.

Pirkimo specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
sutarties terminų ir sąlygų nustatymas ir derybos dėl jų, tiekimo sutarčių sudarymas ar rekomendavimas sudaryti įrangos, žaliavų, paslaugų ir perparduoti skirtų prekių pirkimo sutartis;
rinkos ataskaitų, periodinių prekybos leidinių ir pardavimo skatinimo medžiagos nagrinėjimas, lankymasis prekybos pristatymuose, salonuose, fabrikuose ir gaminių dizaino renginiuose;
geriausiai įmonės poreikius atitinkančių prekių ar gaminių parinkimas.

Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos techniku (-e)

Galimos atsakomybės
vizualizavimo ar gydymo įrangos padėties parinkimas, vaizdo ekranų stebėsena ir nustatymų bei valdiklių pagal technines sąlygas sureguliavimas;
išryškintų rentgeno nuotraukų, vaizdo įrašų ar kitos kompiuterinės informacijos tikrinimas ir vertinimas, siekiant nustatyti, ar gauti vaizdai tinkami diagnozei nustatyti, ir procedūrų rezultatų registravimas;
rentgenografinės, ultragarsinės ir medicininio vizualizavimo įrangos naudojimo priežiūra, siekiant gauti organizmo sandaros vaizdą diagnostiniais tikslais.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. elektros ir elektronikos, matematikos, fizikos arba informatikos studijų krypčių dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas

El. paštas: andrius.chaziachmetovas@ktu.lt

 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama