Valdymo technologijos

Plačiam pasauliui – plačios galimybės. Baigę šias studijas, gebėsite kurti modernias valdymo sistemas ir spręsti sudėtingas technologinių procesų problemas. Tai – neatsiejama šiuolaikinių technologijų dalis, todėl nenuostabu, jog bene kiekvienas valdymo technologijų specialistas yra taip geidžiamas darbdavių.

Studijos Panevėžyje vykdomos vakarais ir savaitgaliais lietuvių kalba, Kaune – vakarais, lietuvių arba anglų kalbomis.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas, Panevėžys
Elektros ir elektronikos fakultetas, Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (savaitgalinis, vakarinis, vakarinis; mišrusis, mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas 
Elektros ir elektronikos fakultete
Doc. dr. Virginijus Baranauskas
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. virginijus.baranauskas@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete
Lektr. dr. Olga Strikulienė
Nemuno g. 33, Panevėžys
el. p. olga.strikuliene@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų;

kitos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų,
IR nuo 30 iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥3 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų ar informatikos mokslų krypčių grupių profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų,
IR nuo 30 iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥3 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Valdymas – modernios, optimalios, adaptyvios, intelektinės valdymo sistemos.
Mechatronika – signalai, komunikacijos, robotika, mechatroninės sistemos.
Modeliavimas- procesai, sistemos, identifikavimas, modeliai.
Aplinkosauga – vadybos sistemos, švari gamyba, atsinaujinantys šaltiniai.
Sprendimai - cheminės technologijos, biotechnologijos, maisto pramonės, energetikos ir kt..
Valdymo sistemų projektavimas Informacijos apdorojimas valdymo sistemose Procesų ir sistemų modeliavimas ir eksperimentinė analizė Modernios ir specialios paskirties sistemos

 

 

Programos vertės

Pasaulyje pripažinta programa

Ne kiekvienos studijų programos absolventai gali pasigirti tuo, jog yra geidžiami tiek Lietuvos, tiek ir užsienio rinkose. Tarptautinės ekspertų grupės 22 iš 24 balų akredituotoje studijų programoje yra suteikiamos išties naujos ir aktualios žinios, reikalingos diegiant modernias valdymo sistemas.

Visi karjeros keliai – atviri

Lietuvos pramonės bei aptarnavimo sektoriai vis labiau modernizuojami ir automatizuojami. Todėl nenuostabu, jog net daugiau nei 75% programos absolventų įsidarbina pagal specialybę tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Darbdaviai – rinkos gigantai

Baigus programą – šios studijų programos absolventus graibsto tokios įmonės kaip: „Siemens“, „ABB“, „Schneider Electric“, „Festo“, „Phoenix Contact“, „Klinkmann“, „Philip Morris“, „Elinta“, „Agava“, „Hidroteka“, „Axis Industries“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Achema“, „Lifosa“, „Orlen Lietuva“, „Schmitz Cargobull Baltic“.

Mokslai – vakarais ir savaitgaliais

Studijuodami KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, jūs lengvai galėsite derinti savo turimus darbus bei užimamas pareigas su paskaitomis, mat jos organizuojamos vakarais ir savaitgaliais. Tuo tarpu dieniniai užsiėmimai – vyksta Kaune.

Studijos moderniose tarptautinio lygio laboratorijose

Studijų procese naudojamos atnaujintos modernios laboratorijos-tarptautiniai mokymo centrai, kuriuos įkūrė bei remia tokios tarptautinės kompanijos, kaip Schneider Electric, Siemens, Allen Bradley, Festo, Wonderware, Phoenix Contact ir kt. Tarptautinio akreditavimo ekspertai laboratorijas įvertino kaip geriausias Baltijos šalyse.

 

Karjera

Karjera

   Jūsų žinios leis:

 • Analizuoti ir tirti sistemų bei technologinių procesų valdymo problemas.
 • Spręsti sistemų modeliavimo, optimizavimo bei valdymo iššūkius.
 • Valdyti modernias, optimalias, adaptyvias, intelektines valdymo sistemas.
 • Suprasti mechatronines sistemas, jų signalus, komunikacijas bei robotiką.
 • Diegti švarias ir aplinką tausojančias vadybos ir gamybos sistemas.
 • Dirbti cheminės technologijos, biotechnologijos, maisto pramonės ar energetikos sistemose.
 

Gali tapti

Automatikos ir valdymo sistemų inžinieriai

Šie specialistai organizuoja darbus, jiems vadovauja, prižiūri gamybines linijas, jas testuoja, tiria ir paleidinėja.

Automatikos projektų vadovai

Tokie profesionalai rengia gamybos technines sąlygas, numato gamyklos bei sistemų pajėgumus, konsultuoja gamybos automatizavimo klausimais. Jie vadovauja gamyklos sistemų priežiūrai.

Automatikos produktų atstovai

Puikiai išmanydami valdymo technologijas ir automatizaciją, šie specialistai konsultuoja esamus klientus, ieško naujų bei dalyvauja parodose ar seminaruose pristatinėdami savo atstovaujamus produktus.

Įmonės vadovai

Pradėti savo valdymo technologijų verslą ar jam vadovauti – taip pat visiškai realus kelias. Šie žmonės rūpinasi gamybos veiklos planavimu, bendrauja su padalinių vadovais, nustato procesus, prižiūri standartų ir tvarkos laikymąsi bei rūpinasi personalo darbu ir jo tobulėjimu.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Denis Gacicha

Denis Gacicha

UAB „Schneider Electric Lietuva“ Pramonės verslo direktorius Baltijos šalims
Dr. Virginijus Valevičius

Dr. Virginijus Valevičius

UAB „Phoenix Contact“ Pramonės valdymo ir automatizavimo verslo vadovas
Linas Saikevičius

Linas Saikevičius

UAB „Klinkmann Lit“ Prekybos vadovas
Alvydas Jakavickis

Alvydas Jakavickis

UAB „MARS Lietuva“ Automatikos padalinio vadovas

 

 

Atsiliepimai

Dr. Darius Ezerskis

Dr. Darius Ezerskis

UAB "All in container" įmonės vadovas

 

Modernios kompiuterizuotos gamybinių bei energetinių procesų technologijos Lietuvoje diegiamos jau ne vienus metus. Šiuo metu pasaulyje, taip pat ir mūsų šalyje pradėtos kurti ketvirtos kartos gamybos technologijos, kurios sujungia modernius valdymo, informacinių bei techninių sistemų sprendimus į vieną visumą. Taip didinamas gamybos efektyvumas ir mažinamas poveikis aplinkai.
Tokių sistemų projektavimui, diegimui ir techninei priežiūrai būtini valdymo technologijų specialistai, kurie jau studijų metu yra parengti tapti ta pagrindine naujų technologijų rišančiąja grandimi. Šiandien jokio pramoninio ar energetikos objekto paleidimas neįsivaizduojamas be valdymo technologijų specialisto.
Šios studijų krypties specialistai labai paklausūs tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Vien mūsų įmonėje prie mūsų komandos prisijungia 5–8 tokie jauni specialistai kasmet. Bendraudami su vietiniais ir užsienio kolegomis girdime ir žinome, kad ir kitose įmonėse šios studijų krypties specialistų nuolat reikia.

Sigita Bukučinskaitė

Sigita Bukučinskaitė

PHOENIX CONTACT GmbH&Co.KG (Vokietija) korporacijos su ABB vadovė

 

Studijos Valdymo technologijų programoje – vienas geriausių mano gyvenimo pasirinkimų. Pirmiausia , pačios studijos buvo vienas malonumas: studentai čia gerbiami, ugdomi kaip asmenybės, turi laisvę patys pasirinkti, kas jiems geriausia, kas įdomu, ir sulaukia dėstytojų palaikymo. Programa suteikia galimybes dirbti su naujausiomis technologijomis: katedra bendradarbiauja su tarptautinėmis kompanijomis – pramonės technologijų lyderėmis. Dėstytojai mielai suteikia rekomendacijas darbdaviams ir galimybę derinti studijas su darbu.
Antra, Valdymo technologijų programos diplomas atvėrė man duris ne tik į Lietuvos, bet ir tarptautinę darbo rinką. Pradėjusi dirbti tarptautinės kompanijos, gaminančios elektronikos ir automatikos dalis, atstovybėje Lietuvoje, šiuo metu sėkmingai darbuojuosi centrinėje būstinėje Vokietijoje ir galiu drąsiai tvirtinti, kad mano išsilavinimas bei patirtis nenusileidžia nei Vokietijos, nei kitų Europos šalių technikos universitetų absolventams.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas 
Elektros ir elektronikos fakultete
Doc. dr. Virginijus Baranauskas
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. virginijus.baranauskas@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete
Lektr. dr. Olga Strikulienė
Nemuno g. 33, Panevėžys
el. p. olga.strikuliene@ktu.lt