en

Valdymo technologijos

Plačiam pasauliui – plačios galimybės. Baigę šias studijas, gebėsite kurti modernias valdymo sistemas ir spręsti sudėtingas technologinių procesų problemas. Tai – neatsiejama šiuolaikinių technologijų dalis, todėl nenuostabu, jog bene kiekvienas valdymo technologijų specialistas yra taip geidžiamas darbdavių.

Pastaba:

 • Vakariniai ir savaitgaliniai užsiėmimai vyksta Panevėžyje.
 • Dieniniai – Kaune.
Vieta Kaunas, Panevėžys
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė, Nuotolinė, Savaitgalinė, Vakarinė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Denis Gacicha

UAB „Schneider Electric Lietuva“ Pramonės verslo direktorius Baltijos šalims

Dr. Virginijus Valevičius

UAB „Phoenix Contact“ Pramonės valdymo ir automatizavimo verslo vadovas

Linas Saikevičius

UAB „Klinkmann Lit“ Prekybos vadovas

Alvydas Jakavickis

UAB „MARS Lietuva“ Automatikos padalinio vadovas
 

Programos vertės

Pasaulyje pripažinta programa

Ne kiekvienos studijų programos absolventai gali pasigirti tuo, jog yra geidžiami tiek Lietuvos, tiek ir užsienio rinkose. Tarptautinės ekspertų grupės 22 iš 24 balų akredituotoje studijų programoje yra suteikiamos išties naujos ir aktualios žinios, reikalingos diegiant modernias valdymo sistemas.

Visi karjeros keliai – atviri

Lietuvos pramonės bei aptarnavimo sektoriai vis labiau modernizuojami ir automatizuojami. Todėl nenuostabu, jog net daugiau nei 75% programos absolventų įsidarbina pagal specialybę tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Darbdaviai – rinkos gigantai

Baigus programą – šios studijų programos absolventus graibsto tokios įmonės kaip: „Siemens“, „ABB“, „Schneider Electric“, „Festo“, „Phoenix Contact“, „Klinkmann“, „Philip Morris“, „Elinta“, „Agava“, „Hidroteka“, „Axis Industries“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Achema“, „Lifosa“, „Orlen Lietuva“, „Schmitz Cargobull Baltic“.

Mokslai – vakarais ir savaitgaliais

Studijuodami KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, jūs lengvai galėsite derinti savo turimus darbus bei užimamas pareigas su paskaitomis, mat jos organizuojamos vakarais ir savaitgaliais. Tuo tarpu dieniniai užsiėmimai – vyksta Kaune.

Studijos moderniose tarptautinio lygio laboratorijose

Studijų procese naudojamos atnaujintos modernios laboratorijos-tarptautiniai mokymo centrai, kuriuos įkūrė bei remia tokios tarptautinės kompanijos, kaip Schneider Electric, Siemens, Allen Bradley, Festo, Wonderware, Phoenix Contact ir kt. Tarptautinio akreditavimo ekspertai laboratorijas įvertino kaip geriausias Baltijos šalyse.

 

Įgūdžių aprašas

Valdymas – modernios, optimalios, adaptyvios, intelektinės valdymo sistemos.
Mechatronika – signalai, komunikacijos, robotika, mechatroninės sistemos.
Modeliavimas- procesai, sistemos, identifikavimas, modeliai.
Aplinkosauga – vadybos sistemos, švari gamyba, atsinaujinantys šaltiniai.
Sprendimai - cheminės technologijos, biotechnologijos, maisto pramonės, energetikos ir kt..
Valdymo sistemų projektavimas Informacijos apdorojimas valdymo sistemose Procesų ir sistemų modeliavimas ir eksperimentinė analizė Modernios ir specialios paskirties sistemos

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Dr. Darius Ezerskis

AB „Axis Industries“ serviso paslaugų direktorius

 

Modernios kompiuterizuotos gamybinių bei energetinių procesų technologijos Lietuvoje diegiamos jau ne vienus metus. Šiuo metu pasaulyje, taip pat ir mūsų šalyje pradėtos kurti ketvirtos kartos gamybos technologijos, kurios sujungia modernius valdymo, informacinių bei techninių sistemų sprendimus į vieną visumą. Taip didinamas gamybos efektyvumas ir mažinamas poveikis aplinkai.
Tokių sistemų projektavimui, diegimui ir techninei priežiūrai būtini valdymo technologijų specialistai, kurie jau studijų metu yra parengti tapti ta pagrindine naujų technologijų rišančiąja grandimi. Šiandien jokio pramoninio ar energetikos objekto paleidimas neįsivaizduojamas be valdymo technologijų specialisto.
Šios studijų krypties specialistai labai paklausūs tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Vien mūsų įmonėje prie mūsų komandos prisijungia 5–8 tokie jauni specialistai kasmet. Bendraudami su vietiniais ir užsienio kolegomis girdime ir žinome, kad ir kitose įmonėse šios studijų krypties specialistų nuolat reikia.

Sigita Bukučinskaitė

PHOENIX CONTACT GmbH&Co.KG (Vokietija) korporacijos su ABB vadovė

 

Studijos Valdymo technologijų programoje – vienas geriausių mano gyvenimo pasirinkimų. Pirmiausia , pačios studijos buvo vienas malonumas: studentai čia gerbiami, ugdomi kaip asmenybės, turi laisvę patys pasirinkti, kas jiems geriausia, kas įdomu, ir sulaukia dėstytojų palaikymo. Programa suteikia galimybes dirbti su naujausiomis technologijomis: katedra bendradarbiauja su tarptautinėmis kompanijomis – pramonės technologijų lyderėmis. Dėstytojai mielai suteikia rekomendacijas darbdaviams ir galimybę derinti studijas su darbu.
Antra, Valdymo technologijų programos diplomas atvėrė man duris ne tik į Lietuvos, bet ir tarptautinę darbo rinką. Pradėjusi dirbti tarptautinės kompanijos, gaminančios elektronikos ir automatikos dalis, atstovybėje Lietuvoje, šiuo metu sėkmingai darbuojuosi centrinėje būstinėje Vokietijoje ir galiu drąsiai tvirtinti, kad mano išsilavinimas bei patirtis nenusileidžia nei Vokietijos, nei kitų Europos šalių technikos universitetų absolventams.

Karjera

   Jūsų žinios leis:

 • Analizuoti ir tirti sistemų bei technologinių procesų valdymo problemas.
 • Spręsti sistemų modeliavimo, optimizavimo bei valdymo iššūkius.
 • Valdyti modernias, optimalias, adaptyvias, intelektines valdymo sistemas.
 • Suprasti mechatronines sistemas, jų signalus, komunikacijas bei robotiką.
 • Diegti švarias ir aplinką tausojančias vadybos ir gamybos sistemas.
 • Dirbti cheminės technologijos, biotechnologijos, maisto pramonės ar energetikos sistemose.

 

 

 

Gali tapti

Automatikos ir valdymo sistemų inžinieriai

Šie specialistai organizuoja darbus, jiems vadovauja, prižiūri gamybines linijas, jas testuoja, tiria ir paleidinėja.

Automatikos projektų vadovai

Tokie profesionalai rengia gamybos technines sąlygas, numato gamyklos bei sistemų pajėgumus, konsultuoja gamybos automatizavimo klausimais. Jie vadovauja gamyklos sistemų priežiūrai.

 

Automatikos produktų atstovai

Puikiai išmanydami valdymo technologijas ir automatizaciją, šie specialistai konsultuoja esamus klientus, ieško naujų bei dalyvauja parodose ar seminaruose pristatinėdami savo atstovaujamus produktus.

Įmonės vadovai

Pradėti savo valdymo technologijų verslą ar jam vadovauti – taip pat visiškai realus kelias. Šie žmonės rūpinasi gamybos veiklos planavimu, bendrauja su padalinių vadovais, nustato procesus, prižiūri standartų ir tvarkos laikymąsi bei rūpinasi personalo darbu ir jo tobulėjimu.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės;
ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų

≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų;
ir 60 kr. papildomosios studijos;
arba 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų ir informatikos mokslų krypčių grupių;
ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų;
ir 60 kr. papildomosios studijos arba 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

 • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Elektros ir elektronikos fakultete
Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €
 
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete
Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Virginijus Baranauskas

El. paštas: virginijus.baranauskas@ktu.lt