en

Valdymo technologijos

Valdymo technologijos – plačių galimybių inžinerinės veiklos sritis. Šios srities specialistų poreikis grindžiamas nuolatiniu įmonių poreikiu diegti ir tobulinti valdymo sistemas, kurios yra neatsiejama šiuolaikinių technologijų dalis. Studijų programoje ruošiami valdymo sistemų magistrai, gebantys kurti modernias valdymo sistemas ir spręsti technologinių procesų bei sistemų valdymo problemas.

 Pastaba: Užsiėmimai Kaune vyksta dienine tvarkaraščio forma, o Panevėžyje – vakarine ir savaitgaline.

Kodas 6211EX014
Vieta Kaunas, Panevėžys
Elektros ir elektronikos fakultetas, Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Savaitgalinė, Vakarinė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Denis Gacicha

UAB „Schneider Electric Lietuva“ Pramonės verslo direktorius Baltijos šalims

Dr. Virginijus Valevičius

UAB „Phoenix Contact“ Pramonės valdymo ir automatizavimo verslo vadovas

Linas Saikevičius

UAB „Klinkmann Lit“ Prekybos vadovas

Alvydas Jakavickis

UAB „MARS Lietuva“ Automatikos padalinio vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Studijų programos sandara ir studijų programoje įgytos kompetencijos įvertintos tarptautinių ekspertų

Studijų metu suteikiamos ne tik naujausios mokslo žinios, bet ir formuojami praktiniai įgūdžiai, reikalingi kuriant bei diegiant modernias gamybos automatinio valdymo sistemas, atsižvelgiant į ekologiją, saugų darbą ir energetinį bei ekonominį efektyvumą. 2014 m. studijų programa tarptautinės ekspertų grupės akredituota itin aukštu 22 balų (iš 24 maksimaliai galimų) įvertinimu. Studijų metu įgyjamos šiuolaikinės valdymo teorijos, procesų ir sistemų modeliavimo ir optimizavimo, valdymo sistemų projektavimo, valdiklių programavimo ir kt. studijų dalykų žinios leidžia projektuoti ir realizuoti efektyvias ir saugias, sudėtingus procesus valdančias ir žmogaus buitį palengvinančias automatinio valdymo sistemas bei būti konkurencingais tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių darbo rinkose.

Įgūdžiai

Geras gamybos procesų automatizavimo poreikių bei sprendimų išmanymas

Dirbdamas pramonės įmonėje studijų programos absolventas supranta gamybinius procesus, analizuoja problemines jų valdymo sritis, randa optimalius sprendimus, gamybos automatizavimo sprendimus, projektuoja ir diegia modernias valdymo sistemas. Žinių įgilinimui sudaroma galimybė atlikti praktiką įvairiose Lietuvos bei užsienio gamybos ar projektavimo kompanijose

Karjera

Universali ir paklausi specialybė sudaro galimybė sėkmingai dirbti įvairiuose pramonės sektoriuose

Programos absolventai turi ypač dideles įsidarbinimo galimybes dėl vis plačiau modernizuojamos bei automatizuojamos pramonės, aptarnavimo sektoriaus, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Įsidarbinimo pagal įgytą specialybę rodiklis viršija 75 %.

Karjera

Geros karjeros perspektyvos

Nuo automatikos ir valdymo sistemų specialisto, projektų vadovo, padalinio vadovo iki įmonės vadovo. Absolventų atlyginimai viršija šalies vidurkį. Programos absolventai jau dirba tokiose kompanijose, kaip „Siemens“, „ABB“, „Schneider Electric“, „Festo“, „Phoenix Contact“, „Klinkmann“, „Philip Morris“, „Elinta“, „Agava“, „Hidroteka“, „Axis Industries“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Achema“, „Lifosa“. „Orlen Lietuva“ ir kt.

Infrastruktūra

Studijos moderniose tarptautinio lygio laboratorijose

Studijų procese naudojamos atnaujintos modernios laboratorijos-tarptautiniai mokymo centrai, kuriuos įkūrė bei remia tokios tarptautinės kompanijos, kaip Schneider Electric, Siemens, Allen Bradley, Festo, Wonderware, Phoenix Contact ir kt. Tarptautinio akreditavimo ekspertai laboratorijas įvertino kaip geriausias Baltijos šalyse.

 

Įgūdžių aprašas

Valdymas – modernios, optimalios, adaptyvios, intelektinės valdymo sistemos.
Mechatronika – signalai, komunikacijos, robotika, mechatroninės sistemos.
Modeliavimas- procesai, sistemos, identifikavimas, modeliai.
Aplinkosauga – vadybos sistemos, švari gamyba, atsinaujinantys šaltiniai.
Sprendimai - cheminės technologijos, biotechnologijos, maisto pramonės, energetikos ir kt..
Valdymo sistemų projektavimas Informacijos apdorojimas valdymo sistemose Procesų ir sistemų modeliavimas ir eksperimentinė analizė Modernios ir specialios paskirties sistemos

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Dr. Darius Ezerskis

AB „Axis Industries“ serviso paslaugų direktorius

 

Modernios kompiuterizuotos gamybinių bei energetinių procesų technologijos Lietuvoje diegiamos jau ne vienus metus. Šiuo metu pasaulyje, taip pat ir mūsų šalyje pradėtos kurti ketvirtos kartos gamybos technologijos, kurios sujungia modernius valdymo, informacinių bei techninių sistemų sprendimus į vieną visumą. Taip didinamas gamybos efektyvumas ir mažinamas poveikis aplinkai.
Tokių sistemų projektavimui, diegimui ir techninei priežiūrai būtini valdymo technologijų specialistai, kurie jau studijų metu yra parengti tapti ta pagrindine naujų technologijų rišančiąja grandimi. Šiandien jokio pramoninio ar energetikos objekto paleidimas neįsivaizduojamas be valdymo technologijų specialisto.
Šios studijų krypties specialistai labai paklausūs tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Vien mūsų įmonėje prie mūsų komandos prisijungia 5–8 tokie jauni specialistai kasmet. Bendraudami su vietiniais ir užsienio kolegomis girdime ir žinome, kad ir kitose įmonėse šios studijų krypties specialistų nuolat reikia.

Sigita Bukučinskaitė

PHOENIX CONTACT GmbH&Co.KG (Vokietija) korporacijos su ABB vadovė

 

Studijos Valdymo technologijų programoje – vienas geriausių mano gyvenimo pasirinkimų. Pirmiausia , pačios studijos buvo vienas malonumas: studentai čia gerbiami, ugdomi kaip asmenybės, turi laisvę patys pasirinkti, kas jiems geriausia, kas įdomu, ir sulaukia dėstytojų palaikymo. Programa suteikia galimybes dirbti su naujausiomis technologijomis: katedra bendradarbiauja su tarptautinėmis kompanijomis – pramonės technologijų lyderėmis. Dėstytojai mielai suteikia rekomendacijas darbdaviams ir galimybę derinti studijas su darbu.
Antra, Valdymo technologijų programos diplomas atvėrė man duris ne tik į Lietuvos, bet ir tarptautinę darbo rinką. Pradėjusi dirbti tarptautinės kompanijos, gaminančios elektronikos ir automatikos dalis, atstovybėje Lietuvoje, šiuo metu sėkmingai darbuojuosi centrinėje būstinėje Vokietijoje ir galiu drąsiai tvirtinti, kad mano išsilavinimas bei patirtis nenusileidžia nei Vokietijos, nei kitų Europos šalių technikos universitetų absolventams.

Karjera

Studento gebėjimai

 – gebės savarankiškai analizuoti ir tirti sistemų bei technologinių procesų valdymo problemas
 – gebės formuluoti ir spręsti sistemų modeliavimo, optimizavimo bei valdymo algoritmų kūrimo uždavinius

Studento kompetencijos

Valdymas – modernios, optimalios, adaptyvios, intelektinės valdymo sistemos
Mechatronika – signalai, komunikacijos, robotika, mechatroninės sistemos
Aplinkosauga – vadybos sistemos, švari gamyba, atsinaujinantys šaltiniai
Sprendimai – cheminės technologijos, biotechnologijos, maisto pramonės, energetikos sistemose

 

 

Gali tapti

Automatikos ir valdymo sistemų inžinieriumi (-e)

Galimos atsakomybės
Projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
Naujos gamybinės linijos testavimas, paleidimas ir priežiūra
Problemų gamybinėse linijose analizė, tyrimai ir galimų sprendimų paieška

 

Automatikos projektų vadovu (-e)

Galimos atsakomybės
Gamybos techninių sąlygų rengimas, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas, konsultavimas gamybos automatizavimo metodų, būdų ir įrangos klausimais
Vadovavimas gamyklos sistemų priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;

Automatikos produktų atstovu (-e) regione

Galimos atsakomybės
Esamų klientų konsultavimas produkto/gaminio klausimais
Naujų klientų paieška
Atstovaujamų produktų pristatymas seminaruose

Įmonės vadovu (-e)

Galimos atsakomybės
Įmonės gamybinės veiklos planavimas, bendravimas su padalinių vadovais
Nustatytų procesų, standartų ir tvarkų užtikrinimas
Personalo administravimas, pavaldžių darbuotojų darbo organizavimas ir jų ugdymas

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Virginijus Baranauskas

El. paštas: virginijus.baranauskas@ktu.lt

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama