en

Energijos technologijos ir ekonomika

Visi šiais laikais supranta – energiją reikia taupyti. Tačiau, kaip galima dar labiau patobulinti turimas energijos technologijas, kad vartojimas būtų efektyvesnis? Būtent tokias dilemas ir nagrinėsite šios studijų programos metu.

Ateityje, vystydami kompleksines, efektyvesnes energetikos sistemas, pasitelksite tokias tarpdalykines žinias, kaip energijos gamyba, skirstymas, ekonomika, energetikos sektoriaus plėtra. Vykdydami tyrimus priimsite ekonomiškai pagrįstus inžinerinius sprendimus ir gebėsite efektyviai spręsti įvairias energetikos sektoriaus problemas. Jūsų įgytos žinios padės spręsti ilgalaikės energetikos plėtros planavimo, reguliavimo, rizikų bei poreikių prognozavimo klausimus, o kartais – tiesiog nustatant, kaip ekonomiškiau apsirūpinti energijos ištekliais įvairiose įmonėse.

 

Kodas 6211EX073
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Energijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Dr. Ramūnas Ponelis

Litgrid AB, Technikos skyriaus vadovas

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius

Dr. Andrius Šablinskas

UAB „Schneider Electric Lietuva“ pardavimų partneriams skyriaus vadovas

Vaidotas Marušauskas

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo produktų vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Programa ateities energetikos sektoriaus vadovams

Globalizacijos procesai bei pokyčiai paskatino į energetiką pažvelgti iš visų kampų. Tai –pagrindinis ekonomikos augimo variklis, reikalaujantis ekspertų, gebančių į viską pažvelgti kompleksiškai, taikant specifines technologines ir ekonomines žinias.

Įgūdžiai

Tapsite sektoriaus ekspertais

Baigę studijas būsite tikri ekspertai, išmanantys energetikos sistemų, atsinaujinančios energetikos bei pažangiųjų technologijų valdymo sritis. Siekiant darnios energetikos plėtros – žinosite, kaip efektyviai paskirstyti finansinius išteklius, modeliuoti ir nustatyti ryšius tarp skirtingų energetikos elementų.

Paklausa darbo rinkoje

Specialistų poreikis auga

Remiantis statistinėmis prognozėmis numatoma, kad elektros suvartojimas Lietuvoje 2050 m. bus išaugęs iki 50 proc., tad talentingi vadovai, turintys strateginį požiūrį į energetikos sektoriaus plėtrą – bus labai vertinami. Baigę šią studijų programą jūs turėsite visus įgūdžius, reikalingus norint užimti aukštas pozicijas.

Infrastruktūra

Naujausia techninė bazė

Studijų metu įgysite puikias teorines žinias, kurias sėkmingai taikysite praktikoje. Galėsite naudotis universitete įkurta „Bloomberg“ laboratorija, veikiančia atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų laboratorija, kurioje galėsite atlikti modernius energetinius skaičiavimus.

 

Įgūdžių aprašas

Energija – ištekliai, gamyba, perdavimas, skirstymas, vartojimas, kaupimas
Ekonomika – ekonominė analizė ir vertinimas, finansų valdymas, energijos rinkų reguliavimas ir valdymas, apskaita ir vadyba
Energetikos sistemos – struktūra, šaltiniai, valdymas ir planavimas, patikimumas, saugumas, strategija
Sistemų analizė – sistemų sandara ir struktūra, daugiakriteriniai uždaviniai, imitacinis modeliavimas, naudingumo teorija
Energetikos projektų valdymas Energijos rinkų išmanymas Tvarios energetikos vystymas Pažangių energijos technologijų ir procesų analizė

Atsiliepimai

Dr. Aistija Vaišnorienė

VKEKK Elektros skyriaus patarėja

 

Aukšta specialistų kvalifikacija užtikrina efektyvų ir kokybišką Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbą. Kasdienėje veikloje naudingos ne tik ekonomikos žinios, bet ir energijos technologijų išmanymas, todėl Komisijai reikalingi darbuotojai, kurie būtų parengti pagal šią magistrantūros studijų programą. Komisijoje dirba ir vertinami KTU absolventai, suprantantys energetikos sistemos struktūrą ir veikimo principus, reguliavimo ir kainodaros bei kitus aspektus.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Sujungti technologijų ir ekonomikos mokslų žinias į visumą.
 – Planuoti ir valdyti kompleksines energetikos sistemas.
 – Kritiškai analizuoti visuomenei rūpimus gamybos, aplinkosaugos ir ekonomikos klausimus.
 – Efektyviai taikyti finansinius bei ekonominius principus energetikos sektoriuje.
 – Profesionaliai spręsti darnios energetikos praktines bei mokslines problemas.
 – Valdyti darnios energetikos, investavimo ir planavimo procesus.
 – Planuoti saugių ir patikimų energetikos sistemų veiklą.
 – Vertinti energetikos sistemų tarpusavio sąsajas.
 – Priimti inžinerinius sprendimus pagrįstus ekonominiu, kokybiniu bei kiekybiniu energijos išteklių vertinimu.

 

 

 

Gali tapti

Projektų vadovu (-e)

Tai visapusiški specialistai, kurie bendradarbiauja su paslaugų tiekėjais dėl vykdomų projektų, užtikrina efektyvų biudžetų, resursų, rizikų ir pirkimo valdymų procesą. Taip pat jie siūlo idėjas veiklos tobulinimui pasitelkiant inovatyvius sprendimus.

Valstybinių institucijų vyriausiuoju specialistu (-e)

Šie specialistai organizuoja bei įgyvendina veiklos sričių bei politikos strategijas. Jie užsiima organizacijos veiklos plano įgyvendinimu ir informacinių duomenų administravimu.

Valstybinių institucijų ir privačių energetikos įmonių vadovu (-e)

Tai vadovai, kuriantys įmonės veiklos strategiją. Jie strategiškai koordinuoja, planuoja ir organizuoja padalinio veiklą, pasitelkdami racionalius ir efektyvius sprendimus.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities, arba ekonomikos, verslo ir vadybos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Audrius Jonaitis

El. paštas: audrius.jonaitis@ktu.lt

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama