Energijos technologijos ir ekonomika

Visi šiais laikais supranta – energiją reikia taupyti. Tačiau, kaip galima dar labiau patobulinti turimas energijos technologijas, kad vartojimas būtų efektyvesnis? Būtent tokias dilemas ir nagrinėsite šios studijų programos metu.

Ateityje, vystydami kompleksines, efektyvesnes energetikos sistemas, pasitelksite tokias tarpdalykines žinias, kaip energijos gamyba, skirstymas, ekonomika, energetikos sektoriaus plėtra. Vykdydami tyrimus priimsite ekonomiškai pagrįstus inžinerinius sprendimus ir gebėsite efektyviai spręsti įvairias energetikos sektoriaus problemas. Jūsų įgytos žinios padės spręsti ilgalaikės energetikos plėtros planavimo, reguliavimo, rizikų bei poreikių prognozavimo klausimus, o kartais – tiesiog nustatant, kaip ekonomiškiau apsirūpinti energijos ištekliais įvairiose įmonėse.

 

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Energijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; ciklinis, mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Roma Račkienė
Studentų g. 48-238, Kaunas
el. p. roma.rackiene@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės arba ekonomikos, vadybos ar verslo studijų krypties bakalauro laipsnis

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥3 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Energija – ištekliai, gamyba, perdavimas, skirstymas, vartojimas, kaupimas
Ekonomika – ekonominė analizė ir vertinimas, finansų valdymas, energijos rinkų reguliavimas ir valdymas, apskaita ir vadyba
Energetikos sistemos – struktūra, šaltiniai, valdymas ir planavimas, patikimumas, saugumas, strategija
Sistemų analizė – sistemų sandara ir struktūra, daugiakriteriniai uždaviniai, imitacinis modeliavimas, naudingumo teorija
Energetikos projektų valdymas Energijos rinkų išmanymas Tvarios energetikos vystymas Pažangių energijos technologijų ir procesų analizė

 

 

Programos vertės

Studijos

Programa ateities energetikos sektoriaus vadovams

Globalizacijos procesai bei pokyčiai paskatino į energetiką pažvelgti iš visų kampų. Tai –pagrindinis ekonomikos augimo variklis, reikalaujantis ekspertų, gebančių į viską pažvelgti kompleksiškai, taikant specifines technologines ir ekonomines žinias.

Įgūdžiai

Tapsite sektoriaus ekspertais

Baigę studijas būsite tikri ekspertai, išmanantys energetikos sistemų, atsinaujinančios energetikos bei pažangiųjų technologijų valdymo sritis. Siekiant darnios energetikos plėtros – žinosite, kaip efektyviai paskirstyti finansinius išteklius, modeliuoti ir nustatyti ryšius tarp skirtingų energetikos elementų.

Paklausa darbo rinkoje

Specialistų poreikis auga

Remiantis statistinėmis prognozėmis numatoma, kad elektros suvartojimas Lietuvoje 2050 m. bus išaugęs iki 50 proc., tad talentingi vadovai, turintys strateginį požiūrį į energetikos sektoriaus plėtrą – bus labai vertinami. Baigę šią studijų programą jūs turėsite visus įgūdžius, reikalingus norint užimti aukštas pozicijas.

Infrastruktūra

Naujausia techninė bazė

Studijų metu įgysite puikias teorines žinias, kurias sėkmingai taikysite praktikoje. Galėsite naudotis universitete įkurta „Bloomberg“ laboratorija, veikiančia atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų laboratorija, kurioje galėsite atlikti modernius energetinius skaičiavimus.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Sujungti technologijų ir ekonomikos mokslų žinias į visumą.
 – Planuoti ir valdyti kompleksines energetikos sistemas.
 – Kritiškai analizuoti visuomenei rūpimus gamybos, aplinkosaugos ir ekonomikos klausimus.
 – Efektyviai taikyti finansinius bei ekonominius principus energetikos sektoriuje.
 – Profesionaliai spręsti darnios energetikos praktines bei mokslines problemas.
 – Valdyti darnios energetikos, investavimo ir planavimo procesus.
 – Planuoti saugių ir patikimų energetikos sistemų veiklą.
 – Vertinti energetikos sistemų tarpusavio sąsajas.
 – Priimti inžinerinius sprendimus pagrįstus ekonominiu, kokybiniu bei kiekybiniu energijos išteklių vertinimu.

 

 

Gali tapti

Energetikos projektų vadovu (-e)

Tai visapusiški specialistai, kurie bendradarbiauja su paslaugų tiekėjais dėl vykdomų projektų, užtikrina efektyvų biudžetų, resursų, rizikų ir pirkimo valdymų procesą. Taip pat jie siūlo idėjas veiklos tobulinimui pasitelkiant inovatyvius sprendimus.

Valstybinių energetikos institucijų vyriausiuoju specialistu (-e)

Šie specialistai organizuoja bei įgyvendina veiklos sričių bei politikos strategijas. Jie užsiima organizacijos veiklos plano įgyvendinimu ir informacinių duomenų administravimu.

Valstybinių institucijų ir privačių energetikos įmonių vadovu (-e)

Tai vadovai, kuriantys įmonės veiklos strategiją. Jie strategiškai koordinuoja, planuoja ir organizuoja padalinio veiklą, pasitelkdami racionalius ir efektyvius sprendimus.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Ramūnas Ponelis

Dr. Ramūnas Ponelis

Litgrid AB, Technikos skyriaus vadovas
Daivis Virbickas

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius
Andrius Šablinskas

Dr. Andrius Šablinskas

UAB „Schneider Electric Lietuva“ pardavimų partneriams skyriaus vadovas
Vaidotas Marušauskas

Vaidotas Marušauskas

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo produktų vadovas

 

 

Atsiliepimai

Dr. Aistija Vaišnorienė

VKEKK Elektros skyriaus patarėja

 

Aukšta specialistų kvalifikacija užtikrina efektyvų ir kokybišką Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbą. Kasdienėje veikloje naudingos ne tik ekonomikos žinios, bet ir energijos technologijų išmanymas, todėl Komisijai reikalingi darbuotojai, kurie būtų parengti pagal šią magistrantūros studijų programą. Komisijoje dirba ir vertinami KTU absolventai, suprantantys energetikos sistemos struktūrą ir veikimo principus, reguliavimo ir kainodaros bei kitus aspektus.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Roma Račkienė
Studentų g. 48-238, Kaunas
el. p. roma.rackiene@ktu.lt