Energijos technologijos ir ekonomika

6211EX073 Inžinerijos mokslų magistras N - 2 m. Kaunas, Vilnius

Rengiami absolventai turės išsamių tarpdalykinių žinių apie energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir efektyvaus vartojimo technologijas ir ekonomiką, gebės įgytas žinias ir įgūdžius integruoti bei taikyti spręsdami technologines ir ekonomines energetikos sektoriaus problemas. Absolventai gebės valdyti energetikos objektus bei priimti ekonomiškai pagrįstus inžinerinius sprendimus. Programos absolventų įgytos žinios leis vykdyti tyrimus, užtikrinančius darnią energetikos sektoriaus plėtrą, leis dirbti įvairiose įmonėse sprendžiant tiek energetikos sektoriaus ilgalaikės plėtros ir planavimo klausimus, tiek ir atskiros įmonės ekonomiško apsirūpinimo energijos ištekliais, energijos poreikių prognozavimo ir rizikos vertinimo, energijos išteklių rinkų valdymo ir reguliavimo klausimus.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Daivis Virbickas

AB „Litgrid“ generalinis direktorius

Rymantas Juozaitis

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas

Rimvydas Baltaduonis

Pensilvanijos valstijos Getysburgo aukštoji mokykla (JAV), docentas
Studijos

Unikali programa būsimiems energetikos sektoriaus vadovams

Šiuolaikiniai globalizacijos ir konkurencijos procesai bei pokyčiai energetikos rinkose reikalauja kompleksinio požiūrio į energetiką kaip vieną iš pagrindinių ekonominio augimo variklių. Pasirinkę šią programą, studentai įgis ne tik technologinių, bet ir specifinių darniam energetikos vystymuisi reikalingų ekonomikos žinių.

Įgūdžiai

Ugdomi specialistai, gebantys kritiškai įvertinti, analizuoti, vystyti ir formuoti energetikos sektoriaus ateitį

Baigę studijas studentai įgauna ekspertinių žinių energetikos sistemų, atsinaujinančios energetikos ir pažangiųjų technologijų valdymo srityse bei geba modeliuoti ir nustatyti ryšius tarp skirtingų energetikos elementų, rinkos kapitalo ir finansinių išteklių paskirstymo siekiant darnios energetikos sektoriaus plėtros.

Paklausa darbo rinkoje

Rinkoje jaučiama itin stipri tokių specialistų paklausa, kuri, kaip prognozuojama, nemažės ir ateinančiais dešimtmečiais

Remiantis nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, elektros poreikis mūsų valstybėje augs nepaisant didėjančio vartojimo efektyvumo: galutiniame energijos suvartojime elektros energijos dalis padidės nuo 15m% (2009 m.) iki ~ 50 % (2050 m.) Tam, kad būtų užtikrinta darni sektoriaus plėtra, reikės talentingų vadovų, kuriems būdingas strateginis požiūris į energetikos sektoriaus organizacijų valdymą. Šios studijų programos absolventai įgis visus įgūdžius, kurių reikia būtent tokio lygio vadovaujamiems postams užimti.

Infrastruktūra

Moderni, puikiai išvystyta laboratorinė bazė

Fakultete yra galimybė atlikti modernius energetinius skaičiavimus, yra atsinaujinančių šaltinių energijos technologija ir Bloomberg laboratorija, todėl paskaitų metu įgytas teorines žinias studentai gebės sėkmingai taikyti praktikoje.

Aplinka

Galimybė įgyti tarptautinės patirties, dalyvauti mokslinėje veikloje

Visi programos studentai yra skatinami ne tik praleisti semestrą mokydamiesi pasirinktoje užsienio šalyje, bet ir aktyviai dalyvauti universiteto mokslinėje veikloje. Fakultete veikia įvairios mokslo grupės, vykdančios tyrimus tiek su Lietuvos, tiek su užsienio universitetų partneriais.

Dalykai

Energija – ištekliai, gamyba, perdavimas, skirstymas, vartojimas, kaupimas
Ekonomika – ekonominė analizė ir vertinimas, finansų valdymas, energijos rinkų reguliavimas ir valdymas, apskaita ir vadyba
Energetikos sistemos – struktūra, šaltiniai, valdymas ir planavimas, patikimumas, saugumas, strategija
Sistemų analizė – sistemų sandara ir struktūra, daugiakriteriniai uždaviniai, imitacinis modeliavimas, naudingumo teorija
Energetikos projektų valdymas Energijos rinkų išmanymas Tvarios energetikos vystymas Pažangių energijos technologijų ir procesų analizė

Atsiliepimai

Dr. Aistija Vaišnorienė

VKEKK Elektros skyriaus patarėja

Aukšta specialistų kvalifikacija užtikrina efektyvų ir kokybišką Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbą. Kasdienėje veikloje naudingos ne tik ekonomikos žinios, bet ir energijos technologijų išmanymas, todėl Komisijai reikalingi darbuotojai, kurie būtų parengti pagal šią magistrantūros studijų programą. Komisijoje dirba ir vertinami KTU absolventai, suprantantys energetikos sistemos struktūrą ir veikimo principus, reguliavimo ir kainodaros bei kitus aspektus.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

  • 0,7 pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis; prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
  • 0,2 mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.)
  • 0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje;

 

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities, arba ekonomikos, verslo ir vadybos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis*.

* – praktinės veiklos patirtis turi būti adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€

Studijų informacijos skyrius

Studentų g.20-121, Kaunas
Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Audrius Jonaitis
El. paštas: audrius.jonaitis@ktu.lt
Tel. +370 (37) 351 318