Elektros energetikos inžinerija

6211EX010 Inžinerijos mokslų magistras N - 2 m. Kaunas

Įgytos kompetencijos ir žinios magistrams leis steigti naujas elektros energetikos paslaugų įmones, įgyvendinti strateginius energetikos projektus, dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybos technologinį darbą elektros energetikos ir kitų pramonės šakų įmonių elektros gamybos ir tiekimo, valdymo, planavimo ir strategijos padaliniuose, projektuoti naujus energetikos objektus projektavimo organizacijose, mokslinio tyrimo institutuose ir laboratorijose.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Karol Aniserowicz

Balstogės technikos universiteto (Lenkija) profesorius

Ramūnas Ponelis

Litgrid AB, Technikos skyriaus vadovas

Matti Lehtonen

Aalto universiteto (Suomija) profesorius
Studijos

Galimybė rinktis studijų specifiką

Prie bazinių studijų programos modulių sudaryta galybė pasirinkti labiau specializuotą studijų modulių grupę iš 4 alternatyvų: Elektros energetikos ir valdymo, Elektros keitiklių technologijų, Elektromagnetinio lauko technologijų ar Šviesos technikos.

Įgūdžiai

Geras elektros energetikos sistemų struktūros ir jose vykstančių procesų išmanymas

Studijų programoje įgyjamos gilios žinios tiek apie energetinių sistemų sudedamąsias dalis: elektros energijos generavimo, paskirstymo ir perdavimo, relinės apsaugos ir vartojimo įrenginius, tiek apie sistemose vykstančius procesus ir reiškinius: pereinamuosius procesus, aktyviųjų ir reaktyviųjų galių balansavimą, energijos keitimą, elektromagnetinius laukus.

Pritaikomumas

Įgytos žinios plačiai taikomos daugelyje elektros energetikos srityje dirbančių kompanijų

Įgytos žinios ir kompetencijos pritaikomos kompanijose, užsiimančiose elektros energijos gamyba, perdavimu, skirstymu, energetikos objektų projektavimu, plėtra, priežiūra ir aptarnavimu.

Paklausa

Dauguma absolventų įsidarbina pagal įgytą specialybę

Elektros energijos poreikis pasaulyje ir Lietuvoje tendencingai didėja. Elektros energetikos sektoriuje nuolat įgyvendinami stambūs strateginiai projektai, plečiama ir atnaujinama, modernizuojama infrastruktūra ir įranga. Natūralu, kad elektros energetikos kompanijoms reikia vis daugiau kvalifikuotų specialistų. Tai patvirtina ir pastarųjų metų statistikos duomenys, kuriais remiantis dauguma studijų programos absolventų įsidarbina pagal įgytą specialybę.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Įgytos kompetencijos suteiks galimybes siekti aukščiausių postų elektros energetikos kompanijose, patiems steigti naujas elektros energetikos paslaugų įmones, joms vadovauti.

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Sistemos – elektros energetikos sistemos, sistemų struktūra, sistemų valdymas, informacinės sistemos energetikoje, sistemų modeliavimas, sistemų analizė, sistemų patikimumas ir kokybė, kibernetinė energetikos sistemų sauga.
Elektros energija – generavimas, perdavimas, skirstymas, vartojimas.
Procesai ir reiškiniai – pereinamieji procesai, energijos keitimas, elektromagnetiniai laukai.
Elementai – energijos keitikliai , atsinaujinančios energijos šaltiniai, perdavimo tinklo įrenginiai, skirstomojo tinklo įrenginiai, relinė apsauga, apšvietimo įtaisai.
Elektros įrenginių charakteristikų tyrimai Elektrinių procesų matematinis modeliavimas Skaitmeninių energetikos technologijų kūrimas ir vystymas Tvarios elektros energetikos vystymas

Atsiliepimai

Marius Mockus

UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ aplinkosaugos specialistas

Pramonės įmonėms reikalingi aplinkosaugos specialistai, turintys sisteminį požiūrį ir kritišką technologinį mąstymą. Universalumas geriau nei siaura gili specializacija.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

  • 0,7 pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis; prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
  • 0,2 mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.)
  • 0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje;

 

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

ARBA

Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis*.

* praktinės veiklos patirtis turi būti adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai.

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. energijos inžinerijos arba elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties dalykų.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€

Studijų informacijos skyrius

Studentų g.20-121, Kaunas
Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Audrius Jonaitis
El. paštas: audrius.jonaitis @ktu.lt
Tel. +370 (37) 300 281