Elektronikos inžinerija

Ši programa sudaryta orientuojantis į teorinių žinių panaudojimą sisteminiame lygmenyje, modernių projektavimo metodų aparatinėms-programinėms architektūroms projektuoti naudojimą, tyrimais paremtą progresyviausių technologinių sprendimų kūrimą glaudžiai bendradarbiaujant su pramonės įmonėmis.

Elektronikos inžinerija – tai inovacijų ir technologinio progreso dedamoji, sąlygojanti fizinius ir funkcinius elektroninių sistemų pokyčius, apimančius projektavimo metodų, modeliavimo įrankių ir gamybos proceso kūrimo tarpusavio tamprią sąsają.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas
Studentų g. 50-340, Kaunas
el. p. andrius.chaziachmetovas@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų;

kitos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų,
IR nuo 30 iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥3 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų,
IR nuo 30 iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥3 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Elementai – intelektualūs komponentai, modernus projektavimas, inovatyvios gamybos ir diagnostikos priemonės.
Elektronika – signalai, schemos, programavimas, išmanieji įrenginiai.
Projektai – projektavimas, testavimas, eksploatacija, projektų vadyba.
Telekomunikacijų sistemų projektavimas ir inžineriniai sprendimai – telekomunikacijų tinklai ir paslaugos, ryšio tinklų valdymas, informacijos ir paslaugų sauga.

Elektroninių sistemų ir jų dalių analizė, tarpdisciplininės žinios Elektroninių sistemų projektavimas ir testavimas Elektroninių sistemų gamyba Telekomunikacijų sistemų projektavimas ir inžineriniai sprendimai

 

 

Programos vertės

Studijos

Daug naujų žinių

Čia ne tik gilinsite esamus įgūdžius, tačiau ir įgysite visiškai naujų kompetencijų elektroninės matavimų ir diagnostikos įrangos, įterptinių programuojamų sistemų, skaitmeninio signalų apdorojimo, elektromagnetinio suderinamumo, galios elektronikos, bevielių komunikacijų, gamybos procesų modeliavimo srityse, neatsiejamų nuo elektronikos inžinerijos vystymosi. Universitete pasieksite eksperto-projektuotojo lygį, vykdysite mokslinius tiriamuosius darbus ir pasiruošite tapti vadovaujančio lygio inžinerijos specialistais: projektų vadovais, įmonių departamentų ar skyrių vadovais, tyrėjais ir mokslininkais, tarptautinių įmonių vadovais.

Įgūdžiai

Mokslininko įgūdžiai

Bene svarbiausias ir solidžiausias žingsnis, kurį žengsite šiose studijose – įgysite tyrėjo mokslinių įgūdžių: mokslinės problemos išryškinimo, mokslinio tikslo bei uždavinių formulavimo, mokslinės literatūros analizės, mokslinių tyrimų metodologijos, eksperimentinės validacijos, tyrimų rezultatų apdorojimo ir interpretavimo subtilybių. Čia mokslines problemas spręsite kurdami naujus produktus –prototipus, užtikrindami jų efektyvumą, greitaveiką, tikslumą, patikimumą ir sklandų darbą.

Karjera

Pasiruošimas vadovų pozicijoms

Studijų metu pasiruošite tapti vadovaujančio lygio inžinerijos specialistais: ekspertais-projektuotojais, projektų vadovais, įmonių departamentų ar skyrių vadovais, tyrėjais, ekspertais. Dirbsite tiek mažuose inovatyviuose startuoliuose, tiek ir globaliai veikiančiose įmonėse, tokiose kaip: „Axioma“, „Littelfuse“, „Elgama“, „Continental“, „Kitron“, „Selteka“, „Jotron“, „Hella“, „Elinta“, „Alko“.

Infrastruktūra

Specializuotos laboratorijos gilesniems tyrimams

Be jau esamų 60 laboratorijų Elektros ir elektronikos fakultete, KTU „Santakos“ slėnyje naujai įkurtos dar trys laboratorijos Elektronikos inžinerijos magistrantams: elektronikos technologijų, elektromagnetinio suderinamumo, nanopalydovų ir avionikos, transporto bei moderniausias regione elektronikos technologijų centras „FabLab Kaunas“, niekuo nenusileidžiantis įmonėse naudojamai įranga. O ją šiam centrui parūpina pasauliniai gamintojai: „Texas instruments“, „ST Microelectronics“, „Xilinx“, „Intel“.

Kolegos

Universalios galimybės

Elektronikos inžinerija plačiai taikoma daugelyje buities ir pramonės sistemų. Tai energetika, telekomunikacijos ir informacinės sistemos, gamybos įrenginių bei procesų valdymas, robotika, bionika, antžeminis transportas (iki 35 proc. šiuolaikinio automobilio kainos sudaro elektroninių įterptinių sistemų kaina), aviacija (iki 40 proc. šiuolaikinio civilinio ir iki 50 proc. šiuolaikinio kovinio lėktuvo kainos), medicinos terapijos ir diagnostikos įranga, gynybos pramonė, aplinkos apsauga. Net belaidė universalios paskirties kortelė, taikoma mokėjimams, autorizacijai, įvairiems bilietams ir leidimams saugoti, tampa sudėtinga elektronine sistema.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Spręsti sudėtingus ir multidisciplininius modernios visuomenės iššūkius.
 – Taikyti teorines žinias sisteminiame lygmenyje, kurti naujus metodus ir technologinius sprendimus tokiose srityse, kaip daiktų internetas, krašto apsauga, išmanaus transporto valdymas, matavimai energetinėse sistemose, išmaniojo žemės ūkio elektroninės sistemos, ultragarsinė diagnostika ir daugybėje kitų.
 – Planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus.
 – Taikyti turimas žinias ir patirtį kritiškai vertinant mokslines problemas ir priimant jų įgyvendinimo sprendimus.
 – Atlikti tiriamąją veiklą taikant modernias technologijas.

 

Gali tapti

Ekspertais (-e)-projektuotojais (-a)

Šie universalūs specialistai projektuoja elektroninius įtaisus ir jų sistemas. Jie geba konsultuoti elektroninių technologijų taikymo klausimais, spręsti pramoninės gamybos, apskaitos, diagnostikos, energetikos, krašto apsaugos, apsaugos, transporto sistemų srityse kylančius uždavinius.

Technologijų ir gamybos inžinieriumi (-e)

Tai žmonės, kurie rengia įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų, priežiūros standartų ir politikos kryptis. Jie analizuoja darbo, darbuotojų ir išlaidų sąnaudas, nustato geriausią efektyvumą. Taip pat – numato sistemų išdėstymą ir rengia technines taisykles.

Projektų vadovu (-e)

Tai specialistai, kurie atsakingi už naujų elektroninių sistemų ir paslaugų kūrimą. Jie planuoja projektavimo, testavimo, gamybos, eksploatacijos etapus, tolygiai paskirsto užduotis projekto komandos nariams, derina produktų charakteristikas su užsakovais ir tiekėjais.

Įmonių departamentų ar skyrių vadovu (-e)

Tokie vadovaujančio lygio inžinerijos ekspertai įgyvendina svarbius sisteminius sprendimus. Tam jie pasitelkia visus savo valdomo departamento ar skyriaus pajėgumus, planuodami darbuotojų veiklas ir užduotis.

Tyrėju (-a) / mokslininku (-e)

Tai mokslinės karjeros ir atradimų siekiantys elektronikos inžinerijos ekspertai. Jie planuoja tyrimus bei vykdo juos, taikydami analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius metodus.

Tarptautinių įmonių vadovu (-e)

Šie vadovaujančio lygio inžinerijos specialistai organizuoja įmonės veiklą. Jų užduotis – pasiekti įmonės tikslus atsižvelgiant į darnios plėtros ir tvarios visuomenės principus.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Shayan Ali

Shayan Ali

Continental Automotive Lithuania UAB Managing Director
Michael Jarecki

Michael Jarecki

UAB HELLA Lithuania Managing director
Mario González Gutiérrez

Mario González Gutiérrez

Continental Automotive UAB Plant Head of IE
Vilius Benetis

Vilius Benetis

UAB „NRD CS“ generalinis direktorius
Saulius Jačėnas

Saulius Jačėnas

UAB „Kitron“ Techninio skyriaus vadovas
Dr. Alberto Rodriguez

Alberto Rodriguez

Miguel Hernandez universiteto (Ispanija) profesorius
Roland Gerhards

Roland Gerhards

UAB HELLA Lithuania Vidinės gamyklos kokybės vadovas

 

 

Atsiliepimai

Arūnas Marma

Arūnas Marma

UAB „Arevita“ gamybos direktorius

 

Studijuodamas elektronikos inžinerijos magistrantūroje KTU Elektros ir elektronikos fakultete galėjau gilintis į man įdomiausias ir aktualiausias šio plataus mokslo sritis, ir tai vėliau labai padėjo ieškant įdomaus ir gerai vertinamo darbo. Galimybė idėjas paversti veikiančiais sprendimais bet kurioje srityje, šią studijų programą daro išskirtine.

Tomas Palaikis

„Rohde & Schwarz Danmark A/S“ atstovybės Lietuvoje vadovas

 

Mūsų įmonės gaminama įranga yra specializuota, todėl ieškodami darbuotojų prioritetą skiriame turintiems ne tik gerus teorinius elektronikos inžinerijos pagrindus, bet ir gebantiems greitai perprasti inovatyvius sprendimus. „Elektronikos inžinerijos“ studijų programos absolventai turi tvirtą įgūdžių bei praktinių žinių pagrindą, kas įgalina būti konkurencingais rinkoje.
Elektronikos pramonės sektorius sparčiai auga, todėl kvalifikuotų absolventų poreikis yra ir išliks aktualus.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas
Studentų g. 50-340, Kaunas
el. p. andrius.chaziachmetovas@ktu.lt