en

Elektronikos inžinerija

Naujos žinios bei esamų įgūdžių gilinimas neatsiejami nuo elektronikos inžinerijos vystymosi. Vykdomi moksliniai tiriamieji darbai bei šios studijų programos perteikiamų žinių visuma leidžia mūsų absolventams išlikti konkurencingais darbo rinkoje. Elektronikos inžinerijos magistrai dirba projektų vadovais; įmonių departamentų / skyrių vadovais, tyrėjais / mokslininkais, tarptautinių įmonių vadovais. Naujos žinios bei esamų įgūdžių gilinimas neatsiejami nuo elektronikos inžinerijos vystymosi. Vykdomi moksliniai tiriamieji darbai bei šios studijų programos perteikiamų žinių visuma leidžia mūsų absolventams išlikti konkurencingais darbo rinkoje. Elektronikos inžinerijos magistrai dirba projektų vadovais; įmonių departamentų / skyrių vadovais, tyrėjais / mokslininkais, tarptautinių įmonių vadovais.

 

Kodas 6211EX012
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Shayan Ali

Continental Automotive Lithuania UAB Managing Director

Michael Jarecki

UAB HELLA Lithuania Managing director

Mario González Gutiérrez

Continental Automotive UAB Plant Head of IE

Vilius Benetis

UAB „NRD CS“ generalinis direktorius

Saulius Jačėnas

UAB „Kitron“ Techninio skyriaus vadovas

Alberto Rodriguez

Miguel Hernandez universiteto (Ispanija) profesorius

Roland Gerhards

UAB HELLA Lithuania Vidinės gamyklos kokybės vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Naujų žinių įsisavinimas bei esamų įgūdžių gilinimas

Programa sudaryta naujas žinias bei esamus įgūdžius pritaikant tiriamuosiuose moksliniuose projektuose pažangių elektroninių sistemų kūrimui.

Įgūdžiai

Mokslinių tyrimų ir praktiniai įgūdžiai

Mokslinės problemos vertinimo, mokslinio tikslo bei uždavinių formulavimo, mokslinės literatūros analizės, mokslinių tyrimų metodologijos, eksperimentinės įrangos parinkimo adaptavimo, tyrimų rezultatų apdorojimo ir interpretavimo įgūdžiai.

Karjera

Įsidarbinamumas po studijų vienas aukščiausių rinkoje

Elektronikos inžinerijos magistrai dirba projektų vadovais; įmonių departamentų / skyrių vadovais, tyrėjais / mokslininkais, tarptautinių įmonių vadovais.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojama moderni Elektros ir elektronikos fakultete esanti laboratorinė įranga: nuo oscilografo iki elektromagnetinio suderinamumo tyrimų kameros

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) duomenimis šios studijų krypties įsidarbinamumo santykinė dalis, praėjus 12 mėn. po studijų baigimo, vieni aukščiausių Lietuvoje.

Kolegos

Programoje studijuoja motyvuoti aukštus tikslus keliantys studentai

Šioje programoje studijuoja motyvuoti studentai, tame tarpe baigę bakalauro studijas ir gretimose studijų kryptyse. Gera motyvacija ir gretimų studijų programų absolventų sinergija lemia į studijų ir mokslo rezultatus orientuotą aplinką, padedančią įgytas žinias bei įgūdžius paversti veikiančiais sprendimais.

 

Įgūdžių aprašas

Elementai – intelektualūs komponentai, modernus projektavimas, inovatyvios gamybos ir diagnostikos priemonės.
Elektronika – signalai, schemos, programavimas, išmanieji įrenginiai.
Projektai – projektavimas, testavimas, eksploatacija, projektų vadyba.
Telekomunikacijų sistemų projektavimas ir inžineriniai sprendimai – telekomunikacijų tinklai ir paslaugos, ryšio tinklų valdymas, informacijos ir paslaugų sauga.

Elektroninių sistemų ir jų dalių analizė, tarpdisciplininės žinios Elektroninių sistemų projektavimas ir testavimas Elektroninių sistemų gamyba Telekomunikacijų sistemų projektavimas ir inžineriniai sprendimai

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Arūnas Marma

UAB „Arevita“ gamybos direktorius

 

Studijuodamas elektronikos inžinerijos magistrantūroje KTU Elektros ir elektronikos fakultete galėjau gilintis į man įdomiausias ir aktualiausias šio plataus mokslo sritis, ir tai vėliau labai padėjo ieškant įdomaus ir gerai vertinamo darbo. Galimybė idėjas paversti veikiančiais sprendimais bet kurioje srityje, šią studijų programą daro išskirtine.

Tomas Palaikis

„Rohde & Schwarz Danmark A/S“ atstovybės Lietuvoje vadovas

 

Mūsų įmonės gaminama įranga yra specializuota, todėl ieškodami darbuotojų prioritetą skiriame turintiems ne tik gerus teorinius elektronikos inžinerijos pagrindus, bet ir gebantiems greitai perprasti inovatyvius sprendimus. „Elektronikos inžinerijos“ studijų programos absolventai turi tvirtą įgūdžių bei praktinių žinių pagrindą, kas įgalina būti konkurencingais rinkoje.
Elektronikos pramonės sektorius sparčiai auga, todėl kvalifikuotų absolventų poreikis yra ir išliks aktualus.

Karjera

Studento gebėjimai

 – gebės spręsti nežinomas, nevisiškai apibrėžtas problemas;
 – gebės kurti naujus metodus,
 – gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus;
 – gebės  taikyti turimas žinias ir patirtį, generuojant idėjas ir priimant sprendimus.

Studento kompetencijos

  – taiko gilesnes elektronikos inžinerijos mokslo ir tyrimo metodų žinias;
 – atpažįsta problemas, jas formuluoja bei taiko sprendimo būdus;
 – vykdo eksperimento planavimą ir vykdymo eigą;
 – atlieka tiriamąją veiklą taikant modernias technologijas.

 

 

Gali tapti

Elektronikos inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

Technologijų ir gamybos inžinerijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
 – darbo jėgos naudojimo, darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 – gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas.

Projektų vadovu (-e)

Galimos atsakomybės
 – elektroninių sistemų sprendimų įgyvendinimas, jų etapų planavimas bei užduočių tolygus išdėstymas.

Įmonių departamentų / skyrių vadovu (-e)

Galimos atsakomybės
 – svarbių sisteminių sprendimų įgyvendinimas, užduočių bei veiklų planavimas departamentų/skyrių mastu.

Tyrėju (-a) / mokslininku (-e)

Galimos atsakomybės
 – tyrimo planavimas, tiriamosios veiklos vykdymas taikant analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius metodus.

Tarptautinių įmonių vadovu (-e)

Galimos atsakomybės
 – įmonės veiklos organizavimas ir tikslų įgyvendinimas darniai plėtrai ir tvariai visuomenei.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Elektronikos ir elektros inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Elektronikos ir elektros inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis,  30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. elektros ir elektronikos, matematikos, fizikos, informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypčių dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas

El. paštas: andrius.chaziachmetovas@ktu.lt

 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama