en

Elektronikos inžinerija

Tai vienintelė tokia studijų programa Lietuvoje. Ši programa sudaryta orientuojantis į teorinių žinių panaudojimą sisteminiame lygmenyje, modernių projektavimo metodų aparatinėms-programinėms architektūroms projektuoti naudojimą, tyrimais paremtą progresyviausių technologinių sprendimų kūrimą glaudžiai bendradarbiaujant su pramonės įmonėmis.

Elektronikos inžinerija – tai inovacijų ir technologinio progreso dedamoji, sąlygojanti fizinius ir funkcinius elektroninių sistemų pokyčius, apimančius projektavimo metodų, modeliavimo įrankių ir gamybos proceso kūrimo tarpusavio tamprią sąsają.

 

Kodas 6211EX012
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Shayan Ali

Continental Automotive Lithuania UAB Managing Director

Michael Jarecki

UAB HELLA Lithuania Managing director

Mario González Gutiérrez

Continental Automotive UAB Plant Head of IE

Vilius Benetis

UAB „NRD CS“ generalinis direktorius

Saulius Jačėnas

UAB „Kitron“ Techninio skyriaus vadovas

Alberto Rodriguez

Miguel Hernandez universiteto (Ispanija) profesorius

Roland Gerhards

UAB HELLA Lithuania Vidinės gamyklos kokybės vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Daug naujų žinių

Čia ne tik gilinsite esamus įgūdžius, tačiau ir įgysite visiškai naujų kompetencijų elektroninės matavimų ir diagnostikos įrangos, įterptinių programuojamų sistemų, skaitmeninio signalų apdorojimo, elektromagnetinio suderinamumo, galios elektronikos, bevielių komunikacijų, gamybos procesų modeliavimo srityse, neatsiejamų nuo elektronikos inžinerijos vystymosi. Universitete pasieksite eksperto-projektuotojo lygį, vykdysite mokslinius tiriamuosius darbus ir pasiruošite tapti vadovaujančio lygio inžinerijos specialistais: projektų vadovais, įmonių departamentų ar skyrių vadovais, tyrėjais ir mokslininkais, tarptautinių įmonių vadovais.

Įgūdžiai

Mokslininko įgūdžiai

Bene svarbiausias ir solidžiausias žingsnis, kurį žengsite šiose studijose – įgysite tyrėjo mokslinių įgūdžių: mokslinės problemos išryškinimo, mokslinio tikslo bei uždavinių formulavimo, mokslinės literatūros analizės, mokslinių tyrimų metodologijos, eksperimentinės validacijos, tyrimų rezultatų apdorojimo ir interpretavimo subtilybių. Čia mokslines problemas spręsite kurdami naujus produktus –prototipus, užtikrindami jų efektyvumą, greitaveiką, tikslumą, patikimumą ir sklandų darbą.

Karjera

Pasiruošimas vadovų pozicijoms

Studijų metu pasiruošite tapti vadovaujančio lygio inžinerijos specialistais: ekspertais-projektuotojais, projektų vadovais, įmonių departamentų ar skyrių vadovais, tyrėjais, ekspertais. Dirbsite tiek mažuose inovatyviuose startuoliuose, tiek ir globaliai veikiančiose įmonėse, tokiose kaip: „Axioma“, „Littelfuse“, „Elgama“, „Continental“, „Kitron“, „Selteka“, „Jotron“, „Hella“, „Elinta“, „Alko“.

Infrastruktūra

Specializuotos laboratorijos gilesniems tyrimams

Be jau esamų 60 laboratorijų Elektros ir elektronikos fakultete, KTU „Santakos“ slėnyje naujai įkurtos dar trys laboratorijos Elektronikos inžinerijos magistrantams: elektronikos technologijų, elektromagnetinio suderinamumo, nanopalydovų ir avionikos, transporto bei moderniausias regione elektronikos technologijų centras „FabLab Kaunas“, niekuo nenusileidžiantis įmonėse naudojamai įranga. O ją šiam centrui parūpina pasauliniai gamintojai: „Texas instruments“, „ST Microelectronics“, „Xilinx“, „Intel“.

Kolegos

Universalios galimybės

Elektronikos inžinerija plačiai taikoma daugelyje buities ir pramonės sistemų. Tai energetika, telekomunikacijos ir informacinės sistemos, gamybos įrenginių bei procesų valdymas, robotika, bionika, antžeminis transportas (iki 35 proc. šiuolaikinio automobilio kainos sudaro elektroninių įterptinių sistemų kaina), aviacija (iki 40 proc. šiuolaikinio civilinio ir iki 50 proc. šiuolaikinio kovinio lėktuvo kainos), medicinos terapijos ir diagnostikos įranga, gynybos pramonė, aplinkos apsauga. Net belaidė universalios paskirties kortelė, taikoma mokėjimams, autorizacijai, įvairiems bilietams ir leidimams saugoti, tampa sudėtinga elektronine sistema.

 

Įgūdžių aprašas

Elementai – intelektualūs komponentai, modernus projektavimas, inovatyvios gamybos ir diagnostikos priemonės.
Elektronika – signalai, schemos, programavimas, išmanieji įrenginiai.
Projektai – projektavimas, testavimas, eksploatacija, projektų vadyba.
Telekomunikacijų sistemų projektavimas ir inžineriniai sprendimai – telekomunikacijų tinklai ir paslaugos, ryšio tinklų valdymas, informacijos ir paslaugų sauga.

Elektroninių sistemų ir jų dalių analizė, tarpdisciplininės žinios Elektroninių sistemų projektavimas ir testavimas Elektroninių sistemų gamyba Telekomunikacijų sistemų projektavimas ir inžineriniai sprendimai

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Arūnas Marma

UAB „Arevita“ gamybos direktorius

 

Studijuodamas elektronikos inžinerijos magistrantūroje KTU Elektros ir elektronikos fakultete galėjau gilintis į man įdomiausias ir aktualiausias šio plataus mokslo sritis, ir tai vėliau labai padėjo ieškant įdomaus ir gerai vertinamo darbo. Galimybė idėjas paversti veikiančiais sprendimais bet kurioje srityje, šią studijų programą daro išskirtine.

Tomas Palaikis

„Rohde & Schwarz Danmark A/S“ atstovybės Lietuvoje vadovas

 

Mūsų įmonės gaminama įranga yra specializuota, todėl ieškodami darbuotojų prioritetą skiriame turintiems ne tik gerus teorinius elektronikos inžinerijos pagrindus, bet ir gebantiems greitai perprasti inovatyvius sprendimus. „Elektronikos inžinerijos“ studijų programos absolventai turi tvirtą įgūdžių bei praktinių žinių pagrindą, kas įgalina būti konkurencingais rinkoje.
Elektronikos pramonės sektorius sparčiai auga, todėl kvalifikuotų absolventų poreikis yra ir išliks aktualus.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Spręsti sudėtingus ir multidisciplininius modernios visuomenės iššūkius.
 – Taikyti teorines žinias sisteminiame lygmenyje, kurti naujus metodus ir technologinius sprendimus tokiose srityse, kaip daiktų internetas, krašto apsauga, išmanaus transporto valdymas, matavimai energetinėse sistemose, išmaniojo žemės ūkio elektroninės sistemos, ultragarsinė diagnostika ir daugybėje kitų.
 – Planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus.
 – Taikyti turimas žinias ir patirtį kritiškai vertinant mokslines problemas ir priimant jų įgyvendinimo sprendimus.
 – Atlikti tiriamąją veiklą taikant modernias technologijas.

 

 

Gali tapti

Ekspertais (-e)-projektuotojais (-a)

Šie universalūs specialistai projektuoja elektroninius įtaisus ir jų sistemas. Jie geba konsultuoti elektroninių technologijų taikymo klausimais, spręsti pramoninės gamybos, apskaitos, diagnostikos, energetikos, krašto apsaugos, apsaugos, transporto sistemų srityse kylančius uždavinius.

Technologijų ir gamybos inžinieriumi (-e)

Tai žmonės, kurie rengia įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų, priežiūros standartų ir politikos kryptis. Jie analizuoja darbo, darbuotojų ir išlaidų sąnaudas, nustato geriausią efektyvumą. Taip pat – numato sistemų išdėstymą ir rengia technines taisykles.

Projektų vadovu (-e)

Tai specialistai, kurie atsakingi už naujų elektroninių sistemų ir paslaugų kūrimą. Jie planuoja projektavimo, testavimo, gamybos, eksploatacijos etapus, tolygiai paskirsto užduotis projekto komandos nariams, derina produktų charakteristikas su užsakovais ir tiekėjais.

Įmonių departamentų ar skyrių vadovu (-e)

Tokie vadovaujančio lygio inžinerijos ekspertai įgyvendina svarbius sisteminius sprendimus. Tam jie pasitelkia visus savo valdomo departamento ar skyriaus pajėgumus, planuodami darbuotojų veiklas ir užduotis.

Tyrėju (-a) / mokslininku (-e)

Tai mokslinės karjeros ir atradimų siekiantys elektronikos inžinerijos ekspertai. Jie planuoja tyrimus bei vykdo juos, taikydami analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius metodus.

Tarptautinių įmonių vadovu (-e)

Šie vadovaujančio lygio inžinerijos specialistai organizuoja įmonės veiklą. Jų užduotis – pasiekti įmonės tikslus atsižvelgiant į darnios plėtros ir tvarios visuomenės principus.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Elektronikos ir elektros inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Elektronikos ir elektros inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis,  30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. elektros ir elektronikos, matematikos, fizikos, informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypčių dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g.20-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas

El. paštas: andrius.chaziachmetovas@ktu.lt

 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama