Finansai

Tai mokslas apie tai, kas mūsų pasaulį varo į priekį – pinigus. Finansų specialistams tai puiki proga pagilinti savo turimas žinias ir įgyti aktualų bei visapusišką išsilavinimą, aprėpiantį visą finansinių žinių spektrą. KTU jums suteikia aukščiausios klasės studijas, suderintas su šiuolaikinio ir dar būsimo verslo poreikiais.

Studijos organizuojamos darbo dienų vakarais, derinant kontaktinę ir nuotolinę formas, studijų moduliai vykdomi ciklais.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Finansai
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; ciklinis, mišrusis)
Laipsnis Verslo vadybos magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4384 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos (išskyrus Turizmas ir poilsis L08), socialinių mokslų (Ekonomika J01) studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro laipsnis
IR ≥12 kr. išklausytų finansų studijų krypties dalykų, arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos (išskyrus Turizmas ir poilsis L08), socialinių mokslų (Ekonomika J01) studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį;

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, iš kurių ≥12 kr. išklausytų finansų studijų krypties dalykų, bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį, arba nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, iš kurių atitinkamai 20-30 kr. išklausytų finansų studijų krypties dalykų

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Finansinė analizė ir finansų modeliavimas – finansinės būklės vertinimas, vertės kūrimo analizė, finansinių rezultatų modeliavimas.
Finansų institucijų valdymas – sisteminė analizė, valdymo sprendimai ir jų pasekmės, rizikos valdymo galimybės.
Įmonės finansų valdymas – vystymo planai, strategijos, turto valdymo sprendimai, finansavimas.
Investicijų valdymas – investicinės priemonės, portfelio formavimas, valdymo strategijos, rizikos valdymas.
Etika ir profesiniai standartai Finansų valdymas ir ekonominė aplinka Investicijų valdymas VP portfelio valdymas

 

 

Programos vertės

Pasaulyje pripažinta programa

Programa įtraukta į CFA instituto „University Affiliation Program“ (UAP) programą. Tai reiškia, kad jūs studijuosite ne mažiau nei 70 proc. CFA „Program Candidate Body of Knowledge“ turinio, kurio išmanymas būtinas, siekiant gauti tarptautinį CFA sertifikatą ir tapti atestuotu finansų analitiku. O tai reiškia dideles galimybes.

Viso pasaulio darbdaviai puikiai suvokia šio sertifikato vertę, todėl savo žinias galėsite pritaikyti tarptautiniu lygiu. Todėl nekeista, kad žurnalo „Reitingai“ duomenimis, Finansų programa jau kelis metus užima aukščiausias vietas tarp magistrantūros Finansų krypties programų Lietuvoje.

Pasaulyje pripažinta programa

„Bloomberg“ sertifikatas

Studijuodami aktyviai naudositės pačiais naujausiais „Bloomberg“ informacinės platformos duomenimis, kuriais remdamiesi modeliuosite sprendimus pagal realią įmonių finansinę situaciją. KTU – pirmasis universitetas Baltijos šalyse, įrengęs „Bloomberg“ laboratoriją, todėl tai unikali proga įgyti ne tik patirties dirbant su aukščiausio tarptautinio lygio duomenų platformomis, bet ir gauti „Bloomberg Market Concepts“ (BMC) išmanųjį sertifikatą.

Apie finansus žinosite viską

Ne vien verslo, bet ir finansų rinkų procesuose plaukiosite kaip žuvis. Įvairiausių rinkų specifika jums po kojomis – turėsite gilius analitinius gebėjimus tirti ir vertinti bet kokią finansinę situaciją, galėsite modeliuoti finansinius scenarijus ir rengti aukščiausio lygio finansines prognozes.

Teorija yra praktika. Ir atvirkščiai

Bendradarbiaudami su verslo įmonėmis ir finansų institucijomis įgytas kompetencijas išbandysite pritaikydami jas realiems verslams finansinės analizės ir finansų valdymo srityse.

Studijuojant galima rinktis

2 semestre šią programą studijuojantieji rinksis šias studijų alternatyvas: Iššūkio projektas „Hands on“ arba 3 studijų moduliai. Iššūkio projekto „Hands on“ metu studentai tobulina savo asmenines ir profesines kompetencijas. Dirbdami drauge su mentoriais, magistrantai įgyja profesinės patirties, sprendžia realias problemas. Modulio metu studentai turi galimybę realioje situacijoje testuoti nestandartinius, strateginius sprendinius, įgyti patirties dirbant tarpdisciplininėje vadovų komandoje.

Vadovo postas gali būti jūsų

Tokių įgūdžių profesionalai dažnai tampa aukštesnės ir aukščiausios grandies vadovais. Jūsų įgytos kompetencijos priimant sprendimus organizacijos vertės kūrimui turėtų jums užtikrinti didelį darbo stalą dar didesniame kabinete. Taip pat garantuoti vieną didžiausių atlyginimų rinkoje.

 

Karjera

Karjeros galimybes

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

– Analizuoti globalius finansų rinkose vykstančius procesus ir vertinti jų poveikį verslui.
– Vertinti finansų sistemų efektyvumą bet kokiame finansų valdymo kontekste.
– Kūrybiškai taikyti tradicines ir modernias finansų valdymo metodikas.
– Kurti ir įgyvendinti vertės kūrimo bei didinimo strategijas.
– Analizuoti, modeliuoti ir vertinti įvairias investavimo alternatyvas.
– Teikti argumentuotas rekomendacijas investavimo srityje.
 

Gali tapti

Šie žmonės formuoja įmonės ar organizacijos finansų politiką, planuoja ir organizuoja finansinę veiklą ir jos strategiją. Taip pat jie atstovauja įmonę sudarant sandorius su finansų institucijomis.

Tai profesionalūs įmonės veiklos finansinės programos rengėjai ar finansų rinkos prognozuotojai, tiriantys finansinės aplinkos pokyčius. Jie gali įvertinti, kurti ir įgyvendinti vertės kūrimo strategiją įmonės ar organizacijos kontekste bei analizuoti vietinę ir globalią rinkas.

Tai specialistai, stebintys ir analizuojantys rinkoje vykstančius reiškinius. Investicijų specialistai kuria investavimo strategiją, valdo investicijų portfelius ir rizikas.

 

 

Hands on

Iššūkio projekto modulis yra pasirenkamasis, skirtas antro kurso magistrantams. Šio modulio apimtis – 15 ECTS kreditų. 10 savaičių studentai dirbs tarpdisciplininėje komandoje. Iššūkio projekto rezultatas – konsultacinis projektas, parengtas realiai, socialinio partnerio suformuluotai problemai išspręsti. Verslo lyderiai (KTU alumnai) taps mentoriais ir teiks grįžtamąjį ryšį studentams. Šį modulį pasirinkę studentai turės galimybę testuoti nestandartinius OUT OF THE BOX strateginius sprendinius realioje situacijoje, įgis patirties dirbdami tarpdisciplininėje TOP vadovų komandoje (simuliacija), ugdys asmeninę lyderystę bei stiprins profesinį portfelį.

 

 

Daugiau informacijos apie Hands on iššūkio projektą.

 

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Rasa Norvaišienė

Rasa Norvaišienė

Investicijų valdymas
Rytis Krušinskas

Rytis Krušinskas

Kiekybiniai metodai ir finansų modeliavimas
Gerda Žigienė

Gerda Žigienė

Įmonės finansų valdymas
Aušrinė Lakštutienė

Aušrinė Lakštutienė

Rizikos valdymas
Evaldas Valeiša

Evaldas Valeiša

Draudimo finansai
Halit Gonenc

Halit Gonenc

Tarptautiniai finansai

 

 

Atsiliepimai

Saulius Drasutis

Saulius Drasutis

Tinklo departamento direktorius Lietuvoje AB „Swedbank”

 

Per visą darbo „Swedbank“, AB laikotarpį teko sutikti ne vieną KTU Finansų programos magistrą. Labai vertinu šios magistro programos absolventus ir kaip potencialius kandidatus į banke siūlomas laisvas pozicijas, ir kaip esamus kolegas. Paprastai šios programos dalyviai turi labai gilias teorines žinias tiek apie įmonių finansinę atskaitomybę, pinigų srautus, tiek geba analizuoti įmonių finansines tendencijas, įvertinti galimus rizikos faktorius. Manau, kad tai lemia geri baziniai matematikos, tikimybių teorijos ir finansinių pagrindų įgūdžiai įgyti bakalauro studijose ir tolimesnis šių įgūdžių tobulinimas magistro studijų metu. Labai vertinu šių absolventų individualias savybes – sąžiningumą, nuoseklumą, norėjimą nuolatos tobulėti, taip pat pabrėžtinos ir stiprėjančios komandinio darbo savybės, kurios atsiranda ruošiant bendrus komandinius projektus.

Tadas Vaicekauskas

Tadas Vaicekauskas

LT Generalinis direktorius „Medienos era“, "Industrial Robotics"

 

Pagrindinis šios studijų programos vertę kuriantis veiksnys – įgyjamų finansinių žinių įvairiapusiškumas. Gilinimasis į bankų, kredito unijų, draudimo kompanijų bei verslo įmonių finansų ypatybes formuoja platų finansinį požiūrį ir suvokimą, kartu atverdamas atitinkamas žinių taikymo praktikoje ir karjeros galimybes. Praktinių užduočių metu lavinamas gebėjimas mąstyti analitiškai, interpretuoti ir pritaikyti turimą informaciją finansų institucijų /verslo įmonių valdymo sprendimams priimti.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555

el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Doc. dr. Rasa Norvaišienė

el. p. rasa.norvaisiene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė

Doc. dr. Kristina Kundelienė

el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt