en

Finansai

Tai mokslas apie tai, kas mūsų pasaulį varo į priekį – pinigus. Finansų specialistams tai puiki proga pagilinti savo turimas žinias ir įgyti aktualų bei visapusišką išsilavinimą, aprėpiantį visą finansinių žinių spektrą. KTU jums suteikia aukščiausios klasės studijas, suderintas su šiuolaikinio ir dar būsimo verslo poreikiais.

Programa įtraukta į CFA instituto „University Affiliation Program“ (UAP) programą. Tai reiškia, kad jūs studijuosite ne mažiau nei 70 proc. CFA „Program Candidate Body of Knowledge“ turinio, kurio išmanymas būtinas, siekiant gauti tarptautinį CFA sertifikatą ir tapti atestuotu finansų analitiku.

Viso pasaulio darbdaviai puikiai suvokia šio sertifikato vertę, todėl savo žinias galėsite pritaikyti tarptautiniu lygiu. Todėl nekeista, kad žurnalo „Reitingai“ duomenimis, Finansų programa jau kelis metus užima aukščiausias vietas tarp magistrantūros Finansų krypties programų Lietuvoje.

Galite studijuoti kur norite

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Kodas 6211LX036
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Finansai
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Halit Gonenc

Groningen universitetas (Nyderlandai), Finansų vadybos asociacijos bei Europos finansų vadybos asociacijos (EFMA) narys

Evaldas Valeiša

„Switch4sure“ generalinis direktorius

Arturo Bris

IMD Pasaulio konkurencingumo centro direktorius, IMD Business School profesorius. Paskaitos tema: „How to catch up, integrate and get benefits from fintech, blockchain and other financial innovations for business“

Audrius Virbalas

Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas
 

Programos vertės

Pasaulyje pripažinta programa

Programa įtraukta į CFA instituto „University Affiliation Program“ (UAP) programą. Tai reiškia, kad jūs studijuosite ne mažiau nei 70 proc. CFA „Program Candidate Body of Knowledge“ turinio, kurio išmanymas būtinas, siekiant gauti tarptautinį CFA sertifikatą ir tapti atestuotu finansų analitiku. O tai reiškia dideles galimybes.

Viso pasaulio darbdaviai puikiai suvokia šio sertifikato vertę, todėl savo žinias galėsite pritaikyti tarptautiniu lygiu. Todėl nekeista, kad žurnalo „Reitingai“ duomenimis, Finansų programa jau kelis metus užima aukščiausias vietas tarp magistrantūros Finansų krypties programų Lietuvoje.

„Bloomberg“ sertifikatas

Studijuodami aktyviai naudositės pačiais naujausiais „Bloomberg“ informacinės platformos duomenimis, kuriais remdamiesi modeliuosite sprendimus pagal realią įmonių finansinę situaciją. KTU – vienintelis universitetas visose Baltijos šalyse, kuris turi „Bloomberg“ laboratoriją, todėl tai unikali proga įgyti ne tik patirties dirbant su aukščiausio tarptautinio lygio duomenų platformomis, bet ir gauti „Bloomberg Market Concepts“ (BMC) išmanųjį sertifikatą.

Apie finansus žinosite viską

Ne vien verslo, bet ir finansų rinkų procesuose plaukiosite kaip žuvis. Įvairiausių rinkų specifika jums po kojomis – turėsite gilius analitinius gebėjimus tirti ir vertinti bet kokią finansinę situaciją, galėsite modeliuoti finansinius scenarijus ir rengti aukščiausio lygio finansines prognozes.

Teorija yra praktika. Ir atvirkščiai

Bendradarbiaudami su verslo įmonėmis ir finansų institucijomis įgytas kompetencijas išbandysite pritaikydami jas realiems verslams finansinės analizės ir finansų valdymo srityse.

Vadovo postas gali būti jūsų

Tokių įgūdžių profesionalai dažnai tampa aukštesnės ir aukščiausios grandies vadovais. Jūsų įgytos kompetencijos priimant sprendimus organizacijos vertės kūrimui turėtų jums užtikrinti didelį darbo stalą dar didesniame kabinete. Taip pat garantuoti vieną didžiausių atlyginimų rinkoje.

 

Įgūdžių aprašas

Finansinė analizė ir finansų modeliavimas – finansinės būklės vertinimas, vertės kūrimo analizė, finansinių rezultatų modeliavimas.
Finansų institucijų valdymas – sisteminė analizė, valdymo sprendimai ir jų pasekmės, rizikos valdymo galimybės.
Įmonės finansų valdymas – vystymo planai, strategijos, turto valdymo sprendimai, finansavimas.
Investicijų valdymas – investicinės priemonės, portfelio formavimas, valdymo strategijos, rizikos valdymas.
Etika ir profesiniai standartai Finansų valdymas ir ekonominė aplinka Investicijų valdymas VP portfelio valdymas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Saulius Drasutis

AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo vadovas

 

Per visą darbo „Swedbank“, AB laikotarpį teko sutikti ne vieną KTU Finansų programos magistrą. Labai vertinu šios magistro programos absolventus ir kaip potencialius kandidatus į banke siūlomas laisvas pozicijas, ir kaip esamus kolegas. Paprastai šios programos dalyviai turi labai gilias teorines žinias tiek apie įmonių finansinę atskaitomybę, pinigų srautus, tiek geba analizuoti įmonių finansines tendencijas, įvertinti galimus rizikos faktorius. Manau, kad tai lemia geri baziniai matematikos, tikimybių teorijos ir finansinių pagrindų įgūdžiai įgyti bakalauro studijose ir tolimesnis šių įgūdžių tobulinimas magistro studijų metu. Labai vertinu šių absolventų individualias savybes – sąžiningumą, nuoseklumą, norėjimą nuolatos tobulėti, taip pat pabrėžtinos ir stiprėjančios komandinio darbo savybės, kurios atsiranda ruošiant bendrus komandinius projektus.

Tadas Vaicekauskas

VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovas, UAB „Fornestas“ vykdantysis direktorius

 

Pagrindinis šios studijų programos vertę kuriantis veiksnys – įgyjamų finansinių žinių įvairiapusiškumas. Gilinimasis į bankų, kredito unijų, draudimo kompanijų bei verslo įmonių finansų ypatybes formuoja platų finansinį požiūrį ir suvokimą, kartu atverdamas atitinkamas žinių taikymo praktikoje ir karjeros galimybes. Praktinių užduočių metu lavinamas gebėjimas mąstyti analitiškai, interpretuoti ir pritaikyti turimą informaciją finansų institucijų /verslo įmonių valdymo sprendimams priimti.

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Analizuoti globalius finansų rinkose vykstančius procesus ir vertinti jų poveikį verslui.

Vertinti finansų sistemų efektyvumą bet kokiame finansų valdymo kontekste.

Kūrybiškai taikyti tradicines ir modernias finansų valdymo metodikas.

Kurti ir įgyvendinti vertės kūrimo bei didinimo strategijas.

Analizuoti, modeliuoti ir vertinti įvairias investavimo alternatyvas.

Teikti argumentuotas rekomendacijas investavimo srityje.

 

 

Gali tapti

Šie žmonės formuoja įmonės ar organizacijos finansų politiką, planuoja ir organizuoja finansinę veiklą ir jos strategiją. Taip pat jie atstovauja įmonę sudarant sandorius su finansų institucijomis.

Tai profesionalūs įmonės veiklos finansinės programos rengėjai ar finansų rinkos prognozuotojai, tiriantys finansinės aplinkos pokyčius. Jie gali įvertinti, kurti ir įgyvendinti vertės kūrimo strategiją įmonės ar organizacijos kontekste bei analizuoti vietinę ir globalią rinkas.

Tai specialistai, stebintys ir analizuojantys rinkoje vykstančius reiškinius. Investicijų specialistai kuria investavimo strategiją, valdo investicijų portfelius ir rizikas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės arba ekonomikos krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų finansų studijų krypties dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos (iš kurių ne mažiau kaip pusė – finansų studijų krypties dalykų) arba iki 30 kr. papildomosios studijos (iš kurių ne mažiau kaip pusė – finansų studijų krypties dalykų) ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

doc. dr. Kristina Kundelienė

Apskaitos ir finansų krypties studijų programos vadovė

Gedimino g. 50-505, Kaunas
tel. 8(37)300566

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama