Finansai

6211LX036 Verslo vadybos magistras N - 2 m. I - 3 m. Kaunas

Naujas programos turinys parengtas pagal CFA (Chartered Financial Analyst) turinį!

Vienintelė Finansų magistro programa Lietuvoje, >70% atitinkant CFA sertifikato sudėtį

Programos turinys pagal CFA leidžia absolventui būti konkurencingiems darbo rinkoje o darbdaviui – turėti aiškų supratimą, apie žinias ir gebėjimus įgytus šioje programoje dėl tarptautiniu lygiu pripažinto turinio. Bloomberg terminalų naudojimas studijose suteikia galimybę išlaikyti Bloomberg Market Concepts sertifikatą. Taip pat Bloomberg turinys susistemintas pagal CFA sandarą.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Prof. Halit Gonenc

Groningen universitetas (Nyderlandai)

Evaldas Valeiša

Swedbank Life Insurance SE Lietuvos filialo direktorius
Įgūdžiai

Gilus finansinių sprendimų įvairiuose lygmenyse ir jų pasekmių išmanymas

Įgyjamos įvairiapusės žinios apie procesų, vykstančių valstybėse, įvairiuose finansų rinkos segmentuose, verslo sektoriuje, specifiką, sudaromos sąlygos įgyti gilius analitinius gebėjimus tirti šiuos procesus bei vertinti įvairiuose lygmenyse priimtų sprendimų pasekmes finansiniams rezultatams, modeliuoti galimus sprendimus ir rengti finansines prognozes.

Patirtis

Glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis ir finansų institucijomis

Bendradarbiavimas su verslo įmonėmis ir finansų institucijomis suteikia galimybę parengti rinkos poreikius atitinkančius aukštesnės valdymo grandies finansų specialistus, turinčius išlavintus praktinius įgūdžius finansinės analizės ir finansų valdymo srityse.

Karjera

Didelės karjeros augimo galimybės

Finansų specialistai gerai išmano įvairių procesų ir sprendimų poveikį įmonės, organizacijos vertės kūrimui, geba priimti efektyvius sprendimus vertės kūrimo kontekste, todėl jie dažnai tampa aukštesnės ir aukščiausios grandies vadovais.

Studijos

Studijų procese naudojamas pasaulinio lygio informacinis įrankis – Bloomberg platforma

Bloomberg – žinoma kaip finansų informacijos platforma Nr. 1 pasaulyje. Studijuojantieji šioje programoje sprendimus modeliuos remdamiesi realiais finansiniais duomenimis. Studijuojantieji šioje programoje sprendimus modeliuos remdamiesi realiais finansiniais duomenimis. Unikali galimybė – KTU EVF yra vienintelis fakultetas Baltijos šalyse, turintis 12 Bloomberg terminalų, kurie naudojami studijų procese, taip pat įgyjamas „Bloomberg Market Concepst“ sertifikatas, išduodamas paties Bloomberg!

Atlyginimo galimybės

Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje

Remiantis statistikos duomenimis, darbuotojų atlyginimai finansų sektoriuje išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje.

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Finansinė analizė ir finansų modeliavimas – finansinės būklės vertinimas, vertės kūrimo analizė, finansinių rezultatų modeliavimas.
Finansų institucijų valdymas – sisteminė analizė, valdymo sprendimai ir jų pasekmės, rizikos valdymo galimybės.
Įmonės finansų valdymas – vystymo planai, strategijos, turto valdymo sprendimai, finansavimas.
Investicijų valdymas – investicinės priemonės, portfelio formavimas, valdymo strategijos, rizikos valdymas.
Etika ir profesiniai standartai Finansų valdymas ir ekonominė aplinka Investicijų valdymas VP portfelio valdymas

Atsiliepimai

Saulius Drasutis

AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo vadovas

Per visą darbo „Swedbank“, AB laikotarpį teko sutikti ne vieną KTU Finansų programos magistrą. Labai vertinu šios magistro programos absolventus ir kaip potencialius kandidatus į banke siūlomas laisvas pozicijas, ir kaip esamus kolegas. Paprastai šios programos dalyviai turi labai gilias teorines žinias tiek apie įmonių finansinę atskaitomybę, pinigų srautus, tiek geba analizuoti įmonių finansines tendencijas, įvertinti galimus rizikos faktorius. Manau, kad tai lemia geri baziniai matematikos, tikimybių teorijos ir finansinių pagrindų įgūdžiai įgyti bakalauro studijose ir tolimesnis šių įgūdžių tobulinimas magistro studijų metu. Labai vertinu šių absolventų individualias savybes – sąžiningumą, nuoseklumą, norėjimą nuolatos tobulėti, taip pat pabrėžtinos ir stiprėjančios komandinio darbo savybės, kurios atsiranda ruošiant bendrus komandinius projektus.

Tadas Vaicekauskas

VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovas, UAB „Medienos era“ verslo plėtros vadovas

Pagrindinis šios studijų programos vertę kuriantis veiksnys – įgyjamų finansinių žinių įvairiapusiškumas. Gilinimasis į bankų, kredito unijų, draudimo kompanijų bei verslo įmonių finansų ypatybes formuoja platų finansinį požiūrį ir suvokimą, kartu atverdamas atitinkamas žinių taikymo praktikoje ir karjeros galimybes. Praktinių užduočių metu lavinamas gebėjimas mąstyti analitiškai, interpretuoti ir pritaikyti turimą informaciją finansų institucijų / verslo įmonių valdymo sprendimams priimti.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties dalykų arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2400€ 1600€ 40€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Prof. dr. Gerda Žigienė
e. p. gerda.zigiene@ktu.lt