en

Apskaita ir auditas

Nėra organizacijos, kurioje nebūtų svarbi apskaita ir auditas. Tai viena iš kertinių vidinės veiklos sričių, padedančių įmonėms ir organizacijoms teisiškai bei efektyviai funkcionuoti. Šios prestižinę ACCA akreditaciją turinčios studijos yra tiesus kelias ne tik į apskaitos ir audito specialisto darbą, bet ir suteikia galimybę tapti apskaitos ar finansų skyriaus vadovu, įmonės vadovu audito ir apskaitos versle.

Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, kuri užtikrina pasiruošimą darbui ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu: programos absolventams suteikiamos net 7 iš 9 tarptautinės profesionalių apskaitininkų asociacijos ACCA egzaminų įskaitos.

Galite studijuoti kur norite

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Kodas 6211LX037
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Apskaita
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Nuotolinė, Savaitgalinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Tomas Balco

EBPO Sandorių kainodaros padalinio vadovas

Audrius Šešplaukis

Lietuvos turto vertintojų asociacijos prezidentas, Vertintojų garbės teismo narys, UAB „Inreal“ Vertinimo departamento vadovas. Paskaitos tema: „Turto ir verslo vertinimo sistema Lietuvoje: problemos ir galimybės“

Maria Teresa Speziale

Bolonijos universiteto (Italija) profesorė. Paskaitų temos: „Veikomis grįsta kaštų apskaita: teoriniai ir praktiniai taikymo aspektai (angl. Activity based costing: theoretical and practical aspects).“

Kęstutis Juozaitis

UAB „Ernst & Young Baltic“ Audito grupės vadovas. Paskaitos tema: „Introduction to financial instruments consolidation and joint arrangements: identification, valuation, accounting“.

Alvydas Kepalas

BDO auditas ir apskaita, UAB Kauno skyriaus Audito vadovas. Paskaitos tema: „Konsolidavimo technika“
 

Programos vertės

Tramplinas į karjerą

Studijos suteiks visas reikiamas žinias ir dalykines kompetencijas, kurios yra būtinos profesionalams, vystantiems karjerą šioje srityje.

ACCA kvalifikacija – pasaulinio lygio įgūdžiai

Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, kuri užtikrina pasiruošimą darbui ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu: programos absolventams suteikiamos net 7 iš 9 tarptautinės profesionalių apskaitininkų asociacijos ACCA egzaminų įskaitos.

Augantis specialistų poreikis

Pagal paskutinių metų statistiką, programą baigusių studentų įsidarbinimo procentas siekia net 96 procentus.

Naudingas laisvalaikis

Paskaitos – tik dalis universitetinio gyvenimo. Galėsite prisijungti prie ACCA ekspertų diskusijų, mokslinių projektų, dalyvauti praktikose.

 

Įgūdžių aprašas

Konsoliduota apskaita – finansinės ataskaitos, patronuojanti ir dukterinė įmonės
Auditas – nepriklausomas tikrinimas, metodai, procedūros, vidaus auditas
Strateginė valdymo apskaita – išteklių skirstymas, biudžeto planavimas, kontrolės procedūros
Verte grįstas valdymas – koncepcijos, metodai, jų taikymas įmonės vertės nustatymui

Tarptautinės apskaitos ir standartų išmanymas Audito teorinių žinių, praktinių situacijų ir problemų supratimas Informacijos valdymo sprendimams pateikimas Verslo vertės ir turto vertinimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Ingrida Šimonytė

LR Seimo narė, Audito komiteto pirmininkė, kandidatė LR prezidento rinkimuose 2019 m.

 

Kas gi dar pasakys mums – savininkams ir darbuotojams, investuotojams ir kreditoriams, valstybei ir piliečiams – kaip yra, jeigu ne apskaitos specialistai? Ir kas patvirtins, kad tai, ką sako apskaitos specialistai, yra tiesa, jeigu ne auditoriai? Abi šios profesijos yra rinkos ekonomikos stuburo slanksteliai, jos teikia svarbiausią – išteklių – informaciją, būtiną sprendimams priimti.

Gintarė Venckaitytė

AB „ Swedbank“ Apskaitos sistemų vyriausioji specialistė

 

Audito ir apskaitos studijas vertinu labai teigiamai. Paskaitų metu buvo atliekamos įdomios, praktiškos, darbinėje srityje pritaikomos užduotys. Stiprūs, kompetetingi dėstytojai buvo net iš verslo pasaulio ir davė naudingų patarimų ne tik iš mokslinės pusės, bet taip pat ir iš gyvenimiškos patirties. Asmeniškai man labai patiko moduliai Konsoliduota įmonių apskaita ir analizė, Turto ir verslo vertinimas, Auditas, Vidaus auditas, Verte pagrįstas valdymas, kurių metu įgijau reikiamų ir vertingų žinių, pagilinau apskaitos žinias, įgijau audito pagrindus, o tai pravertė mano profesinėje karjeroje.

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Parengti finansinę atskaitomybę bei taikyti konsolidavimo metodikas, remiantis nacionaliniais ir tarptautiniais apskaitos standartais.

Savarankiškai spręsti tarptautinio apmokestinimo ir finansinės veiklos informacijos asimetrijos mažinimo problemas, taikant veiklos kontrolę, rizikos valdymą, auditą.

Formuoti ir plėtoti organizacijos veiklos vertinimo sistemą, integruojant naujausias apskaitos, įmonės vertės matavimo ir valdymo koncepcijas.

 

 

Gali tapti

Šie žmonės planuoja įmonės ar organizacijos finansines operacijas, koordinuoja apskaitos procesus įmonėje ir vadovauja apskaitos specialistų komandai.

Būdami profesionalais šie žmonės sukuria savo pačių verslus, kurie teikia įvairias apskaitos ir audito paslaugas kitiems.

Šie profesionalai sudarinėja biudžetą, jį valdo, kontroliuoja išlaidas, teikia finansinės veiklos ataskaitas ir vertinimus vadovybei, akcininkams, vykdo apskaitos kontrolę ir konsultuoja biudžeto, apskaitos politikos, mokesčių planavimo klausimais.

Audito srities profesionalai tikrina įmonių finansinių ataskaitų teisingumą, atlieka rizikos vertinimą ir prisideda prie informacijos asimetrijos mažinimo. Vidaus audito specialistai užtikrina savo organizacijų veiklos kontrolę bei didina jos efektyvumą.

Tai žmonės, analizuojantys vidinius ir išorinius apskaitos duomenis ir teikiantys rekomendacijas įmonės vadovybei, priimant svarbius verslo valdymo sprendimus.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės arba ekonomikos krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų apskaitos ir/ar finansų krypties dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir  vadybos studijų krypčių grupės arba ekonomikos krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos (iš kurių ne mažiau kaip pusė išklausytų apskaitos ir/ar finansų studijų krypties dalykų) arba iki 30 kr. papildomosios studijos (iš kurių ne mažiau kaip pusė išklausytų apskaitos ir/ar finansų studijų krypties dalykų) ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

doc. dr. Kristina Kundelienė

Apskaitos ir finansų krypties studijų programos vadovė

Gedimino g. 50-505, Kaunas
tel.  8(37)300566

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Studijos lietuvių kalba
Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €
 
Studijos anglų kalba
Nuolatinė studijų forma 3465 €
Kredito kaina 57,75 €

 

Finansinė parama