en

Apskaita ir auditas

Apskaitos ir audito programa – tai tarptautiniu mastu pripažinta studijų programa, suteikianti gilias apskaitos ir audito teorines bei praktines žinias, siekiant įgyti prestižinę ACCA kvalifikaciją bei tapti profesionaliu apskaitos ir audito specialistu, vyriausiuoju buhalteriu, finansų direktoriumi, įmonės vadovu tarptautinėje ar nacionalinėje audito, apskaitos ar kitos verslo šakos įmonėje, Lietuvos ar ES viešojo sektoriaus įstaigoje.

PATVIRTINTA: KTU Apskaita ir auditas – viena iš apskaitos magistrantūros programų lyderių Lietuvoje. Žurnalas „Reitingai“ 2017 m.

 

 

Kodas 6211LX037
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Apskaita
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m.
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Tomas Balco

EBPO Sandorių kainodaros padalinio vadovas

Audrius Šešplaukis

Lietuvos turto vertintojų asociacijos prezidentas, Vertintojų garbės teismo narys, UAB „Inreal“ Vertinimo departamento vadovas. Paskaitos tema: „Turto ir verslo vertinimo sistema Lietuvoje: problemos ir galimybės“

Maria Teresa Speziale

Bolonijos universiteto (Italija) profesorė. Paskaitų temos: „Veikomis grįsta kaštų apskaita: teoriniai ir praktiniai taikymo aspektai (angl. Activity based costing: theoretical and practical aspects).“

Kęstutis Juozaitis

UAB „Ernst & Young Baltic“ Audito grupės vadovas. Paskaitos tema: „Introduction to financial instruments consolidation and joint arrangements: identification, valuation, accounting“.

Alvydas Kepalas

BDO auditas ir apskaita, UAB Kauno skyriaus Audito vadovas. Paskaitos tema: „Konsolidavimo technika“
 

Programos vertės

Studijos

Platforma karjerai audito ir apskaitos srityje

Studijos suteikia ne tik apskaitos, bet ir audito specialistui reikalingas bazines žinias ir įgūdžius, kurie yra būtini profesionaliai šios srities karjerai.

Įgūdžiai

Kompetencijos dirbti tarptautinėse ar nacionalinėse įmonėse Lietuvoje ir ES

Programa vienintelė Lietuvoje užtikrina ne tik nacionalinių ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų kompetencijas darbui Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse (remiantis Kirieliute, E. Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS): the Case of Lithuania, University of Edinburgh, 2015).

Karjera

ACCA kvalifikacijos užskaitomi egzaminai

Programa vienintelė Lietuvoje akredituota tarptautinės profesionalių apskaitininkų asociacijos ir baigus ją suteikiama 3-ų ACCA egzaminų (F5, F7 ir F8) įskaita.

Paklausa darbo rinkoje

Aukštas programos absolventų įsidarbinimo lygis ir specialistų paklausos augimas

Naujausios apskaitos, audito ir mokesčių žinios užtikrina sėkmingo integravimosi į darbo rinką galimybes. Programą baigusių studentų įsidarbinimo procentas 2015 m. siekė 96 proc.

Laisvalaikis

Organizuojamos papildomos veiklos

Galimybės dalyvauti ACCA apvaliuose staluose, moksliniuose projektuose, kurti pradedančiąsias įmones, dalyvauti papildomose praktikose nacionalinėse ir tarptautinėse verslo įmonėse, prisijungti prie Alumni klubo.

 

Įgūdžių aprašas

Konsoliduota apskaita – finansinės ataskaitos, patronuojanti ir dukterinė įmonės
Auditas – nepriklausomas tikrinimas, metodai, procedūros, vidaus auditas
Strateginė valdymo apskaita – išteklių skirstymas, biudžeto planavimas, kontrolės procedūros
Verte grįstas valdymas – koncepcijos, metodai, jų taikymas įmonės vertės nustatymui

Tarptautinės apskaitos ir standartų išmanymas Audito teorinių žinių, praktinių situacijų ir problemų supratimas Informacijos valdymo sprendimams pateikimas Verslo vertės ir turto vertinimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Ingrida Šimonytė

LR Seimo narė, Audito komiteto pirmininkė, kandidatė LR prezidento rinkimuose 2019 m.

 

Kas gi dar pasakys mums – savininkams ir darbuotojams, investuotojams ir kreditoriams, valstybei ir piliečiams – kaip yra, jeigu ne apskaitos specialistai? Ir kas patvirtins, kad tai, ką sako apskaitos specialistai, yra tiesa, jeigu ne auditoriai? Abi šios profesijos yra rinkos ekonomikos stuburo slanksteliai, jos teikia svarbiausią išteklių – informaciją, būtiną sprendimams priimti.

Gintarė Venckaitytė

AB „ Swedbank“ Apskaitos sistemų vyriausioji specialistė

 

Audito ir apskaitos studijas vertinu labai teigiamai. Paskaitų metu buvo atliekamos įdomios, praktiškos, darbinėje srityje pritaikomos užduotys. Stiprūs, kompetetingi dėstytojai buvo net iš verslo pasaulio ir davė naudingų patarimų ne tik iš mokslinės pusės, bet taip pat ir iš gyvenimiškos patirties. Asmeniškai man labai patiko moduliai Konsoliduota įmonių apskaita ir analizė, Turto ir verslo vertinimas, Auditas, Vidaus auditas, Verte pagrįstas valdymas, kurių metu įgijau reikiamų ir vertingų žinių, pagilinau apskaitos žinias, įgijau audito pagrindus, o tai pravertė mano profesinėje karjeroje.

Karjera

Studento gebėjimai

 

– gebės taikyti apskaitos metodologiją praktiškai realizuojant nacionalinius bei tarptautinius apskaitos standartus ir savarankiškai sprendžiant apskaitos konsolidavimo, informacijos skaidrumo ir asimetrijos mažinimo problemas;

– gebės planuoti bei atlikti finansinį, vidaus bei socialinį auditą naudojantis audito metodikomis bei technikomis ir vadovaujantis profesinės etikos bei socialinės atsakomybės principais;

– gebės formuoti, vertinti ir rengti organizacijų valdymo kontrolės sistemą šiuolaikinėse organizacijose, integruojant naujausias apskaitos, audito, valdymo apskaitos, intelektinio kapitalo bei įmonės vertės matavimo ir valdymo koncepcijas.

 

Studento kompetencijos

 

– absolventas turi gilių apskaitos ir audito teorinių žinių, geba koncepciniu lygiu atpažinti apskaitos bei audito problemas;

– savarankiškai sprendžia apskaitos konsolidavimo, veiklos kontrolės, finansinių ataskaitų teisingumo ir skaidrumo užtikrinimo, informacijos asimetrijos mažinimo problemas tradicinėse bei globaliose ir tinklo logika grįstose organizacijose;

– geba metodologiškai argumentuoti ir atlikti apskaitos bei audito taikomuosius tyrimus, efektyviai komunikuoti jų rezultatus.

 

 

Gali tapti

Buhalteriu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– konsultavimas biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir diegimo klausimais;

– mokesčių deklaracijų rengimas, konsultavimas mokesčių dydžio klausimais;

– finansinės atskaitomybės ir kitų valdymo ataskaitų rengimas ir interpretavimas.

Verslo ir finansų analitiku (-e)

Galimos atsakomybės

 

– tikslingas apskaitos duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė, pateikiant informaciją verslo valdymo sprendimų priėmimui.

Auditoriumi (-e) (išlaikius kvalifikacinius egzaminus)

Galimos atsakomybės

 

– apskaitos informacijos ir finansinių ataskaitų auditas.

Vidaus auditoriumi (-e)

Galimos atsakomybės

 

– vidaus kontrolės sistemos efektyvumo užtikrinimas.

Vyr. buhalteriu / finansininku (-e)

Galimos atsakomybės

 

– finansinės atskaitomybės, teiktinos vadovybei, akcininkams ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms, rengimas ir tvirtinimas;

– įmonės ar organizacijos finansinės padėties vertinimas, biudžeto rengimas ir finansinių operacijų priežiūra.

Apskaitos / Finansų padalinio vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;

– veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms.

Apskaitos paslaugų įmonės vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai;

– atstovavimas įmonei arba organizacijai, sudarant sandorius su kitomis institucijomis.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės arba ekonomikos krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų apskaitos ir/ar finansų krypties dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir  vadybos studijų krypčių grupės arba ekonomikos krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos (iš kurių ne mažiau kaip pusė išklausytų apskaitos ir/ar finansų studijų krypties dalykų) arba iki 30 kr. papildomosios studijos (iš kurių ne mažiau kaip pusė išklausytų apskaitos ir/ar finansų studijų krypties dalykų) ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

doc. dr. Kristina Kundelienė

Apskaitos ir finansų krypties studijų programos vadovė

Gedimino g. 50-505, Kaunas
tel. +370 (682) 41 077

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Studijos lietuvių kalba
Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €
 
Studijos anglų kalba
Nuolatinė studijų forma 3465 €
Kredito kaina 57,75 €

 

Finansinė parama