Apskaita ir auditas

6211LX037 Verslo vadybos magistras N - 2 m. I - 3 m. Kaunas, Vilnius

Apskaitos ir audito programa – tai tarptautiniu mastu pripažinta studijų programa, suteikianti gilias apskaitos ir audito teorines bei praktines žinias, siekiant įgyti prestižinę ACCA kvalifikaciją bei tapti profesionaliu apskaitos ir audito specialistu, vyriausiuoju buhalteriu, finansų direktoriumi,  įmonės vadovu tarptautinėje ar nacionalinėje audito, apskaitos ar kitos verslo šakos įmonėje, Lietuvos ar ES viešojo sektoriaus įstaigoje.

Užsiėmimai vyksta cikline forma: Kaune – darbo dienų vakarais, Vilniuje – penktadienio vakarais ir šeštadieniais.

PATVIRTINTA: Apskaita ir auditas – tarp apskaitos magistrantūros programų lyderių Lietuvoje (II vieta).

Žurnalas „Reitingai“ 2017 m.

Kaune studijos vykdomos lietuvių kalba, Vilniuje – anglų kalba.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Cees De Boer

„Reporting Support“ (Nyderlandų Karalystė) atstovas, laisvai samdomas apskaitos profesionalas, auditorius, dėstytojas, konsultantas, ekspertas, ugdantysis vadovas. Pelno mokesčio apskaita (angl. Income tax accounting), Konsoliduotos finansinės ataskaitos (Consolidated Financial Statements).

Giedrius Grondskis

AB „Šatrija“ Generalinis direktorius. „Strateginė valdymo apskaita“.

Kęstutis Juozaitis

UAB „Ernst & Young Baltic“ Audito grupės vadovas. „Introduction to financial instruments consolidation and joint arrangements: identification, valuation, accounting“.
Maria Teresa Speziale

Maria Teresa Speziale

Bolonijos universitetas (Italija). „Inovatyvūs ir praktiniai strateginės valdymo apskaitos aspektai“ (angl. Innovative approach to strategic management accounting and practical aspects); „Tarptautinių finansinės atskaitomybės reglamentų taikymas: finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas“ (angl. IFRS: Conceptual and Regulatory Framework).
Studijos

Platforma karjerai audito ir apskaitos srityje

Studijos suteikia ne tik apskaitos, bet ir audito specialistui reikalingas bazines žinias ir įgūdžius, kurie yra būtini profesionaliai šios srities karjerai. Studijų metu bendradarbiaujama su LBAA (Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija), Turto ir verslo vertintojų asociacija, dėstoma pasitelkiant pasaulinio lygio Bloomberg laboratoriją.
Visi studentai turi galimybę įsitraukti į Erasmus+ programą, rinktis iš daugiau nei šimto studijų programų užsienio universitetuose, vykti į studento ir absolvento stažuotes (praktikas) į pasirinktas įmones užsienyje.

Įgūdžiai

Kompetencijos dirbti tarptautinėse ar nacionalinėse įmonėse Lietuvoje ir ES

Programa vienintelė Lietuvoje užtikrina ne tik nacionalinių ir tarptautinių atskaitomybės standartų kompetencijas darbui Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse (remiantis Kirieliute, E. Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS): the Case of Lithuania, University of Edinburgh, 2015).

Karjera

ACCA kvalifikacijos užskaitomi egzaminai

Programa vienintelė Lietuvoje akredituota tarptautinės profesionalių apskaitininkų asociacijos ir baigus ją suteikiama 3 ACCA egzaminų (F5, F7 ir F8) įskaita.

Studentams suteikiama galimybė laikyti ACCA F1-F4 egzaminus atestuotame ACCA CBE centre.

Paklausa darbo rinkoje

Aukštas programos absolventų įsidarbinimo lygis ir specialistų paklausos augimas

Naujausios apskaitos, audito ir mokesčių žinios užtikrina sėkmingo integravimosi į darbo rinką galimybes. Programą baigusių studentų įsidarbinimo procentas 2015 m. siekė 96 proc.

Studijų proceso metu glaudžiai bendradarbiaujama su verslo partneriais Lietuvoje ir užsienyje: Ernst & Young, BDO auditas ir apskaita, PricewaterhouseCoopers ir kt.

Laisvalaikis

Organizuojamos papildomos veiklos

Galimybės dalyvauti ACCA apvaliuose staluose, kasmetiniame ACCA Family meeting renginyje, moksliniuose projektuose, kurti pradedančiąsias įmones ir prisijungti prie Alumni klubo.

KTU magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Konsoliduota apskaita – finansinės ataskaitos, patronuojanti ir dukterinė įmonės
Auditas – nepriklausomas tikrinimas, metodai, procedūros, vidaus auditas
Strateginė valdymo apskaita – išteklių skirstymas, biudžeto planavimas, kontrolės procedūros
Verte grįstas valdymas – koncepcijos, metodai, jų taikymas įmonės vertės nustatymui
Tarptautinės apskaitos ir standartų išmanymas Audito teorinių žinių, praktinių situacijų ir problemų supratimas Informacijos valdymo sprendimams pateikimas Verslo vertės ir turto vertinimas

Atsiliepimai

Ingrida Šimonytė

LR Seimo narė, Audito komiteto pirmininkė

Kas gi dar pasakys mums – savininkams ir darbuotojams, investuotojams ir kreditoriams, valstybei ir piliečiams – kaip yra, jeigu ne apskaitos specialistai? Ir kas patvirtins, kad tai, ką sako apskaitos specialistai, yra tiesa, jeigu ne auditoriai? Abi šios profesijos yra rinkos ekonomikos stuburo slanksteliai, jos teikia svarbiausią išteklių – informaciją, būtiną sprendimams priimti.

Gintarė Venckaitytė

AB „ Swedbank“ Apskaitos sistemų vyriausioji specialistė

Audito ir apskaitos studijas vertinu labai teigiamai. Paskaitų metu buvo atliekamos įdomios, praktiškos, darbinėje srityje pritaikomos užduotys. Stiprūs, kompetetingi dėstytojai buvo net iš verslo pasaulio ir davė naudingų patarimų ne tik iš mokslinės pusės, bet taip pat ir iš gyvenimiškos patirties. Asmeniškai man labai patiko moduliai Konsoliduota įmonių apskaita ir analizė, Turto ir verslo vertinimas, Auditas, Vidaus auditas, Verte pagrįstas valdymas, kurių metu įgijau reikiamų ir vertingų žinių, pagilinau apskaitos žinias, įgijau audito pagrindus, o tai pravertė mano profesinėje karjeroje.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties dalykų arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

Kaune:

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2400€ 1600€ 40€

Vilniuje (anglų kalba):

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3100€ 2067€ 51,67€
Studijų informacijos skyrius

 

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Lina Klovienė
e. p. lina.kloviene@ktu.lt
tel. +370 37 300 566