en

Įmonių valdymas

Ši programa skirta ambicingiems diplomuotiems specialistams, siekiantiems įgyti lanksčią, universalią bei šiuolaikinius rinkos poreikius atitinkančią specialybę. Programos skiriamasis bruožas – naujausių vadybos ir ekonomikos žinių bei kompetencijų komplektas. Absolventai gali sėkmingai dirbti nacionalinių ir tarptautinių verslo organizacijų projektų, pokyčių vadovais, verslo proceso analitikais ir konsultantais bei kurti, organizuoti savo verslą.

Kodas 6211LX030
Vieta
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Vadyba
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Ciklinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Linas Gudonavičius

UAB „Invertus“ vadovas.

Jonas Koryzna

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas
Asta Norvilienė

Asta Norvilienė

UAB „Cinamon operations“ vadovė
 

Programos vertės

Galimybė derinti darbą ir studijas

Studijos vykdomos savaitgaliais

Studijos suteikia galimybę derinti darbą ir studijas. Intensyvūs užsiėmimai vyksta penktadienio vakarais ir šeštadieniais.

Lokacija

Dėl studijų nereikia vykti į Kauną

Norit studijuoti programoje, nereikia dėl to vykti į Kauną. Taupydami Jūsų brangų laiką geriausi EVF dėstytojai atvyksta pas Jus: studijos vykdomos Alytuje.

Įgūdžiai

Geras visų įmonės procesų išmanymas

Be kitų kompetencijų, studentas įgyja ir naudingų įmonės veiklos procesų žinių ir įgūdžių: nuo finansų iki žmogiškųjų išteklių valdymo; nuo marketingo iki apskaitos.

Paklausi specialybė

Specialistai labiausiai ieškomi rinkoje

Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis (2015 m.), būtent kombinuotų kompetencijų (iš kurių viena – vadyba) specialistai šiuo metu yra paklausiausi rinkoje.

Pažintys

Programoje studijuoja jau turintys darbinę patirtį vadovai ir specialistai

Kaip teigė seras Richardas Bransonas: „Be komandos – aš būčiau niekas“. Dauguma studijuojančiųjų programoje jau daug pasiekę savo sričių specialistai ir nuosavų verslų savininkai. Tai – puiki vieta praplėsti naudingų pažinčių ratą ir surinkti SAVO KOMANDĄ.

 

Įgūdžių aprašas

Įmonė – marketingas, finansai, apskaita, personalas.
Strateginis valdymas – metodologija, įgyvendinimas, pokyčių valdymas.
Verslas – organizavimas, planavimas, aplinkos prognozavimas, valdymas.
Lyderystė – motyvacija, strategija, iššūkiai.
Įmonės veiklos kontrolė Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas Įmonės strateginis ir pokyčių valdymas Įmonės rinkodara ir projektai

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

UAB „Littelfuse“ personalo vadovė (Lietuva) ir Talent Europe vadovė

 

Šiuo metu rinkoje pastebimas paradoksas: įmonės susiduria su kvalifikuotų darbuotojų stygiumi, tuo tarpu daugybė aukštųjų mokyklų absolventų negauna trokštamo darbo. Šioje situacijoje baigusieji Įmonių valdymo programą turi stiprų pranašumą rinkoje prieš kitų panašaus profilio studijų absolventus. Įgytų kompetencijų lankstumas, savalaikiškumas ir atitikimas šiuolaikinio verslo darbo jėgos poreikiams sudaro sąlygas jos absolventams sėkmingai rasti savo vietą darbo rinkoje ir tapti įmonių sėkmės kalviais.

Reda Jakimavičiūtė

UAB „Autolink“ vyriausioji vadybininkė

 

Įmonių valdymo programa pateisino mano lūkesčius su kaupu. Šios studijos suteikė naujausių vadybos ir ekonomikos žinių ir kompetencijų, kurios leido įtvirtinti savo pozicijas darbo rinkoje ir kilti karjeros laiptais. Studijų metų įgytos naudingos žinios ir įgūdžiai kasdieniniame darbe padeda greičiau priimti teisingus sprendimus, inicijuoti pokyčius ir greičiau pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Karjera

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Prof. dr. Jurgita Sekliuckienė

Vadybos krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-415, Kaunas
tel. +370 (37) 300 121

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama