en

Įmonių valdymas

Geras vairininkas savo laivą suvaldys net ir per didžiausias audras. Būtent tokių vadovų ir reikia šiuolaikinių rinkos sąlygų veikiamoms kompanijoms. Sėkmingas įmonės valdymas – tai naujausių vadybos, rinkodaros, finansų ir ekonomikos žinių taikymas. Tai plačios kompetencijos. Visa tai, kas gali būti reikalinga dirbant dinamiškose, vietinėse bei tarptautinėse verslo įmonėse ar organizacijose.

Galite studijuoti kur norite

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Kodas 6211LX030
Vieta
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Vadyba
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Ciklinė, Nuotolinė, Savaitgalinė)
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Linas Gudonavičius

UAB „Invertus“ vadovas.

Jonas Koryzna

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas
 

Programos vertės

Studijuosite savaitgaliais

Suderinti studentų darbą ir studijas – itin svarbu. Todėl studijos vyksta penktadienio vakarais ir šeštadieniais. Jūsų patogumui dėstytojai atvyks į Alytų.

Optimali studijų trukmė

Tai subalansuota studijų programa, kurią pabaigsite per 1,5 metų.

Įmonė nuo A iki Z

Tai studijų programa, perteikianti naujausias mokslo žinias per praktinę patirtį. Mokysitės apie viską, kas daro įtaka sėkmingam įmonės valdymui: finansų valdymą, lyderystę, verslo procesų ir kokybės valdymą, rinkodarą.

Sužinome ir taikome iš karto

Studijuodami ne tik įgysite naujausių mokslinių žinių, bet gebėsite jas panaudoti praktiškai. Rengsite įmonės strategiją, pokyčių valdymo ir įgyvendinimo planus, marketingo strategiją, lyderystės ugdymo programas.

Darbdaviai jau nekantrauja

Verslo ekspertai užtikrintai teigia, kad vadybos specialistai su kompleksinėmis žiniomis ir kompetencijomis yra vieni geidžiamiausių rinkoje.

 

Įgūdžių aprašas

Įmonė – marketingas, finansai, apskaita, personalas.
Strateginis valdymas – metodologija, įgyvendinimas, pokyčių valdymas.
Verslas – organizavimas, planavimas, aplinkos prognozavimas, valdymas.
Lyderystė – motyvacija, strategija, iššūkiai.
Įmonės veiklos kontrolė Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas Įmonės strateginis ir pokyčių valdymas Įmonės rinkodara ir projektai

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

UAB „Littelfuse“ personalo vadovė (Lietuva) ir Talent Europe vadovė

 

Šiuo metu rinkoje pastebimas paradoksas: įmonės susiduria su kvalifikuotų darbuotojų stygiumi, tuo tarpu daugybė aukštųjų mokyklų absolventų negauna trokštamo darbo. Šioje situacijoje baigusieji Įmonių valdymo programą turi stiprų pranašumą rinkoje prieš kitų panašaus profilio studijų absolventus. Įgytų kompetencijų lankstumas, savalaikiškumas ir atitikimas šiuolaikinio verslo darbo jėgos poreikiams sudaro sąlygas jos absolventams sėkmingai rasti savo vietą darbo rinkoje ir tapti įmonių sėkmės kalviais.

Reda Jakimavičiūtė

UAB „Autolink“ vyriausioji vadybininkė

 

Įmonių valdymo programa pateisino mano lūkesčius su kaupu. Šios studijos suteikė naujausių vadybos ir ekonomikos žinių ir kompetencijų, kurios leido įtvirtinti savo pozicijas darbo rinkoje ir kilti karjeros laiptais. Studijų metų įgytos naudingos žinios ir įgūdžiai kasdieniniame darbe padeda greičiau priimti teisingus sprendimus, inicijuoti pokyčius ir greičiau pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Spręsti strategines įmonės valdymo problemas, rengti ir įgyvendinti strategijas.

Priimti strateginius ir taktinius marketingo sprendimus.

Modeliuoti bei vertinti įmonės investavimo ir finansavimo alternatyvas.

Ugdyti savo ir kitų lyderystės įgūdžius.

Veikti antrepreneriškai įgyvendinant pokyčius įmonėje.

 

Galite tapti:

Profesionaliu vadybininku, verslo konsultantu, projektų vadovu.

Galite kurti ir plėtoti individualų verslą ir jam vadovauti.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Dr. Rasa Lalienė

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-329, Kaunas

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2400 €
Kredito kaina 40 €

 

Finansinė parama