Įmonių valdymas

6211LX030 Verslo vadybos magistras N - 1,5 m. Alytus, Mažeikiai, Tauragė

Ši programa skirta ambicingiems diplomuotiems specialistams, siekiantiems įgyti lanksčią, universalią bei šiuolaikinius rinkos poreikius atitinkančią specialybę. Programos skiriamasis bruožas – naujausių vadybos ir ekonomikos žinių bei kompetencijų komplektas. Absolventai gali sėkmingai dirbti nacionalinių ir tarptautinių verslo organizacijų projektų, pokyčių vadovais, verslo proceso analitikais ir konsultantais bei kurti, organizuoti savo verslą.

Priėmimas į studijų programą Tauragėje 2017 m. nevykdomas.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Linas Gudonavičius

UAB „Invertus“ vadovas.

Jonas Koryzna

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas
Asta Norvilienė

Asta Norvilienė

UAB „Cinamon operations“ vadovė
Galimybė derinti darbą ir studijas

Studijos vykdomos savaitgaliais

Studijos suteikia galimybę derinti darbą ir studijas. Intensyvūs užsiėmimai vyksta penktadienio vakarais ir šeštadieniais.

Lokacija

Dėl studijų nereikia vykti į Kauną

Norit studijuoti programoje, nereikia dėl to vykti į Kauną. Taupydami Jūsų brangų laiką geriausi EVF dėstytojai atvyksta pas Jus: studijos vykdomos AlytujeTauragėje ir Mažeikiuose.

Įgūdžiai

Geras visų įmonės procesų išmanymas

Be kitų kompetencijų, studentas įgyja ir naudingų įmonės veiklos procesų žinių ir įgūdžių: nuo finansų iki žmogiškųjų išteklių valdymo; nuo marketingo iki apskaitos.

Paklausi specialybė

Specialistai labiausiai ieškomi rinkoje

Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis (2015 m.), būtent kombinuotų kompetencijų (iš kurių viena – vadyba) specialistai šiuo metu yra paklausiausi rinkoje.

Pažintys

Programoje studijuoja jau turintys darbinę patirtį vadovai ir specialistai

Kaip teigė seras Richardas Bransonas: „Be komandos – aš būčiau niekas“. Dauguma studijuojančiųjų programoje jau daug pasiekę savo sričių specialistai ir nuosavų verslų savininkai. Tai – puiki vieta praplėsti naudingų pažinčių ratą ir surinkti SAVO KOMANDĄ.

Dalykai

Įmonė – marketingas, finansai, apskaita, personalas.
Strateginis valdymas – metodologija, įgyvendinimas, pokyčių valdymas.
Verslas – organizavimas, planavimas, aplinkos prognozavimas, valdymas.
Lyderystė – motyvacija, strategija, iššūkiai.
Įmonės veiklos kontrolė Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas Įmonės strateginis ir pokyčių valdymas Įmonės rinkodara ir projektai

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

UAB „Littelfuse“ personalo vadovė (Lietuva) ir Talent Europe vadovė

Šiuo metu rinkoje pastebimas paradoksas: įmonės susiduria su kvalifikuotų darbuotojų stygiumi, tuo tarpu daugybė aukštųjų mokyklų absolventų negauna trokštamo darbo. Šioje situacijoje baigusieji Įmonių valdymo programą turi stiprų pranašumą rinkoje prieš kitų panašaus profilio studijų absolventus. Įgytų kompetencijų lankstumas, savalaikiškumas ir atitikimas šiuolaikinio verslo darbo jėgos poreikiams sudaro sąlygas jos absolventams sėkmingai rasti savo vietą darbo rinkoje ir tapti įmonių sėkmės kalviais.

Reda Jakimavičiūtė

UAB „Autolink“ vyriausioji vadybininkė

Įmonių valdymo programa pateisino mano lūkesčius su kaupu. Šios studijos suteikė naujausių vadybos ir ekonomikos žinių ir kompetencijų, kurios leido įtvirtinti savo pozicijas darbo rinkoje ir kilti karjeros laiptais. Studijų metų įgytos naudingos žinios ir įgūdžiai kasdieniniame darbe padeda greičiau priimti teisingus sprendimus, inicijuoti pokyčius ir greičiau pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties dalykų arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2400€ 1600€ 40€
Studijų programos vadovas

Doc. dr. Lina Užienė
e. p. lina.uziene@ktu.lt
tel. +370 (687) 42 330