Verslo ekonomika

Verslo ekonomikos studijos – pagal verslo pasaulį. Tuo vadovaujantis ir ruošiami šios programos studentai. Čia viskas – nuo teorinių bei praktinių dalykų – yra rengiama bendradarbiaujant su verslo pasaulio atstovais. Todėl ant pečių atsiranda ne tik ekonomikos žinios ar kritinis mąstymas, bet ir realiame pasaulyje pritaikomi gebėjimai, kurie padės sėkmingai vystyti verslą.

Priėmimas vykdomas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas.

Studijos organizuojamos penktadienių vakarais ir šeštadieniais, derinant kontaktinę ir nuotolinę formas, studijų moduliai vykdomi ciklais.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Ekonomika
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (savaitgalinis; ciklinis, nuotolinis)
Laipsnis Socialinių mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4384 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro laipsnis
IR ≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų, arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

kitos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis

IR 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu, arba 40–60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Verslo aplinka – verslo aplinkos veiksniai, makroekonominė politika, prognozavimo modeliai.
Tarptautinė ir darni ekonomika – tarptautinė prekyba, globalios rinkos, darnus vystymasis, ekosistemos.
Ekonominis vertinimas – sandorių ekonomika, kaštų ir naudos analizė, ekonominė ir socialinė nauda.
Plėtra ir valdymas – rinkų analizė, ištekliai, konkurenciniai pranašumai, strategijos, įmonių susijungimai.

Verslo aplinkos analitika ir prognozavimas Tarptautinės ir darnios ekonomikos iššūkiai bei jų vertinimas Verslo sprendimų ekonominis vertinimas Verslo plėtra ir valdymas

 

 

Programos vertės

Dėstys aukščiausio lygio profesionalai

Jums dėstys kvalifikuoti mokslininkai, kurių dėka galime didžiuotis daugybe laimėtų ekonomikos konkursų ar įvykdytų mokslinių tyrimų.

Pasaulyje pripažinta programa

Tarptautiniai ekspertai nesišvaisto žodžiais, tačiau šiai programai jie suteikė vieną aukščiausių įmanomų balų. Tai – dėka to, kad studijų programa yra sudaryta kartu su verslo įmonių ir valstybinių institucijų atstovais.

Pagrindiniai partneriai: AB „Amilina“, UAB „Ansell Protective Solutions Lithuania“, UAB „Iceco“, AB „Utenos trikotažas“, UAB „Rūta“, Klaipėdos laisvoji ekonominė zona.

Praktiniai įrankiai ir įgūdžiai

Šiuolaikiškų tyrimų instrumentų dėka studijų metu spręsite verslo uždavinius, prognozuosite, tikrinsite galimybes vietinėje ar net pasaulinėje rinkoje.

Atviros galimybės darbui

Baigus programą atsiveria visi keliai vystyti verslą ir karjerą Lietuvoje bei užsienyje. Negana to, lieka tik žingsnelis iki doktorantūros.

Tik pusantrų metų – ir viskas

Tik tiek laiko prireiks tam, kad įgytumėte ekonomistui reikalingus svarbiausius įgūdžius. Tvarkaraštį pavyks suderinti su darbu. Studijos bus vykdomos penktadienio vakarais ir šeštadieniais, derinant kontaktinę ir nuotolinę formas.

 

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

– Analizuoti verslo aplinką bei jos veiksnius.
– Taikyti naujausius mokslinius tyrimus praktikoje.
– Vadovauti ir ieškoti efektyviausių sprendimų.
– Veikloje diegti etikos ir socialinės atsakomybės principus.
 

Gali tapti

Šie specialistai sudarinėja verslo bei investicinius planus. Analizuoja Lietuvos ar užsienio rinkas, ieško klientų bei pardavimo kanalų. Jie puikiai geba vertinti finansinius bei kitus veiklos rodiklius.

Tai specialistai, rengiantys investicinius, verslo strategijų bei įmonės planus. Jie ne tik kuria strategijas, bet ir įgyvendina įvairias inovacijas, kurios gerina verslo rezultatus bei didina komandos darbo efektyvumą.

Šie žmonės neša daug atsakomybės. Jie ne tik organizuoja komandos darbą ir jį prižiūri, bet ir rengia verslo strategijas, planuoja bei analizuoja veiklos rezultatus.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Rolandas  Pridotkas

Rolandas Pridotkas

Ekonomikos ir verslo analitika
Aida Zigmantavičienė

Aida Zigmantavičienė

Tarptautinio verslo valdymas, kokybės užtikrinimas
Valentinas  Navickas

Valentinas Navickas

Plėtros ekonomika, globalių rinkų ypatumai
Vytautas  Snieška

Vytautas Snieška

Makroekonominis prognozavimas
Asta Baliutė

Asta Baliutė

Tarptautinė ekonomika ir prekyba
Jovita  Vasauskaitė

Jovita Vasauskaitė

Inovacijų ekonominis vertinimas

 

 

Atsiliepimai

Aida Zigmantavičienė

Aida Zigmantavičienė

„Ansell Global Solutions Lithuania“ vice prezidentė

 

Ekonomikos studijos padėjo suformuoti analitinius gebėjimus, jų taikymą praktinėje veikloje analizuojant ir interpretuojant šaltinius, atliekant empirinius tyrimus ir apibendrinant išvadas. Pasaulinis kontekstas atvėrė galimybes pritaikyti įgytas žinias kasdienėse situacijose ir strateginiuose tarptautinės bendrovės sprendimuose.

Algimantas Venckus

Algimantas Venckus

VšĮ „Mokslinių ir taikomųjų projektų centras“ direktorius

 

Šiuolaikinėje globalioje ekonomikoje būtina puikiai žinoti, kokios jėgos joje veikia ir gebėti numatyti tų jėgų sąveikos pasekmes ateityje. KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Verslo ekonomikos magistrantūros programoje dirbančių geranoriškų ir labai profesionalių dėstytojų suteiktos žinios man labai padėjo plėtojant konkurencingą verslą ir suteikė tvirtą pagrindą savo tikslų įmonės valdyme realizavimui.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Vaida Pilinkienė
el. p. vaida.pilinkiene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Kristina Kundelienė
el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt