en

Verslo ekonomika

Verslo ekonomikos studijos – pagal verslo pasaulį. Tuo vadovaujantis ir ruošiami šios programos studentai. Čia viskas – nuo teorinių bei praktinių dalykų – yra rengiama bendradarbiaujant su verslo pasaulio atstovais. Todėl ant pečių atsiranda ne tik ekonomikos žinios ar kritinis mąstymas, bet ir realiame pasaulyje pritaikomi gebėjimai, kurie padės sėkmingai vystyti verslą.

Žurnalo „Reitingai“ 2019 m. duomenimis, ekonomikos studijos KTU – tarp geriausiai ekonomikos specialistus ruošiančių magistro studijų programų Lietuvos universitetuose.

Galite studijuoti kur norite

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Kodas 6211JX042
Vieta
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Ekonomika
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Ciklinė, Nuotolinė, Savaitgalinė)
Laipsnis Socialinių mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Aida Zigmantavičienė

„Ansell Global Solutions Lithuania“ vice prezidentė, paskaitos tema: „Globalių konkurencinių pranašumų stiprinimas tarptautinėje kompanijoje Ansell“

Nerijus Mačiulis

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas. Paskaitos tema: „Euro zonos skolų krizė: priešakyje ar praeityje?“

Leonardo Piccinetti

REDINN Srl Briuselyje direktorius, „HORIZON 2020 programai konkurencingo projekto paraiškos teksto parengimas“.

Anders Henten

Aalborgo universitetas (Danija). Paskaitos tema: „Antreprenerystė ir inovacijos“ (angl. „Entrepreneurship and Innovation“).
 

Programos vertės

Dėstys aukščiausio lygio profesionalai

Jums dėstys kvalifikuoti mokslininkai, kurių dėka galime didžiuotis daugybe laimėtų ekonomikos konkursų ar įvykdytų mokslinių tyrimų.

Pasaulyje pripažinta programa

Tarptautiniai ekspertai nesišvaisto žodžiais, tačiau šiai programai jie suteikė vieną aukščiausių įmanomų balų. Tai – dėka to, kad studijų programa yra sudaryta kartu su verslo įmonių ir valstybinių institucijų atstovais.

Pagrindiniai partneriai: AB „Amilina“, UAB „Ansell Protective Solutions Lithuania“, UAB „Iceco“, AB „Utenos trikotažas“, UAB „Rūta“, Klaipėdos laisvoji ekonominė zona.

Praktiniai įrankiai ir įgūdžiai

Šiuolaikiškų tyrimų instrumentų dėka studijų metu spręsite verslo uždavinius, prognozuosite, tikrinsite galimybes vietinėje ar net pasaulinėje rinkoje.

Atviros galimybės darbui

Baigus programą atsiveria visi keliai vystyti verslą ir karjerą Lietuvoje bei užsienyje. Negana to, lieka tik žingsnelis iki doktorantūros.

Tik 1,5 metų – ir viskas

Tik tiek laiko prireiks tam, kad įgytumėte būtiniausius ekonomisto įgūdžius. Tvarkaraštį pavyks suderinti su darbu, o gyvenant Klaipėdoje – netgi nereikės vykti į Kauną.

 

Įgūdžių aprašas

Verslo aplinka – verslo aplinkos veiksniai, makroekonominė politika, prognozavimo modeliai.
Tarptautinė ir darni ekonomika – tarptautinė prekyba, globalios rinkos, darnus vystymasis, ekosistemos.
Ekonominis vertinimas – sandorių ekonomika, kaštų ir naudos analizė, ekonominė ir socialinė nauda.
Plėtra ir valdymas – rinkų analizė, ištekliai, konkurenciniai pranašumai, strategijos, įmonių susijungimai.

Verslo aplinkos analitika ir prognozavimas Tarptautinės ir darnios ekonomikos iššūkiai bei jų vertinimas Verslo sprendimų ekonominis vertinimas Verslo plėtra ir valdymas

Atsiliepimai

Aida Zigmantavičienė

„Ansell Global Solutions Lithuania“ vice prezidentė

 

Ekonomikos studijos padėjo suformuoti analitinius gebėjimus, jų taikymą praktinėje veikloje analizuojant ir interpretuojant šaltinius, atliekant empirinius tyrimus ir apibendrinant išvadas. Pasaulinis kontekstas atvėrė galimybes pritaikyti įgytas žinias kasdienėse situacijose ir strateginiuose tarptautinės bendrovės sprendimuose.

Algimantas Venckus

VšĮ „Mokslinių ir taikomųjų projektų centras“ direktorius

 

Šiuolaikinėje globalioje ekonomikoje būtina puikiai žinoti, kokios jėgos joje veikia ir gebėti numatyti tų jėgų sąveikos pasekmes ateityje. KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Verslo ekonomikos magistrantūros programoje dirbančių geranoriškų ir labai profesionalių dėstytojų suteiktos žinios man labai padėjo plėtojant konkurencingą verslą ir suteikė tvirtą pagrindą savo tikslų įmonės valdyme realizavimui.

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Analizuoti verslo aplinką bei jo strategiją.

Taikyti naujausius mokslinius tyrimus praktikoje.

Vadovauti ir ieškoti efektyviausių sprendimų.

Veikloje diegti etikos ir socialinės atsakomybės principus.

 

 

Gali tapti

Šie specialistai sudarinėja verslo bei investicinius planus. Analizuoja Lietuvos ar užsienio rinkas, ieško klientų bei pardavimo kanalų. Jie puikiai geba vertinti finansinius bei kitus veiklos rodiklius.

Tai specialistai, rengiantys investicinius, verslo strategijų bei įmonės planus. Jie ne tik kuria strategijas, bet ir įgyvendina įvairias inovacijas, kurios gerina verslo rezultatus bei didina komandos darbo efektyvumą.

Šie žmonės neša daug atsakomybės. Jie ne tik organizuoja komandos darbą ir jį prižiūri, bet ir rengia verslo strategijas, planuoja bei analizuoja veiklos rezultatus.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos, politikos mokslų arba socialinių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų ekonomikos, socialinių studijų krypties, verslo ir vadybos studijų krypčių grupės dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, socialinių studijų ar ekonomikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr.  papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

prof. dr. Vaida Pilinkienė

Ekonomikos krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-334, Kaunas
tel. +370 (686) 72 720

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2400 €
Kredito kaina 40 €

 

Finansinė parama