ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Verslo ekonomika

Verslo ekonomikos studijos – pagal verslo pasaulį. Tuo vadovaujantis ir ruošiami šios programos studentai. Čia viskas – nuo teorinių bei praktinių dalykų – yra rengiama bendradarbiaujant su verslo pasaulio atstovais. Todėl ant pečių atsiranda ne tik ekonomikos žinios ar kritinis mąstymas, bet ir realiame pasaulyje pritaikomi gebėjimai, kurie padės sėkmingai vystyti verslą.

Žurnalo „Reitingai“ 2019 m. duomenimis, ekonomikos studijos KTU – tarp geriausiai ekonomikos specialistus ruošiančių magistro studijų programų Lietuvos universitetuose.

Pasinaudokite galimybe studijuoti užsienyje

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Priėmimas vykdomas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Dėl studijų programos vykdymo būdo ir vietos kviečiame susisiekti su studijų programos vadove.

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės

≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų;
arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės;
ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai;
arba 40-60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 3989 €
Kredito kaina 66,48 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Ekonomikos krypties studijų programų vadovė
Prof. dr. Vaida Pilinkienė
Gedimino g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 686 72 720

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Verslo aplinka – verslo aplinkos veiksniai, makroekonominė politika, prognozavimo modeliai.
Tarptautinė ir darni ekonomika – tarptautinė prekyba, globalios rinkos, darnus vystymasis, ekosistemos.
Ekonominis vertinimas – sandorių ekonomika, kaštų ir naudos analizė, ekonominė ir socialinė nauda.
Plėtra ir valdymas – rinkų analizė, ištekliai, konkurenciniai pranašumai, strategijos, įmonių susijungimai.

Verslo aplinkos analitika ir prognozavimas Tarptautinės ir darnios ekonomikos iššūkiai bei jų vertinimas Verslo sprendimų ekonominis vertinimas Verslo plėtra ir valdymas

 

 

Programos vertės

Dėstys aukščiausio lygio profesionalai

Jums dėstys kvalifikuoti mokslininkai, kurių dėka galime didžiuotis daugybe laimėtų ekonomikos konkursų ar įvykdytų mokslinių tyrimų.

Pasaulyje pripažinta programa

Tarptautiniai ekspertai nesišvaisto žodžiais, tačiau šiai programai jie suteikė vieną aukščiausių įmanomų balų. Tai – dėka to, kad studijų programa yra sudaryta kartu su verslo įmonių ir valstybinių institucijų atstovais.

Pagrindiniai partneriai: AB „Amilina“, UAB „Ansell Protective Solutions Lithuania“, UAB „Iceco“, AB „Utenos trikotažas“, UAB „Rūta“, Klaipėdos laisvoji ekonominė zona.

Praktiniai įrankiai ir įgūdžiai

Šiuolaikiškų tyrimų instrumentų dėka studijų metu spręsite verslo uždavinius, prognozuosite, tikrinsite galimybes vietinėje ar net pasaulinėje rinkoje.

Atviros galimybės darbui

Baigus programą atsiveria visi keliai vystyti verslą ir karjerą Lietuvoje bei užsienyje. Negana to, lieka tik žingsnelis iki doktorantūros.

Tik 1,5 metų – ir viskas

Tik tiek laiko prireiks tam, kad įgytumėte būtiniausius ekonomisto įgūdžius. Tvarkaraštį pavyks suderinti su darbu, o gyvenant Klaipėdoje – netgi nereikės vykti į Kauną.

 

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Analizuoti verslo aplinką bei jo strategiją.

Taikyti naujausius mokslinius tyrimus praktikoje.

Vadovauti ir ieškoti efektyviausių sprendimų.

Veikloje diegti etikos ir socialinės atsakomybės principus.

 

 

Gali tapti

Šie specialistai sudarinėja verslo bei investicinius planus. Analizuoja Lietuvos ar užsienio rinkas, ieško klientų bei pardavimo kanalų. Jie puikiai geba vertinti finansinius bei kitus veiklos rodiklius.

Tai specialistai, rengiantys investicinius, verslo strategijų bei įmonės planus. Jie ne tik kuria strategijas, bet ir įgyvendina įvairias inovacijas, kurios gerina verslo rezultatus bei didina komandos darbo efektyvumą.

Šie žmonės neša daug atsakomybės. Jie ne tik organizuoja komandos darbą ir jį prižiūri, bet ir rengia verslo strategijas, planuoja bei analizuoja veiklos rezultatus.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Rolandas  Pridotkas

Rolandas Pridotkas

Ekonomikos ir verslo analitika
Aida Zigmantavičienė

Aida Zigmantavičienė

Tarptautinio verslo valdymas, kokybės užtikrinimas
Valentinas  Navickas

Valentinas Navickas

Plėtros ekonomika, globalių rinkų ypatumai
Vytautas  Snieška

Vytautas Snieška

Makroekonominis prognozavimas
Asta Baliutė

Asta Baliutė

Tarptautinė ekonomika ir prekyba
Jovita  Vasauskaitė

Jovita Vasauskaitė

Inovacijų ekonominis vertinimas

 

 

Atsiliepimai

Aida Zigmantavičienė

Aida Zigmantavičienė

„Ansell Global Solutions Lithuania“ vice prezidentė

 

Ekonomikos studijos padėjo suformuoti analitinius gebėjimus, jų taikymą praktinėje veikloje analizuojant ir interpretuojant šaltinius, atliekant empirinius tyrimus ir apibendrinant išvadas. Pasaulinis kontekstas atvėrė galimybes pritaikyti įgytas žinias kasdienėse situacijose ir strateginiuose tarptautinės bendrovės sprendimuose.

Algimantas Venckus

Algimantas Venckus

VšĮ „Mokslinių ir taikomųjų projektų centras“ direktorius

 

Šiuolaikinėje globalioje ekonomikoje būtina puikiai žinoti, kokios jėgos joje veikia ir gebėti numatyti tų jėgų sąveikos pasekmes ateityje. KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Verslo ekonomikos magistrantūros programoje dirbančių geranoriškų ir labai profesionalių dėstytojų suteiktos žinios man labai padėjo plėtojant konkurencingą verslą ir suteikė tvirtą pagrindą savo tikslų įmonės valdyme realizavimui.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Ekonomikos krypties studijų programų vadovė
Prof. dr. Vaida Pilinkienė
Gedimino g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 686 72 720