Verslo ekonomika

6211JX042 Socialinių mokslų magistras N - 1,5 m. Panevėžys, Klaipėda, Marijampolė

Absolventai įgyja naujausių verslo ekonomikos žinių, geba spręsti verslo organizacijų problemas nacionalinėje ir globalioje aplinkoje.. Absolventai geba kūrybiškai ir kritiškai vertinti ekonomikos idėjas, teorines ir praktines naujoves bei išmoksta jas taikyti darbe. Programa sudaryta bendradarbiaujant su verslo atstovais. Absolventai įgauna praktinių žinių ir gebėjimų apskaičiuoti verslo sprendimų ekonominius efektus bei didinti konkurencinį pranašumą.

Žurnalo „Reitingai“ 2017 m. duomenimis, ekonomikos studijos KTU – tarp geriausiai ekonomikos specialistus ruošiančių magistro studijų programų Lietuvos universitetuose.

Priėmimas į studijų programą Marijampolėje ir Utenoje 2017 m. nevykdomas.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Nerijus Mačiulis

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas. „Euro zonos skolų krizė: priešakyje ar praeityje?“

Leonardo Piccinetti

REDINN Srl Briuselyje direktorius. „HORIZON 2020 programai konkurencingo projekto paraiškos teksto parengimas“.

Aida Zigmantavičienė

„Globalių konkurencinių pranašumų stiprinimas tarptautinėje kompanijoje „Ansell Global Solutions Lithuania“, tarptautinės kompanijos „Ansell“ Industrial Global Business Unit & Body Protection padalinio direktorė dr. Aida Zigmantavičienė

Anders Henten

Aalborgo universitetas (Danija). „Antreprenerystė ir inovacijos“ (Angl. Entrepreneurship and Innovation).
Programos sandara

Tarptautinis programos įvertinimas

Šią programą tarptautiniai ekspertai įvertino vienu aukščiausių balų ir akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Programos sandara yra suderinta su socialinių partnerių – įmonių bei valstybinių institucijų – atstovais.

Pagrindiniai socialiniai partneriai Lietuvoje: UAB „Arvi ir ko“, AB „Amilina“, UAB „Ansell Protective Solutions Lithuania“, UAB „Iceco“, AB „Utenos trikotažas“, UAB „Rūta“.

Lektoriai

Aukščiausios kvalifikacijos dėstytojai

Programos dėstytojai yra aukščiausios kvalifikacijos mokslininkai, kurių pastangomis buvo laimėtas pirmosios ir vienintelės Lietuvoje ilgalaikės institucinės Ekonomikos mokslinių tyrimų programos „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ konkursas ir pagal šią programą vykdyti moksliniai tyrimai.

Praktika

Suteikiami praktiniai įgūdžiai

Įgyjamos naujausios verslo ekonomikos teorijos žinios ir praktiniai įgūdžiai. Tai leidžia kompleksiškai spręsti verslo organizacijų problemas, prognozuoti verslo aplinką, įžvelgti verslo galimybes ir pasekmes nacionalinėje ir globalioje aplinkoje. Studijų procese taikomi įvairūs tyrimų instrumentai suformuoja patrauklaus ir adaptyvaus darbo rinkoje specialisto profilį.

Karjera

Patrauklios galimybės darbo rinkoje

Absolventai turi plačias galimybes plėtoti savo karjerą verslo ar viešojo sektoriaus organizacijose Lietuvoje ir užsienyje, tęsti studijas ekonomikos ar vadybos krypties doktorantūroje, kurti ir valdyti savo verslą.

Studijos

Patraukli studijų trukmė (1,5 metų) bei lankstus studijų tvarkaraštis

Patraukliai sudaryta studijų programos sandara įgalina įgyti būtiniausias ekonomisto kompetencijas per 1,5 metų. Studijų tvarkaraštis dera su profesiniais įsipareigojimais, studijos vyksta penktadienio vakarais ir šeštadieniais. Galimybė studijuoti savo mieste (studijos vykdomos Marijampolėje, Klaipėdoje, Panevėžyje).

Dalykai

Verslo aplinka – verslo aplinkos veiksniai, makroekonominė politika, prognozavimo modeliai
Tarptautinė ir darni ekonomika – tarptautinė prekyba, globalios rinkos, darnus vystymasis, ekosistemos
Ekonominis vertinimas – sandorių ekonomika, kaštų ir naudos analizė, ekonominė ir socialinė nauda
Plėtra ir valdymas – rinkų analizė, ištekliai, konkurenciniai pranašumai, strategijos, įmonių susijungimai

Verslo aplinkos analitika ir prognozavimas Tarptautinės ir darnios ekonomikos iššūkiai bei jų vertinimas Verslo sprendimų ekonominis vertinimas Verslo plėtra ir valdymas

Atsiliepimai

Aida Zigmantavičienė

Tarptautinės kompanijos „Ansell Global Protective Clothing & Fall Protection“ operacijų direktorė ir UAB „Ansell Protective Solution Lithuania“ generalinė direktorė

Ekonomikos studijos padėjo suformuoti analitinius gebėjimus, jų taikymą praktinėje veikloje analizuojant ir interpretuojant šaltinius, atliekant empirinius tyrimus ir apibendrinant išvadas. Pasaulinis kontekstas atvėrė galimybes pritaikyti įgytas žinias kasdienėse situacijose ir strateginiuose tarptautinės bendrovės sprendimuose.

Algimantas Venckus

VšĮ „Mokslinių ir taikomųjų projektų centras“ direktorius

Šiuolaikinėje globalioje ekonomikoje būtina puikiai žinoti, kokios jėgos joje veikia ir gebėti numatyti tų jėgų sąveikos pasekmes ateityje. KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Verslo ekonomikos magistrantūros programoje dirbančių geranoriškų ir labai profesionalių dėstytojų suteiktos žinios man labai padėjo plėtojant konkurencingą verslą ir suteikė tvirtą pagrindą savo tikslų įmonės valdyme realizavimui.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Ekonomikos, socialinių studijų, verslo ir vadybos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų ekonomikos, socialinių studijų, verslo ir vadybos studijų krypties dalykų arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, socialinių studijų ar ekonomikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2400€ 1600€ 40€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Prof. dr. Vaida Pilinkienė
e. p. vaida.pilinkiene@ktu.lt
tel. +370 (686) 72 720