en

Verslo ekonomika

Verslo ekonomikos studijos – pagal verslo pasaulį. Tuo vadovaujantis ir ruošiami šios programos studentai. Čia viskas – nuo teorinių bei praktinių dalykų – yra rengiama bendradarbiaujant su verslo pasaulio atstovais. Todėl ant pečių atsiranda ne tik ekonomikos žinios ar kritinis mąstymas, bet ir realiame pasaulyje pritaikomi gebėjimai, kurie padės sėkmingai vystyti verslą.

Žurnalo „Reitingai“ 2019 m. duomenimis, ekonomikos studijos KTU – tarp geriausiai ekonomikos specialistus ruošiančių magistro studijų programų Lietuvos universitetuose.

Pasinaudokite galimybe studijuoti užsienyje

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Rolandas Pridotkas

Ekonomikos ir verslo analitika

Aida Zigmantavičienė

Tarptautinio verslo valdymas, kokybės užtikrinimas

Valentinas Navickas

Plėtros ekonomika, globalių rinkų ypatumai

Vytautas Snieška

Makroekonominis prognozavimas

Asta Baliutė

Tarptautinė ekonomika ir prekyba

Jovita Vasauskaitė

Inovacijų ekonominis vertinimas
 

Programos vertės

Dėstys aukščiausio lygio profesionalai

Jums dėstys kvalifikuoti mokslininkai, kurių dėka galime didžiuotis daugybe laimėtų ekonomikos konkursų ar įvykdytų mokslinių tyrimų.

Pasaulyje pripažinta programa

Tarptautiniai ekspertai nesišvaisto žodžiais, tačiau šiai programai jie suteikė vieną aukščiausių įmanomų balų. Tai – dėka to, kad studijų programa yra sudaryta kartu su verslo įmonių ir valstybinių institucijų atstovais.

Pagrindiniai partneriai: AB „Amilina“, UAB „Ansell Protective Solutions Lithuania“, UAB „Iceco“, AB „Utenos trikotažas“, UAB „Rūta“, Klaipėdos laisvoji ekonominė zona.

Praktiniai įrankiai ir įgūdžiai

Šiuolaikiškų tyrimų instrumentų dėka studijų metu spręsite verslo uždavinius, prognozuosite, tikrinsite galimybes vietinėje ar net pasaulinėje rinkoje.

Atviros galimybės darbui

Baigus programą atsiveria visi keliai vystyti verslą ir karjerą Lietuvoje bei užsienyje. Negana to, lieka tik žingsnelis iki doktorantūros.

Tik 1,5 metų – ir viskas

Tik tiek laiko prireiks tam, kad įgytumėte būtiniausius ekonomisto įgūdžius. Tvarkaraštį pavyks suderinti su darbu, o gyvenant Klaipėdoje – netgi nereikės vykti į Kauną.

 

Įgūdžių aprašas

Verslo aplinka – verslo aplinkos veiksniai, makroekonominė politika, prognozavimo modeliai.
Tarptautinė ir darni ekonomika – tarptautinė prekyba, globalios rinkos, darnus vystymasis, ekosistemos.
Ekonominis vertinimas – sandorių ekonomika, kaštų ir naudos analizė, ekonominė ir socialinė nauda.
Plėtra ir valdymas – rinkų analizė, ištekliai, konkurenciniai pranašumai, strategijos, įmonių susijungimai.

Verslo aplinkos analitika ir prognozavimas Tarptautinės ir darnios ekonomikos iššūkiai bei jų vertinimas Verslo sprendimų ekonominis vertinimas Verslo plėtra ir valdymas

Atsiliepimai

Aida Zigmantavičienė

„Ansell Global Solutions Lithuania“ vice prezidentė

 

Ekonomikos studijos padėjo suformuoti analitinius gebėjimus, jų taikymą praktinėje veikloje analizuojant ir interpretuojant šaltinius, atliekant empirinius tyrimus ir apibendrinant išvadas. Pasaulinis kontekstas atvėrė galimybes pritaikyti įgytas žinias kasdienėse situacijose ir strateginiuose tarptautinės bendrovės sprendimuose.

Algimantas Venckus

VšĮ „Mokslinių ir taikomųjų projektų centras“ direktorius

 

Šiuolaikinėje globalioje ekonomikoje būtina puikiai žinoti, kokios jėgos joje veikia ir gebėti numatyti tų jėgų sąveikos pasekmes ateityje. KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Verslo ekonomikos magistrantūros programoje dirbančių geranoriškų ir labai profesionalių dėstytojų suteiktos žinios man labai padėjo plėtojant konkurencingą verslą ir suteikė tvirtą pagrindą savo tikslų įmonės valdyme realizavimui.

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Analizuoti verslo aplinką bei jo strategiją.

Taikyti naujausius mokslinius tyrimus praktikoje.

Vadovauti ir ieškoti efektyviausių sprendimų.

Veikloje diegti etikos ir socialinės atsakomybės principus.

 

 

Gali tapti

Šie specialistai sudarinėja verslo bei investicinius planus. Analizuoja Lietuvos ar užsienio rinkas, ieško klientų bei pardavimo kanalų. Jie puikiai geba vertinti finansinius bei kitus veiklos rodiklius.

Tai specialistai, rengiantys investicinius, verslo strategijų bei įmonės planus. Jie ne tik kuria strategijas, bet ir įgyvendina įvairias inovacijas, kurios gerina verslo rezultatus bei didina komandos darbo efektyvumą.

Šie žmonės neša daug atsakomybės. Jie ne tik organizuoja komandos darbą ir jį prižiūri, bet ir rengia verslo strategijas, planuoja bei analizuoja veiklos rezultatus.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės

≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų;
arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės;
ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai;
arba 40-60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2400 €
Kredito kaina 40 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Ekonomikos krypties studijų programų vadovė

Prof. dr. Vaida Pilinkienė

Gedimino g. 50-334, Kaunas
tel. +370 (686) 72 720

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo