Ekonomika

6211JX040 Socialinių mokslų magistras N - 2 m. I - 3 m. Kaunas

Programoje ugdomi gebėjimai kurti ir taikyti ekonomikos modelius funkciniais lygiais nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, kurti įmones ir joms vadovauti. Absolventai įgauna praktinių gebėjimų modeliuoti ir apskaičiuoti įvairių verslo sprendimų ekonominius efektus bei įgyja praktinių žinių ir gebėjimų, įgalinančių didinti įmonių konkurencinius pranašumus.

Užsiėmimai vyksta cikline forma darbo dienų vakarais.

Žurnalo „Reitingai“ 2017 m. duomenimis, tai viena geriausiai ekonomikos specialistus ruošiančių magistro studijų programų Lietuvos universitetuose.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Nerijus Mačiulis

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas. „Euro zonos skolų krizė: priešakyje ar praeityje?“

Anders Henten

Aalborgo universitetas (Danija). „Antreprenerystė ir inovacijos“ (Angl. Entrepreneurship and Innovation).

Aida Zigmantavičienė

„Globalių konkurencinių pranašumų stiprinimas tarptautinėje kompanijoje „Ansell Global Solutions Lithuania“, tarptautinės kompanijos „Ansell“ Industrial Global Business Unit & Body Protection padalinio direktorė dr. Aida Zigmantavičienė
Programos sandara

Gerai įvertintos studijos

Šią programą tarptautiniai ekspertai įvertino vienu aukščiausių balų ir akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Programos sandara yra suderinta su socialinių partnerių – įmonių bei valstybinių institucijų – atstovais.

Pagrindiniai socialiniai partneriai Lietuvoje: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, AB „SEB bankas“, AB Šiaulių bankas, „Vičiūnų“ įmonių grupė, AB „Kauno grūdai“, „ACME Grupė“.

Lektoriai

Aukštos kvalifikacijos dėstytojai

Programos dėstytojai yra aukščiausios kvalifikacijos mokslininkai, kurių pastangomis buvo laimėtas pirmosios ir vienintelės Lietuvoje ilgalaikės institucinės Ekonomikos mokslinių tyrimų programos „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ konkursas ir pagal šią programą vykdyti moksliniai tyrimai.

Įgūdžiai

Įgyti įgūdžiai pritaikomi praktikoje

Įgyti praktiniai gebėjimai modeliuoti, naudojant įvairius instrumentarijus bei „Bloomberg“ laboratorijos platformą ir apskaičiuoti įvairių ekonominių sprendimų efektus bei žinios ir gebėjimai, įgalinantys didinti ekonominio subjekto konkurencinius pranašumus, yra sėkmingai naudojami daugumos programą baigusių specialistų, dirbančių įvairiose įmonėse ir organizacijose.

Karjera

Didelė paklausa darbo rinkoje

Lietuvoje pagal „Profesijų žemėlapio“ 2015-01-01 duomenis, ekonomistų pasiūla buvo 34 žm., paklausa – 18 žm, kai tuo tarpu kitų specialistų pasiūla daugiau nei 2-3 kartus viršija paklausą.
JAV darbo statistikos departamentas nurodo, kad ekonomistų magistrų užimtumo augimo perspektyvos 2012–2022 metams yra 14%, o vidurkis – 11%.

Karjera

Plačios įsidarbinimo galimybės

Nuo ekonomisto, vyr. ekonomisto, ekonomikos ir investicijų departamento direktoriaus iki verslo savininko, direktoriaus, vyriausybės bei tarptautinių institucijų bei kitų įstaigų departamentų direktoriaus, aukščiausio vadovo. Ekonomistai gali konsultuoti politikus, patys daryti karjerą politinėje ar viešojo administravimo srityje, tęsti studijas doktorantūroje.
Pasaulyje ekonomisto specialybė priskiriama prie aukščiausiai apmokamų: ekonomikos magistrai pagal metinio atlyginimo dydį užima labai aukštą (dešimtą) vietą iš 130 pagrindinių magistro specialybių – pradinė metinė alga yra – 71,9, o karjeros vidurio – 136 tūkst. JAV dolerių.

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Makroekonominė politika – fiskalinė ir monetarinė politika, viešoji politika, tarptautinė ekonominė politika
Globalios rinkos – tarptautinė prekyba, globalizacija, tarptautinė konkurencija
Finansai ir investicijos – finansų rinkos, investiciniai sprendimai, ekonominiai sandoriai
Duomenų analitika – statistinė analizė, tyrimai, prognozavimas, modeliavimas
Makroekonominės politikos vertinimas Globalių rinkų vertinimas ir tarptautinės prekybos operacijų valdymas Finansiniai ir investiciniai sprendimai Duomenų analitika ir modeliavimas

Atsiliepimai

Povilas Mačiulis

Programos absolventas, Kauno vicemeras

Rinkdamasis tarp universitetų, KTU ekonomikos studijas išskyriau kaip vienas stipriausių Lietuvoje. Tikėjausi ir gavau racionalų ekonomikos supratimą, kuriuo galiu remtis analizuodamas situacijas ir priimdamas sprendimus viešajame sektoriuje ir versle.

Aistė Akelaitytė

APB „Apranga“ padalinio vadovė

KTU Ekonomikos studijos pagilino mano žinias ir gebėjimus, reikalingus tiek vertinant verslo ir ekonomikos iššūkius globalizacijos kontekste, tiek priimant kasdieninius sprendimus įmonės valdyme. Verslo aplinkos modeliavimas, strateginės įžvalgos, finansiniai ir rinkodariniai įmonės sprendimai yra tik maža kompetencijų dalis, kurią įgijau studijuodama šioje programoje.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Ekonomikos, socialinių studijų, verslo ir vadybos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų ekonomikos, socialinių studijų, verslo ir vadybos studijų krypties dalykų arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, socialinių studijų ar ekonomikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2400€ 1600€ 40€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Prof. dr. Vaida Pilinkienė
e. p. vaida.pilinkiene@ktu.lt
tel. +370 (686) 72 720