Gamybos inžinerija

6211EX015 Gamybos inžinerijos magistras N - 1,5 m. Kaunas

Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos specialistus pramonei, kur nuolat besivystančios gamybos technologijos reikalauja žmonių, turinčių plačias gamybos organizavimo ir valdymo kompetencijas. Studijų programą baigę absolventai geba kurti ir valdyti naujas technologijas, sudaryti įmonės veiklos strategiją, priimti sprendimus, kurie lemia įmonės veiklos rezultatus.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Irma Senkuvienė

UAB „ITmecha“ direktorė

Gintaras Rimša

UAB „Baltec CNC Technologies“ valdybos pirmininkas

Adam Woźnicki

Kelionių agentūros „Pro-Sailing“ įkūrėjas
Pritaikomumas

Įgyti įgūdžiai ir gebėjimai pritaikomi praktikoje

Studijų metu įgytas žinias galima pritaikyti įmonėse organizuojant veiklą, optimizuojant technologinius procesus ar planuojant įmonės ilgalaikės veiklos strategiją.

Žinios

Įgytos žinios suteiks galimybę siekti karjeros

Įgytos vadovavimo, darbo komandoje žinios ir praktiniai įgūdžiai leis tvirtai jaustis gamybos organizacijoje ir pradėti savarankišką karjerą.

Karjera

Gamybos inžinierių poreikis nuolat auga

Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, Lietuvoje yra virš 7,5 tūkst. apdirbamosios gamybos ūkio subjektų ir šis skaičius nuolat auga. Besikuriančioms ir jau veikiančioms įmonėms labai trūksta kvalifikuotų inžinierių, gebančių organizuoti veiklą, inicijuoti ir vadovauti gamybiniams projektams.

Infrastruktūra

Naudojama naujausia įranga ir technologijos

Studijų procese naudojamos naujausios technologijos ir įrenginiai, pvz., 3D spausdinimo įranga EOS Formiga P110 ar Objet 30, o taip pat ir programinė įranga SCIIL, kurios leidžia suteikti reikiamą žinių bei kompetencijų kiekį studentams.

Kolegos

Programoje studijuoja veiklūs, karjeros siekiantys studentai

Gamybos inžinerija – studijų programa veikliems žmonėms, kurie geba greitai keistis atsižvelgdami į besikeičiančias aplinkos sąlygas, rasti optimalius sprendimus ir prisiimti atsakomybę už įmonės veiklos rodiklius.

Dalykai

Gamyba – inžinerinės operacijos, sistemų kūrimas, technologiniai procesai.
Technologijos – gamyba, įranga, projektavimas, automatizavimas.
Inovacijos – naujos technologijos, kompiuterinis gamybos integravimas.
Valdymas – kokybė, procesai, strategija, pridėtinė vertė.
Gamybos organizavimas Produkto kūrimas Inovatyvios technologijos Medžiagos

Atsiliepimai

Gintautas Jatulis

UAB „Karbonas“ vykdomasis direktorius

Tobulėjant gamybos procesams, visose gamybos sferose vis dažniau yra naudojami kompiuteriai, elektronika, skaitmeninis valdymas bei automatizacija, todėl didėja aukštos kvalifikacijos aptarnaujančiojo inžinerinio personalo poreikis. Tai būdinga ne tik masinį produktą kuriančioms organizacijoms, bet ir šiuolaikines, modernias technologijas naudojančioms mažoms ir vidutinėms bendrovėms, kurios dažnai net nekuria savo produkto, bet dirba pagal užsakymus. Iš gamybos inžinerijos studijų absolventų rinka tikisi mąstančių specialistų, sugebančių perprasti ir įvaldyti šias technologijas, mokėti pritaikyti universitete įgytas žinias praktikoje, dirbti komandoje ir nebijoti priimti sprendimus bei juos argumentuoti.

Dalius Sventickas

UAB „NB Mechanika“ vyr. technologas

Gamybos inžinerijos magistro studijų programa suteikia galimybę pagilinti žinias įgytas bakalauro studijų metu tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu. Tai yra labai svarbu ruošiant būsimus gamybos inžinerijos specialistus. Šios studijos programos absolventai yra labai paklausūs šiuolaikinėje darbo rinkoje ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu. Gamybos inžinerijos studijų programoje yra puikiai suderinti teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu įgytas žinias galima panaudoti atliekant praktiką įmonėse. Šią studijų programą pasirinkau, nes norėjau pagilinti žinias, įgytas bakalauro studijų metu. Žinios, kurias įgijau, leido užsitikrinti darbą, ilgametę patirtį sukaupusioje metalo apdirbimo įmonėje, kurios didžioji dalis produkcijos eksportuojama į Vakarų Europos šalis.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

  • 0,7 pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis; prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
  • 0,2 mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.)
  • 0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje;

 

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

 

ARBA

 

Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauroo kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos.

 

ARBA

 

Visų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769