Pramonės inžinerija ir vadyba

6211EX018 Pramonės inžinerijos magistras N - 2 Kaunas

Programa rengia specialistus, turinčius inžinerinių operacijų valdymo, ekonomikos ir vadybos žinių, išmanančius daugiadalykį inžinerinės veiklos ir gamybos kontekstą, gebančius vertinti, tirti, projektuoti ir valdyti gamybos technologijas ir procesus, spręsti neapibrėžtas gamybos problemas, taikyti matematinio modeliavimo, analizės, projektavimo metodus, vadovauti specialistų komandos veiklai.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Milda Dzidolikienė

„Barclays Lietuva“ projektų koordinatorių padalinio vadovė
José María Sanz Juan

José María Sanz Juan

Valensijos politechnikos universitetas
Simas Stasenis

Simas Stasenis

„Barclays Lietuva“

Jevgenij Kaplanas

„Barclays Lietuva“
Studijos

Inžinerinių ir ekonomikos bei vadybos žinių derinimas

Pramonės inžinerijos magistras įgyja plačių pramonės inžinerijos žinių, savo profesinėje veikloje derina technologijų, ekonomikos ir vadybos bei užsienio kalbų įgūdžius.

Įgūdžiai

Daugiadalykio inžinerinės veiklos ir gamybos kontekstų išmanymas

Dirbdamas įmonėje specialistas sprendžia neaiškias ar nevisiškai apibrėžtas gamybos problemas.

Karjera

Darbas tarptautinėje specialistų komandoje

Specialistas geba vadovauti įvairių sričių ir lygių specialistų komandų veiklai gimtąja ir anglų kalbomis.

Mobilumas

Galimybė išvykti dalinėms studijoms į kitus universitetus

Studijų programos suderinamumas su kitų universitetų Pramonės inžinerijos studijų programomis sudaro puikias sąlygas studentams siekti žinių svetur.

Kolegos

Studijos tarpkultūrinėje aplinkoje anglų kalba

Šioje programoje studijuoja įvairių užsienio šalių studentai, demonstruojantys didelę motyvaciją.

Dalykai

Gamyba – inžinerinės operacijos, gaminio kūrimas, mašinų gamybos procesai.
Technologijos – įrenginių eksploatacija, kokybės užtikrinimo sistemos, inovacijos.
Valdymas – moderni gamyba, procesų valdymas, tobulinimas.
Vadyba – rinkodara, verslas, tarptautinė gamyba, produktyvumas, kokybė.
Gamybos procesų suvokimas Gamybos organizavimas Vadyba ir verslas

Atsiliepimai

Dr. Edvinas Dubinskas

UAB „Baltec CNC Technologies“ Technologijų skyriaus vadovas

„Šios studijos programos absolventai turi sisteminį požiūrį į inžinerinių situacijų valdymą ir kritišką technologinį mąstymą. Išklausiusieji šią programą sugeba savo žinias panaudoti skirtingose gamybos ir verslo srityse. Baigę šią programą studentai nesunkiai pritampa skirtingo profilio įmonėse ir sugeba kompleksiškai vertinti pateiktas problemines sritis.“

Chris James

Jungtinių Arabų Emyratų (UAE) – mieste Dubajuje

„Po Pramonės inžinerijos ir vadybos programos magistro studijų Kauno technologijos universitete darbo paieškos truko neilgai“

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

  • 0,7 pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis; prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
  • 0,2 mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.)
  • 0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje;

 

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

 

ARBA

 

Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauroo kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos

 

ARBA

 

Visų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769