Mechatronika

6211EX017 Mechatronikos magistras N - 2 m. Kaunas

Studijuojant įgyjami ir gilinami tarpdisciplininiai inžineriniai gebėjimai, kurie leidžia sistemingai susieti mechanikos, valdymo inžinerijos ir informacinių technologijų žinias bei metodus ir juos efektyviai taikyti sprendžiant sudėtingus techninius uždavinius, susijusius su makro- ir mikromechatroninių sistemų projektavimu, analize, kokybės užtikrinimu, eksploatacija, monitoringu ir diagnostika.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Liudas Pranevičius

Lietuvos energetikos instituto vyr. m. d. / UAB „Pramtech“ konsultantas

Arūnas Kleiva

UAB „Festo“ inžinierinio palaikymo specialistas

Antanas Daugėla

Korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius

Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, „LEAN“ ir kokybės vadovas
Studijos

Mechatronika – inžinerinė „daugiakovė“

Studijos vykdomos kelių inžinerinių mokslų sandūroje ir leidžia įgyti bei pasirinktinai gilinti mechanikos, automatikos, elektronikos ar informatikos žinias ir įgūdžius, kuriuos apjungia sisteminės analizės principų išmanymas. Siūlomas platus spektras alternatyvių modulių, kurie studentui sudaro palankias sąlygas toliau specializuotis pageidaujamoje mechatronikos srityje – nuo konstrukcijų projektavimo iki adaptyvaus valdymo, nuo produkto kūrimo iki eksploatacijos, nuo makro- iki mikromechatroninių sistemų. Ši programa atveria palankias galimybes ateityje tęsti šios srities studijas mechanikos inžinerijos arba gretutinių mokslo krypčių doktorantūroje.

Įgūdžiai

Tarpdisciplininiai gebėjimai – raktas į kūrybiškus techninius sprendimus

Šiuolaikinė pramonė vis labiau stokoja universalesnių specialistų, turinčių įvairiapusių inžinerinių įgūdžių. Šių studijų metu įsisavinami techninių projektų valdymo, inovatyvių produktų kūrimo, integruoto projektavimo ir gamybos principai, suteikiamos žinios apie elektromechaninių, automatizuotų, robotikos, valdymo ir įterptinių sistemų projektavimo metodus, praktiškai išmokstama taikyti skaitinio modeliavimo ir analizės programinius įrankius, supažindinama su gamybinėmis informacinėmis sistemomis, nanoinžinerijos metodais ir įranga, pramonės įrenginių monitoringo bei diagnostikos principais ir priemonėmis. Dėl šių tarpdisciplininių gebėjimų mechatronikos specialistai gali efektyviai kurti, tobulinti, diegti ar eksploatuoti įvairios paskirties sudėtingus įrenginius bei įrangą. Neretai jie tampa inovatyvių techninių produktų kūrimo proceso vedančiąja grandimi.

Karjera

Mechatroniko kvalifikacija atliepia šiuolaikinės pramonės poreikius

Inžinerinė pramonė sukuria bene daugiausia darbo vietų, todėl šios programos studentai, planuodami karjerą, turi ypač didelį pasirinkimą. Vien tik Lietuvoje veiklą vykdo apie 2 tūkst. įmonių, kuriose nemaža dalis pareigybių reikalauja mechatronikos srities žinių ir gebėjimų. Mūsų absolventai sėkmingai įsidarbina praktiškai visuose gamybos ir paslaugų sektoriuose, kuriuose užima techninio profilio pareigas, susijusias su automatizavimo priemonių ir įvairios kitos mechatroninės įrangos projektavimu, gamybos technologijos paruošimu, testavimu, diegimu, derinimu, eksploatacija, kokybės užtikrinimu, monitoringu ir diagnostika. Absolventai taip pat dirba techninio pobūdžio vadybininkais, ekspertais-konsultantais ar projektų vadovais, vykdo mokslinę tiriamąją veiklą, užsiima inovacijų vystymu ir steigia startuolius, kuriose kuria aukštos pridėtinės vertės mechatroninius produktus.

Paklausa

Konkurencinis pranašumas šiandienos ir rytojaus darbo rinkoje

Dėl įgytų tarpdisciplininių žinių ir įgūdžių Mechatronikos programos absolventai yra vertinami darbdavių kaip gebantys sparčiau adaptuotis prie konkrečios profesinės veiklos reikalavimų. Toks specialybinis lankstumas padeda lengviau įsidarbinti ne tik skirtingų ūkio šakų gamybinėse įmonėse, bet ir įvairias techninio pobūdžio paslaugas teikiančiose bendrovėse. Plataus profilio inžinierių stygius ypatingai juntamas inovatyvios ir tarptautiniu mastu konkurencingos gamybos sektoriuje, kuriame procesų automatizavimas neišvengiamai grindžiamas mechatronikos technologijomis. Mechatronikos specialistai itin reikalingi išsivysčiusių šalių pramonės įmonėse bei mokslinių tyrimų centruose, kurie užsiima sumaniųjų makro- ir mikromechatroninių sistemų kūrimu bei diegimu pažangioje technologinėje įrangoje, robotikoje, medicininiuose ir matavimo prietaisuose, aerokosmoso technikoje ar transporto priemonėse.

Infrastruktūra

Moderniausios Lietuvoje mechatronikos laboratorijos

KTU pirmasis Lietuvoje pradėjo mechatronikos studijas ir šioje srityje turi didžiausią įdirbį bei disponuoja naujausia mokomąja ir mokslinių tyrimų įranga. Studentams suteikiama prieiga prie moderniausių šalyje mechatroninių ir robotizuotų sistemų bei švaraus kambario laboratorijų, kuriose studentai sėkmingai tobulina specialybinių disciplinų praktinius įgūdžius.

Dalykai

Konstrukcijos – projektavimas, skaitinis modeliavimas ir analizė, dinamika
Elementai – vykdikliai, jutikliai, valdikliai, įterptinės sistemos, pavaros, mikrosistemos, MEMS
Technologijos – CAD, CAE, CAM, SCADA, nanotechnologijos, monitoringas, diagnostika
Robotizuotos sistemos – automatizavimas, surinkimas, programuojami loginiai valdikliai, diegimas, eksploatacija, kokybės užtikrinimas
Mechatroninių sistemų mechaninių elementų projektavimas ir analizė Mechatroninių sistemų valdymo elementų projektavimas ir analizė Mechatroninių sistemų eksploatacija ir monitoringas Mikrosistemų (MEMS) projektavimas, medžiagos ir gamyba

Atsiliepimai

Dr. Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, LEAN ir kokybės vadovas

Remdamasis savo praktine patirtimi galiu teigti, kad Mechatronikos studijų programos absolventai turi žinių apie išskirtinių savybių medžiagas bei jų taikymą, inžinerinių projektų valdymą, virtualių sistemų panaudojimo galimybes modeliuojant procesus, jų automatizavimą, taip pat apie adaptyvias kontrolės sistemas. Tai labai aktualu praktiniame darbe, kai tenka valdyti projektus, kartu su klientais dirbti gaminamo produkto analizės bei industrializacijos stadijose. Reikia pažymėti, kad šios žinios praverčia ir elektronikos pramonėje. Elektronikos gaminiuose stebima stipri komponentų matmenų mažėjimo, jų tankio didėjimo bei integracijos su mechaninėmis ir mikromechaninėmis sistemomis tendencija.

Dr. Antanas Daugėla

korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius

Žinios, įgytos studijuojant KTU, padėjo mano sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai. Mechatronika – tai ta sritis, kurioje labai plačios galimybės tiek karjerai, tiek ir nuolatiniam tobulėjimui.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

  • 0,7 pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis; prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
  • 0,2 mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.)
  • 0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje;

 

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

 

ARBA

 

Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauroo kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos

 

ARBA

 

Visų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769