Mechatronika

Mechatronikos magistrantūros studijos – tai puiki galimybė dar labiau įsigilinti į šį be galo įdomų ir naujovišką kompleksą, kuris sujungia daug technologinių sričių.

Šios srities specialistai itin daug prisidėjo prie ketvirtosios pramonės revoliucijos, dėl kurios vis mažiau reikalingas žmogaus rankų darbas. Todėl akivaizdu, jog baigę antrosios pakopos Mechatronikos studijas, jūs dar labiau padidinsite savo karjeros galimybes tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose, tokiose srityse kaip: transporto, medicinos ar aerokosmoso plėtra.

Po studijų galėsite spręsti sudėtingus techninius uždavinius, susijusius su makro- ir mikromechatroninių sistemų projektavimu, analize, kokybės užtikrinimu, eksploatacija, monitoringu ir diagnostika.

 

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu;

kitos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Konstrukcijos – projektavimas, skaitinis modeliavimas ir analizė, dinamika
Elementai – vykdikliai, jutikliai, valdikliai, įterptinės sistemos, pavaros, mikrosistemos, MEMS
Technologijos – CAD, CAE, CAM, SCADA, nanotechnologijos, monitoringas, diagnostika
Robotizuotos sistemos – automatizavimas, surinkimas, programuojami loginiai valdikliai, diegimas, eksploatacija, kokybės užtikrinimas
Mechatroninių sistemų mechaninių elementų projektavimas ir analizė Mechatroninių sistemų valdymo elementų projektavimas ir analizė Mechatroninių sistemų eksploatacija ir monitoringas Mikrosistemų (MEMS) projektavimas, medžiagos ir gamyba

 

 

Programos vertės

Studijos

Daugialypė inžinerija

Studijų metu jungsite mechaniką, automatiką bei informatiką. Tačiau tai – ne viskas. Galėsite pasinaudoti alternatyviais moduliais ir specializuotis norimoje mechatronikos srityje: nuo konstrukcijų projektavimo iki adaptyvaus valdymo, nuo produkto kūrimo iki eksploatacijos, nuo makro- iki mikromechatroninių sistemų.

Įgūdžiai

Ateities technologijų kūryba

Šiandien įvairiapusiai specialistai vertinami labiausiai. Čia jūsų įsisavintos žinios leis spręsti sudėtingas ir įvairias inžinerines užduotis, nes studijų metu turėsite galimybę projektuoti tiek mechanines konstrukcijas ir mechanizmus, tiek ir pažinsite taikomąją elektroniką bei automatinį valdymą. Visa tai leis profesinėje karjeroje savarankiškai ir efektyviai projektuoti, programuoti bei diegti mechatronines ir robotizuotas sistemas.

Karjera

Plačiai taikomas ekspertiškumas

Ateitis mechatronikos ekspertams yra daug žadanti. Vien Lietuvoje veiklą vykdo apie du tūkstančiai įmonių, kuriose reikalingi mechatronikos specialistai. Galėsite užimti techninio profilio pareigas gamybos ir paslaugų sektoriuje, arba pasukti pardavimų link ir dirbti techninio pobūdžio vadybininkais, konsultantais ar projektų vadovais, vystyti inovatyvų verslą.

Paklausa

Rinkos pirmūnai

Baigę mechatronikos magistrantūros studijas tapsite nepamainomais specialistais. Taip jau yra, jog darbdavių nuomone, mechatronikos specialistai gali sparčiau ir lanksčiau adaptuotis prie įvairių darbo reikalavimų. Pasaulis automatizuojasi, o šie procesai dažniausiai yra grindžiami mechatronikos technologijomis.

Infrastruktūra

Pažangiausia įranga šalyje

KTU buvo pirmasis Lietuvos universitetas, pradėjęs vykdyti mechatronikos studijas, kurios dėl ilgamečio įdirbio yra labai pažengusios. Taip yra ir dėl čia turimos įrangos. Jums bus suteikta prieiga prie moderniausių šalyje mechatroninių ir robotizuotų sistemų bei švaraus kambario laboratorijų, kuriose galėsite tobulinti savo praktinius įgūdžius.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos
– taikyti naujus mechatronikos inžinerijos problemų sprendimo būdus ir taikymo metodus.
– priimti inžinerinius sprendimus, susidūrus su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija.
– vertinti naujausius mechatronikos pasiekimus, turėti žinių apie naujausias medžiagas, gamybos metodus ir patikimumą.

Studento gebėjimai
– gebės pritaikyti mechatronikos žinias kritiškai vertinant ir sprendžiant aibę naujų problemų.
– gebės atlikti bandymus, modeliuoti ar imituoti mechatroninių sistemų funkcionalumą ir eksploatacines savybes.
– gebės naudoti inžinerijos vadybos principus, supranta jų struktūrinių dalių sąveiką, geba įvertinti darbo ir aplinkos saugos aspektus inžinerinėje veikloje.
– gebės apdoroti ir pateikti informaciją ir argumentus įvairioms klausytojų auditorijoms.

 

Gali tapti

 – pramonės įrenginių, automatizavimo/robotikos agregatų, precizinės technikos ir įvairios kitos mechatroninės įrangos mechaninių ir/ar valdymo komponentų projektavimas, modeliavimas, analizė ir tobulinimas;
 – racionalių inžinerinių sprendimų ir efektyvių konstrukcinių variantų paieška. Techninių projektų rengimas ir derinimas, konstruktorinės ir technologinės dokumentacijos (brėžinių, modelių, specifikacijų) ruošimas;
 – modelių, maketų, prototipų kūrimas ir testavimas.
 -mechatroninių produktų kūrimo ar modernizavimo projektų rengimas, derinimas, produktų paklausos tyrimai, industrializavimo galimybių vertinimas.
 – taikomieji moksliniai tyrimai,  eksperimentinės/technologinės plėtros darbai ir jų koordinavimas.
 – technologinių procesų priežiūra, tobulinimas ir kokybės užtikrinimas.
 – pramonės įrengimų eksploatacija, techninė priežiūra, derinimas, gedimų identifikavimas ir šalinimas, įrenginių darbinių parametrų koregavimas.
 – technologinių procesų automatizavimo priemonių diegimas gamyboje.
 – racionalių automatizavimo ir robotizacijos sprendimų paieška, monitoringo, diagnostikos ir kompiuterizuoto valdymo priemonių efektyvaus panaudojimo klausimų sprendimas.
 – technologinių įrenginių veikimo analizė ir našumo didinimas.
 – mechatroninės įrangos diegimas ir koordinavimas.
 – klientų konsultavimas įrangos eksploatacijos klausimais, techninė pagalba, veikimo sutrikimų analizė, sprendimų sutrikimams šalinti siūlymas.
 – ekspertinė-konsultacinė veikla techninių produktų ir paslaugų srityse, susijusiose su mechatronikos technologijų ir įvairių integruotų sistemų kūrimu, įsigijimu, vystymu, diegimu ar pritaikymu. Racionalių inžinerinių sprendimų identifikavimas, techninės ekspertizės, projektų rengimas.
 – gamybos planavimas ir organizavimas, gamybos kokybės bei terminų priežiūra, darbuotojų motyvavimas, ugdymas ir kontrolė
 – įmonės dokumentacijos, atitinkančios geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimus ruošimas/atnaujinimas
 – įrangos parinkimas, derybos su tiekėjais

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Marius Rimašauskas

Marius Rimašauskas

Funkcinių medžiagų technologijos ekspertas
Darius  Mažeika

Darius Mažeika

Robotikos ekspertas
Regita  Bendikienė

Regita Bendikienė

Mechanikos ir medžiagų inžinerijos ekspertė, KTU tarybos narė

 

 

Atsiliepimai

Vytis Varnavičius

Dr. Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, LEAN ir kokybės vadovas

 

Remdamasis savo praktine patirtimi galiu teigti, kad Mechatronikos studijų programos absolventai turi žinių apie išskirtinių savybių medžiagas bei jų taikymą, inžinerinių projektų valdymą, virtualių sistemų panaudojimo galimybes modeliuojant procesus, jų automatizavimą, taip pat apie adaptyvias kontrolės sistemas. Tai labai aktualu praktiniame darbe, kai tenka valdyti projektus, kartu su klientais dirbti gaminamo produkto analizės bei industrializacijos stadijose. Reikia pažymėti, kad šios žinios praverčia ir elektronikos pramonėje. Elektronikos gaminiuose stebima stipri komponentų matmenų mažėjimo, jų tankio didėjimo bei integracijos su mechaninėmis ir mikromechaninėmis sistemomis tendencija.

Antanas Daugėla

Dr. Antanas Daugėla

korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius

 

Žinios, įgytos studijuojant KTU, padėjo mano sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai. Mechatronika – tai ta sritis, kurioje labai plačios galimybės tiek karjerai, tiek ir nuolatiniam tobulėjimui.

Patrikas Tatariūnas

Patrikas Tatariūnas

Micro Matic'as

 

Studijų programa man patiko savo įvairumu ir naudingais moduliais. Galėjau studijuoti ne tik inžineriją, bet ir, mano atveju, pasirinkau papildomą vadovavimo kompetenciją. Pasirinkau šią studijų programą, nes ji apima pagrindinius inžinerijos aspektus: mechaniką, elektroniką ir valdymą.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Regita Bendikienė
Studentų g. 56, Kaunas
el. p. regita.bendikiene@ktu.lt