en

Mechatronika

Studijuojant įgyjami ir gilinami tarpdisciplininiai inžineriniai gebėjimai, kurie leidžia sistemingai susieti mechanikos, valdymo inžinerijos ir informacinių technologijų žinias bei metodus ir juos efektyviai taikyti sprendžiant sudėtingus techninius uždavinius, susijusius su makro- ir mikromechatroninių sistemų projektavimu, analize, kokybės užtikrinimu, eksploatacija, monitoringu ir diagnostika.

 

 

Likusių valstybės finansuojamų vietų skaičius čia.

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6211EX017
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Gamybos inžinerija
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Liudas Pranevičius

Lietuvos energetikos instituto vyr. m. d. / UAB „Pramtech“ konsultantas

Arūnas Kleiva

UAB „Festo“ inžinierinio palaikymo specialistas

Antanas Daugėla

Korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius

Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, „LEAN“ ir kokybės vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Mechatronika – inžinerinė „daugiakovė“

Studijos vykdomos kelių inžinerinių mokslų sandūroje ir leidžia įgyti bei pasirinktinai gilinti mechanikos, automatikos, elektronikos ar informatikos žinias ir įgūdžius, kuriuos apjungia sisteminės analizės principų išmanymas. Siūlomas platus spektras alternatyvių modulių, kurie studentui sudaro palankias sąlygas toliau specializuotis pageidaujamoje mechatronikos srityje – nuo konstrukcijų projektavimo iki adaptyvaus valdymo, nuo produkto kūrimo iki eksploatacijos, nuo makro- iki mikromechatroninių sistemų. Ši programa atveria palankias galimybes ateityje tęsti šios srities studijas mechanikos inžinerijos arba gretutinių mokslo krypčių doktorantūroje.

Įgūdžiai

Tarpdisciplininiai gebėjimai – raktas į kūrybiškus techninius sprendimus

Šiuolaikinė pramonė vis labiau stokoja universalesnių specialistų, turinčių įvairiapusių inžinerinių įgūdžių. Šių studijų metu įsisavinami techninių projektų valdymo, inovatyvių produktų kūrimo, integruoto projektavimo ir gamybos principai, suteikiamos žinios apie elektromechaninių, automatizuotų, robotikos, valdymo ir įterptinių sistemų projektavimo metodus, praktiškai išmokstama taikyti skaitinio modeliavimo ir analizės programinius įrankius, supažindinama su gamybinėmis informacinėmis sistemomis, nanoinžinerijos metodais ir įranga, pramonės įrenginių monitoringo bei diagnostikos principais ir priemonėmis. Dėl šių tarpdisciplininių gebėjimų mechatronikos specialistai gali efektyviai kurti, tobulinti, diegti ar eksploatuoti įvairios paskirties sudėtingus įrenginius bei įrangą. Neretai jie tampa inovatyvių techninių produktų kūrimo proceso vedančiąja grandimi.

Karjera

Mechatroniko kvalifikacija atliepia šiuolaikinės pramonės poreikius

Inžinerinė pramonė sukuria bene daugiausia darbo vietų, todėl šios programos studentai, planuodami karjerą, turi ypač didelį pasirinkimą. Vien tik Lietuvoje veiklą vykdo apie 2 tūkst. įmonių, kuriose nemaža dalis pareigybių reikalauja mechatronikos srities žinių ir gebėjimų. Mūsų absolventai sėkmingai įsidarbina praktiškai visuose gamybos ir paslaugų sektoriuose, kuriuose užima techninio profilio pareigas, susijusias su automatizavimo priemonių ir įvairios kitos mechatroninės įrangos projektavimu, gamybos technologijos paruošimu, testavimu, diegimu, derinimu, eksploatacija, kokybės užtikrinimu, monitoringu ir diagnostika. Absolventai taip pat dirba techninio pobūdžio vadybininkais, ekspertais-konsultantais ar projektų vadovais, vykdo mokslinę tiriamąją veiklą, užsiima inovacijų vystymu ir steigia startuolius, kuriose kuria aukštos pridėtinės vertės mechatroninius produktus.

Paklausa

Konkurencinis pranašumas šiandienos ir rytojaus darbo rinkoje

Dėl įgytų tarpdisciplininių žinių ir įgūdžių Mechatronikos programos absolventai yra vertinami darbdavių kaip gebantys sparčiau adaptuotis prie konkrečios profesinės veiklos reikalavimų. Toks specialybinis lankstumas padeda lengviau įsidarbinti ne tik skirtingų ūkio šakų gamybinėse įmonėse, bet ir įvairias techninio pobūdžio paslaugas teikiančiose bendrovėse. Plataus profilio inžinierių stygius ypatingai juntamas inovatyvios ir tarptautiniu mastu konkurencingos gamybos sektoriuje, kuriame procesų automatizavimas neišvengiamai grindžiamas mechatronikos technologijomis. Mechatronikos specialistai itin reikalingi išsivysčiusių šalių pramonės įmonėse bei mokslinių tyrimų centruose, kurie užsiima sumaniųjų makro- ir mikromechatroninių sistemų kūrimu bei diegimu pažangioje technologinėje įrangoje, robotikoje, medicininiuose ir matavimo prietaisuose, aerokosmoso technikoje ar transporto priemonėse.

Infrastruktūra

Moderniausios Lietuvoje mechatronikos laboratorijos

KTU pirmasis Lietuvoje pradėjo mechatronikos studijas ir šioje srityje turi didžiausią įdirbį bei disponuoja naujausia mokomąja ir mokslinių tyrimų įranga. Studentams suteikiama prieiga prie moderniausių šalyje mechatroninių ir robotizuotų sistemų bei švaraus kambario laboratorijų, kuriose studentai sėkmingai tobulina specialybinių disciplinų praktinius įgūdžius.

Teikti prašymą
 

Įgūdžių aprašas

Konstrukcijos – projektavimas, skaitinis modeliavimas ir analizė, dinamika
Elementai – vykdikliai, jutikliai, valdikliai, įterptinės sistemos, pavaros, mikrosistemos, MEMS
Technologijos – CAD, CAE, CAM, SCADA, nanotechnologijos, monitoringas, diagnostika
Robotizuotos sistemos – automatizavimas, surinkimas, programuojami loginiai valdikliai, diegimas, eksploatacija, kokybės užtikrinimas
Mechatroninių sistemų mechaninių elementų projektavimas ir analizė Mechatroninių sistemų valdymo elementų projektavimas ir analizė Mechatroninių sistemų eksploatacija ir monitoringas Mikrosistemų (MEMS) projektavimas, medžiagos ir gamyba

Teikti prašymą

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);


Teikti prašymą

Atsiliepimai

Dr. Vytis Varnavičius

UAB „Kitron“, LEAN ir kokybės vadovas

 

Remdamasis savo praktine patirtimi galiu teigti, kad Mechatronikos studijų programos absolventai turi žinių apie išskirtinių savybių medžiagas bei jų taikymą, inžinerinių projektų valdymą, virtualių sistemų panaudojimo galimybes modeliuojant procesus, jų automatizavimą, taip pat apie adaptyvias kontrolės sistemas. Tai labai aktualu praktiniame darbe, kai tenka valdyti projektus, kartu su klientais dirbti gaminamo produkto analizės bei industrializacijos stadijose. Reikia pažymėti, kad šios žinios praverčia ir elektronikos pramonėje. Elektronikos gaminiuose stebima stipri komponentų matmenų mažėjimo, jų tankio didėjimo bei integracijos su mechaninėmis ir mikromechaninėmis sistemomis tendencija.

Dr. Antanas Daugėla

korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius

 

Žinios, įgytos studijuojant KTU, padėjo mano sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai. Mechatronika – tai ta sritis, kurioje labai plačios galimybės tiek karjerai, tiek ir nuolatiniam tobulėjimui.


Teikti prašymą

Karjera

Studento kompetencijos
– taikyti naujus mechatronikos inžinerijos problemų sprendimo būdus ir taikymo metodus.
– priimti inžinerinius sprendimus, susidūrus su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija.
– vertinti naujausius mechatronikos pasiekimus, turėti žinių apie naujausias medžiagas, gamybos metodus ir patikimumą.

Studento gebėjimai
– gebės pritaikyti mechatronikos žinias kritiškai vertinant ir sprendžiant aibę naujų problemų.
– gebės atlikti bandymus, modeliuoti ar imituoti mechatroninių sistemų funkcionalumą ir eksploatacines savybes.
– gebės naudoti inžinerijos vadybos principus, supranta jų struktūrinių dalių sąveiką, geba įvertinti darbo ir aplinkos saugos aspektus inžinerinėje veikloje.
– gebės apdoroti ir pateikti informaciją ir argumentus įvairioms klausytojų auditorijoms.

 

 

Gali tapti

 – pramonės įrenginių, automatizavimo/robotikos agregatų, precizinės technikos ir įvairios kitos mechatroninės įrangos mechaninių ir/ar valdymo komponentų projektavimas, modeliavimas, analizė ir tobulinimas;
 – racionalių inžinerinių sprendimų ir efektyvių konstrukcinių variantų paieška. Techninių projektų rengimas ir derinimas, konstruktorinės ir technologinės dokumentacijos (brėžinių, modelių, specifikacijų) ruošimas;
 – modelių, maketų, prototipų kūrimas ir testavimas.
 -mechatroninių produktų kūrimo ar modernizavimo projektų rengimas, derinimas, produktų paklausos tyrimai, industrializavimo galimybių vertinimas.
 – taikomieji moksliniai tyrimai,  eksperimentinės/technologinės plėtros darbai ir jų koordinavimas.
 – technologinių procesų priežiūra, tobulinimas ir kokybės užtikrinimas.
 – pramonės įrengimų eksploatacija, techninė priežiūra, derinimas, gedimų identifikavimas ir šalinimas, įrenginių darbinių parametrų koregavimas.
 – technologinių procesų automatizavimo priemonių diegimas gamyboje.
 – racionalių automatizavimo ir robotizacijos sprendimų paieška, monitoringo, diagnostikos ir kompiuterizuoto valdymo priemonių efektyvaus panaudojimo klausimų sprendimas.
 – technologinių įrenginių veikimo analizė ir našumo didinimas.
 – mechatroninės įrangos diegimas ir koordinavimas.
 – klientų konsultavimas įrangos eksploatacijos klausimais, techninė pagalba, veikimo sutrikimų analizė, sprendimų sutrikimams šalinti siūlymas.
 – ekspertinė-konsultacinė veikla techninių produktų ir paslaugų srityse, susijusiose su mechatronikos technologijų ir įvairių integruotų sistemų kūrimu, įsigijimu, vystymu, diegimu ar pritaikymu. Racionalių inžinerinių sprendimų identifikavimas, techninės ekspertizės, projektų rengimas.
 – gamybos planavimas ir organizavimas, gamybos kokybės bei terminų priežiūra, darbuotojų motyvavimas, ugdymas ir kontrolė
 – įmonės dokumentacijos, atitinkančios geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimus ruošimas/atnaujinimas
 – įrangos parinkimas, derybos su tiekėjais
 – įmonės veiklos strategijos kūrimas
 – organizacijos valdymas
 – gamybos plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimas
 – mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tinkamai taikant teorinius metodus, eksperimentinę/laboratorinę įrangą ir prietaisus bei skelbiant rezultatus;
 – eksperimentinės plėtros projektų vykdymas ir rezultatų sklaida;
 – dalyvavimas ekspertinėje, švietėjiškoje veikloje, specialistų rengimas.

Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Regita Bendikienė
Studentų g. 56, 51424 Kaunas
tel. +370 37 323 769
e.p. regita.bendikiene@ktu.lt

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

 

 

 


Teikti prašymą