ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Mechanikos inžinerija

Tai tik aukščiausio lygio specialistus ruošianti studijų programa, kurioje integruojami naujausi mokslo pasiekimai ir teoriniai mechanikos principai. Mechanikos inžinieriai vaidina svarbų vaidmenį pramonėje ir verslo pasaulyje – kuria ir projektuoja įvairiausius judančius objektus, mašinas ir mechanizmus praktiškai visoms pramonės įmonėms, sprendžia inžinerines problemas robotikos ir gamybos sistemų, automobilių, kosmoso, biotechnologijų, kompiuterių, elektronikos, mikroelektromechaninių sistemų, energijos konversijos srityse,.

Nepriklausomai nuo jūsų pasirinkto karjeros kelio, mechanikos inžinerijos išsilavinimas įgalina kūrybinio mąstymo įgūdžius, kurie padės kurti įdomius ir aktualius produktus ir sistemas. O jeigu norėsite, galėsite pasukti į mokslinį-tiriamąjį darbą arba net vadovauti įvairių sričių specialistų komandoms Lietuvoje ir tarptautinėse rinkose.

 

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės

nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos;
arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės;
ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 4787 €
Kredito kaina 79,78 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Studijų krypties programų vadovas
Doc. dr. Kęstutis Pilkauskas
Studentų g. 56-346, Kaunas
Tel. +370 652 19 606
el. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Sistemos – analitiniai ir skaičiuojamieji modeliai, sistemų dinamika, analizė, sintezė, optimizavimas .
Inžinerija –virpesiai, konstrukcijų stiprumas ir patikimumas robotika,. integralios inžinerinės sistemos
Gaminio kūrimas –mechaninės prigimties sistemos ir posistemės,.susietos fizinės sistemos, konstrukcijų analizė
Valdymas – diegimas, sprendimai, teisiniai aspektai, komercija.
Inžinerinė analizė ir mokslinio tiriamojo darbo pagrindai Inžinerinės sistemos Gaminio kūrimas Kokybės užtikrinimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Įvairiapusė inžinerija

Studijų programa orientuota į mechaninės prigimties sistemų ar posistemių integraliose inžinerinėse sistemose kūrimą. Spręsite konstrukcijų stiprumo, kontaktinius, šilumos laidumo ir skysčių tėkmės uždavinius skaitiniais metodais, analizuosite šių sistemų dinamines savybes, vertinant komponentų funkcinį bei patikimumo lygį, pasitelkiant šiuolaikiškus inžinerinės analizės ir sintezės metodus.

Įgūdžiai

Tapsite kompetetingais specialistais

Studijuodami čia dirbsite su šiuolaikine tyrimų ir technologine įranga bei inžinerinės analizės įrankiais (CAD / CAE). Tai bus ne tik studijoms reikalingos sistemos, bet ir pagrindiniai jūsų profesinės veiklos įrankiai. Naudodamiesi jais galėsite atlikti įvairių konstrukcijų eksperimentinius, analitinius ir skaičiuojamuosius tyrimus, projektuoti funkcionalius, estetiškus ir patvarius produktus bei nustatyti geriausius gamybos metodus, užtikrinančius jų efektyvų veikimą.

Taip pat turėsite galimybę vystyti specialiąsias ir asmenines kompetencijas pagal individualius poreikius. Pasinaudodami kompetencijų modelio MA+ teikiamomis galimybėmis galėsite tirti arba gaminti produktus šiuolaikinėms įmonėms, su kuriomis norėsite sieti savo būsimos karjeros perspektyvas.

Infrastruktūra

Pasaulinio lygio įranga

Čia atliksite realią, aktualių produktų ir mechaninių sistemų analizę, todėl tam reikalingi tik patys inovatyviausi ir pranašiausi įrankiai. Studijų metu dirbsite su pačia geriausia kompiuterinio projektavimo ir analizės programine įranga: „SolidWorks“, „Autodesk Inventor“, „Microstation Modeler“, „CATIA“, „ANSYS“.

Karjera

Platūs karjeros keliai

Mechanikos inžinerijos kompetencijos studentams suteikia įvairių karjeros galimybių. Galėsite dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo bei kitą inžinerinį ekspertinį darbą. Taip pat siekti karjeros mokslinių tyrimų, inžinerinių paslaugų ir kitose techninės paramos organizacijose bei rinktis pedagoginį darbą universitetuose ir kolegijose. Įgyti vertingi įgūdžiai gali būti naudingi ne tik inžinerijos srityje, bet ir daugelyje kitų, tokių kaip medicina, teisė, konsultacijos ar vadyba.

Kolegos

Visas pasaulis vienoje vietoje

Šioje studijų programoje studijuojantys žmonės čia atvyksta iš įvairių pasaulio šalių. Užsienio studentai, I-osios pakopos programų absolventai sukuria tarpkultūrišką ir pozityvią studijų atmosferą bei noriai dalinasi savo gerąja patirtimi, demonstruoja didelę motyvaciją.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos
– koordinuoti technikos valdymo specialistų komandų veiklas įvairaus profilio įmonėse (nuo gamybos iki projektavimo sričių);
– išmanyti gamybinius procesus bei valdyti inžinerinės analizės įrankius (CAD/CAE);
– analizuoti problemines technikos valdymo sritis bei pritaikyti šiuolaikines kompiuterines modeliavimo programas procesų efektyvumo didinimui;
– projektuoti bei realizuoti mechaninės prigimties sistemų ar posistemių integraliose inžinerinėse sistemose kūrimą naudojant šiuolaikinė tyrimų ir technologinę įrangą bei inžinerinės analizės įrankius.

Studento gebėjimai
– gebės modeliuoti konstrukcijų stiprumo, kontaktinių, šilumos laidumo ir skysčių tėkmės sistemas, vertinant jų dinamines savybes, komponentų funkcinį bei patikimumo lygius;
– gebės projektuoti bei realizuoti projektavimo – gaminio kūrimo procesus taikant išplėstines inžinerinės veiklos kompetencijas;
– gebės realizuoti modernius bei kompiuterinio modeliavimo programom paremtus technikos valdymo algoritmus.

 

 

Gali tapti

 – bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas
 – įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos ir rezultatų peržiūra ir ataskaitų teikimas direktorių taryboms ir valdantiesiems organams
 – įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas
 – bendras vadovavimas įmonei, įstaigai ar organizacijai ir jos valdymas;
 – visos įmonės ar organizacijos mokslinių tyrimų ir plėtros programos planavimas numatant tikslus ir biudžeto poreikį
 –  vadovavimas už mokslinius tyrimus ir plėtrą atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas;
 – veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms
 – įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra
 – bendradarbiaudamas su mokslininkais ir kitais inžinieriais, atlieka tyrimus fundamentinių ir taikomųjų mokslų srityje;
 – projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais
 – vadovauja įrenginių techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais
 – atlieka įrenginių, mazgų, komponentų, medžiagų,  jungčių funkcinių parametrų ir charakteristikų tyrimus kompiuterinės analiės programomis bei eksperimentinius tyrimus
 – tyrimų rezultatus pritaiko projektuojant įrenginius bei gaminius
 – vykdo įrenginių patikrą, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 – gamybos duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė
 – gamybos įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant darbo valandas ir tiekiant atsargines dalis ir įrankius
 – gamybos strategijų, politikos krypčių ir planų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena
 –  įvairaus sudėtingumo gaminių eskizų, techninių ir darbo projektų rengimas;
 – projekto atitikimo technines užduotis, standartų, saugaus darbo ir gamybos technologijos reikalavimams užtikrinimas;
 – techninių skaičiavimus atlikimas ir techninių dokumentų rengimas naudojantis CAD (kompiuterinio projektavimo AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS) sistemomis;
 – vadovavimas technikų ir braižytojų grupei, kuri rengia projektus.

 

 

MA+ kompetencijos

MA+ kompetencija

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Gražvydas Kazokaitis

Gražvydas Kazokaitis

UAB „Čeli APS“ kompiuterinio projektavimo inžinierius
Gintaras Rimša

Gintaras Rimša

UAB „Baltec CNC Technologies“ valdybos pirmininkas

 

 

Atsiliepimai

Saulius Gujis

Saulius Gujis

UAB „TERMOSKALĖ“ direktorius

 

Įmonės pagrindinė veiklos kryptis – nestandartinių pramoninių krosnių, džiovyklų projektavimas bei gamyba.
Įmonėje gamybos vadovo pareigose dirba Mechanikos inžinerijos magistrantūros programos studijas baigęs Artūras Juškevičius. Jis atsakingas už naujų produktų projektavimą, gamybos užduočių skirstymą darbuotojams, naujų gamybos procesų kūrimą bei darbo aplinkos tobulinimą.
Įgytos inžinerinio projektavimo bei analizės žinios leidžia kurti didesnės pridėtinės vertės produktus, kurie pasižymi aukšta kokybe. Artūras geba atlikti eksperimentus, susijusius su temperatūros ir oro srautų pasiskirstymu, t. y. išmatuoti, apdoroti ir išanalizuoti duomenis bei pateikti aiškiai ir suprantamai gautus rezultatus. Siekdamas sukurti pažangesnius produktus taiko baigtinių elementų metodą atlikdamas kompiuterines oro srautų analizes. Artūras, išmanydamas projektavimo bei gamybos technologijas, įmonėje geba kurti sistemingą aplinką, kuri gerina ne tik darbo aplinką, bet ir produkto kokybę. Turėdamas įvairių disciplinų žinių pasižymi analitiniais sugebėjimais bei idėjų generavimu.

Eugenijus Ulachovičius

Eugenijus Ulachovičius

UAB „Dovaina“ vyr. konstruktorius

 

Apsigynęs mechanikos inžinerijos bakalauro bei magistro kvalifikacinius laipsnius aukščiausiais įvertinimais, gebu kritiškai vertinti, analizuoti, projektuoti ir optimizuoti mechanines sistemas, konceptualizuoti ir spręsti neaiškias ar nevisiškai apibrėžtas problemas. Remdamasis mechanikos ir kitų sričių žiniomis, gebu vadovauti įvairių sričių ir lygių inžinierių komandai.
Visa tai pavyko įgyvendinti dėl universiteto skiriamo ypač didelio dėmesio fundamentalioms mechanikos inžinerijos žinioms, kurios leidžia susikurti tvirtus profesinių žinių pamatus ateities karjerai. Atsižvelgiant į tai, kad studijuojant magistrantūros studijų programoje pavyko suderinti studijas ir darbą, tas fundamentaliosios mechanikos pagrindas persipynė su realia praktika darbe ir tapo dar stipresnis.
Studijuodamas mechaninių sistemų projektavimą ir dirbdamas konstruktoriaus darbą, visiškai įsisavinau inžinerinės analizės, mechaninių sistemų optimizavimo, modeliavimo ir kitas veiklas. Tai puikiai atsispindi magistro baigiamajame darbe. Šis darbas buvo persipynęs su praktine veikla, kadangi buvo sprendžiamos įmonės konstravimo biuro problemos – kuriama automatinio projektavimo sistema. Sprendžiant šias problemas dėstytojų konsultacijos buvo galimos visada, tiek paskaitų metu, tiek susitarus po darbo, o susiduriant su smulkioms problemoms – elektroniniu paštu.
Dabar, dirbant vyr. konstruktoriumi ir vadovaujant konstruktorių komandai, universitete įgytos žinios padeda išspręsti iškilusias nenumatytas problemas, priimti tinkamus sprendimus, kurti mechanines sistemas, nustatyti projektavimo principines taisykles įmonės viduje bei būti pakankamai kompetentingam atrenkant būsimus komandos narius.
Taigi, apie šią studijų programą galiu atsiliepti tik teigiamai – be įgytų žinių, mechanikos inžinerijos programa taip pat padeda susiformuoti ir asmenybei: ugdo atsakingumą, kruopštumą bei siekį tobulėti.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Studijų krypties programų vadovas
Doc. dr. Kęstutis Pilkauskas
Studentų g. 56-346, Kaunas
Tel. +370 652 19 606
el. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt