Mechanikos inžinerija

Tai tik aukščiausio lygio specialistus ruošianti studijų programa, kurioje integruojami naujausi mokslo pasiekimai ir teoriniai mechanikos principai. Mechanikos inžinieriai vaidina svarbų vaidmenį pramonėje ir verslo pasaulyje – kuria ir projektuoja įvairiausius judančius objektus, mašinas ir mechanizmus praktiškai visoms pramonės įmonėms, sprendžia inžinerines problemas robotikos ir gamybos sistemų, automobilių, kosmoso, biotechnologijų, kompiuterių, elektronikos, mikroelektromechaninių sistemų, energijos konversijos srityse.

Nepriklausomai nuo jūsų pasirinkto karjeros kelio, mechanikos inžinerijos išsilavinimas įgalina kūrybinio mąstymo įgūdžius, kurie padės kurti įdomius ir aktualius produktus ir sistemas. O jeigu norėsite, galėsite pasukti į mokslinį-tiriamąjį darbą arba net vadovauti įvairių sričių specialistų komandoms Lietuvoje ir tarptautinėse rinkose.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu;

kitos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Sistemos – analitiniai ir skaičiuojamieji modeliai, sistemų dinamika, analizė, sintezė, optimizavimas .
Inžinerija –virpesiai, konstrukcijų stiprumas ir patikimumas robotika,. integralios inžinerinės sistemos
Gaminio kūrimas –mechaninės prigimties sistemos ir posistemės,.susietos fizinės sistemos, konstrukcijų analizė
Valdymas – diegimas, sprendimai, teisiniai aspektai, komercija.
Inžinerinė analizė ir mokslinio tiriamojo darbo pagrindai Inžinerinės sistemos Gaminio kūrimas Kokybės užtikrinimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Įvairiapusė inžinerija

Studijų programa orientuota į mechaninės prigimties sistemų ar posistemių integraliose inžinerinėse sistemose kūrimą. Spręsite konstrukcijų stiprumo, kontaktinius, šilumos laidumo ir skysčių tėkmės uždavinius skaitiniais metodais, analizuosite šių sistemų dinamines savybes, vertinant komponentų funkcinį bei patikimumo lygį, pasitelkiant šiuolaikiškus inžinerinės analizės ir sintezės metodus.

Įgūdžiai

Tapsite kompetetingais specialistais

Studijuodami čia dirbsite su šiuolaikine tyrimų ir technologine įranga bei inžinerinės analizės įrankiais (CAD / CAE). Tai bus ne tik studijoms reikalingos sistemos, bet ir pagrindiniai jūsų profesinės veiklos įrankiai. Naudodamiesi jais galėsite atlikti įvairių konstrukcijų eksperimentinius, analitinius ir skaičiuojamuosius tyrimus, projektuoti funkcionalius, estetiškus ir patvarius produktus bei nustatyti geriausius gamybos metodus, užtikrinančius jų efektyvų veikimą.

Taip pat turėsite galimybę vystyti specialiąsias ir asmenines kompetencijas pagal individualius poreikius. Pasinaudodami kompetencijų modelio MA+ teikiamomis galimybėmis galėsite tirti arba gaminti produktus šiuolaikinėms įmonėms, su kuriomis norėsite sieti savo būsimos karjeros perspektyvas.

Infrastruktūra

Pasaulinio lygio įranga

Čia atliksite realią, aktualių produktų ir mechaninių sistemų analizę, todėl tam reikalingi tik patys inovatyviausi ir pranašiausi įrankiai. Studijų metu dirbsite su pačia geriausia kompiuterinio projektavimo ir analizės programine įranga: „SolidWorks“, „Autodesk Inventor“, „Microstation Modeler“, „CATIA“, „ANSYS“.

Pasisemsite patirties užsienyje

Pasisemsite patirties užsienyje

KTU priklauso elitiniam Europos inovatyviųjų universitetų konsorciumui (ECIU), kurių nariai yra pasirašę mechanikos inžinerijos studijų sutartį „Twin programme“. Ji atveria puikias galimybes pasirinkti tarptautinių studijų semestrą viename iš inovatyviausių Europos universitetų.

Universitetas bendradarbiauja su Tventės universitetu (Nyderlandai), Linčiopingo universitetu (Švedija), Monterėjaus technologijos universitetu (Meksika), Aveiro universitetu (Portugalija).

Karjera

Platūs karjeros keliai

Mechanikos inžinerijos kompetencijos studentams suteikia įvairių karjeros galimybių. Galėsite dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo bei kitą inžinerinį ekspertinį darbą. Taip pat siekti karjeros mokslinių tyrimų, inžinerinių paslaugų ir kitose techninės paramos organizacijose bei rinktis pedagoginį darbą universitetuose ir kolegijose. Įgyti vertingi įgūdžiai gali būti naudingi ne tik inžinerijos srityje, bet ir daugelyje kitų, tokių kaip medicina, teisė, konsultacijos ar vadyba.

Kolegos

Visas pasaulis vienoje vietoje

Šioje studijų programoje studijuojantys žmonės čia atvyksta iš įvairių pasaulio šalių. Užsienio studentai, I-osios pakopos programų absolventai sukuria tarpkultūrišką ir pozityvią studijų atmosferą bei noriai dalinasi savo gerąja patirtimi, demonstruoja didelę motyvaciją.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos
– koordinuoti technikos valdymo specialistų komandų veiklas įvairaus profilio įmonėse (nuo gamybos iki projektavimo sričių);
– išmanyti gamybinius procesus bei valdyti inžinerinės analizės įrankius (CAD/CAE);
– analizuoti problemines technikos valdymo sritis bei pritaikyti šiuolaikines kompiuterines modeliavimo programas procesų efektyvumo didinimui;
– projektuoti bei realizuoti mechaninės prigimties sistemų ar posistemių integraliose inžinerinėse sistemose kūrimą naudojant šiuolaikinė tyrimų ir technologinę įrangą bei inžinerinės analizės įrankius.

Studento gebėjimai
– gebės modeliuoti konstrukcijų stiprumo, kontaktinių, šilumos laidumo ir skysčių tėkmės sistemas, vertinant jų dinamines savybes, komponentų funkcinį bei patikimumo lygius;
– gebės projektuoti bei realizuoti projektavimo – gaminio kūrimo procesus taikant išplėstines inžinerinės veiklos kompetencijas;
– gebės realizuoti modernius bei kompiuterinio modeliavimo programom paremtus technikos valdymo algoritmus.

 

Gali tapti

 – bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas
 – įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos ir rezultatų peržiūra ir ataskaitų teikimas direktorių taryboms ir valdantiesiems organams
 – įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas
 – bendras vadovavimas įmonei, įstaigai ar organizacijai ir jos valdymas;
 – visos įmonės ar organizacijos mokslinių tyrimų ir plėtros programos planavimas numatant tikslus ir biudžeto poreikį
 –  vadovavimas už mokslinius tyrimus ir plėtrą atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas;
 – veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms
 – įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra
 – bendradarbiaudamas su mokslininkais ir kitais inžinieriais, atlieka tyrimus fundamentinių ir taikomųjų mokslų srityje;
 – projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais
 – vadovauja įrenginių techninei priežiūrai ir remontui, tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais
 – atlieka įrenginių, mazgų, komponentų, medžiagų,  jungčių funkcinių parametrų ir charakteristikų tyrimus kompiuterinės analiės programomis bei eksperimentinius tyrimus
 – tyrimų rezultatus pritaiko projektuojant įrenginius bei gaminius
 – vykdo įrenginių patikrą, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 – gamybos duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė
 – gamybos įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant darbo valandas ir tiekiant atsargines dalis ir įrankius
 – gamybos strategijų, politikos krypčių ir planų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena
 –  įvairaus sudėtingumo gaminių eskizų, techninių ir darbo projektų rengimas;
 – projekto atitikimo technines užduotis, standartų, saugaus darbo ir gamybos technologijos reikalavimams užtikrinimas;
 – techninių skaičiavimus atlikimas ir techninių dokumentų rengimas naudojantis CAD (kompiuterinio projektavimo AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS) sistemomis;
 – vadovavimas technikų ir braižytojų grupei, kuri rengia projektus.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Kęstutis Pilkauskas

Kęstutis Pilkauskas

Mechanikos inžinerijos ekspertas
Daiva Zeleniakienė

Daiva Zeleniakienė

KTU profesorė, Senato narė, daugiafunkcinių konstrukcinių kompozitų ekspertė, tarptautinių mokslo projektų lyderė
Sigita Urbaitė

Sigita Urbaitė

Všį Kauno jėgos aitvarų klubo direktorė

 

 

Atsiliepimai

Saulius Gujis

Saulius Gujis

UAB „TERMOSKALĖ“ direktorius

 

Įmonės pagrindinė veiklos kryptis – nestandartinių pramoninių krosnių, džiovyklų projektavimas bei gamyba.
Įmonėje gamybos vadovo pareigose dirba Mechanikos inžinerijos magistrantūros programos studijas baigęs Artūras Juškevičius. Jis atsakingas už naujų produktų projektavimą, gamybos užduočių skirstymą darbuotojams, naujų gamybos procesų kūrimą bei darbo aplinkos tobulinimą.
Įgytos inžinerinio projektavimo bei analizės žinios leidžia kurti didesnės pridėtinės vertės produktus, kurie pasižymi aukšta kokybe. Artūras geba atlikti eksperimentus, susijusius su temperatūros ir oro srautų pasiskirstymu, t. y. išmatuoti, apdoroti ir išanalizuoti duomenis bei pateikti aiškiai ir suprantamai gautus rezultatus. Siekdamas sukurti pažangesnius produktus taiko baigtinių elementų metodą atlikdamas kompiuterines oro srautų analizes. Artūras, išmanydamas projektavimo bei gamybos technologijas, įmonėje geba kurti sistemingą aplinką, kuri gerina ne tik darbo aplinką, bet ir produkto kokybę. Turėdamas įvairių disciplinų žinių pasižymi analitiniais sugebėjimais bei idėjų generavimu.

Eugenijus Ulachovičius

Eugenijus Ulachovičius

UAB „Dovaina“ vyr. konstruktorius

 

Apsigynęs mechanikos inžinerijos bakalauro bei magistro kvalifikacinius laipsnius aukščiausiais įvertinimais, gebu kritiškai vertinti, analizuoti, projektuoti ir optimizuoti mechanines sistemas, konceptualizuoti ir spręsti neaiškias ar nevisiškai apibrėžtas problemas. Dėl universiteto skiriamo didelio dėmesio fundamentalioms mechanikos inžinerijos žinioms, gebu susikurti tvirtus profesinių žinių pamatus ateities karjerai. Magistrantūros studijų programoje pavyko suderinti studijas ir darbą, tas fundamentaliosios mechanikos pagrindas persipynė su realia praktika darbe ir tapo dar stipresnis.
Studijuodamas mechaninių sistemų projektavimą ir dirbdamas konstruktoriaus darbą, įsisavinau inžinerinės analizės, mechaninių sistemų optimizavimo, modeliavimo ir kitas veiklas. Tai puikiai atsispindi magistro baigiamajame darbe. Dėstytojų konsultacijos buvo galimos visada, tiek paskaitų metu, tiek susitarus po darbo, o susiduriant su smulkioms problemoms – elektroniniu paštu.
Dabar, dirbant vyr. konstruktoriumi ir vadovaujant konstruktorių komandai, universitete įgytos žinios padeda išspręsti iškilusias nenumatytas problemas, priimti tinkamus sprendimus, kurti mechanines sistemas, nustatyti projektavimo principines taisykles įmonės viduje bei būti pakankamai kompetentingam atrenkant būsimus komandos narius.
Apie studijų programą galiu atsiliepti tik teigiamai – be įgytų žinių, mechanikos inžinerijos programa taip pat padeda susiformuoti ir asmenybei: ugdo atsakingumą, kruopštumą bei siekį tobulėti.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovas
Doc. dr. Kęstutis Pilkauskas
Studentų g. 56, Kaunas
el. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt