Maisto technologijos ir inovacijos

Šiuolaikinei maisto pramonei reikalingi idėjas generuojantys ir jas įgyvendinantys specialistai. Todėl maisto produktų technologijos magistrantūra pirmiausia skirta tiems, kuriems nesvetima inovatyvių technologinių, inžinerinių ir ekonominių sprendimų paieška. Darbdaviai baigusiuosius šią programą vertina už saugių ir sveikų maisto produktų kūrimo procesų išmanymą. Taip pat už gebėjimą projektuoti ir valdyti procesus ir technologijas įvertinant jų poveikį žmogui ir aplinkai, o svarbiausia – už įgūdį į viską pažvelgti kūrybiškai.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Maisto technologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (dieninis; mišrusis)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų maisto technologijų studijų krypties dalykų

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų  maisto technologijų studijų krypties dalykų,
IR 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Maisto technologijos ir inovacijos – produktų bei procesų kūrimas, optimizavimas ir valdymas, darniosios maisto ir bioechnologijos, neterminiai apdorojimo būdai, įrenginiai, sistemos.
Maisto kokybė ir sauga – užtikrinimo ir valdymo sistemos, rizikos veiksnių analizė, rizikos valdymas, atsekamumas, maisto įmonių sanitarija.
Projektavimas– naujų maisto produktų kūrimas, maisto įmonių projektavimas, projektų inžineriniai sprendimai ir techninis pagrindimas.
Ekonominis vertinimas – inžinerijos ekonomika, projektų ir inovacijų ekonominis pagrindimas ir vertinimas.
Naujų maisto produktų ir technologijų kūrimas, projektavimas ir gamybos organizavimas Maitinimo produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maisto saugos ir kokybės valdymas Maisto ir maitinimo įmonių projektavimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Žinios ateities profesionalams

Ši studijų programa – tai technologijų ir inžinerijos mokslų bei verslumo sinergija. Visa tai tam, kad gebėtumėte formuluoti ir praktiškai išspręsti sudėtingus maisto įmonių projektavimo, maisto produktų kūrimo, kokybės ir saugos valdymo uždavinius. Tam būtina remtis naujausiais maisto technologijų ir inžinerijos pasiekimais.

Galingi IT įgūdžiai
Lektoriai

Profesionalų prieglobstis

Teoriją visada privalo lydėti praktika. Todėl studijų programoje praktiniais įgūdžiais ir patarimais dalinsis patyrę ir žinomi maisto technologai – dirbdami laboratorijose būsimieji specialistai realizuos savo idėjas praktikoje ir gaus patarimų iš pirmų lūpų.

Įgūdžiai

Projektavimas nuo A iki Z

Rengdami baigiamuosius darbus išmoksite įgyvendinti įvairius projektavimo etapus: atlikti objekto techninį-ekonominį pagrindimą, medžiagų, technologinių įrengimų, gamybinių plotų, energijos poreikių skaičiavimus, projekto finansinį ir ekonominį įvertinimą.

Paklausa rinkoje

Atviros šiuolaikiškos laboratorijos

Studijų procese naudojamos šiuolaikinės maisto chemijos, mikrobiologijos, maisto technologijų laboratorijos, kuriose galima įgyvendinti įvairius technologinius procesus. Inovatyvių produktų kūrimo idėjas įgyvendinsite Maisto mokslo technologijų ir kompetencijos centro laboratorijose.

Infrastruktūra

Tapsite geidžiami specialistu

Užtikrinta karjera – štai kas jūsų laukia. Darbdaviai itin vertina programos absolventus, žinančius įvairių maisto produktų technologijas, naujų produktų kūrimo principus, maisto saugos ir kokybės valdymo sistemas, be viso to, gebančius projektuoti, kurti, diegti ir valdyti gamybos procesus maisto verslo įmonėse.

 

Karjera

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:
 • Projektuoti, diegti ir valdyti inovatyvias maisto technologijas ir procesus.
 • Priimti inovatyvius technologinius, inžinerinius ir ekonominius sprendimus, įvertinant jų poveikį visuomenei bei aplinkai.
 • Diegti maisto saugos ir kokybės valdymo sistemas, vykdyti jų kontrolę.
 • Kurti vartotojų poreikius atitinkančius inovatyvius maisto produktus.
 • Atlikti maisto sudėties ir kokybės tyrimus.
 • Teikti ekspertines konsultacijas.
 • Koordinuoti naujus projektus, siekiant įdiegti inovatyvias gamybos technologijas.
 • Vystyti originalias idėjas ir metodus, sprendžiant maisto inovacijų diegimo problemas.
 • Efektyviai vadovauti tarpkryptinėms ir tarpdisciplininėms komandoms maisto verslo įmonėse.
 

Gali tapti

Pagrindinė šių specialistų atsakomybė – technologinių gamybos procesų organizavimas ir kontrolė, taip pat gaminamų produktų kokybės užtikrinimas. Jie rūpinasi ir technologinių dokumentų rengimu, įforminimo standartais, techninėmis sąlygomis.

Šių žmonių pareiga – gamybos proceso organizavimas, koordinavimas ir optimizavimas. Jie atsakingi ir už gamybos planų vykdymą, resursų paskirstymą ir efektyvų jų panaudojimą bei pasiektų rezultatų analizę.

Jų veiklos sritis – profesionalūs sprendimai technologijų projektavimui ir įdiegimui maisto verslo įmonėse. Šie žmonės koordinuoja įvairių projektų rengimo darbus, bendradarbiauja su skirtingomis institucijomis rengiant projektų dokumentus.

Tai profesionalai, planuojantys, organizuojantys ir vykdantys chemijos mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus. Jie kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, kartu su įvairių sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Šie profesionalai puikiai išmano kokybės standartus ir procesus, todėl jie užtikrina ženklinimo ir kitų reikalavimų laikymąsi, vertina konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklius, rengia joms rekomendacijas. Taip pat – kontroliuoja, kaip laikomasi sanitarinių-higieninių normų, palaiko kokybės užtikrinimo standartus ir procesus.

Šie profesionalai užtikrina maisto produktų kokybę aukščiausiu lygiu: organizuoja kokybės padalinio darbą, rengia ir valdo dokumentus, susijusius su procesų ir produktų kokybe, atstovauja įmones išoriniuose audituose bei organizuoja vidinius auditus.

Šie specialistai generuoja idėjas kurdami ir vystydami naujus produktus, planuodami jų gamybą. Jie atsakingi už gaminių kūrimo proceso derinimą su gamybos ir komercijos padaliniais. Be to, nuolat testuoja įvairias inovacijas, analizuoja maisto poreikių kaitos tendencijas.

Tokie profesionalai vadovauja naujų produktų kūrimo ir vystymo padaliniams, ieško inovacijų ir jas testuoja. Dar viena svarbi jų atsakomybė – kasdienis bendradarbiavimas su gamybos, komercijos, rinkodaros padaliniais, taip pat su mokslo institucijomis bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (R&D) centrais.

Apie maisto mokslo ir technologijų naujoves šie žmonės žino viską. Jie gali vadovauti tarpdalykiniams mokslinių tyrimų ir plėtros projektams, bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais. Taip pat jie – puikūs viešosios nuomonės maisto mokslo ir technologijų srityje formuotojai.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Tadas Brazdauskas

Tadas Brazdauskas

UAB „Allive Europe“ produktų atitikties vadovas
Dalia Jočytė

Dalia Jočytė

UAB Švyturys-Utenos alus, Utenos alaus daryklos vadovė
Remigijus Žiaukas

Remigijus Žiaukas

UAB „Genba Taste“ direktorius
Jokūbas Račkauskas

Jokūbas Račkauskas

UAB „Divaks“ vyriausias technologas

 

 

Atsiliepimai

Gediminas Krutulis

Gediminas Krutulis

UAB „Naujasis Nevėžis“ direktorius

 

Mūsų įmonė savo gaminamą produkciją realizuoja ne tik Lietuvoje, bet ir eksportuoja į daugiau nei 35 šalis. Pagal įdiegto maisto saugos standarto (BRC) reikalavimus mes turime tiekti maisto produktus, atitinkančius realizuojamoje rinkoje maisto saugos ir kitus reikalavimus. Tam būtina derinti ne tik technologijų, bet ir maisto saugos žinias, įvertinant visus galimus rizikos veiksnius bei tos rinkos teisinius reikalavimus. KTU maisto technologijų krypties magistro studijų programos tikrai naudingos ir specialistams, ir mums, kurie juos priima į darbą.

Dalia Jočytė

Dalia Jočytė

UAB Švyturys-Utenos alus, Utenos alaus daryklos vadovė

 

KTU maisto technologijų studijos buvo įdomios, įtraukiančios, o įgytos žinios įgalino lengvai adaptuotis skirtingose maisto pramonės šakose. Karjerą pradėjau konditerijos pramonėje, daugiau nei dešimtmetį karjerą tesiu alaus gamybos pramonėje. Gamybos sektoriuje technologinių procesų kompleksiškumas nemenkas, procesai dinamiški, iššūkių pasitaiko beveik kas dieną, kurių sprendimui teka pasitelkti ne tik inžinerines žinias bet ir kūrybišką jų pritaikymą. KTU maisto mokslo ir technologijų studijos buvo ir tebėra aktualios, o jas baigę specialistai reikalingi atliepti nuolat kintantiems vartotojų poreikiams, ypač maisto sveikatingumo ir tvarumo aspektu.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Loreta Bašinskienė
el. p. loreta.basinskiene@ktu.lt