en

Taikomoji chemija

Ruošiami kvalifikuoti ir kūrybingi specialistai, sukaupę gilių chemijos bei cheminės technologijos žinių. Baigę studijas absolventai turi tyrimo įgūdžių, geba formuluoti ir spręsti chemijos mokslo bei pramonės problemas, remdamiesi naujausiais chemijos bei cheminės technologijos pasiekimais. Kvalifikuoti specialistai gali įsilieti į darbo rinką aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kurios kuria ir / arba gamina inovatyvias funkcines, hibridines, kompozicines ir nanomedžiagas, alternatyviąją energetiką, draugiškus aplinkai procesus ir medžiagas, biofarmacijos produktus ir kt.

 

Kodas 6211CX014
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Chemija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Fizinių mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Flavien Massi

Intelligentsia Consultants Sàrl (Liuksemburgas) vyresnysis konsultantas

Peter Strohriegl

Bayreuth universiteto (Vokietija), Makromolekulių chemijos I katedros profesorius

Angels Serra

Rovira i Virgili universiteto (Ispanija), Analitinės chemijos ir organinės chemijos katedros profesorius
 

Programos vertės

Įgūdžiai

Teorinių žinių taikymas naujų medžiagų kūrimui ir tyrimams

Naujausios teorinės organinės ir neorganinės chemijos žinios ir gilus naujausių instrumentinės analizės metodų supratimas leidžia projektuoti analitinius, modelinius ir eksperimentinius tyrimus, jiems vadovauti, formuluoti ir spręsti naujas problemas chemijos mokslo ir pramonės srityse.

Infrastruktūra

Šiuolaikinės instrumentinės analizės technikos naudojimas

Studijų procese naudojama ne tik įprasta laboratorinė įranga, bet ir naujausi sudėtingi chromatografinės, spektroskopinės, terminės, dinaminės-mechaninės analizės ir kt. prietaisai.

Moksliniai projektai

Galimybė dalyvauti moksliniuose projektuose

Sudarytos puikios galimybės dalyvauti mokslinių grupių projektuose, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir tarptautinių programų projektuose, pvz., Lietuvos–Latvijos–Taivano, Lietuvos–Baltarusijos, Lietuvos–Ukrainos, Lietuvos–Prancūzijos ir kt.

Studijos užsienyje

Galimybė išvykti į užsienio šalių universitetus

Sudarytos puikios galimybės studijų metu išvykti pasisemti patirties į Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos ir kitų užsienio šalių universitetus, pasinaudojus Erasmus+, KTU ir universitetų partnerių dvišalėmis studentų mainų sutartimis bei kitomis stipendijų programomis.

Karjera

Nuo produktų ir technologijų specialisto iki vadovo

Absolventai gali tapti ne tik naujų medžiagų kūrėjais ir tyrėjais, bet ir naujų produktų ir technologijų kūrimo projektų vadovais, produktų ir technologijų ekspertais, įmonės chemikais-technologais, įmonių konsultantais, analitinių laboratorijų ekspertais; chemijos,  buitinės chemijos ar kosmetikos pramonės, pardavimo-konsultacinių įmonių vadovais.

 

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – funkcinės, sumaniosios, nanomedžiagos, kompozicinės, inovatyvios.
Sintezė – struktūros modeliavimas, konversija, katalizė, kinetika.
Analizė – terminė, rentgeno, spektroskopinė, chromatografinė.
Technologijos – (opto)elektronikos, energetikos, funkcinių dangų.
Taikymas – idėja, modelis, technologija, problemų sprendimas, inovacijos.
Kosmetikos ir buitinės chemijos preparatų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių organinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių neorganinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Naujausių instrumentinės analizės metodų supratimas ir taikymas naujose situacijose

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Jurgita Kailiuvienė

AB „Amilina“ tyrėja

 

Kadangi dirbu įmonės mokslinėje laboratorijoje, labai praverčia studijų metu įgytos ne tik organinės ar neorganinės chemijos, bet ir biochemijos, mikrobiologijos, fizikinės chemijos ir kt., net kompiuterinės chemijos žinios. Neretai tenka spręsti gamyboje iškilusias problemas, ieškoti naujų produkcijos pritaikymo sričių ar tobulinti esamą procesą, todėl universitete įgytos plataus spektro žinios puikiai pasitarnauja ieškant tinkamiausio sprendimo ir siekiant patikimų rezultatų.

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės taikyti funkcinių medžiagų chemijos ir technologijos žinias, atlikti sintezės, analizės procedūras, spręsti gamyboje kylančias problemas;
– gebės dirbti su įvairia instrumentinės analizės įranga;
– gebės atlikti cheminių medžiagų, jų sudėties, savybių tyrimus, taikant chemijos mokslų žinias; ieškoti praktinių jų panaudojimo galimybių.

 

Studento kompetencijos:

– naujausių instrumentinės analizės metodų supratimas ir taikymas;
– kosmetikos preparatų chemijos, žaliavų ir jų savybių išmanymas, gamybos technologijos bei gamybai reikalingos įrangos parinkimas;
– funkcinių neorganinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas, sąsajų tarp biomedicininių polimerų savybių ir taikymo srities identifikavimas;
– funkcinių organinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas, sintezės būdų, medžiagų savybių ir tyrimo metodų parinkimas.

 

 

Gali tapti

– chemijos mokslo tiriamųjų, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
– dirbtinių medžiagų kūrimas, natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas;
– poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų rengimas.

– dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose;
– gamybos metodų, medžiagų, kokybės ir kontrolės standartų nustatymas ir atitikimo techninėms sąlygoms užtikrinimas;
– gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų bei bandymų atlikimas.

– gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas;
– vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai bei naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
– konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Eglė Arbačiauskienė
Radvilėnų pl. 19, C-238
tel. +370 (37) 300 153
e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama