en

Taikomoji chemija

Taikomosios chemijos programos absolventai stebina įvairialypėmis chemijos srities kompetencijomis – darbdaviams labai reikia tokių specialistų.

Todėl baigę magistrantūros studijas ir tapę kvalifikuotais, kūrybingais profesionalais, būsite paklausūs darbo rinkoje. Šios programos absolventai laukiami pasaulinio lygio mokslo ir studijų institucijose, biofarmacijos ir kosmetikos, funkcines, hibridines, kompozitines ir nanomedžiagas kuriančiose ir gaminančiose įmonėse.

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Chemija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Fizinių mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Flavien Massi

Intelligentsia Consultants Sàrl (Liuksemburgas) vyresnysis konsultantas

Peter Strohriegl

Bayreuth universiteto (Vokietija), Makromolekulių chemijos I katedros profesorius

Angels Serra

Rovira i Virgili universiteto (Ispanija), Analitinės chemijos ir organinės chemijos katedros profesorius
 

Programos vertės

Įgūdžiai

Teorija virs praktika

Naujausios visapusės chemijos žinios ir gilus instrumentinės analizės metodų supratimas leis ne tik projektuoti analitinius, modelinius ir eksperimentinius tyrimus, bet ir jiems vadovauti. Taip pat – formuluoti ir spręsti aktualias problemas įvairiose mokslo ir pramonės srityse.

Infrastruktūra

Atviras mokslinių tyrimų pasaulis

Studijos neabejotinai praplės jūsų akiratį. Čia sudarytos puikios galimybės dalyvauti įvairiuose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektuose.

Moksliniai projektai

Praturtinančios kelionės

Galėsite drąsiai priimti iššūkius ir išvykti tobulėti į užsienio šalių universitetus: KTU sudarytos puikios galimybės studijų metu išvykti pasisemti patirties į Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos ir kitus universitetus, pasinaudojant „Erasmus+“, KTU ir universitetų partnerių dvišalėmis studentų mainų sutartimis bei kitomis stipendijų programomis.

Studijos užsienyje

Moderni studijų aplinka

Studijų metu turėsite progą dirbti moderniose chemijos tyrimų laboratorijose, kuriose gimsta inovatyviausi sprendimai.

Karjera

Visi karjeros keliai – atviri

Šios programos absolventai gali tapti ne tik naujų medžiagų kūrėjais ir tyrėjais, bet ir analitinių laboratorijų, produktų ir technologijų ekspertais, chemikais-technologais, konsultantais, naujų produktų ir technologijų kūrimo projektų vadovais, įmonių vadovais.

 

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – funkcinės, pažangiosios, sumaniosios, nanomedžiagos, kompozitinės, inovatyvios.
Sintezė – struktūros modeliavimas, konversija, katalizė, kinetika.
Analizė – spektroskopinė, chromatografinė, terminė, mechaninė.
Technologijos – (opto)elektronikos, energetikos, funkcinių dangų, kosmetikos ir higienos produktų.
Taikymas – idėja, modelis, technologija, problemų sprendimas, inovacijos.
Kosmetikos ir higienos produktų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių organinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Funkcinių neorganinių medžiagų chemijos ir technologijos išmanymas Naujausių instrumentinės analizės metodų supratimas ir taikymas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Jurgita Kailiuvienė

AB „Amilina“ tyrėja

 

Kadangi dirbu įmonės mokslinėje laboratorijoje, labai praverčia studijų metu įgytos ne tik organinės ar neorganinės chemijos, bet ir biochemijos, mikrobiologijos, fizikinės chemijos ir kt., net kompiuterinės chemijos žinios. Neretai tenka spręsti gamyboje iškilusias problemas, ieškoti naujų produkcijos pritaikymo sričių ar tobulinti esamą procesą, todėl universitete įgytos plataus spektro žinios puikiai pasitarnauja ieškant tinkamiausio sprendimo ir siekiant patikimų rezultatų.

Aistė Gružinskaitė

UAB „ProBioSanus“, laboratorijos vedėja

 

Studijuodama KTU Taikomosios chemijos studijų programoje, dalyvavau bendrame Universiteto ir UAB „ProBioSanus“ projekte, sprendžiant probiotikų imobilizavimo klausimus. Studijų metu įgytos žinios kosmetikos chemijos bei technologijos srityje, atvėrė galimybę dirbti įmonėje UAB „ProBioSanus“ ir užimti laboratorijos vadovo pareigas. Džiaugiuosi, kad mano darbas yra kūrybinis, įdomus. Kuriu inovatyvius kosmetikos ir buitinės chemijos produktus su probiotikais, diegiu juos gamyboje.

Vytas Vitkauskas

AB „Roquette-Amilina“ Mokslinių tyrimų padalinio chemikas-technologas

 

Dėka Taikomosios chemijos studijų programoje įgytų kompetencijų, lengvai radau darbą įmonės Roquette-Amilina mokslinių tyrimų laboratorijoje. Šiame darbe reikalingus instrumentinės analizės bei analitinio mąstymo gebėjimus, įgavau, būtent, studijų metu. Ypatingai gera studijų kryptis, nes apima ir analitinius chemijos metodus, bet taip pat ir supažindina su chemine technologija, kuri reikalinga norint procesus „perkelti“ iš miligramų gamybos į kilogramus. Studijų metu dėstomi dalykai – atitinka šiuolaikines tendencijas – yra nuolat atnaujinami.

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:

– Kurti naujas chemines medžiagas ir spręsti gamyboje kylančias problemas.

– Plėtoti cheminių medžiagų tyrimų metodus ir jų praktinio panaudojimo galimybes.

– Kurti efektyvias gamybos technologijas.

– Planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus.

– Koordinuoti mokslines ir gamybines veiklas.

 

 

Gali tapti

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių medžiagų bei gaminių, tokių kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus.

Tokie specialistai atsakingi už gamybos technines sąlygas bei sistemų išdėstymą. Technologijų ir gamybos inžinieriai vadovauja gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles bei konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

Šie specialistai planuoja, organizuoja ir vykdo chemijos mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus. Jie kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, kartu su įvairių sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Apie cheminių medžiagų ir technologijų naujoves šie specialistai žino viską. Jie gali vadovauti tarpdalykiniams mokslinių tyrimų ir plėtros projektams, bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais. Be to, šie žmonės – puikūs viešosios nuomonės cheminių medžiagų ir technologijų srityje formuotojai.

Jų veiklos sritis – profesionalūs sprendimai technologijų projektavimui ir įdiegimui chemijos įmonėse. Šie žmonės koordinuoja įvairių projektų rengimo darbus, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis rengiant projektų dokumentus.

Šie specialistai užtikrina cheminių medžiagų kokybę aukščiausiu lygiu: organizuoja kokybės padalinio darbą, rengia ir valdo dokumentus, susijusius su procesų ir produktų kokybe, atstovauja įmones išoriniuose audituose bei organizuoja vidinius auditus.

Šių specialistų pareiga – gamybos proceso organizavimas, koordinavimas ir optimizavimas. Jie atsakingi ir už gamybos planų vykdymą, resursų paskirstymą ir efektyvų jų panaudojimą, pasiektų rezultatų analizę.

Tokie specialistai vadovauja naujų produktų kūrimo ir vystymo (R&D) padaliniams, ieško inovacijų ir jas testuoja. Dar viena svarbi jų atsakomybė – kasdienis bendradarbiavimas su gamybos, komercijos, rinkodaros padaliniais, taip pat su mokslo institucijomis bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrais.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės
ir ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykų

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės;
≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykų;
ir 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. studijų kaina bus patvirtinta ir paskelbta iki 2021 m. kovo 31 d. 2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vaida Kitrytė
Radvilėnų pl. 19–238, Kaunas
Tel. +370 65038165
el. p. vaida.kitryte@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Eglė Arbačiauskienė
Tel. +370 68727306
el. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt