en

Chemijos inžinerija

Modernūs produktai, inovatyviausios technologijos, rinkos tendencijos ir šiuolaikinė įranga – tai bus jūsų varomoji jėga. Pasikaustę žiniomis, kvalifikuoti chemijos inžinerijos absolventai gebės kurti tvarias ir socialiai atsakingas stambaus masto gamybas, patenkinti visuomenės poreikį naujiems chemijos pramonės produktams.

Jie bus inovacijų lyderiais – suprantantys sudėtingus cheminės technologijos procesus, vertinantys naujas technologijas iš ekonomikos perspektyvos ir formuojantys visuomenės požiūrį į mokslą ir pramonę kaip žmonijos gerbūvį kuriančias sferas. O būtent tai – neatsiejama šių laikų pramonės kasdienybė.

 

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Chemijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Arūnas Sinkevičius

UAB „Biotecha“ direktorius

Vaidas Mugauskas

VšĮ „Energetikų mokymo centras“ Direktorius

Naglis Malys

The University of Nottingham Centre for Biomolecular Sciences

Mykola Obushak

Organinės chemijos katedros vedėjas
 

Programos vertės

Studijos

Koja kojon su naujovėmis

Šių laikų studijos privalo būti mokslo ir pramonės sandūroje. Todėl glaudžiai bendradarbiaudami su didžiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis užtikrinsime, kad įgytumėte naujausias žinias ir kompetencijas, reikalingas chemijos inžinerijos specialistui šiuolaikinėje darbo rinkoje.

Įgūdžiai

Analizuosite, kursite, inovuosite

Modernių produktų kūrimas, technologijų vystymas ir produkto kokybės kontrolė – trys esminės kompetencijos ypač svarbios šios srities specialistams. Neabejokite: baigę studijas mokėsite valdyti vykstančius procesus, o gaminamą produkciją tobulinsite šiuolaikiškais metodais.

Karjera

Platūs karjeros keliai

Darbo rinka išalkusi specialistų su chemijos inžinerijos pagrindais. Nuo laboratorijos specialisto iki įmonės generalinio direktoriaus – įgytos įvairialypės žinios atvers plačias galimybes. Teliks pasirinkti, koks karjeros kelias labiausiai patinka jums.

Infrastruktūra

Atviros moderniausios laboratorijos

Studijų procese praktinius įgūdžius įgysite dirbdami moderniausiose bei pažangiausiose chemijos inžinerijos laboratorijose Lietuvoje. Be to, atliekant mokslinius tyrimus pasitelksite pasaulinio lygio gamintojų programinę ir analizinę įrangą: „Aspen“, „Bruker AXS“, „Netzsch“, „Cilas“, „Perkin Elmer“, „Gerhardt, O‘Hara Technologies“.

Kolegos

Pasiruoškite ugdyti asmenybę

Studijos tikrai nesuvaržys, o tik praplės jūsų akiratį. Laisvu nuo studijų metu galėsite dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose studentų moksliniuose tyrimuose, taip pat vasaros studentų mokslinėse praktikose, mokslinių grupių projektuose. Jei nerasite sau patinkančios sferos Lietuvoje, ne bėda – galėsite išvykti praktikai į užsienio įmones ar universitetus.

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Ramūnas Miliauskas

AB „Achema“ generalinis direktorius

 

Reikšminga AB „Achema“ darbuotojų dalis, tiek vadovų grandyje, tiek dirbančių su sudėtingais įrengimais ir technologiniais procesais, yra KTU Cheminės technologijos fakulteto absolventai, turintys reikalaujamą kvalifikaciją ir išsilavinimą. Siekiant išlaikyti konkurencingumą įmonei reikalingi specialistai, turintys platų chemijos ir inžinerijos sričių išsilavinimą, sugebantys analizuoti procesus ir taikyti modernias technologijas. Iš funkcinių padalinių vadovų bendrovė reikalauja sisteminio mąstymo, gebėjimo formuluoti ir spręsti ne tik savo srities, bet ir visos pramonės šakos problemas, siūlyti naujus, ekonomikos pagrindais paremtus sprendimus. „Achema“ aktyviai bendradarbiauja atnaujinant studijų programas ir remia naujus chemijos mokslo tyrimus, leidžiančius atnaujinti esamas technologijas. Bendrovė ypač skatina savo darbuotojus įgyti aukštąjį išsilavinimą ir tęsti mokslus magistrantūros Chemijos inžinerijos programoje.

Marius Baltakys

UAB „Matuizų plytinė“ gamybos direktorius

 

Dar studijuodamas, dėstytojų dėka pradėjau bendradarbiauti su pramoninėmis įmonėmis. Dar nebaigęs studijų jau turėjau daug darbo pasiūlymų. Studijų metu įgijau labai platų spektrą techninių žinių, kurias dabar galiu panaudoti ne tik naujų produktų kūrimui, tačiau ir naujų technologijų diegimui gamyboje. Įmonė yra nuolat suinteresuota priimti darbuotojus su aukštuoju chemijos inžinieriaus išsilavinimu.

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:

–     Organizuoti ir valdyti technologinius procesus, juos vertinti technologiniu, etiniu ir ekonominiu požiūriais.

–     Projektuoti ir optimizuoti technologinius procesus ir įrengimus, atsižvelgiant į sveikatos, darbo saugos, aplinkos apsaugos reikalavimus.

–     Kurti ir valdyti inovatyvius produktus ir procesus, vadovaujantis tvarios gamybos principais.

–     Vertinti ir modeliuoti produktų bei procesų kokybę, įvertinti jų poveikį visuomenei.

–     Teikti technines konsultacijas chemijos inžinerijos klausimais ir koordinuoti naujus projektus.

 

 

Gali tapti

Be šių specialistų įmonės veikla nebūtų tokia sklandi: jie užtikrina, kad gamybos metodai, medžiagos, kokybė atitiktų technines sąlygas, nustato kontrolės standartus, atlieka gaminių gamybos etapų laboratorinius tyrimus bei bandymus.

Tai profesionalai, atliekantys chemijos mokslo tiriamuosius, eksperimentinius darbus, įvairius bandymus ir analizes. Jie kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, kartu su įvairių sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Šie žmonės atsakingi už gamybos technines sąlygas bei sistemų išdėstymą. Technologijų ir gamybos inžinieriai vadovauja gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles bei konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

Tokie specialistai rūpinasi laboratorijos prietaisais ir įranga, surenka, saugoja, klasifikuoja, kataloguoja bei eksperimentams parengia pavyzdžius ir ėminius. Be to – stebi bandymus, analizuoja jų rezultatus, atlieka skaičiavimus, rengia ataskaitas.

Šie profesionalai parenka kasybai reikalingų medžiagų telkinius, planuoja gavybą. Jie ieško tinkamiausių veiksmingos kasybos ir gavybos metodų, nustato naudojamos įrangos tipus. Tai žmonės, planuojantys pirminio vandens, naftos ar dujų saugojimą, apdirbimą ir perdavimą, vadovaujantys šių procesų įgyvendinimui.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės;
ir ≥18 kr. išklausytų chemijos ir chemijos inžinerijos studijų krypties dalykų

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės;
ir ≥18 kr. išklausytų chemijos ir chemijos inžinerijos studijų krypties dalykų;
ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vaida Kitrytė
Radvilėnų pl. 19–238, Kaunas
Tel. +370 65038165
el. p. vaida.kitryte@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorius
Lekt. dr. Andrius Jaskūnas
Tel. +370 671 19304
el. p. andrius.jaskunas@ktu.lt