Chemijos inžinerija

6211EX020 Inžinerijos mokslų magistras N - 2 m. Kaunas

Kvalifikuoti chemijos inžinerijos mokslų magistrai turi praktikos projektuojant naujus produktus ir procesus, valdo technologines sistemas, supranta sudėtingus cheminės technologijos procesus. Ekonomiškai įvertina naujas technologijas. Žino laboratorinių tyrimų metodikas, turi praktikos dirbant su modernia analitine įranga, žino jos galimybes ir pritaikymą pramonėje.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Arūnas Sinkevičius

UAB „Biotecha“ direktorius

Vaidas Mugauskas

VšĮ „Energetikų mokymo centras“ Direktorius

Naglis Malys

The University of Nottingham Centre for Biomolecular Sciences

Mykola Obushak

Organinės chemijos katedros vedėjas
Studijos

Studijų programa atnaujinta bendradarbiaujant su didžiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis

Studijų programa atnaujinta intensyviai bendradarbiaujant su didžiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis (AB „Achema“ ir kt.), todėl ji yra mokslo ir pramonės sandūroje. Suteiktos žinios reikalingos siekiant vykdyti inžinieriaus-technologo funkcijas bet kokioje gamyboje. Praktiniai įgūdžiai įgyjami ir naudojant vieną iš moderniausių ES chemijos inžinerijos laboratorijų bei analitinę įrangą.

Įgūdžiai

Didžiausias dėmesys inovatyvių produktų / technologijų kūrimui

Programoje akcentuojamos trys esminės viena kitą papildančios kompetencijos: (1) modernių produktų kūrimas, (2) technologijų vystymas ir (3) produkto kokybės kontrolė šiuolaikine analitine įranga. Dirbdamas gamybos įmonėje specialistas supranta vykstančius procesus, moka juos valdyti, tobulinti produkciją pasitelkdamas šiuolaikiškus analizės metodus.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Inžinierius-technologas. Kokybės vadovas. Ekspertas. Tyrėjas. Gamybos vadovas. Įmonės generalinis direktorius (pvz., AB „Achema“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas, Arvi Fertis“ gamybos direktorius Virginijus Štreimikis, buvęs UAB „Koncernas Achemos grupė“ vystymo direktorius, dabartinis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras R. Sinkevičius, UAB „Matuizų plytinė“ gamybos direktorius Marius Baltakys ir kt.).

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos vienos moderniausių ES laboratorijų, programinė bei analitinė įranga

Studentai praktinių įgūdžių įgyja ir valdydami procesus vienoje moderniausių bei didžiausių Chemijos inžinerijos laboratorijų ES (įranga pagaminta „ElettronicaVeneta“ (Italija), procesus modeliuoja naudodami pasaulinio lygio programinę įrangą – Hysis Aspen, produktai analizuojami moderniausia analitine įranga pagaminta tokių kompanijų, kaip „Bruker AXS“ (Vokietija), „Netsh“(Vokietija), „Cilas“ (Prancūzija), „Parr instruments“ (JAV) ir kt.

Kolegos

Galimybė dalyvauti moksliniuose projektuose ir studentų mainų programose

Sudarytos puikios galimybės dalyvauti LMT finansuojamuose studentų moksliniuose tyrimuose laisvu nuo studijų metu (SMT), vasaros studentų mokslinėse praktikose (SMP), mokslinių grupių projektuose; studentų mainų programoje Erasmus.

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Atsiliepimai

Ramūnas Miliauskas

AB „Achema“ generalinis direktorius

Reikšminga AB „Achema“ darbuotojų dalis, tiek vadovų grandyje, tiek dirbančių su sudėtingais įrengimais ir technologiniais procesais, yra KTU Cheminės technologijos fakulteto absolventai, turintys reikalaujamą kvalifikaciją ir išsilavinimą. Siekiant išlaikyti konkurencingumą įmonei reikalingi specialistai, turintys platų chemijos ir inžinerijos sričių išsilavinimą, sugebantys analizuoti procesus ir taikyti modernias technologijas. Iš funkcinių padalinių vadovų bendrovė reikalauja sisteminio mąstymo, gebėjimo formuluoti ir spręsti ne tik savo srities, bet ir visos pramonės šakos problemas, siūlyti naujus, ekonomikos pagrindais paremtus sprendimus. „Achema“ aktyviai bendradarbiauja atnaujinant studijų programas ir remia naujus chemijos mokslo tyrimus, leidžiančius atnaujinti esamas technologijas. Bendrovė ypač skatina savo darbuotojus įgyti aukštąjį išsilavinimą ir tęsti mokslus magistrantūros Chemijos inžinerijos programoje.

Marius Baltakys

UAB „Matuizų plytinė“ gamybos direktorius

Dar studijuodamas, dėstytojų dėka pradėjau bendradarbiauti su pramoninėmis įmonėmis. Dar nebaigęs studijų jau turėjau daug darbo pasiūlymų. Studijų metu įgijau labai platų spektrą techninių žinių, kurias dabar galiu panaudoti ne tik naujų produktų kūrimui, tačiau ir naujų technologijų diegimui gamyboje. Įmonė yra nuolat suinteresuota priimti darbuotojus su aukštuoju chemijos inžinieriaus išsilavinimu.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. chemijos inžinerijos studijų krypties šakos dalykų.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

Metinė kaina
Nuolatinė studijų forma Kredito kaina
3236€ 53,93€
  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.
Studijų programos vadovas

Doc. dr. Irmantas Barauskas
e. p. irmantas.barauskas@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 150

 

Studijų informacijos skyrius

 

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU