Chemijos inžinerija

Modernūs produktai, inovatyviausios technologijos, rinkos tendencijos ir šiuolaikinė įranga – tai bus jūsų varomoji jėga. Pasikaustę žiniomis, kvalifikuoti chemijos inžinerijos absolventai gebės kurti tvarias ir socialiai atsakingas stambaus masto gamybas, patenkinti visuomenės poreikį naujiems chemijos pramonės produktams.

Jie bus inovacijų lyderiais – suprantantys sudėtingus cheminės technologijos procesus, vertinantys naujas technologijas iš ekonomikos perspektyvos ir formuojantys visuomenės požiūrį į mokslą ir pramonę kaip žmonijos gerbūvį kuriančias sferas. O būtent tai – neatsiejama šių laikų pramonės kasdienybė.

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Chemijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (dieninis; mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų chemijos ir chemijos inžinerijos studijų krypties dalykų

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų chemijos ir chemijos inžinerijos studijų krypties dalykų,
IR 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Studijos

Koja kojon su naujovėmis

Šių laikų studijos privalo būti mokslo ir pramonės sandūroje. Todėl glaudžiai bendradarbiaudami su didžiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis užtikrinsime, kad įgytumėte naujausias žinias ir kompetencijas, reikalingas chemijos inžinerijos specialistui šiuolaikinėje darbo rinkoje.

Įgūdžiai

Analizuosite, kursite, inovuosite

Modernių produktų kūrimas, technologijų vystymas ir produkto kokybės kontrolė – trys esminės kompetencijos ypač svarbios šios srities specialistams. Neabejokite: baigę studijas mokėsite valdyti vykstančius procesus, o gaminamą produkciją tobulinsite šiuolaikiškais metodais.

Karjera

Platūs karjeros keliai

Darbo rinka išalkusi specialistų su chemijos inžinerijos pagrindais. Nuo laboratorijos specialisto iki įmonės generalinio direktoriaus – įgytos įvairialypės žinios atvers plačias galimybes. Teliks pasirinkti, koks karjeros kelias labiausiai patinka jums.

Infrastruktūra

Atviros moderniausios laboratorijos

Studijų procese praktinius įgūdžius įgysite dirbdami moderniausiose bei pažangiausiose chemijos inžinerijos laboratorijose Lietuvoje. Be to, atliekant mokslinius tyrimus pasitelksite pasaulinio lygio gamintojų programinę ir analizinę įrangą: „Aspen“, „Bruker AXS“, „Netzsch“, „Cilas“, „Perkin Elmer“, „Gerhardt, O‘Hara Technologies“.

Kolegos

Pasiruoškite ugdyti asmenybę

Studijos tikrai nesuvaržys, o tik praplės jūsų akiratį. Laisvu nuo studijų metu galėsite dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose studentų moksliniuose tyrimuose, taip pat vasaros studentų mokslinėse praktikose, mokslinių grupių projektuose. Jei nerasite sau patinkančios sferos Lietuvoje, ne bėda – galėsite išvykti praktikai į užsienio įmones ar universitetus.

 

Karjera

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:
  • Organizuoti ir valdyti technologinius procesus, juos vertinti technologiniu, etiniu ir ekonominiu požiūriais.
  • Projektuoti ir optimizuoti technologinius procesus ir įrengimus, atsižvelgiant į sveikatos, darbo saugos, aplinkos apsaugos reikalavimus.
  • Kurti ir valdyti inovatyvius produktus ir procesus, vadovaujantis tvarios gamybos principais.
  • Vertinti ir modeliuoti produktų bei procesų kokybę, įvertinti jų poveikį visuomenei.
  • Teikti technines konsultacijas chemijos inžinerijos klausimais ir koordinuoti naujus projektus.
 

Gali tapti

Be šių specialistų įmonės veikla nebūtų tokia sklandi: jie užtikrina, kad gamybos metodai, medžiagos, kokybė atitiktų technines sąlygas, nustato kontrolės standartus, atlieka gaminių gamybos etapų laboratorinius tyrimus bei bandymus.

Tai profesionalai, atliekantys chemijos mokslo tiriamuosius, eksperimentinius darbus, įvairius bandymus ir analizes. Jie kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, kartu su įvairių sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Šie žmonės atsakingi už gamybos technines sąlygas bei sistemų išdėstymą. Technologijų ir gamybos inžinieriai vadovauja gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles bei konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

Tokie specialistai rūpinasi laboratorijos prietaisais ir įranga, surenka, saugoja, klasifikuoja, kataloguoja bei eksperimentams parengia pavyzdžius ir ėminius. Be to – stebi bandymus, analizuoja jų rezultatus, atlieka skaičiavimus, rengia ataskaitas.

Šie profesionalai parenka kasybai reikalingų medžiagų telkinius, planuoja gavybą. Jie ieško tinkamiausių veiksmingos kasybos ir gavybos metodų, nustato naudojamos įrangos tipus. Tai žmonės, planuojantys pirminio vandens, naftos ar dujų saugojimą, apdirbimą ir perdavimą, vadovaujantys šių procesų įgyvendinimui.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Martin Palou

Prof. dr. Martin Palou

Slovak University of Technology in Bratislava
Assist. prof. dr. Gojko Vladić

Assist. prof. dr. Gojko Vladić

University of Novi Sad
Vilius Šemeta

Vilius Šemeta

AB „ORLEN Lietuva“
Virginijus Štreimikis

Dr. Virginijus Štreimikis

UAB „Agro fertis“
Marius Brazlauskas

Marius Brazlauskas

AB „Achema“

 

 

Atsiliepimai

Daiva Orlaitė

Daiva Orlaitė

AB „Klaipėdos mediena“ vyr. technologė

 

Studijuojant cheminės technologijos ir inžinerijos bakalauro studijas žinojau, kad tęsiu jas toliau. Tokią magistrantūros studijų programą pasirinkau, nes norėjau toliau gilinti žinias šia kryptimi. Studijų metais didžiausią įspūdį paliko ne tik šiltas bendravimas su dėstytojais, jų visapusiška pagalba bei supratingumas, tačiau ir pati studijų programa, kuri suteikė ne tik „sausų“ teorinių žinių, tačiau padėjo vystyti loginį mąstymą ir galimybę tai realizuoti praktikoje. Ši programa suteikė galimybę suprasti, ko aš tikrai noriu ir kokie yra mano tikslai. Dėka šios programos ir dėstytojų paskatinimo dabar dirbu vienoje didžiausių Europos įmonių vyriausia technologe.

Rokas Žubikas

Rokas Žubikas

AB „ORLEN Lietuva“ inžinierius technologas

 

Chemijos inžinerija yra gerai struktūrizuota studijų programa. Studijų metu buvau ruošiamas įvairioms procesų inžinerijos sritims, įskaitant procesų ir įrangos projektavimą, technologinių procesų modeliavimą, cheminių junginių identifikavimą ir medžiagų cheminės sudėties nustatymą. Tačiau darbo sėkmė priklauso ne tik nuo specializuotų žinių, todėl studijų metu buvo ugdomi ir kiti svarbūs įgūdžiai: gebėjimas dirbti komandoje ir kritinis mąstymas, kuris orientuotas į gebėjimą ieškoti atsakymų į kylančius klausimus bei spręsti problemas. Esu kilęs iš Mažeikių, todėl nieko keisto, kad pasirinkau gilintis į naftos chemiją ir naftos perdirbimo technologiją. Kokybiškas išsilavinimas, įgytas Cheminės technologijos fakultete, man suteikė praktinių inžinerijos įgūdžių, kurios padėjo pamatus sėkmingai karjerai Oil & Gas sektoriuje.

Ramūnas Miliauskas

Ramūnas Miliauskas

AB „Achema“ generalinis direktorius

 

Reikšminga AB „Achema“ darbuotojų dalis, tiek vadovų grandyje, tiek dirbančių su sudėtingais įrengimais ir technologiniais procesais, yra KTU Cheminės technologijos fakulteto absolventai, turintys reikalaujamą kvalifikaciją ir išsilavinimą. Siekiant išlaikyti konkurencingumą įmonei reikalingi specialistai, turintys platų chemijos ir inžinerijos sričių išsilavinimą, sugebantys analizuoti procesus ir taikyti modernias technologijas. Iš funkcinių padalinių vadovų bendrovė reikalauja sisteminio mąstymo, gebėjimo formuluoti ir spręsti ne tik savo srities, bet ir visos pramonės šakos problemas, siūlyti naujus, ekonomikos pagrindais paremtus sprendimus. „Achema“ aktyviai bendradarbiauja atnaujinant studijų programas ir remia naujus chemijos mokslo tyrimus, leidžiančius atnaujinti esamas technologijas. Bendrovė ypač skatina savo darbuotojus įgyti aukštąjį išsilavinimą ir tęsti mokslus magistrantūros Chemijos inžinerijos programoje.

Kęstutis Čičinskas

Kęstutis Čičinskas

UAB „IKEA Industry Lietuva“ baldų gamyklos direktorius

 

Pabaigęs bakalauro studijas Cheminės technologijos ir inžinerijos programoje iškart supratau, jog karjeros kelią pasirinkau teisingai, todėl iškart stojau į magistrantūros studijas. Draugiškas dėstytojų kolektyvas ir kolegiški santykiai su studentais kvietė ne tik pagilinti žinias procesų inžinerijos moksluose, bet ir įgauti patirties moksliniame darbe. Buvo smagu ir įdomu pačiam išmokti planuoti ir vykdyti eksperimentus, analizuoti rezultatus ir taip prisidėti prie fakulteto mokslinių grupių veiklos. Inovacijos chemijos pramonėje prasideda nuo laboratorinių tyrimų, todėl magistrantūros studijos Chemijos inžinerijos programoje yra labai svarbios bet kuriam naujų produktų ar procesų kūrėjui.

Sigita Vilkaitė

Sigita Vilkaitė

Tekstilės pramonės įmonėje chemikė-technologė

 

Studijuodama chemijos inžineriją įgijau žinių apie įvairias technologijas, susipažinau su laboratoriniais tyrimais ir metodikomis.Visa tai man padeda naujų technologijų kūrimui gamyboje bei sprendžiant iškilusias problemas. Sukauptas teorines ir praktines žinias puikiai pritaikiau tekstilės apdailos srityje. Dirbu su skirtingomis tekstilinėmis medžiagomis, bendradarbiauju su dizaineriais kuriant naujas kolekcijas. Darbas spalvotas, kūrybiškas ir įdomus. Taigi, šios studijos suteiks galimybę tobulėti ir siekti savo tikslų.

Rokas Velišauskas

Rokas Velišauskas

AB „Lifosa“ technologas

 

Dar studijuodamas pirmos pakopos studijose supratau, kad mano žinių, įgūdžių bei patirties kelias tuo nesibaigs, todėl pasirinkau savęs ugdymą ir tobulėjimą magistro studijose. Noriu pasidžiaugti, kad teko mokytis profesionalų komandoje, kurie nuolat skatino, įkvėpė ir padėjo. Puiki dėstytojų komanda, kurie yra savo sričių ekspertai, todėl užtikrina išskirtines studijas bei aukštą jų kokybę. Dirbti pagal magistro studijų programą pradėjau iškarto po pirmo magistro kurso. Studijų metu įgytos žinios ir kompetencijos leido save realizuoti naujuose projektuose, įsilieti į komandą kaip lygiaverčiu jos nariu.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt