Medicininė chemija (vykdoma kartu su LSMU)

628F10001 Fizinių mokslų magistras N - 2 m. Kaunas

Medicininė chemija – tarpdisciplininė studijų ir mokslinių tyrimų sritis, sutelkianti chemiją, biologiją, farmaciją ir kitas mokslo šakas vaistų kūrimui ir vystymui. Programos tikslas – parengti kvalifikuotus, motyvuotus ir kūrybingus specialistus, turinčius gilių medicininės chemijos žinių bei tyrimų įgūdžių, gebančius formuluoti bei spręsti medicininės chemijos mokslo bei farmacijos pramonės problemas, siekiančius dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus ar tęsti studijas doktorantūroje.

Vykdoma kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.

Studijuok
Studijos

Tarpdisciplininės studijos dviejuose universitetuose

Medicininės chemijos studijos vykdomos Kauno technologijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose.

Studijos užsienyje

Galimybė išvykti į užsienio šalių universitetus

Galimybė studijų metu tobulėti Austrijos, Belgijos, Danijos, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos ir kitų užsienio šalių universitetuose pagal Erasmus studentų mainų ar kitas programas.

Įgūdžiai

Mokslinio-tiriamojo darbo įgūdžiai

Studijų metu atliekamas mokslinis-tiriamasis darbas. Studentai gali rinktis tarp dviejų mokslinių tyrimų krypčių – sintetinės medicininės chemijos ir biomedicininės chemijos.

Infrastruktūra

Studijų ir mokslinių tyrimų procese naudojamos „Santakos“ slėnio laboratorijos

Paklausa darbo rinkoje

Absolventai galės įsidarbinti vaistų gamybos įmonėse ar su farmacinių preparatų tyrimais susijusiose institucijose

Vaistai – kūrimas, kiekybinė ir kokybinė analizė, gavimo šaltiniai.
Biologiškai aktyvūs junginiai – sintezė, struktūros analizė.
Instrumentiniai tyrimai – spektroskopija, spektrometrija, chromatografija.
Ląstelė – sandara, biologiniai tyrimai.
Farmacinių preparatų ir technologijų kūrimas Instrumentinės analizės metodų supratimas ir taikymas Vaistų kokybės kontrolė Gebėjimas planuoti darbą, daryti išvadas ir apibendrinti gautus rezultatus

Atsiliepimai

Vaidotas Deveikis

UAB „Valentis“ valdybos narys

UAB „Valentis“ priklauso tarptautinei grupei bendrovių, veikiančių visose vaisto vystymo
etapuose: nuo preparato sukūrimo, registracijos, gamybos iki jo pardavimo bei farmakologinio
budrumo. Lietuvoje vykdomoje MTTP veikloje bei gamyboje reikalingi aukštos kvalifikacijos ir kūrybingi darbuotojai. Peržiūrėjus numatomus pagrindinius studijų rezultatus darytina išvada, kad medicininės chemijos specialistai turės gerą teorinį pasiruošimą bei mokės pritaikyti savo žinias praktikoje. Tarpdisciplininis specialistų ruošimo pobūdis, tikėtina, leis jiems visapusiškiau realizuoti idėjas.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

Metinė kaina
Nuolatinė studijų forma Kredito kaina
3236€ 53,93€

 

Studijų programos vadovas

Dr. Vilija Kriščiūnienė
e. p. vilija.krisciuniene@ktu.lt

tel. +370 37 300 153