Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos

621E14002 Informatikos mokslų magistras N - 2 Kaunas

Rengiami specialistai, gebantys organizuoti ir vykdyti studijas panaudodami šiuolaikines IT. Suteikiamos žinios bei išugdomi įgūdžiai, susiję su IT priemonių taikymu studijose, panaudojant šiuolaikines mokymo ir mokymosi teorijas bei metodus, išmokstama kurti e. mokymosi turinį, organizuoti ir vykdyti kokybiškas virtualias ir nuotolines studijas.

Studijuok
Studijos

Studijos vyksta nuotoliniu būdu internete per vaizdo konferencijas

Studijų forma patogi dirbantiems žmonėms bei gyvenantiems kituose miestuose, leidžia pasirinkti mokymosi vietą ir laiką. Vaizdo konferencijų panaudojimas užtikrina kokybiškas studijas.

Įgūdžiai

Informatikos ir pedagogikos sandūra

Studijų metu suteikiami informatikos inžinerijos ir pedagogikos įgūdžiai bei informacinių technologijų magistro kvalifikacinis laipsnis leidžia tęsti profesinę informatiko karjerą,organizuoti kokybiškas studijas panaudojant IT.

Karjera

Informatikų atlyginimai vieni aukščiausių darbo rinkoje

Remiantis 2015 metų statistikos duomenimis, darbuotojų atlyginimai IT sektoriuje yra vieni aukščiausių Lietuvoje ir pasaulyje.

Dėstytojai

Programoje dėsto aukščiausią Lietuvoje kvalifikaciją turintys dėstytojai, žinomi pasaulio mastu

KTU yra virtualių ir nuotolinių studijų organizavimo lyderis Lietuvoje, savo pasiekimais žinomas pasaulyje. Šioje studijų programoje dėsto Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklą sukūrę, ne vieną tarptautinę programą vykdę, savo darbais pasaulyje žinomi mokslininkai.

Elementai – operacinės sistemos, virtualios mokymosi aplinkos, vaizdo konferencijos.
Virtualus mokymas – virtualios klasės, virtualūs universitetai, jungtinės studijų programos,
progresyvios mokymosi metodikos.
Nuotolinis mokymas – paramos sistemos, pedagoginis procesas.
Pedagogika – e. mokymosi turinys, standartai, metodikos.
Informatikos inžinerijos pagrindai Nuotolinio mokymosi organizavimas Šiuolaikinės bendravimo technologijos ir mokymosi turinys

Atsiliepimai

Rūta Vizbarienė

UAB „Kurserna“ direktorė

„Mūsų įmonė organizuoja kursus ir vykdo darbuotojų mokymus įvairiuose Lietuvos miestuose. Iki šiol tai buvo akivaizdiniai kursai, todėl susidurdavome su nepatogumais. Šiuo metu viena mūsų darbuotoja, baigusi KTU Nuotolinio mokymosi informacinių technologijų magistro studijų programą, kursus kelią į virtualią terpę. Mes tikimės sutaupyti ne tik lėšų, bet ir nemažai darbuotojų resursų dėl pasirinkto progresyvaus mokymo būdo“ – UAB „Kurserna“ direktorė Rūta Vizbarienė.

Julita Pigulevičienė

Viešosios įstaigos „Baltijos edukacinių technologijų institutas“ direktorė

„Magistrantūros studijų programoje Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos išmokau organizuoti ir vykdyti nuotolines studijas. Pagilinau informacinių technologijų žinias, kurios yra būtinos nuotolinio mokymosi ekspertui. Studijuodama dirbau KTU E. mokymosi technologijų centre, kuriame sėkmingai kilau karjeros laiptais.“ - Viešosios įstaigos „Baltijos edukacinių technologijų institutas“ direktorė Julita Pigulevičienė.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis
0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje
0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Informatikos inžinerijos ar informatikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos.

Studijų programos vadovas

Lekt. dr. Ramūnas Kubiliūnas
e. p. ramunas.kubiliunas@ktu.lt
tel. +370 (688) 15 330