en

Skaitmeninė kultūra

Kokia yra visuomenės ir medijų sąveika? Studijuodami jūs kritiškai vertinsite aktualius skaitmeninės kultūros ir šiuolaikinių vizionierių tekstus. Analizuosite įvairias medijas ir jų sandūrą su kitais mokslais, gebėsite palyginti jas įvairių kultūrų kontekste. Taip pat gebėsite kelti aktualius klausimus bei gvildenti problemas, būdingas skaitmeninei kultūrai, mokysitės į jas pažvelgti filosofiškai. Tapsite skaitmeniniais architektais, kurie modeliuoja bei prognozuoja medijų raidą, nes puikiai išmano socialinius ir kultūrinius padarinius.

Kodas 6211NX032
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Filosofija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Nuotolinė, Vakarinė), Ištęstinė - 3 m. (Nuotolinė, Vakarinė)
Laipsnis Humanitarinių mokslų magistras

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Nerijus Čepulis

Šiuolaikinės medijų teorijos

Saulius Keturakis

Kompiuterinių žaidimų kultūra

Dario Martinelli

Audiovizualinio meno istorija

Arvydas Grišinas

Naujųjų medijų meno projektų rengimas

Šarūnas Paunksnis

Skaitmeniškumas ir kultūra
 

Programos vertės

Įgūdžiai

Praktiškos žinios

Čia turėsite galimybę įvairiais būdais interpretuoti medijas, formuluoti klausimus ir atsakymus bei pateikti jiems įrodymus, pasitelkdami įvairias raiškos formas. Sužinosite, kaip skirtingos medijos sąveikauja tarpusavyje ir kuo jos yra panašios.

Studijos

Ugdomi ekspertai

Baigę šią studijų programa išmanysite, kaip pritaikyti skirtingas žinias ir gebėjimus uždaviniams spręsti, taip pat turėsite reikalingų vadovavimo praktinių žinių. Mokydamiesi problemų sprendimo, dizaino įgyvendinimo bei skirtingų atvejų palyginimo jūs pristatysite savo idėjas realioms įmonėms.

Karjera

Darbui atvira rinka

Skaitmeninės kultūros studijos suteiks platų bei gilų šiuolaikinių medijų procesų išmanymą. Turėsite įgūdžių darbui su konkrečiomis medijomis, tad galėsite laisvai rinktis labiausiai jus dominančią sritį – tiriamąją, pedagoginę, medijų analizės ar kūrimo.

Infrastruktūra

Inovatyvios technologijos šalia

Praktinių užduočių įgyvendinimui pasitelkiami naujausi technologiniai sprendimai. Studentai skatinami naudotis inovatyviomis technologinėmis bazėmis ir laboratorijomis, tyrimams ir turinio kūrimui įdarbinti jau turimus skaitmeninius įrankius bei ieškoti naujų.

Erasmus+

Užsienio patirtys

Studijos neapsiribos Kaunu. Pagal ERASMUS+ mainų programą studentai gali išvykti vienam ar dviem semestrams į pasirinktą užsienio universitetą, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose. Ypač glaudus ryšys palaikomas su Heidelbergo universitetu Vokietijoje ir Jawaharlal Nehru universitetu Indijoje.

 

Įgūdžių aprašas

Filosofija – išmintis, vertybė, vizija, menas, visuomenė
Medijos – vaizdas, kinas, reklama, raštas, garsas, komunikacija
Veiksmas – kūryba, analizė, prognozė, eksperimentas, strategijų kūrimas, procesų valdymas
Skaitmeninė kultūra – mobilumas, globalizacija, informacija, kibernetinė erdvė
Skaitmeninės kultūros tarpdalykiškumas ir komparatyvistinė analizės perspektyva Filosofinė skaitmeninės kultūros interpretacija Skirtingų medijų jungimas į daugialypes terpes ir tinklaveikos scenarijai


Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Tomas Didžgalvis

TV3 Pabaltijo anonsų skyriaus vadovas

 

Šiais, labai spartaus informacinių technologijų vystymosi laikais, kai akivaizdžiai nyksta ribos tarp informacijos perdavimo priemonių, televizija yra priversta keistis ir prisitaikyti. Esant tokiam informacijos srautui ir jos pateikimo greičiui, iškyla tradicinių vertybių, eklektikos bei atsakomybės klausimai. Dabar, kaip niekada anksčiau, televizijoje reikalingi kritiškai mąstantys, turintys universalų humanitarinį išsilavinimą žmonės. Studijos, apimančios šiuolaikinės kultūros, komunikacijos, technologijų, socialinių mokslų sritis, sujungtos visų mokslų „motinos“ – filosofijos, yra tai, ko reikia šių dienų televizijos specialistui. Todėl manau, kad Skaitmeninė kultūra yra pasirinkimas tų, kurie nori išbandyti save šioje srityje

Mindaugas Grajauskas

OVC Consulting mokymų konsultantas ir žaidybinių produktų vadovas

 

Pagrindinė priežastis, kodėl pasirinkau Medijų filosofijos studijas – man tiesiog buvo įdomu. Labiausiai vertinu tai, jog „teisingų“ atsakymų niekas nedavė – man buvo suteikta galimybė ieškoti savų atsakymų savu būdu. Tokios studijos yra vertingiausios todėl, kad skatina formuotis ne tik tokio savarankiško „ieškojimo“ įgūdį, bet ir požiūrį bei nuostatas, jog tokiu būdu galiu kurti daugiausia vertės sau ir kitiems. Dabar man tai ypač svarbu tiek vystant verslą, tiek mano asmeninėje aplinkoje

Bakalauro studijų programos studentų įžvalgos:

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Būti raštingiems medijų srityje.
  • Suprasti ir įvertinti medijų svarbą visuomenės ir kultūros kontekste.
  • Atskirti aktualų turinį bei suprasti šaltinių svarbą jo kūrimui.
  • Efektyviai komunikuoti skaitmeninėmis medijomis.
  • Naudoti skirtingas komunikacijos platformas.
  • Apdoroti bei kūrybiškai pateikti skaitmeninį turinį.
  • Kritiškai bei kūrybiškai mąstyti.

 

 

Gali tapti

Socialinių medijų analitiku (-e)

Tai specialistai, kurie išmano naujausias socialinių medijų tendencijas, nes nuolat stebi virtualią erdvę ir jos ypatumus. Jie gilinasi į vartotojo įpročius, įvertina funkcijas ir pritaiko tai klientų poreikiams, analizuodami jų bei konkurencinę aplinką. Stebėdami (ne)efektyvumą, gali pritaikyti atitinkamus veiksmus siekiant tikslų.

Skaitmeninio turinio kūrėju (-a)

Tai žmonės, kurie geba kurti ir talpinti tekstinį bei vizualinį turinį naudodami tinkamus bei efektyvius įrankius. Jie gali bendradarbiauti su dizaineriais, rašytojais ir kitais kūrėjais.

Kūrybinių projektų vadovu (-e)

Tai ekspertai, kuriantys strateginius kūrybinių projektų planus ir gebantys juos įgyvendinti. Dažnai tai turi būti pagrįsta tam tikru biudžetu bei sąnaudų optimizavimu. Jie užtikrina sklandžią vykdymo kontrolę.

Medijų ir jų sąveikos su visuomene ekspertu (-e)

Tai mąstytojai, kurie turi žinių apie įvairių medijų vystymosi, veikimo ir sąveikos niuansus bei supranta ir gali kritiškai vertinti jų poveikį visuomenei. Kino, kompiuterinių žaidimų, virtualios erdvės ir kultūros išmanymas leidžia individualiai ar komandose kurti kokybišką skaitmeninį turinį ir jį analizuoti.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir  60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555 
e. p. studijos@ktu.lt

 


Studijų programos vadovas 
Lekt. Vytautas Kederys
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt 
tel. +370 675 25987

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Ištęstinė studijų forma 1968 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama