Transporto priemonių inžinerija

Pasaulis jau labai greitai susidurs su neišvengiama iškastinio kuro trūkumo problema, kuri privers mus ieškoti naujų atsakymų į žmonių ir prekių transportavimo klausimus. Transporto tyrėjai bei žinybinės institucijos turi išspręsti didėjantį negatyvų transporto sistemos poveikį žmogui ir aplinkai, todėl naujos transporto inžinierių žinios yra ypač reikalingos.

Jūs būsite ypatingai svarbus, įgyvendinant naujų hibridinių ar alternatyviais degalais varomų transporto priemonių projektus, pritaikant efektyvius mokslinius-inžinerinius sprendimus. Taip prisidėsite arba būsite tie, kurie pasaulį ves į priekį, einant link saugios ir tvarios transporto ir logistikos sistemos kūrimo bei plėtojimo.

 

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Transporto inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Prof. Artūras Keršys
Studentų g. 56, Kaunas
arturas.kersys@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu;

kitos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis,
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Tyrimai – sistemos, modeliai, prognozavimas.
Transporto priemonės – dinamika, patikimumas, saugumas.
Technologijos – alternatyvūs degalai, hibridinės jėgainės, ITS.
Darnus transportas – pažangus, ekologiškas, integruotas.
Projektų valdymo ir verslo transporto sektoriuje aspektų bei technologinių sprendimų sąsajų su jų ekonominiais padariniais išmanymas Analitinių, modeliavimo ir eksperimentinių transporto priemonių, sistemų bei technologinių procesų tyrimų planavimas ir realizavimas Transporto priemonėms ar sistemoms adekvačių modelių kūrimas ir taikymas Transporto priemonių ir technologinių įrenginių bei sistemų tobulinimas ir projektavimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Studijuosite pagal moderniausias praktikas

Universitete taikome tarptautinius reikalavimus atitinkančius studijų metodus ir instrumentus. Čia vykdome grupinius inžinerinius projektus, kuriuose taikome šiuo metu transporto priemonių kūrimo industrijose veikiančių tarptautinių kompanijų darbo modelius. Tai – modernios diagnostikos technologijos bei projektavimo aplinkos „CATIA“, „ADAMS“ ir kt.

Infastruktūra

Jūsų tyrimams – šiuolaikinės technologijos

Studijose bei baigiamųjų projektų tyrimuose naudojama Transporto ir mechatroninių sistemų tyrimų bei Aerodinamikos tyrimų laboratorijose esanti specializuota tyrimų bei programinė įranga. Savo teorines žinias galėsite realizuoti praktiniuose užsiėmimuose, pasitelkiant pranašiausią universiteto turimą techninę bazę. Tai – aerodinaminis vamzdis, transporto priemonių judėjimo dinaminių parametrų nustatymo įranga DL, fotogrametrinė transporto konstrukcijų deformacijų nustatymo įranga „TRITOP“, transporto kontrolės ir valdymo įranga su kuro apskaita, transporto srautų modeliavimo programinė įranga „VISSIM“ ir „VISUM“.

Studijos

Galimybė atsiskleisti kūrybiškumui

Čia studijuojantys žmonės – metodiški, tačiau ir kūrybiški, aukštus rezultatus demonstruojantys ir didelius siekius turintys studentai – bus jūsų kolegos. Dinamiška organizacija ir bendraminčiai sukurs puikią kūrybinę terpę, kurioje siekti aukštų tikslų bus vienas malonumas. Čia galėsite įsitraukti į ne vieną transporto priemonių inžinerijos studentų organizuojamą projektą: „Eksperimentinis hibridinis automobilis – Elektromobilis“, „Studentiška Formulė“, „Darnaus judumo mieste Planer’is“ ir kt.

Įgūdžiai

Žinias pritaikysite praktikoje

Studijuodami įgytas teorines žinias galėsite išbandyti ir realiame pasaulyje. Absolventai gali profesionaliai projektuoti įrangą, taikyti aktualius metodus ir technologijas tyrinėdami įprastines ir hibridines transporto priemones, spręsti jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas. Tokių gabumų specialistai ypač laukiami ne vienoje transporto priemonių projektavimą, gamybą ir modernizavimą vykdančioje įmonėje: UAB „ALTAS“ komerciniame transporte, UAB „Elinta“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, AB „Lietuvos geležinkeliuose“, VšĮ „Kelių ir transporto tyrimo institute“, LR susisiekimo ministerijos reguliavimo srities įmonėse, įstaigose ir bendrovėse.

Karjera

Metas galvoti apie sėkmingą karjerą

Kūrybiški ir šiuolaikines inžinerijos žinias turintys specialistai yra itin paklausūs darbo rinkoje. Savo ateities veiklą galėsite sieti su transporto priemonių ir sistemų projektavimo, gamybos ir remonto įmonėmis. Ten dalyvausite įvairiuose gamybos ir atnaujinimo projektuose bei turėsite puikias perspektyvas sėkmingai žengti karjeros laiptais: nuo transporto inžinierių konstruktorių ar tyrėjų iki projektų vadovų ir transporto įmonės ar skyriaus vadovų.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos
– projektų valdymo ir verslo transporto sektoriuje aspektų bei technologinių sprendimų sąsajų su ekonominiais padariniais išmanymas;
– analitinis mąstymas;
– modeliavimo ir eksperimentinių transporto priemonių, sistemų bei technologinių procesų tyrimų planavimas ir realizavimas;
– modelių kūrimas ir taikymas;
– transporto priemonių ir technologinių įrenginių tobulinimas bei projektavimas;
– atvirumas patirčiai;
– kritinių situacijų valdymas.

Studento gebėjimai
–  gebės projektuoti įrangą;
–  gebės taikyti aktualius metodus bei technologijas;
– gebės kurti, tobulinti transporto priemones bei jų sistemas;
– gebės modernizuoti įrangą;
–  gebės kurti imitacinius transporto priemonių bei transporto sistemų modelius;
– gebės atlikti modelių tyrimus bei sintezę.

 

Gali tapti

– transporto priemonių ir kitų mechaninių sistemų procesų, sistemų ir jų dalių tyrimas bei kūrimas;
– transporto priemonių sistemų ir produktų, tiesioginio naudojimo bei gyvavimo ciklo analizės požiūriu, vertinimas ir analizė;
– ekologiškų transporto priemonių su hibridinėmis jėgainėmis, alternatyviais degalais kūrimas, jėgainių efektyvumo didinimas.
– transporto priemonių ir kitų mechaninių sistemų projektavimas ir bandymai;
– pakabos sistemų projektavimas, variklio procesų modernizavimas ir kūrimas;
– kūno modelių projektavimas virtualiems smūgių tyrimams ir bandymams.
– transporto priemonių stabdymo, stabilumo ir transporto saugos sistemų įvertinimas;
– transporto priemonių dinamikos, eismo saugos naujų technologijų analizė ir kūrimas techniniu bei socialiniu požiūriu, atsižvelgiant į tvarias ir darnias visuomenės technologijas bei ekonominius aspektus;
– transporto sistemai adekvačių modelių kūrimo metodologijos operavimas, kuriant ir diegiant metodikas, algoritmus, programines priemones, įgalinčias paprasčiau, greičiau ir patikimiau modeliuoti transporto infrastruktūros, priemonių ir srautų sąveikas;
– saugių ir tvarių transporto bei logistikos sistemų plėtojimas ir kūrimas.
– technologinių procesų valdymas ir gamybos užtikrinimas įvairiais lygmenimis;
– suteikiamos žinios ir kompetencijos, reikalingos tvarioms ir mobilioms technologijos kurti, kurios atitinka pramonės poreikius.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Laurencas Raslavičius

Prof. dr. Laurencas Raslavičius

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 komiteto Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas Lietuvos espertas
Vaidas  Lukoševičius

Prof. dr. Vaidas Lukoševičius

KTU Transporto inžinerijos katedros profesorius
Ovidijus Putnynas

Ovidijus Putnynas

Olsbergs Motorsports Evolution (Švedija), automobilių inžinierius-dizaineris

 

 

Atsiliepimai

Algis Pakalnis

Algis Pakalnis

VšĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“ direktoriaus pavaduotojas

 

„Institute aktualias veiklas (kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų planavimą, projektavimą bei atliktų darbų kokybės įvertinimą) vykdantys programos absolventai išmano transporto sistemai adekvačių modelių kūrimo metodologiją: kurdami ir diegdami metodiką, algoritmus ir programines priemones, įgalinančias paprasčiau, greičiau ir patikimiau modeliuoti transporto infrastruktūros ir srautų sąveiką, individualiai įvertinant dominuojančias transporto priemones, teikia konkrečias rekomendacijas miesto ir užmiesčio transporto infrastruktūrai tobulinti.“

Marijus Natanas

Marijus Natanas

UAB „Altas“ komercinis transportas Projektų vadovas / inžinierius

 

„Sėkmingą inžinerinę veiklą bendradarbiaujant su konstruktoriais Vokietijoje lemia Universitete išugdytas transporto priemonių kūrimo metodologijos bei „žaliųjų technologijų“ (alternatyvūs degalai ir hibridinės jėgainės) išmanymas bei studijų metu įgytos žinios ir galimybė jas realizuoti studentiškuose projektuose ir Universiteto vykdytuose moksliniuose tyrimuose – ypač vertingi komandinio darbo įgūdžiai, įgyti dalyvaujant eksperimentinių automobilių, varomų hibridine jėgaine ir alternatyviais degalais, kūrime.“

Mindaugas Dimaitis

Mindaugas Dimaitis

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriaus vadovas

 

Transporto priemonių inžinerijos absolventai studijų metu įgytas transporto srautų modeliavimo žinias efektyviai pritaiko parenkant ir vertinant inžinerinius sprendinius kelių infrastruktūroje, numatant ateities plėtrą ir ryškiai prisidedant prie sklandaus ir saugaus eismo organizavimo Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Prof. Artūras Keršys
Studentų g. 56, Kaunas
arturas.kersys@ktu.lt