Transporto priemonių inžinerija

6211EX021 Sausumos ir transporto inžinerijos magistras N- 2 Kaunas, Panevėžys

Transporto tyrėjai bei žinybinės institucijos Lietuvai strategiškai svarbia problema,  kuriai išspręsti reikia naujų žinių ir kompetencijų, įvardija didėjantį negatyvų transporto sistemos poveikį žmogui ir aplinkai – įsisavinant ekologiškų transporto priemonių su hibridinėmis jėgainėmis ar alternatyviais degalais kūrimo metodologiją ir ieškant mokslinių-inžinerinių sprendimų jėgainių efektyvumui padidinti, prisidedama prie saugios ir tvarios transporto ir logistikos sistemos kūrimo bei plėtojimo.

Pastaba. Studijos Kaune vykdomos tiek lietuvių, tiek anglų kalba, Panevėžyje – tik lietuvių kalba.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Gražvydas Jakubauskas

LR susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius

Ovidijus Putnynas

Special Automotive Design Engineering Promotion (Vokietija) automobilių inžinierius-dizaineris

Laurencas Raslavičius

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 komiteto Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas Lietuvos espertas
Studijos

Studijų metu taikomi modernūs mokymo metodai

Studijų procese taikomi tarptautinius reikalavimus atitinkantys studijų metodai ir instrumentai – vykdomi grupiniai inžineriniai projektai panaudojant transporto priemonių kūrimo industrijoje veikiančių tarptautinių kompanijų taikomas modernias diagnostikos technologijas bei projektavimo aplinkas: CATIA, ADAMS ir kt.

Infastruktūra

Studijų metu įvairūs tyrimai atliekami pasitelkiant modernias technologijas

Studijose bei baigiamųjų projektų tyrimuose naudojama Transporto ir mechatroninių sistemų tyrimų bei Aerodinamikos tyrimų laboratorijose esanti specializuota tyrimų bei programinė įranga: aerodinaminis vamzdis, transporto priemonių judėjimo dinaminių parametrų nustatymo įranga DL, fotogrammetrinė transporto konstrukcijų deformacijų nustatymo įranga TRITOP, transporto kontrolės ir valdymo įranga su kuro apskaita, transporto srautų modeliavimo programinė įranga VISSIM ir VISUM.

Studijos

Skatinamas studentų kūrybiškumas

Programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai, nuo vaikystės siejantys savo ateitį su transporto priemonių kūrimu – motyvacija tobulinti įgytus praktinius įgūdžius ir žinias lemia kūrybišką aplinką, kurioje įsitraukiama į Transporto priemonių inžinerijos studentų vykdomus projektus: Eksperimentinis hibridinis automobilis – Elektromobilis, Studentiška Formulė, Darnaus judumo mieste Planer‘is.

Įgūdžiai

Baigę studijas absolventai savo žinias geba pritaikyti praktikoje

Įgiję transporto inžinerijos žinių, absolventai gebės projektuoti įrangą, taikyti aktualius metodus ir technologijas tyrinėdami transporto priemonių su įprastine ir hibridine jėgaine ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas, jas kurti bei tobulinti, dirbti transporto priemonių projektavimą, gamybą bei modernizavimo projektus vykdančiose įmonėse: UAB „ALTAS“ komercinis transportas, UAB „Elinta“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, VšĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“, LR susisiekimo ministerijos reguliavimo srities įmonės, įstaigos ir bendrovės.

Karjera

Sėkmingos karjeros perspektyvos

Kūrybingi ir su inžinerine veikla savo ateitį siejantys programos absolventai, dirbdami transporto priemonių ir sistemų projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse bei dalyvaudami įvairiuose jų gamybos ir atnaujinimo projektuose, turi puikias perspektyvas sėkmingai žengti karjeros pakopomis: nuo transporto inžinierių konstruktorių / tyrėjų iki projektų vadovų ir transporto įmonės / skyriaus vadovų.

 

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

 • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
 • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Tyrimai – sistemos, modeliai, prognozavimas.
Transporto priemonės – dinamika, patikimumas, saugumas.
Technologijos – alternatyvūs degalai, hibridinės jėgainės, ITS.
Darnus transportas – pažangus, ekologiškas, integruotas.
Projektų valdymo ir verslo transporto sektoriuje aspektų bei technologinių sprendimų sąsajų su jų ekonominiais padariniais išmanymas Analitinių, modeliavimo ir eksperimentinių transporto priemonių, sistemų bei technologinių procesų tyrimų planavimas ir realizavimas Transporto priemonėms ar sistemoms adekvačių modelių kūrimas ir taikymas Transporto priemonių ir technologinių įrenginių bei sistemų tobulinimas ir projektavimas

Atsiliepimai

Algis Pakalnis

VšĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“ direktoriaus pavaduotojas

„Institute aktualias veiklas (kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų planavimą, projektavimą bei atliktų darbų kokybės įvertinimą) vykdantys programos absolventai išmano transporto sistemai adekvačių modelių kūrimo metodologiją: kurdami ir diegdami metodiką, algoritmus ir programines priemones, įgalinančias paprasčiau, greičiau ir patikimiau modeliuoti transporto infrastruktūros ir srautų sąveiką, individualiai įvertinant dominuojančias transporto priemones, teikia konkrečias rekomendacijas miesto ir užmiesčio transporto infrastruktūrai tobulinti.“

Marijus Natanas

UAB „Altas“ komercinis transportas Projektų vadovas / inžinierius

„Sėkmingą inžinerinę veiklą bendradarbiaujant su konstruktoriais Vokietijoje lemia Universitete išugdytas transporto priemonių kūrimo metodologijos bei „žaliųjų technologijų“ (alternatyvūs degalai ir hibridinės jėgainės) išmanymas bei studijų metu įgytos žinios ir galimybė jas realizuoti studentiškuose projektuose ir Universiteto vykdytuose moksliniuose tyrimuose – ypač vertingi komandinio darbo įgūdžiai, įgyti dalyvaujant eksperimentinių automobilių, varomų hibridine jėgaine ir alternatyviais degalais, kūrime.“

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

 • 0,7 pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis; prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
 • 0,2 mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.)
 • 0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje;

 

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

 

ARBA

 

Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirties

 

ARBA

 

Kitos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

 1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
 2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
 3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
 4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
 5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
 6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete

Prof. dr. Artūras Keršys
e. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. +370 (612) 03 307

Studijų programos vadovė
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete

Doc. dr. Diana Micevičienė
e. p. diana.miceviciene@ktu.lt
tel. +370 45 596 257