en

Transporto priemonių inžinerija

Pasaulis jau labai greitai susidurs su neišvengiama iškastinio kuro trūkumo problema, kuri privers mus ieškoti naujų atsakymų į žmonių ir prekių transportavimo klausimus. Transporto tyrėjai bei žinybinės institucijos turi išspręsti didėjantį negatyvų transporto sistemos poveikį žmogui ir aplinkai, todėl naujos transporto inžinierių žinios yra ypač reikalingos.

Jūs būsite ypatingai svarbus, įgyvendinant naujų hibridinių ar alternatyviais degalais varomų transporto priemonių projektus, pritaikant efektyvius mokslinius-inžinerinius sprendimus. Taip prisidėsite arba būsite tie, kurie pasaulį ves į priekį, einant link saugios ir tvarios transporto ir logistikos sistemos kūrimo bei plėtojimo

 

 

Kodas 6211EX021
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Transporto inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Gražvydas Jakubauskas

LR susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius

Ovidijus Putnynas

Olsbergs Motorsports Evolution (Švedija), automobilių inžinierius-dizaineris

Laurencas Raslavičius

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 komiteto Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas Lietuvos espertas
 

Programos vertės

Studijos

Studijuosite pagal moderniausias praktikas

Universitete taikome tarptautinius reikalavimus atitinkančius studijų metodus ir instrumentus. Čia vykdome grupinius inžinerinius projektus, kuriuose taikome šiuo metu transporto priemonių kūrimo industrijose veikiančių tarptautinių kompanijų darbo modelius. Tai – modernios diagnostikos technologijos bei projektavimo aplinkos „CATIA“, „ADAMS“ ir kt.

Infastruktūra

Jūsų tyrimams – šiuolaikinės technologijos

Studijose bei baigiamųjų projektų tyrimuose naudojama Transporto ir mechatroninių sistemų tyrimų bei Aerodinamikos tyrimų laboratorijose esanti specializuota tyrimų bei programinė įranga. Savo teorines žinias galėsite realizuoti praktiniuose užsiėmimuose, pasitelkiant pranašiausią universiteto turimą techninę bazę. Tai – aerodinaminis vamzdis, transporto priemonių judėjimo dinaminių parametrų nustatymo įranga DL, fotogrametrinė transporto konstrukcijų deformacijų nustatymo įranga „TRITOP“, transporto kontrolės ir valdymo įranga su kuro apskaita, transporto srautų modeliavimo programinė įranga „VISSIM“ ir „VISUM“.

Studijos

Galimybė atsiskleisti kūrybiškumui

Čia studijuojantys žmonės – metodiški, tačiau ir kūrybiški, aukštus rezultatus demonstruojantys ir didelius siekius turintys studentai – bus jūsų kolegos. Dinamiška organizacija ir bendraminčiai sukurs puikią kūrybinę terpę, kurioje siekti aukštų tikslų bus vienas malonumas. Čia galėsite įsitraukti į ne vieną transporto priemonių inžinerijos studentų organizuojamą projektą: „Eksperimentinis hibridinis automobilis – Elektromobilis“, „Studentiška Formulė“, „Darnaus judumo mieste Planer’is“ ir kt.

Įgūdžiai

Žinias pritaikysite praktikoje

Studijuodami įgytas teorines žinias galėsite išbandyti ir realiame pasaulyje. Absolventai gali profesionaliai projektuoti įrangą, taikyti aktualius metodus ir technologijas tyrinėdami įprastines ir hibridines transporto priemones, spręsti jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas. Tokių gabumų specialistai ypač laukiami ne vienoje transporto priemonių projektavimą, gamybą ir modernizavimą vykdančioje įmonėje: UAB „ALTAS“ komerciniame transporte, UAB „Elinta“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, AB „Lietuvos geležinkeliuose“, VšĮ „Kelių ir transporto tyrimo institute“, LR susisiekimo ministerijos reguliavimo srities įmonėse, įstaigose ir bendrovėse.

Karjera

Metas galvoti apie sėkmingą karjerą

Kūrybiški ir šiuolaikines inžinerijos žinias turintys specialistai yra itin paklausūs darbo rinkoje. Savo ateities veiklą galėsite sieti su transporto priemonių ir sistemų projektavimo, gamybos ir remonto įmonėmis. Ten dalyvausite įvairiuose gamybos ir atnaujinimo projektuose bei turėsite puikias perspektyvas sėkmingai žengti karjeros laiptais: nuo transporto inžinierių konstruktorių ar tyrėjų iki projektų vadovų ir transporto įmonės ar skyriaus vadovų.

 

Įgūdžių aprašas

Tyrimai – sistemos, modeliai, prognozavimas.
Transporto priemonės – dinamika, patikimumas, saugumas.
Technologijos – alternatyvūs degalai, hibridinės jėgainės, ITS.
Darnus transportas – pažangus, ekologiškas, integruotas.
Projektų valdymo ir verslo transporto sektoriuje aspektų bei technologinių sprendimų sąsajų su jų ekonominiais padariniais išmanymas Analitinių, modeliavimo ir eksperimentinių transporto priemonių, sistemų bei technologinių procesų tyrimų planavimas ir realizavimas Transporto priemonėms ar sistemoms adekvačių modelių kūrimas ir taikymas Transporto priemonių ir technologinių įrenginių bei sistemų tobulinimas ir projektavimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Algis Pakalnis

VšĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“ direktoriaus pavaduotojas

 

„Institute aktualias veiklas (kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų planavimą, projektavimą bei atliktų darbų kokybės įvertinimą) vykdantys programos absolventai išmano transporto sistemai adekvačių modelių kūrimo metodologiją: kurdami ir diegdami metodiką, algoritmus ir programines priemones, įgalinančias paprasčiau, greičiau ir patikimiau modeliuoti transporto infrastruktūros ir srautų sąveiką, individualiai įvertinant dominuojančias transporto priemones, teikia konkrečias rekomendacijas miesto ir užmiesčio transporto infrastruktūrai tobulinti.“

Marijus Natanas

UAB „Altas“ komercinis transportas Projektų vadovas / inžinierius

 

„Sėkmingą inžinerinę veiklą bendradarbiaujant su konstruktoriais Vokietijoje lemia Universitete išugdytas transporto priemonių kūrimo metodologijos bei „žaliųjų technologijų“ (alternatyvūs degalai ir hibridinės jėgainės) išmanymas bei studijų metu įgytos žinios ir galimybė jas realizuoti studentiškuose projektuose ir Universiteto vykdytuose moksliniuose tyrimuose – ypač vertingi komandinio darbo įgūdžiai, įgyti dalyvaujant eksperimentinių automobilių, varomų hibridine jėgaine ir alternatyviais degalais, kūrime.“

Karjera

Studento kompetencijos
– projektų valdymo ir verslo transporto sektoriuje aspektų bei technologinių sprendimų sąsajų su ekonominiais padariniais išmanymas;
– analitinis mąstymas;
– modeliavimo ir eksperimentinių transporto priemonių, sistemų bei technologinių procesų tyrimų planavimas ir realizavimas;
– modelių kūrimas ir taikymas;
– transporto priemonių ir technologinių įrenginių tobulinimas bei projektavimas;
– atvirumas patirčiai;
– kritinių situacijų valdymas.

Studento gebėjimai
–  gebės projektuoti įrangą;
–  gebės taikyti aktualius metodus bei technologijas;
– gebės kurti, tobulinti transporto priemones bei jų sistemas;
– gebės modernizuoti įrangą;
–  gebės kurti imitacinius transporto priemonių bei transporto sistemų modelius;
– gebės atlikti modelių tyrimus bei sintezę.

 

 

Gali tapti

– transporto priemonių ir kitų mechaninių sistemų procesų, sistemų ir jų dalių tyrimas bei kūrimas;
– transporto priemonių sistemų ir produktų, tiesioginio naudojimo bei gyvavimo ciklo analizės požiūriu, vertinimas ir analizė;
– ekologiškų transporto priemonių su hibridinėmis jėgainėmis, alternatyviais degalais kūrimas, jėgainių efektyvumo didinimas.
– transporto priemonių ir kitų mechaninių sistemų projektavimas ir bandymai;
– pakabos sistemų projektavimas, variklio procesų modernizavimas ir kūrimas;
– kūno modelių projektavimas virtualiems smūgių tyrimams ir bandymams.
– transporto priemonių stabdymo, stabilumo ir transporto saugos sistemų įvertinimas;
– transporto priemonių dinamikos, eismo saugos naujų technologijų analizė ir kūrimas techniniu bei socialiniu požiūriu, atsižvelgiant į tvarias ir darnias visuomenės technologijas bei ekonominius aspektus;
– transporto sistemai adekvačių modelių kūrimo metodologijos operavimas, kuriant ir diegiant metodikas, algoritmus, programines priemones, įgalinčias paprasčiau, greičiau ir patikimiau modeliuoti transporto infrastruktūros, priemonių ir srautų sąveikas;
– saugių ir tvarių transporto bei logistikos sistemų plėtojimas ir kūrimas.
– technologinių procesų valdymas ir gamybos užtikrinimas įvairiais lygmenimis;
– suteikiamos žinios ir kompetencijos, reikalingos tvarioms ir mobilioms technologijos kurti, kurios atitinka pramonės poreikius.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitų studijų sričių profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovas
Artūras Keršys
Studentų g. 56, 237 kab.
el. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. nr. +370 612 03307

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama