en

Transporto priemonių inžinerija

Transporto tyrėjai bei žinybinės institucijos Lietuvai strategiškai svarbia problema,  kuriai išspręsti reikia naujų žinių ir kompetencijų, įvardija didėjantį negatyvų transporto sistemos poveikį žmogui ir aplinkai – įsisavinant ekologiškų transporto priemonių su hibridinėmis jėgainėmis ar alternatyviais degalais kūrimo metodologiją ir ieškant mokslinių-inžinerinių sprendimų jėgainių efektyvumui padidinti, prisidedama prie saugios ir tvarios transporto ir logistikos sistemos kūrimo bei plėtojimo.

 

 

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6211EX021
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Transporto inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Gražvydas Jakubauskas

LR susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius

Ovidijus Putnynas

Olsbergs Motorsports Evolution (Švedija), automobilių inžinierius-dizaineris

Laurencas Raslavičius

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 komiteto Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas Lietuvos espertas
 

Programos vertės

Studijos

Studijų metu taikomi modernūs mokymo metodai

Studijų procese taikomi tarptautinius reikalavimus atitinkantys studijų metodai ir instrumentai – vykdomi grupiniai inžineriniai projektai panaudojant transporto priemonių kūrimo industrijoje veikiančių tarptautinių kompanijų taikomas modernias diagnostikos technologijas bei projektavimo aplinkas: CATIA, ADAMS ir kt.

Infastruktūra

Studijų metu įvairūs tyrimai atliekami pasitelkiant modernias technologijas

Studijose bei baigiamųjų projektų tyrimuose naudojama Transporto ir mechatroninių sistemų tyrimų bei Aerodinamikos tyrimų laboratorijose esanti specializuota tyrimų bei programinė įranga: aerodinaminis vamzdis, transporto priemonių judėjimo dinaminių parametrų nustatymo įranga DL, fotogrammetrinė transporto konstrukcijų deformacijų nustatymo įranga TRITOP, transporto kontrolės ir valdymo įranga su kuro apskaita, transporto srautų modeliavimo programinė įranga VISSIM ir VISUM.

Studijos

Skatinamas studentų kūrybiškumas

Programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai, nuo vaikystės siejantys savo ateitį su transporto priemonių kūrimu – motyvacija tobulinti įgytus praktinius įgūdžius ir žinias lemia kūrybišką aplinką, kurioje įsitraukiama į Transporto priemonių inžinerijos studentų vykdomus projektus: Eksperimentinis hibridinis automobilis – Elektromobilis, Studentiška Formulė, Darnaus judumo mieste Planer‘is.

Įgūdžiai

Baigę studijas absolventai savo žinias geba pritaikyti praktikoje

Įgiję transporto inžinerijos žinių, absolventai gebės projektuoti įrangą, taikyti aktualius metodus ir technologijas tyrinėdami transporto priemonių su įprastine ir hibridine jėgaine ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas, jas kurti bei tobulinti, dirbti transporto priemonių projektavimą, gamybą bei modernizavimo projektus vykdančiose įmonėse: UAB „ALTAS“ komercinis transportas, UAB „Elinta“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, VšĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“, LR susisiekimo ministerijos reguliavimo srities įmonės, įstaigos ir bendrovės.

Karjera

Sėkmingos karjeros perspektyvos

Kūrybingi ir su inžinerine veikla savo ateitį siejantys programos absolventai, dirbdami transporto priemonių ir sistemų projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse bei dalyvaudami įvairiuose jų gamybos ir atnaujinimo projektuose, turi puikias perspektyvas sėkmingai žengti karjeros pakopomis: nuo transporto inžinierių konstruktorių / tyrėjų iki projektų vadovų ir transporto įmonės / skyriaus vadovų.

Teikti prašymą
 

Įgūdžių aprašas

Tyrimai – sistemos, modeliai, prognozavimas.
Transporto priemonės – dinamika, patikimumas, saugumas.
Technologijos – alternatyvūs degalai, hibridinės jėgainės, ITS.
Darnus transportas – pažangus, ekologiškas, integruotas.
Projektų valdymo ir verslo transporto sektoriuje aspektų bei technologinių sprendimų sąsajų su jų ekonominiais padariniais išmanymas Analitinių, modeliavimo ir eksperimentinių transporto priemonių, sistemų bei technologinių procesų tyrimų planavimas ir realizavimas Transporto priemonėms ar sistemoms adekvačių modelių kūrimas ir taikymas Transporto priemonių ir technologinių įrenginių bei sistemų tobulinimas ir projektavimas

Teikti prašymą

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);


Teikti prašymą

Atsiliepimai

Algis Pakalnis

VšĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“ direktoriaus pavaduotojas

 

„Institute aktualias veiklas (kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų planavimą, projektavimą bei atliktų darbų kokybės įvertinimą) vykdantys programos absolventai išmano transporto sistemai adekvačių modelių kūrimo metodologiją: kurdami ir diegdami metodiką, algoritmus ir programines priemones, įgalinančias paprasčiau, greičiau ir patikimiau modeliuoti transporto infrastruktūros ir srautų sąveiką, individualiai įvertinant dominuojančias transporto priemones, teikia konkrečias rekomendacijas miesto ir užmiesčio transporto infrastruktūrai tobulinti.“

Marijus Natanas

UAB „Altas“ komercinis transportas Projektų vadovas / inžinierius

 

„Sėkmingą inžinerinę veiklą bendradarbiaujant su konstruktoriais Vokietijoje lemia Universitete išugdytas transporto priemonių kūrimo metodologijos bei „žaliųjų technologijų“ (alternatyvūs degalai ir hibridinės jėgainės) išmanymas bei studijų metu įgytos žinios ir galimybė jas realizuoti studentiškuose projektuose ir Universiteto vykdytuose moksliniuose tyrimuose – ypač vertingi komandinio darbo įgūdžiai, įgyti dalyvaujant eksperimentinių automobilių, varomų hibridine jėgaine ir alternatyviais degalais, kūrime.“


Teikti prašymą

Karjera

Studento kompetencijos
– projektų valdymo ir verslo transporto sektoriuje aspektų bei technologinių sprendimų sąsajų su ekonominiais padariniais išmanymas;
– analitinis mąstymas;
– modeliavimo ir eksperimentinių transporto priemonių, sistemų bei technologinių procesų tyrimų planavimas ir realizavimas;
– modelių kūrimas ir taikymas;
– transporto priemonių ir technologinių įrenginių tobulinimas bei projektavimas;
– atvirumas patirčiai;
– kritinių situacijų valdymas.

Studento gebėjimai
–  gebės projektuoti įrangą;
–  gebės taikyti aktualius metodus bei technologijas;
– gebės kurti, tobulinti transporto priemones bei jų sistemas;
– gebės modernizuoti įrangą;
–  gebės kurti imitacinius transporto priemonių bei transporto sistemų modelius;
– gebės atlikti modelių tyrimus bei sintezę.

 

 

Gali tapti

– transporto priemonių ir kitų mechaninių sistemų procesų, sistemų ir jų dalių tyrimas bei kūrimas;
– transporto priemonių sistemų ir produktų, tiesioginio naudojimo bei gyvavimo ciklo analizės požiūriu, vertinimas ir analizė;
– ekologiškų transporto priemonių su hibridinėmis jėgainėmis, alternatyviais degalais kūrimas, jėgainių efektyvumo didinimas.
– transporto priemonių ir kitų mechaninių sistemų projektavimas ir bandymai;
– pakabos sistemų projektavimas, variklio procesų modernizavimas ir kūrimas;
– kūno modelių projektavimas virtualiems smūgių tyrimams ir bandymams.
– transporto priemonių stabdymo, stabilumo ir transporto saugos sistemų įvertinimas;
– transporto priemonių dinamikos, eismo saugos naujų technologijų analizė ir kūrimas techniniu bei socialiniu požiūriu, atsižvelgiant į tvarias ir darnias visuomenės technologijas bei ekonominius aspektus;
– transporto sistemai adekvačių modelių kūrimo metodologijos operavimas, kuriant ir diegiant metodikas, algoritmus, programines priemones, įgalinčias paprasčiau, greičiau ir patikimiau modeliuoti transporto infrastruktūros, priemonių ir srautų sąveikas;
– saugių ir tvarių transporto bei logistikos sistemų plėtojimas ir kūrimas.
– technologinių procesų valdymas ir gamybos užtikrinimas įvairiais lygmenimis;
– suteikiamos žinios ir kompetencijos, reikalingos tvarioms ir mobilioms technologijos kurti, kurios atitinka pramonės poreikius.

Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitų studijų sričių profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovas
Artūras Keršys
Studentų g. 56, 237 kab.
el. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. nr. +370 612 03307

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

 

 

 


Teikti prašymą