en

Multimedijos technologijos

Šiuolaikinės informacinės technologijos stipriai pakeitė mus pasiekiančios informacijos pavidalus bei informacijos sklaidos būdus. Šioje programoje būsimi specialistai mokomi perprasti vaizdo bei garso apdorojimo ir kūrimo principus grindžiamus šiuolaikiniais kompiuteriniais įrankiais. Studentai turi progą susipažinti su įvairiomis garso, vaizdo medžiagos, trimatės grafikos kūrimo bei redagavimo priemonėmis, kurti žaidimus bei kitokio pobūdžio interaktyvias grafines programas. Multimedijos technologijų specialistas yra tarpinė grandis tarp menininko (dailininko, scenaristo, režisieriaus) ir skaitmeninio turinio, publikuojamo viešojoje erdvėje.

 

Pastaba: Priimti 2020 m. galės rinktis šias specializacijas:

 • Žaidimų ir interaktyvių sistemų programavimas
 • Skaitmeninio turinio inžinerija
Kodas 6121BX015
Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Informatikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Informatikos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Algirdas Noreika

Direktorius, UAB „Indeform“

Liudas Ubarevičius

"Sneaky Box" vadovas, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos narys

Reima Suomi

Informacijos sistemų srities profesorius, Turku universitetas

Oleg Pridiuk

Technologijų evangelistas, "King"
 

Programos vertės

Studijos

Informacinės technologijos, skirtos multimedijos sistemoms ir turiniui

Programa ugdo specialistus, kurie tampa tarpine grandimi tarp menininkų ir sukurto skaitmeninio turinio. Pagal specializacijas išskiriami multimedijos sistemų inžinieriai ir multimedijos turinio kūrėjai.

Įgūdžiai

Interaktyvių multimedijos sistemų ir turinio kūrimas

Multimedijos technologijų specialistai geba kurti žaidimus, internetines svetaines, trimačius modelius, animacijas, filmuotus vaizdo klipus ir kitus multimedijos pramonėje naudojamus produktus.

Karjera

Didelė specialistų paklausa ir geras atlyginimas

Dėl glaudaus bendradarbiavimo su įmonėmis, studentai turi galimybę atlikti praktiką televizijose, žaidimų kūrimo bei kitose IT įmonėse. 2015 metų duomenimis, baigusio specialisto alga viršija 500 eurų.

Infrastruktūra

Moderni techninė įranga ir laboratorijos

Suteikiama galimybė naudotis modernia programine įranga ir aparatūra, laisva prieiga prie multimedijos laboratorijų ir studijos.

Lektoriai

Glaudus bendradarbiavimas tarp dėstytojų ir studentų

Tik bendradarbiaudami galime gerinti programos kokybę, todėl skatinamas betarpiškas dėstytojų ir studentų bendravimas, papildoma dalykinė veikla leidžianti pasiekti geresnių rezultatų pasirinktoje multimedijos srityje.

 

Įgūdžių aprašas

Grafinis dizainas – vaizdo suvokimas ir efektyvaus pateikimo principai.
Multimedija – vaizdas, garsas, 2D, 3D grafika.
Nuo idėjos iki produkto – projektavimas, prodiusavimas, turinio kūrimas.
Interaktyvūs grafiniai sprendimai – žaidimų, internetinių svetainių ir grafinės vartotojo sąsajos programavimas.
Informatikos pagrindai Kompiuterinės grafikos pagrindai Interaktyvūs multimedijos sprendimai Audiovizualinio produkto kūrimas

Atsiliepimai

Algirdas Noreika

UAB „Indeform“ direktorius

 

„Pagrindinis Multimedijos technologijų specialistų išskirtinumas – gebėjimas sujungti kūrybinius ir technologinius dalykus. Šie gebėjimai labai vertinami šiandieninėje modernaus IT verslo aplinkoje, kur ypatingą vaidmenį užima ne tik kuriamos technologijos, bet ir estetinis jų pateikimas. Sudėtingi technologiniai sprendimai ir gebėjimai juos realizuoti yra nepaprastai svarbūs, kartu labai svarbūs yra gebėjimai juos pateikti patrauklia, aiškia ir intuityvia forma. Interaktyvių multimedijos technologijų, o kartu ir specialistų poreikis auga" - https://www.linkedin.com/in/algirdasnoreika

Viktorija Poderskytė

UAB „Informacinių technologijų organizacija“

 

„Dirbu su žiniatinklio programėlių sauga. Džiaugiuosi, kad reikėjo išmokti skirtingo pobūdžio dalykų – tiek fiziką, tiek matematiką, tiek programavimą skirtingomis kalbomis. Turint tokį žinių pagrindą lengviau dirbti, darbo galimybės platesnės, lengviau apsiprasti darbovietėje. Įgytos žinios padeda suprasti ir kitų IT darbuotojų (bendradarbių) darbo specifiką, dirbti yra paprasčiau. Man labai padėjo tai, kad įstojusi į „Multimedijos technologijas“, buvau supažindinta su darbu televizijoje, žaidimų kūrimu, 3D modeliavimu, bet tai neapribojo manęs dirbti tik toje srityje." - UAB „Informacinių technologijų organizacija“ darbuotoja Viktorija Poderskytė.

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės analizuoti, projektuoti ir kurti multimedijos turinį;
– gebės analizuoti, projektuoti ir kurti interaktyvias grafines sąsajas bei programas;
– gebės analizuoti, projektuoti ir kurti žaidimus, sudėtingas multimedijos sistemas.

 

Studento kompetencijos

– kompiuterinės grafikos žinios bei multimedijos audiovizualinio turinio kūrimo įgūdžiai;
– trimatės grafikos modeliavimo, vizualizacijos ir animacijos žinios bei įgūdžiai;
– interaktyvių grafinių priemonių bei multimedijos sistemų projektavimo ir realizavimo žinios ir įgūdžiai;
– žaidimų, interaktyvių 3D vizualinių elementų ir efektų kūrimo įgūdžiai.

 

 

Gali tapti

Medijų turinio kūrimo technologijų specialistu (-e)

– sudėtingos grafikos, animacijos bei dvimačių ir trimačių judančių objektų vaizdų kūrimas ar proceso iliustravimas, naudojant kompiuterinę animaciją ar modeliavimo programas;
– vaizdinės ir garsinės medžiagos bei tinkamų informacijos sklaidos priemonių parinkimas, grafinių sąsajų ir gaminių dizaino prototipų projektavimas;
– eskizų, diagramų, iliustracijų ir maketų, skirtų dizaino koncepcijoms, rengimas, dizaino sprendimų pristatymas.

Kompiuterinių žaidimų kūrėju (-a)

 – kompiuterinių žaidimų projektavimas ir kūrimas ir realizavimas, naudojant specializuotus karkasus ir programavimo kalbas;
 – sukurtų produktų diegimas ir palaikymas.

Multimedijos programų ir mobilių aplikacijų kūrėju (-a)

– skaitmeninės animacijos, nuotraukų, garso ir vaizdo klipų, multimedijos taikomųjų programų projektavimas ir kūrimas;
– mobilių aplikacijų projektavimas ir kūrimas;
– sukurtų produktų diegimas ir palaikymas.

Svetainės kūrėju (-a)

– interneto svetainių projektavimas ir kūrimas, derinant estetinį vaizdą ir vartotojo sąsajos efektyvumą su greitaveikos ir funkcionalumo reikalavimais;
 – sukurtų produktų diegimas, administravimas ir palaikymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

informacinės technologijos arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Julijus Jakutavičius
Studentų g. 50-416
tel. +370 (37) 300 374
el. p. julius.jakutavicius@ktu.lt