Vadyba

6211LX035 Verslo vadybos magistras N - 1,5 m. Panevėžys

Vadybos magistrantūra skirta asmenims, siekiantiems vystyti savo profesinės srities lyderystę, kurti ir įgyvendinti organizacijos vadybos tobulinimo strategijas, orientuojantis į vidinių žmogiškųjų išteklių įgalinimą bei globalius verslo aplinkos iššūkius.

Ši programa padės studijuojantiesiems tobulinti teorines bei metodologines vadybos žinias, savo analitinį ir kūrybinį potencialą, priimti socialiai atsakingus vadybinius sprendimus, vystyti komandinio darbo gebėjimus realizuojant projektines užduotis bei sprendžiant realias verslo organizacijų problemas.

Įgūdžiai ir kompetencijos šios srities specialistams:

Valdymo sprendimų priėmimas

Komunikavimas, vadovavimas ir lyderystė

Verslo aplinkos analizavimas ir prognozavimas

Organizacijų veiklos procesų valdymas

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Laszlo Koczy

Széchenyi István universitetas, Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas (Vengrija), profesorius

Raimundas Petrauskas

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius

Mantas Gudas

UAB „Metalistas LT“ generalinis direktorius

Liudvika Leišytė

Dortmundo technikos universitetas (Vokietija) profesorė

Kua Harn Wei

National University of Singapure (Singapūras) docentas
Studijos

Sandūra tarp tiksliųjų ir socialinių mokslų

Siūlomas modulių rinkinys įgalina studentus išmanyti svarbiausius įmonės veiklos procesus (finansai, rinkodara, žmogiškųjų išteklių valdymas, organizacijos komunikacija ir pan.), atpažinti teorines ir praktines vadybos problemas bei spręsti jas savarankiškai, adaptuojant tarpdisciplininius tyrimo metodus.

Įgūdžiai

Geras visų veiklos procesų išmanymas

Studentų grupėse studijų metu realizuojami projektiniai darbai leidžia ne tik pasiekti planuotus mokymosi rezultatus, bet ir kuria pridėtinę vertę fakulteto interesuotoms pusėms: regiono verslui, kitoms švietimo institucijoms, miesto bendruomenei.

Karjera

Konkurencingi atlyginimai rinkoje

Programos absolventai sėkmingai įsidarbina įvairaus profilio organizacijose (paslaugų verslas, gamyba, bankininkystė, viešasis sektorius, valstybės tarnyba ir pan.), užima vadovaujančias pareigas arba aktyviai įsitraukia į NVO organizacijų veiklą, dirba mokslinio tiriamojo pobūdžio darbą mokslo ir mokymo institucijose.

Infrastruktūra

Naudojami naujausi IT sprendimai

Magistrantūros vadybos studijų programoje naudojami IT sprendimai ir atviri ištekliai: Google Business Solutions, Google MyBusiness, web analytics service Google Analytics, communication platform Google Hangouts, Microsoft softwareplusservices Office 365, WeeblyWebsiteBuilder, BloombergBusiness, Reuters Business and Finance, Google finance, Yahoo! Finance, Nasdaq Baltic, DNB Trade prekybos platforma.

Kolegos

Programoje studijuoja pažangiausi ir aukštus siekius turintys studentai

Studijų programoje studijuoja įvairią profesinę patirtį turintys, aukštus studijų rezultatus demonstruojantys, pažangūs studentai, kurių mokymosi motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką.

 

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Strateginis valdymas – verslo aplinkos ir įmonės potencialo vertinimas, verslo įmonių strategijos, strateginiai sprendimai ir strateginis mąstymas.
Rinkodara – rinkodaros koncepcijos ir instrumentai, rinkos analizė, strateginiai ir taktiniai marketingo sprendimai.
Socialinė atsakomybė – verslo etika, žmogaus teisės, ekonominis atsakingumas, skirtingų interesų derinimas arba verslo, visuomenės ir valstybės sąveika.
Verslo procesų valdymas – organizacijos procesų sistemos kūrimas ir tobulinimas, naujo produkto kūrimas, vertės grandinių identifikavimas bei modeliavimas.
Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas – žmonių išteklių kompetencijų, valdymo principų ir vystymo procesų konceptualizavimas, žmonių išteklių tobulinimo strategijų modeliavimas.

Strateginio valdymo metodologija Marketingo valdymas Finansiniai valdymo sprendimai Verslo procesų valdymas

Atsiliepimai

Rimantas Serva

Lietuvos inovacijų centro atstovas Šiaurės Rytų Lietuvoje

Bendradarbiaudamas su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu supratau, kad čia dirba veržlūs ir nesibijantys pokyčių žmonės, kurie stengiasi naujausią mokslinę bei praktinę patirtį perteikti studentams glaudžiai bendradarbiaudami su verslu ir įsiklausydami į jo poreikius. Žinių pritaikomumas skirtingose verslo srityse yra stiprioji Vadybos magistrantūros programos pusė.

Deivydas Norkūnas

„Citadele“ banko Panevėžio filialo valdytojas

Studijuoti magistratūros programą „Vadyba“ KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete buvo vertinga dėl galimybių pamatyti, patirti ir atrasti daugiau – pradedant kultūrinių mainų ir tarptautinių stažuočių programomis, mokslinėmis konferencijomis, inovatyviai pateikta studijų medžiaga ir motyvuojančia aplinka paskaitų metu, baigiant studentiško gyvenimo pramogomis. Džiugino dėstytojų ir administracijos darbuotojų palaikymas, įkvėpimas kurti, mąstyti kitaip, aktyviai dalyvauti visose akademinės bendruomenės gyvenimo sferose – tiek sociokultūrinėje, tiek studijų ir mokslo. Mane kaip asmenybę studijų patirtis praturtino suvokimu, kad didelis žmogus ištiesia ranką, mažas – pakiša koją. Aš tikiu, kad KarTU galim daugiau!

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos, rinkodaros ar žmonių išteklių vadybos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 12 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 12 kr. ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos, rinkodaros ar žmonių išteklių vadybos studijų krypčių dalykų.

Ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos, rinkodaros ar žmonių išteklių vadybos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis*.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 48 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis*.

* – praktinės veiklos patirtis turi būti adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA
NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2262€ 1508€ 37,70€
  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.

Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Studijų programos vadovė
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete

Doc. dr. Brigita Stanikūnienė
e. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt
tel. +370 45 596 253

 

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU