en

Vadyba

Už kiekvieno sėkmingo produkto ir pasaulinės korporacijos stovi išradingi ir talentingi vadybininkai. Šis mokslas niekada nestovi vietoje – jis kinta besikeičiant pasauliui. Todėl Vadybos magistrantūros programa yra skirta tiems, kuriems norisi į šią sritį pasinerti dar giliau: suprasti, kaip organizacijos gali tobulinti savo vadybą, kaip dar geriau pasitelkti žmonių gebėjimus ir prisitaikyti prie globalėjančio verslo taisyklių. Čia sužinosite, kaip savo organizacijos veiklą paversti labiau socialiai atsakinga, komandiška ir adaptyvia.

 

Mokslai – vakarais ir savaitgaliais. Studijuodami Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, jūs lengvai galėsite derinti savo turimus darbus bei užimamas pareigas su paskaitomis, mat jos organizuojamos vakarais ir savaitgaliais.
Nuolatinių studijų trukmė – tik 1,5 metų.

Kviestiniai lektoriai

Laszlo Koczy

Széchenyi István universitetas, Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas (Vengrija), profesorius

Raimundas Petrauskas

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius

Mantas Gudas

UAB „Metalistas LT“ generalinis direktorius

Liudvika Leišytė

Dortmundo technikos universitetas (Vokietija) profesorė

Kua Harn Wei

National University of Singapure (Singapūras) docentas
 

Programos vertės

Galimybės rinktis

Studijuodami galėsite specializuotis ir gilinti žinias pasirinkdami vieną iš 2 siūlomų alternatyvų: Verslo vadybą arba Švietimo vadybą.

Realūs projektai realioje komandoje

Vadyba – praktiškas mokslas, todėl čia būtina susidurti su realia darbine aplinka. Čia galėsite įgyvendinti socialinius ar verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę verslui, švietimo institucijoms arba miestui. Ir visa tai – dirbant tikroje bendramokslių komandoje.

Daug žadanti karjera

Baigę šias studijas galėsite sėkmingai įsidarbinti paslaugų versle, gamyboje, finansų srityje ar net valstybės tarnyboje. Tokį išsilavinimą turintys žmonės dažnai užima vadovaujančias pareigas bei aktyviai įsitraukia į įvairių organizacijų veiklą.

Stiprūs verslo partneriai

Studijų metu susidursite su projektais, kuriuos jums modeliuos tikri verslo ir pramonės atstovai: AB „Amilina“, UAB „RIMI Lietuva“, UAB „ Baltgina“, UAB „Viking Malt“. Jūsų atliktus darbus vertins mūsų socialiniai partneriai, įvairių sričių specialistai iš verslo, pramonės, savivaldos ar švietimo organizacijų.

Įkvepiantys kolegos

Kartu su jumis studijuos įvairių sričių profesionalai, jau įgiję įvairios darbinės patirties. Taip pat – pažangūs, stiprūs studentai, kurių motyvacija padės pasitempti ir jus, siekiant kūrybiškai bei įdomiai atlikti visas studijų metu iškeltas užduotis.

 

Įgūdžių aprašas

Strateginis valdymas – verslo aplinkos ir įmonės potencialo vertinimas, verslo įmonių strategijos, strateginiai sprendimai ir strateginis mąstymas.
Rinkodara – rinkodaros koncepcijos ir instrumentai, rinkos analizė, strateginiai ir taktiniai marketingo sprendimai.
Socialinė atsakomybė – verslo etika, žmogaus teisės, ekonominis atsakingumas, skirtingų interesų derinimas arba verslo, visuomenės ir valstybės sąveika.
Verslo procesų valdymas – organizacijos procesų sistemos kūrimas ir tobulinimas, naujo produkto kūrimas, vertės grandinių identifikavimas bei modeliavimas.
Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas – žmonių išteklių kompetencijų, valdymo principų ir vystymo procesų konceptualizavimas, žmonių išteklių tobulinimo strategijų modeliavimas.

Strateginio valdymo metodologija Marketingo valdymas Finansiniai valdymo sprendimai Verslo procesų valdymas


Atsiliepimai

Rimantas Serva

Lietuvos inovacijų centro atstovas Šiaurės Rytų Lietuvoje

 

Bendradarbiaudamas su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu supratau, kad čia dirba veržlūs ir nesibijantys pokyčių žmonės, kurie stengiasi naujausią mokslinę bei praktinę patirtį perteikti studentams glaudžiai bendradarbiaudami su verslu ir įsiklausydami į jo poreikius. Žinių pritaikomumas skirtingose verslo srityse yra stiprioji Vadybos magistrantūros programos pusė.

Deivydas Norkūnas

„Citadele“ banko Panevėžio filialo valdytojas

 

Studijuoti magistratūros programą „Vadyba“ KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete buvo vertinga dėl galimybių pamatyti, patirti ir atrasti daugiau – pradedant kultūrinių mainų ir tarptautinių stažuočių programomis, mokslinėmis konferencijomis, inovatyviai pateikta studijų medžiaga ir motyvuojančia aplinka paskaitų metu, baigiant studentiško gyvenimo pramogomis. Džiugino dėstytojų ir administracijos darbuotojų palaikymas, įkvėpimas kurti, mąstyti kitaip, aktyviai dalyvauti visose akademinės bendruomenės gyvenimo sferose – tiek sociokultūrinėje, tiek studijų ir mokslo. Mane kaip asmenybę studijų patirtis praturtino suvokimu, kad didelis žmogus ištiesia ranką, mažas – pakiša koją. Aš tikiu, kad KarTU galim daugiau!

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Kritiškai vertinti įstaigų strateginį valdymą bei pasiūlyti joms tinkamus sprendimus.
  • Sisteminti informaciją ir spręsti tiek mokslines, tiek praktines valdymo problemas ar verslo situacijas.
  • Plačiai taikyti įgytas vadybos žinias bei moksliškai argumentuoti savo nuomonę.

 

 

 

Gali tapti

Įstaigų vadovai

Šie specialistai organizuoja darbus, jiems vadovauja, prižiūri verslo procesus ir juos efektyvina. Įstaigos vadovas atstovauja savo organizaciją įvairiose derybose, pirkimuose, viešuose projektų svarstymuose bei renginiuose.

Projektų vadovai

Dirbdami šį darbą inicijuosite socialines ir verslo idėjas, padėsiančias spręsti kylančias problemas ar kuriant naujos kartos produktus įvairių tipų įmonėse, rengsite projektus ir vadovausite projekto komandai, komunikuosite su suinteresuotomis šalimis, komercializuosite projekto produktus.

Verslininkai

Puikus vadybos išmanymas neretai leidžia žmonėms įkurti sėkmingus verslus. Vadybinis išsilavinimas leis efektyviai sudėlioti verslo procesus, užtikrinti sklandų nuosavos verslo įmonės darbą, našiai paskirstyti krūvius.

Mokslininkai

Vadyba, kaip mokslas, nuolat auga ir keičiasi. Todėl šioje srityje visada yra reikalingi įžvalgūs, smalsūs ir eksperimentinės veiklos bei tyrimų nebijantys ekspertai. Tokio pobūdžio mokslininkai dirba tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo organizacijose.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės

≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų;
arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės;
ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

iki 36 kr. papildomosios studijos arba 24 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Ištęstinė studijų forma 1968 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Nemuno g. 33-219, Panevėžys

Doc. Brigita Stanikūnienė

tel. +370 (45) 596 257
+370 612 380 80

e. p. brigita.stanikūniene@ktu.lt