Žmonių išteklių vadyba

6211LX039 Verslo vadybos magistras N - 2 m. I - 3 m. Kaunas

Žmonių išteklių vadybos programa 2014–2016 m. yra įvertinta aukščiausiu balu Lietuvos ir užsienio ekspertų dėl savo ypatingai gerai subalansuotos sandaros – studijų metu ne tik gilinamasi į šiuolaikines žmonių išteklių vadybos koncepcijas ir strategijas, bet išmokoma taikyti metodus, reikalingus žmonių išteklių tyrimų vykdymui ir praktiniam inovatyvių žmonių išteklių vadybos sistemų tobulinimo bei žmonių potencialo vystymo sprendimų realizavimui.

Užsiėmimai vyksta cikline forma darbo dienų vakarais.

Žurnalo „Reitingai“ 2017 m. duomenimis, tai viena iš geriausiai žmonių išteklių vadybos specialistus ruošiančių magistro studijų programų Lietuvos universitetuose (II vieta 2017 m. reitinguose).

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Kristina Keršienė

„Littelfuse“ Personalo vadovė Lietuvoje ir Talentų valdymo vadovė Europoje

Andrius Francas

„Alliance for Recruitment“ partneris

Joan M. Batista Foguet

Leadership Development Research Centre; Department of People Management and Organization, Direktorius
Studijos

Subalansuota programos sandara

Studijų metu ne tik suteikiamos naujausios mokslo žinios, bet ir išmokoma taikyti modernias koncepcijas, suformuojami praktiniai įgūdžiai, reikalingi kuriant ir rengiant žmonių išteklių valdymo sistemas, skatinant kūrybos procesus kompanijoje bei valdant pagrindinius organizacijos išteklius – darbuotojus.

Kokybė

Atitinka žmonių išteklių vadybos plėtros tendencijas darbo rinkoje

Žmonių išteklių vadybos programa 2014–2016 metais buvo įvertinta kaip viena geriausių studijų programų Lietuvoje.

Įgūdžiai

Geras visų žmonių išteklių vadybos praktikų išmanymas

Strateginis verslo partneris – taip šiandien vadinamas žmonių išteklių vadybos specialistas, kuris atsakingas ne tik už darbuotojų priėmimą, atleidimą, teisinių su personalu susijusių klausimų sprendimą, bet ir organizacinio klimato formavimą, motyvavimo, atlygio, mokymo, talentų identifikavimo ir vystymo, adaptavimo sistemų kūrimą, investicijų į žmonių išteklius planavimą.

Karjera

Žmonių išteklių vadybos specialistų poreikis rinkoje auga

Lietuvos ir užsienio įmonių žmonių išteklių padalinių funkcijų palyginamoji analizė rodo, kad pastaraisiais metais darbuotojų, dirbančių žmonių išteklių vadybos padaliniuose, skaičius didėja. Jeigu dar prieš keletą metų daugelio Lietuvos verslo įmonių ir organizacijų padaliniuose, užsiimančiuose personalo klausimais, dirbdavo iki 0,5 % darbuotojų, tai šiuo metu konkurencingos ir globalios Lietuvoje veikiančios organizacijos savo žmonių išteklių vadybos padaliniuose įdarbina nuo 1,5 iki 5 % darbuotojų.

Lektoriai

Aukščiausio lygio profesionalų paskaitos

Su konkrečiomis sėkmingų įmonių ir aukščiausio lygio užsienio tyrimų centrų patirtimis veiklos vertinimo, atlyginimų valdymo, žmonių išteklių tyrimų metodologijos srityse supažindina šių įmonių personalo ir centrų vadovai.

 

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Atlyginimų valdymas – motyvacija, premijų schemos, vertinimo sistema
Darbo teisė – kolektyvinės sutartys, garantijos, kompensacijos, darbo ginčai
Kompetencijų valdymas – talentų baseinai, ugdantis vadovavimas, kompetencijų vertinimas
Žmonių kapitalas – valdymas, vertinimas, praktiniai principai
Žmonių išteklių tyrimai ir vertinimas Žmonių išteklių valdymo strategijų formavimas Žmonių išteklių valdymo sistemų kūrimas Lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimai

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

UAB UAB „Littelfuse“ žmonių išteklių vadovė Lietuvoje ir telentų valdymo vadovė Europoje Kristina Keršienė

Esame pirmaujanti pasaulinė gamybinė organizacija, todėl puikiai suvokiame ir ypač vertiname žmonių išteklių svarbą organizacijos sėkmei. Džiaugėmės, galėdami įsitraukti į šios programos nuolatinį tobulinimą, išsakant aktualų verslo poreikį bei teikiant siūlymus, ugdant prakinius būsimų žmonių išteklių vadovų įgūdžius.

Aušra Kerzienė

UAB "SDG grupė" personalo vadovė, Kauno personalo vadovų klubo valdybos pirmininkė

Studijų metu Žmonių išteklių vadybos programos dėstytojų perduodamos įžvalgos, patirtys, mokslinių tyrimų perspektyvos sukuria nuolatinį dialogą tarp dėstytojo ir studento, kuris baigus studijas – nenutrūksta. Taip gimsta svajonės, tikslai ir naujos galimybės kurti.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų, švietimo ir ugdymo ar teisės krypčių grupės, komunikacijos krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų, komunikacijos, švietimo ir ugdymo ar teisės krypties dalykų arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

Verslo ir vadybos, socialinių studijų, komunikacijos, švietimo ir ugdymo ar teisės krypčių grupės studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2400€ 1600€ 40€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Živilė Stankevičiūtė
e. p. zivile.stankeviciute@ktu.lt
tel. +370 (650)  11 505