en

Žmonių išteklių vadyba

Žmonių išteklių vadybos programa 2014–2016 m. yra įvertinta aukščiausiu balu Lietuvos ir užsienio ekspertų dėl savo ypatingai gerai subalansuotos sandaros – studijų metu ne tik gilinamasi į šiuolaikines žmonių išteklių vadybos koncepcijas ir strategijas, bet išmokoma taikyti metodus, reikalingus žmonių išteklių tyrimų vykdymui ir praktiniam inovatyvių žmonių išteklių vadybos sistemų tobulinimo bei žmonių potencialo vystymo sprendimų realizavimui.

Žurnalo „Reitingai“ 2018 m. duomenimis, tai geriausia žmonių išteklių vadybos specialistus ruošiančių magistro studijų programų Lietuvos universitetuose (I vieta 2018 m. reitinguose).

 

 

Kodas 6211LX039
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Žmonių išteklių vadyba
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Kristina Keršienė

„Littelfuse“ Personalo vadovė Lietuvoje ir Talentų valdymo vadovė Europoje

Andrius Francas

„Alliance for Recruitment“ partneris, „Swedish Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos pirmininkas. Paskaitos tema: “Žmonių ištekliai po ketvirtosios pramoninės revoliucijos. Kaip atrodo darbo rinka praėjus robotams?

Joan M. Batista Foguet

Leadership Development Research Centre; Department of People Management and Organization, Direktorius
 

Programos vertės

Studijos

Subalansuota programos sandara

Studijų metu ne tik suteikiamos naujausios mokslo žinios, bet ir išmokoma taikyti modernias koncepcijas, suformuojami praktiniai įgūdžiai, reikalingi kuriant ir rengiant žmonių išteklių valdymo sistemas, skatinant kūrybos procesus kompanijoje bei valdant pagrindinius organizacijos išteklius – darbuotojus.

Kokybė

Atitinka žmonių išteklių vadybos plėtros tendencijas darbo rinkoje

Žmonių išteklių vadybos programa 2014–2017 metais buvo įvertinta kaip viena geriausių studijų programų Lietuvoje. 2018 m. įvertinta kaip geriausia studijų programa.

Įgūdžiai

Geras visų žmonių išteklių vadybos praktikų išmanymas

Strateginis verslo partneris – taip šiandien vadinamas žmonių išteklių vadybos specialistas, kuris atsakingas ne tik už darbuotojų priėmimą, atleidimą, teisinių su personalu susijusių klausimų sprendimą, bet ir organizacinio klimato formavimą, motyvavimo, atlygio, mokymo, talentų identifikavimo ir vystymo, adaptavimo sistemų kūrimą, investicijų į žmonių išteklius planavimą.

Karjera

Žmonių išteklių vadybos specialistų poreikis rinkoje auga

Lietuvos ir užsienio įmonių žmonių išteklių padalinių funkcijų palyginamoji analizė rodo, kad pastaraisiais metais darbuotojų, dirbančių žmonių išteklių vadybos padaliniuose, skaičius didėja. Jeigu dar prieš keletą metų daugelio Lietuvos verslo įmonių ir organizacijų padaliniuose, užsiimančiuose personalo klausimais, dirbdavo iki 0,5 % darbuotojų, tai šiuo metu konkurencingos ir globalios Lietuvoje veikiančios organizacijos savo žmonių išteklių vadybos padaliniuose įdarbina nuo 1,5 iki 5 % darbuotojų.

Lektoriai

Aukščiausio lygio profesionalų paskaitos

Su konkrečiomis sėkmingų įmonių ir aukščiausio lygio užsienio tyrimų centrų patirtimis veiklos vertinimo, atlyginimų valdymo, žmonių išteklių tyrimų metodologijos srityse supažindina šių įmonių personalo ir centrų vadovai.

 

Įgūdžių aprašas

Atlyginimų valdymas – motyvacija, premijų schemos, vertinimo sistema
Darbo teisė – kolektyvinės sutartys, garantijos, kompensacijos, darbo ginčai
Kompetencijų valdymas – talentų baseinai, ugdantis vadovavimas, kompetencijų vertinimas
Žmonių kapitalas – valdymas, vertinimas, praktiniai principai
Žmonių išteklių tyrimai ir vertinimas Žmonių išteklių valdymo strategijų formavimas Žmonių išteklių valdymo sistemų kūrimas Lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimai

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

UAB UAB „Littelfuse“ žmonių išteklių vadovė Lietuvoje ir telentų valdymo vadovė Europoje Kristina Keršienė

 

Esame pirmaujanti pasaulinė gamybinė organizacija, todėl puikiai suvokiame ir ypač vertiname žmonių išteklių svarbą organizacijos sėkmei. Džiaugėmės, galėdami įsitraukti į šios programos nuolatinį tobulinimą, išsakant aktualų verslo poreikį bei teikiant siūlymus, ugdant praktinius būsimų žmonių išteklių vadovų įgūdžius.

Aušra Kerzienė

UAB „SDG grupė“ personalo vadovė, Kauno personalo vadovų klubo valdybos pirmininkė

 

Studijų metu Žmonių išteklių vadybos programos dėstytojų perduodamos įžvalgos, patirtys, mokslinių tyrimų perspektyvos sukuria nuolatinį dialogą tarp dėstytojo ir studento, kuris baigus studijas – nenutrūksta. Taip gimsta svajonės, tikslai ir naujos galimybės kurti.

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės, atlikti žmonių išteklių tyrimus ir vertinimą;

– gebės priimti kompetencijų valdymo sprendimus kuriant ir diegiant kompetencijomis grįstas žmonių išteklių vadybos sistemas, paremtas mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais bei moderniomis metodikomis;

– gebės formuoti žmonių išteklių valdymo strategiją bei kurti žmonių išteklių valdymo sistemą;

– gebės charakterizuoti darbo teisės sistemą, darbo teisinių santykių subjektus, analizuoti teisės aktus ir teismų praktiką;

– gebės taikyti darbuotojus tausojančias ir organizacijos pelningumą užtikrinančias žmonių išteklių valdymo priemones, nukreiptas į darbuotojų gerovę;

– gebės formuoti talentų identifikavimo ir ugdymo strategijas ir jas taikyti praktikoje;

– gebėti ugdyti savo ir kitų lyderystės savybes.

 

Studento kompetencijos

– strateginio žmonių išteklių planavimo, pritraukimo ir ilgalaikio išlaikymo organizacijoje užtikrinimas;

– darbuotojų kompetencijų identifikavimas ir jų ugdymas, orientuojantis į ateities poreikius Industrijos 4.0 kontekste;

– talentų identifikavimo kompetencijos, orientuojantis į tvarią darbuotojų karjerą;

– darbo užmokesčio ir darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimo kompetencijos;

– darbuotojų veiklos valdymo (tikslų formulavimas, veiklos stebėsena ir grįžtamojo ryšio teikimas) sistemos kūrimas;

– žmonių išteklių gerovės kūrimas, taikant darbuotojų pasitenkinimo, įsitraukimo, dalyvavimo ir įsipareigojimo organizacijai priemones. Žmonių išteklių gerovės kūrimas, taikant streso mažinimo, perdegimo eliminavimo ar sveikatos gerinimo priemones;

– pagrindinių teisės normų, reguliuojančių darbo teisinius santykius taikymas praktikoje;

– sistemų ir procesų kūrimas, siekiant dermės tarp darbuotojo ir organizacijos tikslų;

– žmonių išteklių analitikos kompetencijos, parodant sąsają tarp darbuotojų nuostatų ir elgesio bei organizacijos veiklos rezultatų;

– lyderystės gebėjimų taikymas.

 

 

Gali tapti

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– darbuotojų ugdymo poreikio identifikavimas ir metodų parinkimas; darbuotojų ugdomojo vadovavimo vykdymas; tvarios darbuotojo karjeros planavimas, įvertinant darbuotojo gerovę ir organizacijos ilgalaikį konkurencingumą

Atrankos specialitu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– talentų identifikavimas, pritraukimas ir išlaikymas organizacijoje; Darbuotojų rotacijos ir pavadavimų valdymas; Atrankų vykdymas, taikant įvairias metodikas

Atlygio specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– darbo užmokesčio ir darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir taikymas; Atlygio sistemos modifikavimas, vertinant darbo rinkos tendencijas

Darbuotojų veiklos valdymo specialistu (-u)

Galimos atsakomybės

 

– darbuotojų veiklos valdymo sistemos kūrimas ir įgyvendinimas; Informacinių technologijų kūrimas ir taikymas, formuluojant darbuotojams užduotis, teikiant grįžtamąjį ryšį

Žmogiškųjų išteklių srities specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– darbuotojų ugdymo ir mokymo, atrankos, atlygio, veiklos valdymo, karjeros valdymo sistemų kūrimas ir taikymas

– darbuotojų gerovės užtikrinimas, planuojant ir įgyvendinant pokyčius

– žmonių išteklių analitikos vykdymas, teikiant aukščiausiojo lygio vadovams skaičiavimus ir įžvalgas, kaip ir kokią įtaką darbuotojai daro organizacijos veiklos rezultatams

Žmogiškųjų išteklių valdymo vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– funkcinis vadovas, formuojantis žmonių išteklių valdymo politiką bei strategiją ir koordinuojantis strategijos įgyvendinimą

– žmonių išteklių analitikos vykdymas, teikiant aukščiausiojo lygio vadovams skaičiavimus ir įžvalgas, kaip ir kokią įtaką darbuotojai daro organizacijos veiklos rezultatams

– darbuotojų gerovės užtikrinimas, planuojant ir įgyvendinant pokyčius

– darbuotojų ugdymo ir mokymo, atrankos, atlygio, veiklos valdymo, karjeros valdymo sistemų kūrimas ir taikymas

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos, socialinių studijų, teisės, komunikacijos arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos, socialinių studijų, teisės, komunikacijos arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir vadybos, socialinių studijų, teisės, komunikacijos arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr.  papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Dr. Rasa Lalienė

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-329, Kaunas

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama