Žmonių išteklių vadyba

Tai studijų programa, apjungianti mokslo žinias ir praktikas, skirta atskleisti geriausias darbuotojų savybes bei panaudoti jas organizacijos sėkmei. Studijų metu analizuojama, kaip pritraukti, atskleisti ir išlaikyti talentus, formuoti organizacijos kultūrą, kurti motyvacijos ir atlygio valdymo sistemas, rengti ir įgyvendinti žmonių išteklių strategiją, įvaldyti darbo teisės vingrybes. Studijų programa atliepia naujausiais tendencijas sprendžiant dirbtinio intelekto taikymo organizacijų ir darbuotojų valdyme klausimus bei įvaldant žmonių išteklių duomenų analitikos įrankius. Nagrinėjami etikos bei socialinės atsakomybės aspektai.

Studijos organizuojamos darbo dienų vakarais, derinant kontaktinę ir nuotolinę formas, studijų moduliai vykdomi ciklais.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis
IR jų ar papildomųjų studijų metu išklausyti ≥12 kr. verslo ir viešosios vadybos, socialinių, teisės ar ugdymo mokslų studijų krypčių grupės dalykai,
arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Atlyginimų valdymas – motyvacija, premijų schemos, vertinimo sistema
Darbo teisė – kolektyvinės sutartys, garantijos, kompensacijos, darbo ginčai
Kompetencijų valdymas – talentų baseinai, ugdantis vadovavimas, kompetencijų vertinimas
Žmonių kapitalas – valdymas, vertinimas, praktiniai principai
Žmonių išteklių tyrimai ir vertinimas Žmonių išteklių valdymo strategijų formavimas Žmonių išteklių valdymo sistemų kūrimas Lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimai

 

 

Programos vertės

Sužinome ir iš karto pritaikome

Studijų metu išbandomi įrankiai, leidžiantys teorines žinias pritaikyti kasdieninėje organizacijų veikloje. Simuliuojamos talentų vertinimo ir vystymo praktikos, rengiama žmonių išteklių valdymo strategija, pokyčių įgyvendinimo planai, kuriamos lyderystės ugdymo programos, atlygio sistemos.

Apie studijų kokybę kalba faktai

Apie studijų kokybę kalba faktai

Žmonių išteklių vadybos magistrantūros programa pirmoji Baltijos šalyse įvertinta didžiausio pasaulio HR profesinės akreditacijos tinklo Society for Human Resource Management (SHRM). SHRM Academically Aligned įvertinimas patvirtina, kad programos turinys ir ugdomos kompetencijos pilnai atitinka pasaulinį HR profesinės asociacijos turinio standartą. Gautas Recertification Provider statusas studijuojantiesiems suteikia galimybę įgyti visame pasaulyje atpažįstamą ir darbdavių vertinamą profesinę kvalifikaciją ir taip tapti pasaulinio HR tinklo dalimi.

Auganti specialistų paklausa

Nepriklausomai nuo to, kiek darbo vietų bus automatizuota ar kaip vystysis dirbtinis intelektas, žmonės visuomet bus pagrindinė organizacijos vertybė. Tarptautinės įdarbinimo paslaugų įmonės „Manpower Group“ duomenimis, žmonių išteklių vadybos specialistų paklausa per pastaruosius dvejus metu išaugo 20 procentų, o jų poreikis auga ir toliau.

Trumpalaikės stažuotės užsienyje

Studijų programoje integruota tarptautinio trumpalaikio išvažiuojamojo projekto galimybė. Tad turėsite galimybę prisidėti prie užsienio įmonių HR iššūkių sprendimo ar HR inovacijų kūrimo kartu su studentais iš kitų Europos šalių.

Studijuojant galima rinktis

2 semestre šią programą studijuojantieji rinksis šias studijų alternatyvas: Iššūkio projektas „Hands on“ arba 3 studijų moduliai. Iššūkio projekto „Hands on“ metu studentai tobulina savo asmenines ir profesines kompetencijas. Dirbdami drauge su mentoriais, magistrantai įgyja profesinės patirties, sprendžia realias problemas. Modulio metu studentai turi galimybę realioje situacijoje testuoti nestandartinius, strateginius sprendinius, įgyti patirties dirbant tarpdisciplininėje vadovų komandoje.

 

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

– Kurti ir diegti žmonių išteklių valdymo strategiją.
– Taikyti pagrindines teisės normas, reguliuojančias darbo teisinius santykius.
– Formuoti talentų identifikavimo ir ugdymo strategijas.
– Sėkmingai vykdyti pokyčius.
– Atlikti darbuotojų nuomonės tyrimus.
– Priimti inovatyvius ir kūrybiškus žmonių išteklių valdymo sprendimus.
 

Gali tapti

Tai strateginis verslo vystymo partneris. Jis formuoja darbuotojų valdymo politiką ir strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą, kuria ir taiko darbuotojų ugdymo, atrankos, veiklos ir karjeros valdymo sistemas.

Tai žmonės, prognozuojantys, kokių kompetencijų turinčių darbuotojų reikės ateityje. Jie parenka darbuotojų ir komandų ugdymo metodus, padeda užtikrinti darbuotojo gerovę ir organizacijos ilgalaikį konkurencingumą.

Tai – talentų medžiotojai. Jie atranda, pritraukia ir siekia išlaikyti pačius geriausius specialistus.

Tai specialistai, kuriantys ir taikantys darbo užmokesčio ir darbuotojų motyvavimo sistemas.

Šie specialistai kuria ir įgyvendina darbuotojų veiklos valdymo sistemas, formuoja tikslus, teikia darbuotojams grįžtamąjį ryšį.

Aukščiausio lygio vadovams šie specialistai teikia faktus ir įžvalgas apie tai, kokią įtaką darbuotojai daro įmonės veiklos rezultatams. Jie rūpinasi darbuotojų gerove planuodami ir įgyvendindami pokyčius.

 

 

Hands on

Iššūkio projekto modulis yra pasirenkamasis, skirtas antro kurso magistrantams. Šio modulio apimtis – 15 ECTS kreditų. 10 savaičių studentai dirbs tarpdisciplininėje komandoje. Iššūkio projekto rezultatas – konsultacinis projektas, parengtas realiai, socialinio partnerio suformuluotai problemai išspręsti. Verslo lyderiai (KTU alumnai) taps mentoriais ir teiks grįžtamąjį ryšį studentams. Šį modulį pasirinkę studentai turės galimybę testuoti nestandartinius OUT OF THE BOX strateginius sprendinius realioje situacijoje, įgis patirties dirbdami tarpdisciplininėje TOP vadovų komandoje (simuliacija), ugdys asmeninę lyderystę bei stiprins profesinį portfelį.

 

 

Daugiau informacijos apie Hands on iššūkio projektą.

 

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Asta Savanevičienė

Asta Savanevičienė

Strateginis žmonių išteklių valdymas
Aušra Tartilaitė-Paulauskienė

Aušra Tartilaitė-Paulauskienė

Darbo teisė
Živilė Stankevičiūtė

Živilė Stankevičiūtė

Žmonių išteklių analitika
Lina Girdauskienė

Lina Girdauskienė

Pokyčių vadyba
Violeta Šilingienė

Violeta Šilingienė

Lyderystė
Kęstutis Duoba

Kęstutis Duoba

Žmonių išteklių vadyba tarptautinėse organizacijose
Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė

Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė

Žmonių išteklių vadyba tarptautinėse organizacijose
Rūta Čiutienė

Rūta Čiutienė

Strateginis projektų valdymas

 

 

Atsiliepimai

Giedrė Belazarienė

Giedrė Belazarienė

UAB „Festo“ Personalo vadovė

 

Šiandien, kaip niekad anksčiau, žmonių išteklių vadyba tapo kertiniu procesu kiekvienai įmonei. Šioje programoje ruošiami specialistai, kurie organizacijoms gali kurti ir kuria pridėtinę vertę. Gautų žinių pritaikymas praktikoje padeda atrasti tai, ko mes visi norime savo karjeroje – augimą ir prasmingą veiklą.

Aušra Kerzienė

Aušra Kerzienė

UAB „SDG grupė“ personalo vadovė, Kauno personalo vadovų klubo valdybos pirmininkė

 

Studijų metu Žmonių išteklių vadybos programos dėstytojų perduodamos įžvalgos, patirtys, mokslinių tyrimų perspektyvos sukuria nuolatinį dialogą tarp dėstytojo ir studento, kuris baigus studijas nenutrūksta. Taip gimsta svajonės, tikslai ir naujos galimybės kurti.

Justina Kateivaitė

Justina Kateivaitė

Žmonių išteklių vadybos studentė

 

Studijų metu turėjome galimybę dalyvauti tarptautiniame projekte Rumunijoje, skirtame „Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skaitmeninėje eroje“. Su kolegomis iš skirtingų šalių sprendėme realias tarptautinių kompanijų „Atos“, „Wipro“, „Gi group“ ir „DS Smith” problemas. Ši patirtis leido ugdyti žmogiškųjų išteklių specialistams svarbius įgūdžius ir įgyti vertingos tarptautinės patirties.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Rasa Lalienė
el. p. rasa.laliene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Kristina Kundelienė
el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt