en

Žmonių išteklių vadyba

Tai studijų programa, apjungianti mokslo žinias ir praktikas, skirta atskleisti geriausias darbuotojų savybes bei panaudoti jas organizacijos sėkmei. Čia gilinamasi į šiuolaikines žmonių išteklių vadybos koncepcijas ir strategijas, taktikas ir kasdienes praktikas, nagrinėjami vadybiniai, psichologiniai, teisiniai bei informacinių technologijų aspektai, kurie leidžia sutelkti darbuotojus ir jų komandas tikslų įgyvendinimui.

Studijų metu analizuojama, kaip pritraukti, atskleisti ir išlaikyti talentus, formuoti organizacijos kultūrą, kurti motyvacijos ir atlygio valdymo sistemas. Taip pat sprendžiami dirbtinio intelekto taikymo organizacijų ir darbuotojų valdyme klausimai, nagrinėjami etikos bei socialinės atsakomybės aspektai.

2018 ir 2019 m. ši programa buvo pripažinta pačia geriausia Žmonių išteklių vadybos studijų programa Lietuvoje.

Galite studijuoti kur norite

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

 

 

Kodas 6211LX039
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Žmonių išteklių vadyba
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Kristina Keršienė

„Littelfuse“ Personalo vadovė Lietuvoje ir Talentų valdymo vadovė Europoje

Andrius Francas

„Alliance for Recruitment“ partneris, „Swedish Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos pirmininkas. Paskaitos tema: “Žmonių ištekliai po ketvirtosios pramoninės revoliucijos. Kaip atrodo darbo rinka praėjus robotams?

Joan M. Batista Foguet

Leadership Development Research Centre; Department of People Management and Organization, Direktorius
 

Programos vertės

Sužinome ir iš karto pritaikome

Studijų metu išbandomi įrankiai, leidžiantys teorines žinias pritaikyti kasdieninėje organizacijų veikloje. Simuliuojamos talentų vertinimo ir vystymo praktikos, rengiama žmonių išteklių valdymo strategija, pokyčių įgyvendinimo planai, kuriamos lyderystės ugdymo programos, atlygio sistemos.

Apie studijų kokybę kalba faktai

2018 ir 2019 m. ši programa buvo pripažinta pačia geriausia Žmonių išteklių vadybos studijų programa Lietuvoje.

Auganti specialistų paklausa

Nepriklausomai nuo to, kiek darbo vietų bus automatizuota ar kaip vystysis dirbtinis intelektas, žmonės visuomet bus pagrindinė organizacijos vertybė. Tarptautinės įdarbinimo paslaugų įmonės „Manpower Group“ duomenimis, žmonių išteklių vadybos specialistų paklausa per pastaruosius dvejus metu išaugo 20 procentų, o jų poreikis auga ir toliau.

Kartu su rinkos profesionalais

Apie tai, kaip teorija veikia praktikoje, išgirsite iš pirmų lūpų. Srities profesionalai supažindins su konkrečiomis sėkmingų įmonių ir prestižinių užsienio centrų patirtimis.

 

Įgūdžių aprašas

Atlyginimų valdymas – motyvacija, premijų schemos, vertinimo sistema
Darbo teisė – kolektyvinės sutartys, garantijos, kompensacijos, darbo ginčai
Kompetencijų valdymas – talentų baseinai, ugdantis vadovavimas, kompetencijų vertinimas
Žmonių kapitalas – valdymas, vertinimas, praktiniai principai
Žmonių išteklių tyrimai ir vertinimas Žmonių išteklių valdymo strategijų formavimas Žmonių išteklių valdymo sistemų kūrimas Lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimai

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

UAB UAB „Littelfuse“ žmonių išteklių vadovė Lietuvoje ir telentų valdymo vadovė Europoje Kristina Keršienė

 

Esame pirmaujanti pasaulinė gamybinė organizacija, todėl puikiai suvokiame ir ypač vertiname žmonių išteklių svarbą organizacijos sėkmei. Džiaugėmės, galėdami įsitraukti į šios programos nuolatinį tobulinimą, išsakant aktualų verslo poreikį bei teikiant siūlymus, ugdant praktinius būsimų žmonių išteklių vadovų įgūdžius.

Aušra Kerzienė

UAB „SDG grupė“ personalo vadovė, Kauno personalo vadovų klubo valdybos pirmininkė

 

Studijų metu Žmonių išteklių vadybos programos dėstytojų perduodamos įžvalgos, patirtys, mokslinių tyrimų perspektyvos sukuria nuolatinį dialogą tarp dėstytojo ir studento, kuris baigus studijas – nenutrūksta. Taip gimsta svajonės, tikslai ir naujos galimybės kurti.

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Kurti ir diegti žmonių išteklių valdymo strategiją.

Taikyti pagrindines teisės normas, reguliuojančias darbo teisinius santykius.

Ugdyti savo ir kitų lyderystės įgūdžius.

Formuoti talentų identifikavimo ir ugdymo strategijas.

Sėkmingai vykdyti pokyčius.

Atlikti darbuotojų nuomonės tyrimus.

Priimti inovatyvius ir kūrybiškus žmonių išteklių valdymo sprendimus.

 

 

Gali tapti

Tai strateginis verslo vystymo partneris. Jis formuoja darbuotojų valdymo politiką ir strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą, kuria ir taiko darbuotojų ugdymo, atrankos, veiklos ir karjeros valdymo sistemas.

Tai žmonės, prognozuojantys, kokių kompetencijų turinčių darbuotojų reikės ateityje. Jie parenka darbuotojų ir komandų ugdymo metodus, padeda užtikrinti darbuotojo gerovę ir organizacijos ilgalaikį konkurencingumą.

Tai – talentų medžiotojai. Jie atranda, pritraukia ir siekia išlaikyti pačius geriausius specialistus.

Tai specialistai, kuriantys ir taikantys darbo užmokesčio ir darbuotojų motyvavimo sistemas.

Šie specialistai kuria ir įgyvendina darbuotojų veiklos valdymo sistemas, formuoja tikslus, teikia darbuotojams grįžtamąjį ryšį.

Aukščiausio lygio vadovams šie specialistai teikia faktus ir įžvalgas apie tai, kokią įtaką darbuotojai daro įmonės veiklos rezultatams. Jie rūpinasi darbuotojų gerove planuodami ir įgyvendindami pokyčius.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai
Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai
Verslo ir vadybos, socialinių studijų, teisės, komunikacijos arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos, socialinių studijų, teisės, komunikacijos arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
Verslo ir vadybos, socialinių studijų, teisės, komunikacijos arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr.  papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
Papildomi priėmimo reikalavimai
Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba.

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji
Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji
Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji
Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1

Papildomi balai
Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Dr. Rasa Lalienė

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-329, Kaunas

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:
Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama