Tarptautinis verslas

6211LX029 Verslo vadybos magistras N - 2 m. I - 3 m. Kaunas

Tarptautinio verslo programa skirta gilinti verslo vadybos žinias tiek vadybos išsilavinimą turintiems, tiek ir kitų specialybių (tame tarp ir inžinerinį) bakalauro laipsnį įgijusiems studentams. Programos tikslas – parengti inovatyviai ir strategiškai mąstančius verslininkus, gebančius kurti sėkmingas verslo organizacijas ir jas valdyti, remiantis pažangiausiais verslo valdymo metodais ir priemonėmis.

Tarptautinis verslas – viena iš lyderiaujančių verslo magistro studijų Lietuvos universitetuose (žurnalo „Reitingai“ 2017 duomenys). Tai vienintelė verslo magistrantūros programa Lietuvoje, kur skaitomi tokie modernūs ir išskirtiniai moduliai kaip „Verslo modelių inovacija“, „Verslo Įžvalga“, „Kūrybiškas problemų sprendimas“.

Užsiėmimai vyksta cikline forma darbo dienų vakarais.

Pastaba: užsienio studentams nepasirinkus šios programos, pageidaujant studijuojantiems LR piliečiams, programos studijos ar dalis užsiėmimų gali būti organizuojama lietuvių kalba.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Vasyl Taras

University of North Carolina at Greensboro (JAV), X-Culture projekto vadovas

Amran Bin Md. Rasli

Malaizijos technologijos universitetas (MTU), Inovacijų ir komercializavimo centro direktorius. „Tarptautinių kompanijų verslo aplinka“.

Fabian Sepulveda

Aalto universiteto lektorius, verslininkas

Stephan Buse

TUHH Hamburgo technologijų universitetas (Vokietija), Technologijų ir inovacijų valdymo instituto direktoriaus pavaduotojas.

Xavier Pavie

ESSEC verslo mokykla, Institute of Service innovation and strategy (Prancūzija).

Marja Toivonen

Research Professor, VTT Technical Research Centre of Finland. „Paslaugų inovacijos“.

Hans Ruediger Kaufmann

School of Business, University of Nicosia.„Tarptautinio verslo strateginiai ir taktiniai sprendimai“.
Studijų programa

Kompleksiškas ir šiuolaikiškas programos turinys

Studijų programoje dera tradiciniai tarptautinės verslo vadybos dalykai bei pažangūs moderniosios vadybos dalykai, kuriais programa yra nuolat atnaujinama ir papildoma.

Įgūdžiai

Realių tarptautinio verslo atvejų analizė studijų metu

Šiandieninėms verslo įmonėms reikalingI vadybos specialistai, gebantys aktyviai, atsakingai ir kompetentingai spręsti verslo valdymo problemas, verslūs ir tarptautinėms daugiakultūrinėms komandoms vadovauti gebantys specialistai. Studijų metu ypatingas dėmesys skiriams realių situacijų modeliavimui, tiek strateginių, tiek ir analitinių verslo vystymo gebėjimų ugdymui.

Lektoriai

Aukščiausios mokslinės ir praktinės kompetencijos dėstytojai

Didžioji dalis programos dėstytojų yra žinomi nacionalinio ir įmonių konkurencingumo, įmonių klasterių ir tinklų vystymo, inovacijų ir žinių valdymo bei verslo įžvalgos sričių ekspertai. Jie aktyviai talkina Lietuvos Ūkio, Švietimo ir mokslo ministerijoms, Lietuvos Pramonininkų konfederacijai, Kauno ir kitų miestų savivaldybėms, pramonės ir verslo įmonėms bei kitoms organizacijoms spręsti iškilusias veiklos strategines problemas. Aktyviai dalyvauja daugelio profesinių organizacijų veikloje (Tarptautinė konkurencijos tyrimų profesionalų asociacija, Europos Antreprenerystės tyrimų asociacija, Europos žinių taryba ir kt.)

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Mūsų absolventai dirba:
• nuo tarptautinio verslo projekto vadovo, grupės vadovo, skyriaus/padalinio/funkcijos vadovo iki įmonės vadovo, verslo vystytojo užsienio rinkoje, o taip pat verslo konsultanto ir verslo savininko bei verslo steigėjo.
• Įvairiose organizacijose: SEB bankas, „Swedbank“. „Pricewaterhouse Coopers“. „Kitron“. „Lietuvos energija“. Įmonių grupė „Tamro Baltics“. „Audimas“. „Micro Matic“. „Suslavičius-Felix“. „Panevėžio statybos trestas“. „LOTOS Geonafta“. „Camelia“ („Nemuno vaistinė“). „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“. „Philip Morris Lietuva“. „Comfort Heat“. „Kautra“. Kita

Aplinka

Studijuoti motyvuojanti aplinka

Programoje paskaitas skaito ir savo patirtimi bei įžvalgomis dalijasi tarptautinių verslo kompanijų (pvz., „Barclays“, „Wester Union“) atstovai.

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai; dalis jų jau būna įgiję nevienų metų praktinę patirtį. Studentų žinios ir motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

 

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Tarptautinio verslo organizavimas – verslo aplinkos pokyčiai, organizavimo formos, tarptautinės įmonės veiklų organizavimas.
Rinkos strategijos – rinkų pasirinkimas, potencialo analizės, inovatyvių strategijų kūrimas
Tarptautinės vertės kūrimo grandinės – perspektyvų vertinimas, sprendimai.
Strateginis valdymas – organizacijos išteklių analizė, konkurencinio pranašumo išsiaiškinimas, pokyčių įgyvendinimas.
Organizacijos vystymo galimybių identifikavimas Strateginis ir taktinis verslo valdymas Tarptautinės veiklos strategijos bei planų parengimas Tarptautinės veiklos strategijos įgyvendinimas rinkose ir virtualiose daugiakultūrinėse komandose

Atsiliepimai

Živilė Žalienė

UAB „Micro Matic“ fabriko direktorė

Studentai, baigę KTU Tarptautinio verslo magistrantūros programą, yra įgiję išsamias vadybos ir ekonomikos žinias. Šių žinių dėka supranta verslo tarptautinę aplinką, geba dirbti komandoje, organizuoti asmeninę bei grupės veiklą. Absolventai geba surinkti, išanalizuoti ir susisteminti informaciją, leidžiančią sukurti patikimą bazę sprendimams bei sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti. Tarptautinio verslo studentai lengvai komunikuoja bei drąsiai pritaiko įgytas žinias kasdieninėje veikloje. Mūsų įmonė nuolat šios programos studentus priima praktikai, o absolventus – įdarbina.

Aurimas Jozeliūnas

UAB „ACC Distribution“ pardavimų vadybininkas

Šiame globalizacijos amžiuje tarptautiškumas yra viena iš labiausiai vertinamų darbuotojų savybių. Gebėjimas pažinti, suprasti ir dirbti kartu su kitų šalių klientais bei partneriais tampa būtinybe. Tarptautinio verslo magistratūra suteikė galimybę dar labiau įsigilinti į verslo kūrimo, bei vystymo specifiką tarptautiniame kontekste. Tarptautinio verslo magistratūros studijų metu yra ugdomos skirtingos studento kompetencijos, kurias sudėjus į visumą yra išugdomas būsimas vadovas, kuris turi platų kompetencijų portfelį ir geba įvykdyti jam keliamus tikslus įvairiose kompanijos veiklos srityse. Studijų metu studentas gilina savo žinias finansų, marketingo, kūrybinio mąstymo, logistikos, gamybos valdymo ir kitose srityse per tarptautinę prizmę. Turėdamas platų kompetencijų portfelį, gebėjimą dirbti tarpkultūrinėse komandose ir gerą verslo procesų suvokimą galiu mūsų klientams pasiūlyti optimaliausius sprendimus, bei suteikti papildomas verslo plėtros konsultacijas, kurios padeda klientams augti kartu su mumis.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos, rinkodaros ar žmonių išteklių vadybos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2400€ 1600€ 40€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Rita Jucevičienė
e. p. rita.juceviciene@ktu.lt
tel. +370 (686) 54 973