Marketingo valdymas

Verslininkai kiekviename pasaulio taške palinksėtų, jog rinkodaristai turi būti pasiruošę bet kam. Gausios konkurencijos sūkuryje tik sumaniausi atsakys, kaip kitus palikti už nugaros. Būtent rinkodaros specialistai aiškinasi esamus ir net būsimus vartotojų norus, o verslams padeda būti sėkmingiems.

Studijų programa yra akredituota visame pasaulyje žinomos CIM („The Chartered Institute of Marketing“) organizacijos, kurios nariais galite tapti ir jūs. Turite išskirtinę galimybę įgyti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant „CIM Graduate Gateway“ programoje.

Studijos organizuojamos darbo dienų vakarais, derinant kontaktinę ir nuotolinę formas, studijų moduliai vykdomi ciklais.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

socialinių mokslų studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės dalykų;

kitų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos (verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės), arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Skaitmeninis marketingas – socialus vartotojas, socialinės medijos, turinio marketingas, interaktyvios komunikacijos, sužaidybinimas.
Antrepreneriškas marketingas – inovacijos, kūrybiškumas, netradiciniai komunikacijos sprendimai.
Tarpkultūrinė vartotojų elgsena – globalus / lokalus vartotojas, sprendimų priėmimo stiliai, elgsenos pokyčiai.
Marketingo strategijos projektas – tyrimai, strategija, verslas, partnerystė, vertė.
Marketingo strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas Vartotojų lojalumo skatinimo strategijos sukūrimas ir vartotojų patirties valdymas Skaitmeninės ir tradicinės rinkodaros projektų integravimas ir koordinavimas Taikomųjų ir mokslinių tyrimų planavimas ir įgyvendinimas

 

 

Programos vertės

Tapsite prestižinio rinkodaros tinklo nariais

Studijų programa yra akredituota visame pasaulyje gerbiamos CIM („The Chartered Institute of Marketing“) organizacijos, kurios nariais galite tapti ir jūs. CIM misija – plėtoti rinkodaros profesiją, išlaikyti aukštus standartus ir tobulinti praktinius įgūdžius. CIM kvalifikacija yra itin vertinama darbdavių, todėl tai užtikrina, kad suteikiame studentams pačias geriausias sėkmingos karjeros marketingo srityje galimybes.

Tapsite prestižinio rinkodaros tinklo nariais

Žinosite viską apie rinką, todėl ją valdysite

Studijuodami įgysite gilių rinkodaros valdymo žinių, reikalingų jūsų karjerai. Siekiame, kad gebėtumėte ne tik pasitelkti naujausius skaitmeninės rinkodaros įrankius, tačiau ir galėtumėte tyrinėti tarpkultūrinę vartotojų elgseną, antreprenerišką rinkodarą, strategijos vystymą, neuromarketingą ir daugiau giliųjų rinkodaros perimetrų.

Galite studijuoti kur norite

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Beveik viską išbandysite praktiškai

Turėsite daugybę galimybių realias verslų ir organizacijų problemas spręsti praktiškai – tai ir atvejų analizė, rinkodaros simuliacijos ir jų pritaikymas veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Šiuo metu bendradarbiaujame su „Marketing_Lab“ ir LiMA (Lietuvos marketingo asociacija).

Tapsite skaitmeninės rinkodaros guru

Rinkodara per petį į praeitį nesižvalgo, o ieško pačių naujausių ir efektyviausių būdų, todėl ieškosime geriausių atsakymų į šiandien aktualius komunikacijos būdus su pačias naujausiais skaitmeninės, mobilios, interaktyvios, virtualios ir papildytos realybės rinkodaros įrankiais bei apimsime visą socialinių medijų ir turinio rinkodaros pasaulį.

Studijuojant galima rinktis

2 semestre šią programą studijuojantieji rinksis šias studijų alternatyvas: Iššūkio projektas „Hands on“ arba 3 studijų moduliai. Iššūkio projekto „Hands on“ metu studentai tobulina savo asmenines ir profesines kompetencijas. Dirbdami drauge su mentoriais, magistrantai įgyja profesinės patirties, sprendžia realias problemas. Modulio metu studentai turi galimybę realioje situacijoje testuoti nestandartinius, strateginius sprendinius, įgyti patirties dirbant tarpdisciplininėje vadovų komandoje.

 

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

– Kritiškai analizuoti ir vertinti sudėtingas rinkodaros situacijas.
– Spręsti valdymo ir funkcines problemas bet kokioje rinkodaros aplinkoje.
– Valdyti rinkodaros komunikaciją ir kurti sprendimus verslo plėtrai.
– Formuoti komunikacijos politiką ir užtikrinti tvarią jos veiklą.
 

Gali tapti

Tai plataus profilio specialistai, padedantys siekti užsibrėžtų pardavimo tikslų, konsultuojantys, planuojantys ir organizuojantys komunikacijos kampanijas. Projektų vadovai užima jungiamąją rolę tarp prekės ženklų ir vartotojų.

Šie specialistai atstovauja įmonės ar organizacijos interesus su išorinėmis kompanijomis – rūpinasi rinkodaros ir reklamos planais, prekės ženklo pozicionavimu ir atlieka prekės ženklo biudžeto bei kontrolės strategiją.

Šie žmonės atstovauja organizaciją ar įmonę žiniasklaidai ar kitoms organizacijoms. Tai labiausiai informuoti įmonės specialistai, kurie stebi ir valdo vidinę bei išorinę įmonės komunikaciją, koordinuoja jos sklaidą siekiant palankios visuomenės nuomonės.

Tai pozicija, užtikrinanti ilgalaikės komunikacijos strategijos rengimą ir įgyvendinimą. Jie palaiko ryšius su žiniasklaida ir valdo viešąją organizacijos informaciją tradicinės ir skaitmeninės žiniasklaidos kanaluose.

 

 

Hands on

Iššūkio projekto modulis yra pasirenkamasis, skirtas antro kurso magistrantams. Šio modulio apimtis – 15 ECTS kreditų. 10 savaičių studentai dirbs tarpdisciplininėje komandoje. Iššūkio projekto rezultatas – konsultacinis projektas, parengtas realiai, socialinio partnerio suformuluotai problemai išspręsti. Verslo lyderiai (KTU alumnai) taps mentoriais ir teiks grįžtamąjį ryšį studentams. Šį modulį pasirinkę studentai turės galimybę testuoti nestandartinius OUT OF THE BOX strateginius sprendinius realioje situacijoje, įgis patirties dirbdami tarpdisciplininėje TOP vadovų komandoje (simuliacija), ugdys asmeninę lyderystę bei stiprins profesinį portfelį.

 

 

Daugiau informacijos apie Hands on iššūkio projektą.

 

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Eleonora Šeimienė

Eleonora Šeimienė

Vartotojų tyrimai
Šarūnas Jasiukevičius

Šarūnas Jasiukevičius

Antreprenerystė, kūrybiškumas komunikacijoje
Tomaš Kincl

Tomaš Kincl

Strateginis marketingo valdymas
Jūratė Banytė

Jūratė Banytė

Vartotojų elgsena ir Neuromarketingas
Žaneta Piligrimienė

Žaneta Gravelines

Mokslinių tyrimų metodologija
Beata Šeinauskienė

Beata Šeinauskienė

Marketingo valdymas, marketingo metrika ir analitika
Aistė Dovalienė

Aistė Dovalienė

Santykių marketingas
Asta Tarutė

Asta Tarutė

Skaitmeninis marketingas

 

 

Atsiliepimai

Monika Alimienė

Monika Alimienė

„Lietuvos Raudonasis Kryžius“marketingo ir resursų mobilizavimo vadovė

 

Myliu šią profesiją dėl galimybės dalyvauti daugumoje verslo procesų: prognozuojant rinkos tendencijas, kuriant ir įgyvendinant verslo idėjas bei strategijas, darant įtaką esamiems ir formuojant naujus rinkos poreikius, kuriant ir stiprinant verslo partnerystes. Marketingas kasdien atveria naujus kelius – nebijokite jais eiti!

Gediminas Nemanis

Gediminas Nemanis

UAB „Rubbee“ steigėjas ir vadovas

 

Kurdamas naujus produktus supratau, jog išsamios inžinerinės žinios neužtikrina produkto sėkmės pasaulio rinkose. Reikia puikiai perprasti ir vartotojų elgseną, jų motyvaciją produkto įsigijimui ir būdus, kaip pasiekti naujas potencialias rinkas. Dėl to pasirinkau Marketingo valdymo studijų programą ir galiu drąsiai teigti – pasirinkimas buvo teisingas. Dabar sugebu ne tik sukurti naują gaminį, bet ir jį parduoti. Per dvejus studijų metus gautas žinias vertinu tik teigiamai, nes kiekvieną dieną tai galiu panaudoti darbe!

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Rinkodaros ir verslo krypčių studijų programų vadovė
Prof. dr. Žaneta Gravelines
el. p. zaneta.gravelines@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Kristina Kundelienė
el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt