en

Marketingo valdymas

Verslininkai kiekviename pasaulio taške palinksėtų: rinkodaristai turi būti pasiruošę bet kam. Gausios konkurencijos sūkuryje tik sumaniausi atsakys, kaip kitus palikti už nugaros. Būtent rinkodaros specialistai aiškinasi esamus ir net būsimus vartotojų norus, o verslams padeda būti sėkmingiems.


   

Tapsite prestižinio rinkodaros tinklo nariais

Jūsų studijų programa yra akredituota visame pasaulyje gerbiamos CIM („The Chartered Institute of Marketing“) organizacijos, kurios nariais galite tapti ir jūs. CIM misija – plėtoti rinkodaros profesiją, išlaikyti aukštus standartus ir tobulinti praktinius įgūdžius.

 

Ian Marshall, CIM Tarptautinių ryšių vadovas:

„Kauno technologijos universitetas (KTU) ir CIM suvienijo jėgas tam, kad suteiktų studentams galimybę įgyti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant „CIM Graduate Gateway“ programoje. CIM kvalifikacija yra itin vertinama darbdavių, todėl tai užtikrina, kad suteikiame studentams pačias geriausias sėkmingos karjeros marketingo srityje galimybes“.

Pasinaudokite galimybe studijuoti užsienyje

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Rinkodara
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Eleonora Šeimienė

Vartotojų tyrimai

Šarūnas Jasiukevičius

Antreprenerystė, kūrybiškumas komunikacijoje

Tomaš Kincl

Strateginis marketingo valdymas

Jūratė Banytė

Vartotojų elgsena ir Neuromarketingas

Žaneta Piligrimienė

Mokslinių tyrimų metodologija

Beata Šeinauskienė

Marketingo valdymas, marketingo metrika ir analitika

Aistė Dovalienė

Santykių marketingas

Asta Tarutė

Skaitmeninis marketingas
 

Programos vertės

Žinosite viską apie rinką. Todėl ją valdysite

Studijuodami įgysite gilių rinkodaros valdymo žinių, reikalingų jūsų karjerai. Siekiame, kad gebėtumėte ne tik pasitelkti naujausius skaitmeninės rinkodaros įrankius, tačiau ir galėtumėte tyrinėti tarpkultūrinę vartotojų elgseną, antreprenerišką rinkodarą, strategijos vystymą, neuromarketingą ir daugiau giliųjų rinkodaros perimetrų.

Galite studijuoti kur norite

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Beveik viską išbandysite praktiškai

Turėsite daugybę galimybių realias verslų ir organizacijų problemas spręsti praktiškai – tai ir atvejų analizė, rinkodaros simuliacijos ir jų pritaikymas veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Šiuo metu bendradarbiaujame su „Marketing_Lab“ ir LiMA (Lietuvos marketingo asociacija).

Tapsite skaitmeninės rinkodaros guru

Rinkodara per petį į praeitį nesižvalgo, o ieško pačių naujausių ir efektyviausių būdų. Todėl ieškosime geriausių atsakymų į šiandien aktualius komunikacijos būdus su pačias naujausiais skaitmeninės, mobilios, interaktyvios, virtualios ir papildytos realybės rinkodaros įrankiais bei apimsime visą socialinių medijų ir turinio rinkodaros pasaulį.

 

 

Įgūdžių aprašas

Skaitmeninis marketingas – socialus vartotojas, socialinės medijos, turinio marketingas, interaktyvios komunikacijos, sužaidybinimas.
Antrepreneriškas marketingas – inovacijos, kūrybiškumas, netradiciniai komunikacijos sprendimai.
Tarpkultūrinė vartotojų elgsena – globalus / lokalus vartotojas, sprendimų priėmimo stiliai, elgsenos pokyčiai.
Marketingo strategijos projektas – tyrimai, strategija, verslas, partnerystė, vertė.
Marketingo strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas Vartotojų lojalumo skatinimo strategijos sukūrimas ir vartotojų patirties valdymas Skaitmeninės ir tradicinės rinkodaros projektų integravimas ir koordinavimas Taikomųjų ir mokslinių tyrimų planavimas ir įgyvendinimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Monika Alimienė

UAB „Euroapotheca“ E-komercijos direktorė

 

Myliu šią profesiją dėl galimybės dalyvauti daugumoje verslo procesų: prognozuojant rinkos tendencijas, kuriant ir įgyvendinant verslo idėjas bei strategijas, darant įtaką esamiems ir formuojant naujus rinkos poreikius, kuriant ir stiprinant verslo partnerystes. Marketingas kasdien atveria naujus kelius – nebijokite jais eiti!

Gediminas Nemanis

2016 m. laidos Marketingo valdymo studijų programos absolventas, UAB „Rubbee“ steigėjas ir vadovas

 

Kurdamas naujus produktus supratau, jog išsamios inžinerinės žinios neužtikrina produkto sėkmės pasaulio rinkose. Reikia puikiai perprasti ir vartotojų elgseną, jų motyvaciją produkto įsigijimui ir būdus, kaip pasiekti naujas potencialias rinkas. Dėl to pasirinkau Marketingo valdymo studijų programą ir galiu drąsiai teigti – pasirinkimas buvo teisingas. Dabar sugebu ne tik sukurti naują gaminį, bet ir jį parduoti. Per dvejus studijų metus gautas žinias vertinu tik teigiamai, nes kiekvieną dieną tai galiu panaudoti darbe!

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Kritiškai analizuoti ir vertinti sudėtingas rinkodaros situacijas.

Spręsti valdymo ir funkcines problemas bet kokioje rinkodaros aplinkoje.

Valdyti rinkodaros komunikaciją ir kurti sprendimus verslo plėtrai.

Formuoti komunikacijos politiką ir užtikrinti tvarią jos veiklą.

 

 

Gali tapti

Tai plataus profilio specialistai, padedantys siekti užsibrėžtų pardavimo tikslų, konsultuojantys, planuojantys ir organizuojantys komunikacijos kampanijas. Projektų vadovai užima jungiamąją rolę tarp prekės ženklų ir vartotojų.

Šie specialistai atstovauja įmonės ar organizacijos interesus su išorinėmis kompanijomis – rūpinasi rinkodaros ir reklamos planais, prekės ženklo pozicionavimu ir atlieka prekės ženklo biudžeto bei kontrolės strategiją.

Šie žmonės atstovauja organizaciją ar įmonę žiniasklaidai ar kitoms organizacijoms. Tai labiausiai informuoti įmonės specialistai, kurie stebi ir valdo vidinę bei išorinę įmonės komunikaciją, koordinuoja jos sklaidą siekiant palankios visuomenės nuomonės.

Tai pozicija, užtikrinanti ilgalaikės komunikacijos strategijos rengimą ir įgyvendinimą. Jie palaiko ryšius su žiniasklaida ir valdo viešąją organizacijos informaciją tradicinės ir skaitmeninės žiniasklaidos kanaluose.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės

≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų;
arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės;
ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai;
arba 40-60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Rinkodaros ir verslo krypčių studijų programų vadovė

Prof. Žaneta Piligrimienė

Gedimino g. 50-329, Kaunas
tel. +370 (686) 87 922

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo