en

Marketingo valdymas

Verslininkai kiekviename pasaulio taške palinksėtų: rinkodaristai turi būti pasiruošę bet kam. Gausios konkurencijos sūkuryje tik sumaniausi atsakys, kaip kitus palikti už nugaros. Būtent rinkodaros specialistai aiškinasi esamus ir net būsimus vartotojų norus, o verslams padeda būti sėkmingiems.


   

Tapsite prestižinio rinkodaros tinklo nariais

Jūsų studijų programa yra akredituota visame pasaulyje gerbiamos CIM („The Chartered Institute of Marketing“) organizacijos, kurios nariais galite tapti ir jūs. CIM misija – plėtoti rinkodaros profesiją, išlaikyti aukštus standartus ir tobulinti praktinius įgūdžius.

 

Ian Marshall, CIM Tarptautinių ryšių vadovas:

„Kauno technologijos universitetas (KTU) ir CIM suvienijo jėgas tam, kad suteiktų studentams galimybę įgyti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant „CIM Graduate Gateway“ programoje. CIM kvalifikacija yra itin vertinama darbdavių, todėl tai užtikrina, kad suteikiame studentams pačias geriausias sėkmingos karjeros marketingo srityje galimybes“.

Kodas 6211LX038
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Rinkodara
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Ilan Alon

Strateginio ir tarptautinio marketingo profesorius, tarptautinių ryšių vadovas (Verslo ir teisės mokykla, Agder universitetas, Norvegija). Mokslo žurnalų International Journal of Emerging Markets ir European Journal of International Management vyr. redaktorius.

Eleonora Šeimienė

KOG rinkodaros ir komunikacijos mokslų instituto vadovė

Tomaš Kincl

Ekonomikos universitetas, Praha (Čekija)

Šarūnas Jasiukevičius

Komunikacijos agentūros „Point media“ vadovas, laidos „Praeities žvalgas“ kūrėjas ir vedėjas

Daina Bytautaitė Motiejūnienė

UAB „Kavos Bankas“ ir UAB „Green Cafe“ marketingo projektų vadovė.

Laura Šalčiuvienė

Lancaster universitetas (Didžioji Britanija)
 

Programos vertės

Žinosite viską apie rinką. Todėl ją valdysite

Studijuodami įgysite gilių rinkodaros valdymo žinių, reikalingų jūsų karjerai. Siekiame, kad gebėtumėte ne tik pasitelkti naujausius skaitmeninės rinkodaros įrankius, tačiau ir galėtumėte tyrinėti tarpkultūrinę vartotojų elgseną, antreprenerišką rinkodarą, strategijos vystymą, neuromarketingą ir daugiau giliųjų rinkodaros perimetrų.

Galite studijuoti kur norite

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba ne ilgesnei nei 9 mėn. stažuotei pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Beveik viską išbandysite praktiškai

Turėsite daugybę galimybių realias verslų ir organizacijų problemas spręsti praktiškai – tai ir atvejų analizė, rinkodaros simuliacijos ir jų pritaikymas veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Šiuo metu bendradarbiaujame su „Marketing_Lab“ ir LiMA (Lietuvos marketingo asociacija).

Tapsite skaitmeninės rinkodaros guru

Rinkodara per petį į praeitį nesižvalgo, o ieško pačių naujausių ir efektyviausių būdų. Todėl ieškosime geriausių atsakymų į šiandien aktualius komunikacijos būdus su pačias naujausiais skaitmeninės, mobilios, interaktyvios, virtualios ir papildytos realybės rinkodaros įrankiais bei apimsime visą socialinių medijų ir turinio rinkodaros pasaulį.

 

 

Įgūdžių aprašas

Skaitmeninis marketingas – socialus vartotojas, socialinės medijos, turinio marketingas, interaktyvios komunikacijos, sužaidybinimas.
Antrepreneriškas marketingas – inovacijos, kūrybiškumas, netradiciniai komunikacijos sprendimai.
Tarpkultūrinė vartotojų elgsena – globalus / lokalus vartotojas, sprendimų priėmimo stiliai, elgsenos pokyčiai.
Marketingo strategijos projektas – tyrimai, strategija, verslas, partnerystė, vertė.
Marketingo strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas Vartotojų lojalumo skatinimo strategijos sukūrimas ir vartotojų patirties valdymas Skaitmeninės ir tradicinės rinkodaros projektų integravimas ir koordinavimas Taikomųjų ir mokslinių tyrimų planavimas ir įgyvendinimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Monika Alimienė

UAB „Euroapotheca“ E-komercijos direktorė

 

Myliu šią profesiją dėl galimybės dalyvauti daugumoje verslo procesų: prognozuojant rinkos tendencijas, kuriant ir įgyvendinant verslo idėjas bei strategijas, darant įtaką esamiems ir formuojant naujus rinkos poreikius, kuriant ir stiprinant verslo partnerystes. Marketingas kasdien atveria naujus kelius – nebijokite jais eiti!

Gediminas Nemanis

2016 m. laidos Marketingo valdymo studijų programos absolventas, UAB „Rubbee“ steigėjas ir vadovas

 

Kurdamas naujus produktus supratau, jog išsamios inžinerinės žinios neužtikrina produkto sėkmės pasaulio rinkose. Reikia puikiai perprasti ir vartotojų elgseną, jų motyvaciją produkto įsigijimui ir būdus, kaip pasiekti naujas potencialias rinkas. Dėl to pasirinkau Marketingo valdymo studijų programą ir galiu drąsiai teigti – pasirinkimas buvo teisingas. Dabar sugebu ne tik sukurti naują gaminį, bet ir jį parduoti. Per dvejus studijų metus gautas žinias vertinu tik teigiamai, nes kiekvieną dieną tai galiu panaudoti darbe!

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Kritiškai analizuoti ir vertinti sudėtingas rinkodaros situacijas.

Spręsti valdymo ir funkcines problemas bet kokioje rinkodaros aplinkoje.

Valdyti rinkodaros komunikaciją ir kurti sprendimus verslo plėtrai.

Formuoti komunikacijos politiką ir užtikrinti tvarią jos veiklą.

 

 

Gali tapti

Tai plataus profilio specialistai, padedantys siekti užsibrėžtų pardavimo tikslų, konsultuojantys, planuojantys ir organizuojantys komunikacijos kampanijas. Projektų vadovai užima jungiamąją rolę tarp prekės ženklų ir vartotojų.

Šie specialistai atstovauja įmonės ar organizacijos interesus su išorinėmis kompanijomis – rūpinasi rinkodaros ir reklamos planais, prekės ženklo pozicionavimu ir atlieka prekės ženklo biudžeto bei kontrolės strategiją.

Šie žmonės atstovauja organizaciją ar įmonę žiniasklaidai ar kitoms organizacijoms. Tai labiausiai informuoti įmonės specialistai, kurie stebi ir valdo vidinę bei išorinę įmonės komunikaciją, koordinuoja jos sklaidą siekiant palankios visuomenės nuomonės.

Tai pozicija, užtikrinanti ilgalaikės komunikacijos strategijos rengimą ir įgyvendinimą. Jie palaiko ryšius su žiniasklaida ir valdo viešąją organizacijos informaciją tradicinės ir skaitmeninės žiniasklaidos kanaluose.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos, socialinių studijų, komunikacijos arba viešųjų ryšių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos, socialinių studijų, komunikacijos arba viešųjų ryšių studijų krypties dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos, socialinių studijų, komunikacijos arba viešųjų ryšių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

doc. dr. Žaneta Piligrimienė

Rinkodaros krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-329, Kaunas
tel. +370 (686) 87 922

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama