Marketingo valdymas

6211LX038 Verslo vadybos magistras N - 2 m. I - 3 m. Kaunas

Tai į verslo poreikius orientuotos ir tarptautinius marketingo kvalifikacijos standartus atitinkančios studijos, kurių vykdymas grindžiamas nuolatiniu marketingo srities praktikų bei užsienio dėstytojų įtraukimu. Programos absolventai turi sisteminį požiūrį į marketingą įgalinančių šiuolaikinių marketingo valdymo žinių, geba atlikti ekspertinį marketingo problemų vertinimą bei priimti strateginius ir taktinius marketingo valdymo sprendimus.

Marketingo valdymas – viena iš lyderiaujančių rinkodaros magistro studijų programų Lietuvos universitetuose (II vieta 2017 m. reitinguose).

Užsiėmimai vyksta cikline forma: Kaune – darbo dienų vakarais.


Studijų programos studentai turi puikią galimybę tapti pasaulyje prestižiniu laikomu ir marketingo profesionalus vienijančio tinklo CIM (The Chartered Institute of Marketing) nariais.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Ilan Alon, PhD

Strateginio ir tarptautinio marketingo profesorius, tarptautinių ryšių vadovas. Verslo ir teisės mokykla, Agder universitetas, Norvegija. Mokslo žurnalų International Journal of Emerging Markets ir European Journal of International Management vyr. redaktorius.

Dr. Eleonora Šeimienė

KOG rinkodaros ir komunikacijos mokslų instituto vadovė.

Tomaš Kincl

Ekonomikos universitetas, Praha (Čekija)

Šarūnas Jasiukevičius

Komunikacijos agentūros „Point media“ vadovas.

Daina Bytautaitė Motiejūnienė

UAB „Kavos Bankas“ ir UAB „Green Cafe“ marketingo projektų vadovė.

Dr. Laura Šalčiuvienė

Lancaster universitetas (Didžioji Britanija)
Programos sandara

Stiprių marketingo valdymo kompetencijų ugdymas

Marketingo valdymo studijų programa orientuota į gilių marketingo valdymo žinių ir įgūdžių, reikalingų tolesnei karjerai marketingo valdymo srityje, vystymą. Klasikinės būtinosios kompetencijos įgyjamos gilinantis į marketingo valdymo, tarptautinio marketingo, tarpkultūrinės vartotojų elgsenos ar santykių marketingo aspektus. Dėmesys skaitmeninio marketingo sprendimams, antrepreneriškam marketingui, marketingo strategijos vystymui leidžia įsisavinti šiuolaikinės rinkos augimą skatinančius įrankius.

Marketingo valdymas – viena iš lyderiaujančių rinkodaros magistro studijų programų Lietuvos universitetuose, išlaikanti savo pozicijas nuo 2014 m.

 

Programos pritaikomumas

Teorinių žinių ir praktinių įgūdžių integracija

Naujausios marketingo valdymo teorijos yra derinamos su gebėjimu jas pritaikyti praktiškai. Studentams suteikiama galimybė spręsti realių verslo ir ne verslo organizacijų marketingo problemas praktiškai. Atvejų analizė, marketingo simuliacijos ir kiti projektai naudojami teorinių žinių ir praktinių gebėjimų integracijai.

Studijų metu bendradarbiaujama su studentų organizacija „Marketing_Lab“ ir LiMA (Lietuvos marketingo asociacija).

 

Įgūdžiai

Šiuolaikinis marketingo specialistas išmano skaitmeninio marketingo specifiką

Viena iš būtinųjų sąlygų šiuolaikiniam marketingo profesionalui – išmanyti skaitmeninio marketingo ypatumus. Programoje skiriamas didelis dėmesys interaktyviems marketingo sprendimams, apimantiems socialines medijas, turinio marketingą, mobilų marketingą ir kt.

Lektoriai

Programoje žiniomis dalinasi kviestiniai dėstytojai iš užsienio universitetų bei žinomi Lietuvos verslo praktikai

Šioje programoje dėsto kompetentingi srities specialistai. Kviestiniai užsienio dėstytojai leidžia suvokti strateginio marketingo globalioje aplinkoje ypatumus. Praktinių įgūdžių formavimas įgalinamas per nuolatinį Lietuvos marketingo srities praktikų įtraukimą į studijų procesą.

Karjera

Perspektyvos darbo rinkoje ir aukštesnis nei vidutinis atlyginimas

Lietuvos mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) duomenimis, KTU rinkodaros studijų krypties absolventai yra paklausūs darbo rinkoje. 2013 metų duomenimis „Marketingo valdymo“ programos absolventų įsidarbinimas siekė 100 %, o atlyginimas rinkoje buvo aukštesnis nei vidutinis.

 

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Skaitmeninis marketingas – socialus vartotojas, socialinės medijos, turinio marketingas, interaktyvios komunikacijos, sužaidybinimas.
Antrepreneriškas marketingas – inovacijos, kūrybiškumas, netradiciniai komunikacijos sprendimai.
Tarpkultūrinė vartotojų elgsena – globalus / lokalus vartotojas, sprendimų priėmimo stiliai, elgsenos pokyčiai.
Marketingo strategijos projektas – tyrimai, strategija, verslas, partnerystė, vertė.
Marketingo strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas Vartotojų lojalumo skatinimo strategijos sukūrimas ir vartotojų patirties valdymas Skaitmeninės ir tradicinės rinkodaros projektų integravimas ir koordinavimas Taikomųjų ir mokslinių tyrimų planavimas ir įgyvendinimas

Atsiliepimai

Monika Alimienė

UAB EUROAPOTHECA E-komercijos direktorė

Myliu šią profesiją dėl galimybės dalyvauti daugumoje verslo procesų: prognozuojant rinkos tendencijas, kuriant ir įgyvendinant verslo idėjas bei strategijas, darant įtaką esamiems ir formuojant naujus rinkos poreikius, kuriant ir stiprinant verslo partnerystes. Marketingas kasdien atveria naujus kelius – nebijokite jais eiti!

Gediminas Nemanis

2016 m. laidos Marketingo valdymo studijų programos absolventas, UAB „Rubbee“ steigėjas ir vadovas

Kurdamas naujus produktus supratau, jog išsamios inžinerinės žinios neužtikrina produkto sėkmės pasaulio rinkose. Reikia puikiai perprasti ir vartotojų elgseną, jų motyvaciją produkto įsigijimui ir būdus, kaip pasiekti naujas potencialias rinkas. Dėl to pasirinkau Marketingo valdymo studijų programą ir galiu drąsiai teigti – pasirinkimas buvo teisingas. Dabar sugebu ne tik sukurti naują gaminį, bet ir jį parduoti!Per dvejus studijų metus gautas žinias vertinu tik teigiamai, nes kiekvieną dieną tai galiu panaudoti darbe!

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų arba komunikacijos krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų krypties dalykų arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos arba socialinių studijų arba komunikacijos krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2400€ 1600€ 40€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Žaneta Piligrimienė
e. p. zaneta.piligrimiene@ktu.lt
tel. +370 (686) 87 922