en

Marketingo valdymas

Tai į verslo poreikius orientuotos ir tarptautinius marketingo kvalifikacijos standartus atitinkančios studijos, kurių vykdymas grindžiamas nuolatiniu marketingo srities praktikų bei užsienio dėstytojų įtraukimu. Programos absolventai turi sisteminį požiūrį į marketingą įgalinančių šiuolaikinių marketingo valdymo žinių, geba atlikti ekspertinį marketingo problemų vertinimą bei priimti strateginius ir taktinius marketingo valdymo sprendimus.

Marketingo valdymas – viena iš lyderiaujančių rinkodaros magistro studijų programų Lietuvos universitetuose (II vieta 2018 m. reitinguose).


   

Marketingo valdymo studijų  programa yra akredituota Marketingo Instituto (the Chartered Institute of Marketing – CIM) ir dalyvauja CIM Graduate Gateway programoje

Studijų programos studentai turi puikią galimybę tapti pasaulyje prestižiniu laikomu ir marketingo profesionalus vienijančio tinklo CIM (The Chartered Institute of Marketing) nariais.

 

 

Kodas 6211LX038
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Rinkodara
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Ilan Alon

Strateginio ir tarptautinio marketingo profesorius, tarptautinių ryšių vadovas (Verslo ir teisės mokykla, Agder universitetas, Norvegija). Mokslo žurnalų International Journal of Emerging Markets ir European Journal of International Management vyr. redaktorius.

Eleonora Šeimienė

KOG rinkodaros ir komunikacijos mokslų instituto vadovė

Tomaš Kincl

Ekonomikos universitetas, Praha (Čekija)

Šarūnas Jasiukevičius

Komunikacijos agentūros „Point media“ vadovas, laidos „Praeities žvalgas“ kūrėjas ir vedėjas

Daina Bytautaitė Motiejūnienė

UAB „Kavos Bankas“ ir UAB „Green Cafe“ marketingo projektų vadovė.

Laura Šalčiuvienė

Lancaster universitetas (Didžioji Britanija)
 

Programos vertės

Karjera

Perspektyvos darbo rinkoje ir aukštesnis nei vidutinis atlyginimas

Lietuvos mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) duomenimis, KTU rinkodaros studijų krypties absolventai yra paklausūs darbo rinkoje. 2018 metų duomenimis „Marketingo valdymo“ programos absolventų įsidarbinimas siekė 93 %, o atlyginimas rinkoje buvo aukštesnis nei vidutinis.

Sertifikuotas Marketingo Institutas (the Chartered Institute of Marketing – CIM) yra pasaulinė marketingo profesionalus vienijanti organizacija, kurios misija – plėtoti marketingo profesiją, išlaikyti profesionalius standartus ir tobulinti praktinius marketingo įgūdžius. Kauno technologijos universitetas (KTU) ir CIM suvienijo jėgas tam, kad suteiktų studentams galimybę įgyti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant CIM Graduate Gateway programoje. CIM kvalifikacija yra itin vertinama darbdavių ir tai užtikrina, jog suteikiame studentams pačias geriausias sėkmingos karjeros marketingo srityje galimybes, – Ian Marshall, CIM Tarptautinių ryšių vadovas.

Programos sandara

Stiprių marketingo valdymo kompetencijų ugdymas

Marketingo valdymo studijų programa orientuota į gilių marketingo valdymo žinių ir įgūdžių, reikalingų tolesnei karjerai marketingo valdymo srityje, vystymą. Klasikinės būtinosios kompetencijos įgyjamos gilinantis į marketingo valdymo, tarptautinio marketingo, tarpkultūrinės vartotojų elgsenos ar santykių marketingo aspektus. Dėmesys skaitmeninio marketingo sprendimams, antrepreneriškam marketingui, marketingo strategijos vystymui leidžia įsisavinti šiuolaikinės rinkos augimą skatinančius įrankius.

Marketingo valdymas – viena iš lyderiaujančių rinkodaros magistro studijų programų Lietuvos universitetuose, išlaikanti savo pozicijas nuo 2014 m.

 

Programos pritaikomumas

Teorinių žinių ir praktinių įgūdžių integracija

Naujausios marketingo valdymo teorijos yra derinamos su gebėjimu jas pritaikyti praktiškai. Studentams suteikiama galimybė spręsti realių verslo ir ne verslo organizacijų marketingo problemas praktiškai. Atvejų analizė, marketingo simuliacijos ir kiti projektai naudojami teorinių žinių ir praktinių gebėjimų integracijai.

Studijų metu bendradarbiaujama su studentų organizacija „Marketing_Lab“ ir LiMA (Lietuvos marketingo asociacija).

 

Įgūdžiai

Šiuolaikinis marketingo specialistas išmano skaitmeninio marketingo specifiką

Viena iš būtinųjų sąlygų šiuolaikiniam marketingo profesionalui – išmanyti skaitmeninio marketingo ypatumus. Programoje skiriamas didelis dėmesys interaktyviems marketingo sprendimams, apimantiems socialines medijas, turinio marketingą, mobilų marketingą ir kt.

Lektoriai

Programoje žiniomis dalinasi kviestiniai dėstytojai iš užsienio universitetų bei žinomi Lietuvos verslo praktikai

Šioje programoje dėsto kompetentingi srities specialistai. Kviestiniai užsienio dėstytojai leidžia suvokti strateginio marketingo globalioje aplinkoje ypatumus. Praktinių įgūdžių formavimas įgalinamas per nuolatinį Lietuvos marketingo srities praktikų įtraukimą į studijų procesą.

 

Įgūdžių aprašas

Skaitmeninis marketingas – socialus vartotojas, socialinės medijos, turinio marketingas, interaktyvios komunikacijos, sužaidybinimas.
Antrepreneriškas marketingas – inovacijos, kūrybiškumas, netradiciniai komunikacijos sprendimai.
Tarpkultūrinė vartotojų elgsena – globalus / lokalus vartotojas, sprendimų priėmimo stiliai, elgsenos pokyčiai.
Marketingo strategijos projektas – tyrimai, strategija, verslas, partnerystė, vertė.
Marketingo strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas Vartotojų lojalumo skatinimo strategijos sukūrimas ir vartotojų patirties valdymas Skaitmeninės ir tradicinės rinkodaros projektų integravimas ir koordinavimas Taikomųjų ir mokslinių tyrimų planavimas ir įgyvendinimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Monika Alimienė

UAB „Euroapotheca“ E-komercijos direktorė

 

Myliu šią profesiją dėl galimybės dalyvauti daugumoje verslo procesų: prognozuojant rinkos tendencijas, kuriant ir įgyvendinant verslo idėjas bei strategijas, darant įtaką esamiems ir formuojant naujus rinkos poreikius, kuriant ir stiprinant verslo partnerystes. Marketingas kasdien atveria naujus kelius – nebijokite jais eiti!

Gediminas Nemanis

2016 m. laidos Marketingo valdymo studijų programos absolventas, UAB „Rubbee“ steigėjas ir vadovas

 

Kurdamas naujus produktus supratau, jog išsamios inžinerinės žinios neužtikrina produkto sėkmės pasaulio rinkose. Reikia puikiai perprasti ir vartotojų elgseną, jų motyvaciją produkto įsigijimui ir būdus, kaip pasiekti naujas potencialias rinkas. Dėl to pasirinkau Marketingo valdymo studijų programą ir galiu drąsiai teigti – pasirinkimas buvo teisingas. Dabar sugebu ne tik sukurti naują gaminį, bet ir jį parduoti. Per dvejus studijų metus gautas žinias vertinu tik teigiamai, nes kiekvieną dieną tai galiu panaudoti darbe!

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės atpažinti, kritiškai analizuoti ir vertinti sudėtingas marketingo situacijas vidaus ir globalioje rinkose;

– gebės argumentuoti tinkamų metodų ir priemonių parinkimą, sprendžiant funkcines marketingo valdymo problemas naujoje ir nepažįstamoje aplinkoje;

– gebės priimti verslo konkurencingumą užtikrinančius strateginius ir taktinius marketingo valdymo sprendimus;

– gebės savarankiškai parengti marketingo strategijos projektą, kritiškai įvertinti jo sėkmę ir rekomenduoti veiksmus ateities projektams vykdyti.

 

Studento kompetencijos

– verslo aplinkos bei organizacijoje vykstančių procesų vertinimas, identifikuojant marketingo problemas bei galimybes;

– verslo tikslų bei tvarumo organizacijos veikloje užtikrinimas, formuojant marketingo strategiją;

– vertės vartotojams pasiūlymo kūrimas ir vartotojų pasitenkinimą kuriančios patirties teikimo užtikrinimas;

– prekės ženklo valdymo, kainodaros, marketingo kanalų bei integruotosios marketingo komunikacijos politikos formavimas, įvertinant skirtingų rinkų ypatumus;

– organizacijos marketingo veiklų efektyvumo stebėjimas ir vertinimas;

– etikos ir socialinės atsakomybės principų organizacijos marketingo veiklose žinojimas ir taikymas.

 

 

Gali tapti

Reklamos ir rinkodaros projektų vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas, verslo augimo ir plėtros skatinimas;

– galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas, vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;

– konsultavimas prekių ir paslaugų asortimento, marketingo komunikacijos, pardavimo ir platinimo kanalų klausimais.

Viešųjų ryšių vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– viešosios nuomonės tyrimo atlikimas ir užsakymas, rezultatų analizė ir viešųjų ryšių bei pardavimo skatinimo kampanijų strateginis planavimas;

– atstovavimas organizacijoms ir pokalbių su žiniasklaidos atstovais organizavimas;

– organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos turinio stebėsena, siekiant palankios visuomenės nuomonės.

Komunikacijos vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– ilgalaikės komunikacijos strategijos rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į organizacijos strateginius verslo tikslus;

– ryšių su tiksline žiniasklaida inicijavimas ir palaikymas;

– viešos informacijos apie organizaciją sklaida tradicinės ir skaitmeninės žiniasklaidos kanalais.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos, socialinių studijų, komunikacijos arba viešųjų ryšių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos, socialinių studijų, komunikacijos arba viešųjų ryšių studijų krypties dalykų arba  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, ekonomikos, socialinių studijų, komunikacijos arba viešųjų ryšių studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

doc. dr. Žaneta Piligrimienė

Rinkodaros krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-329, Kaunas
tel. +370 (686) 87 922

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama