Atsinaujinančioji energetika

Žmogus pamažu atsisuka į gamtą. Tai – vis labiau augantis noras išlaikyti pusiausvyrą, išsaugoti natūralią aplinką ir sulėtinti klimato kaitą. Dėl viso to keičiasi ir pasaulinė energetika.

Šiuo metu atsinaujinančioji energetika yra bene progresyviausia ir sparčiausiai besiplečianti pasaulinė technologijų, energetikos sritis. Natūralu, jog nuo šios srities priklauso mūsų visų ateitis. Atsinaujinančioji energetika – tai saulė, vėjas, vandens ir kitų atsinaujinančių šaltinių sutramdymas. Tam pasitelkiamos naujausios technologijos, įranga, inovacijos.

Šių modernių studijų metu jus augins ir lavins inžinerinės žinios, žinios apie aplinkai draugiškų energijos rūšių panaudojimą, saulės, vėjo, hidro, biokuro elektrinių, kuro elementų, šilumos siurblių technologijų pritaikymą elektros ir šilumos srityse. O žinias papildysite praktiniais užsiėmimais moderniausiose laboratorijose – su „Siemens“, „Schneider Electric“, „Omicron“, „ABB“ ir „DE Lorenzo“ įranga.

Stojantieji gali pretenduoti į įmonės  “Ignitis grupė” 300 Eur/mėn. tikslinę stipendiją pirmaisiais studijų metais

 

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Energijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Specializacijos Išmaniosios elektros energijos sistemos,
Tvarios šiluminės energijos sistemos
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Energijos šaltiniai – savybės, potencialas, efektyvus panaudojimas.
Elektrinės – saulės ir vėjo energija, aplinkai nekenkiantys energijos šaltiniai.
Technologijos – mikroprocesoriniai įtaisai, valdikliai, kuro elementai.
Projektavimas – išmaniosios energetikos sistemos, vėjo elektrinės, autonominės energijos sistemos.


Energijos šaltinių projektavimas ir taikymas Energijos šaltinių valdymo sistemų kūrimas Aktyviųjų ir išmaniųjų elektros tinklų projektavimas Energijos konversijos technologijų taikymas

 

 

Programos vertės

Studijos

Pasirinkimo laisvė

Galėsite prie savo studijų programos pridėti ir pasirinktinius, labiau specializuotus modulius – „Išmaniosios elektros energijos sistemas“ arba „Tvarios šiluminės energijos sistemas“.

Įgūdžiai

Visi srities niuansai

Studijuodami gilinsitės į aplinkai draugiškų energijos rūšių panaudojimą, saulės, vėjo, hidro ir biokuro elektrinių, kuro elementų, šilumos siurblių technologijų pritaikymą elektros ir šilumos srityse. Mokysitės kurti, projektuoti ir eksploatuoti elektros ir šilumos šaltinius, energetikos įtaisus, taikyti informacines technologijas.

Aplinka

Dėstytojai – kolegos

Su dėstytojais dirbsite, bičiuliausitės ir bendrausite lyg su partneriais. Čia visada bus skatinamas inovatyvus požiūris, sudaromos palankios ir patogios sąlygos siekti visų įmanomų žinių apie pasirinktą studijų dalyką.

Infrastruktūra

Naujos laboratorijos

Naudositės moderniausiomis atsinaujinančios energetikos laboratorijomis. Jas nuolat atnaujiname ir papildome naujai įsigyta įranga. Todėl pasikrovę įgūdžių tokioje aplinkoje, mūsų absolventai yra labai laukiami ir vertinami darbdavių. Praktikuositės moderniausiose regione Atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų ir kaupiklių bei Sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymosi centro mokslinėse laboratorijose („Siemens“, „Schneider Electric“, „Omicron“, „ABB“ įranga), Galios elektronikos („DE Lorenzo“ įranga), Saulės ir vėjo energijos keitiklių, Atsinaujinančios energijos įtaisų valdymo ir kitose laboratorijose

Paklausa darbo rinkoje

Laukia šviesi karjera

Sritis auga ir tobulėja kiekvienais metais. Specialistų trūksta. Akivaizdu, kad po studijų nesnausite ir rasite savo nišą. Ją atrado ir mūsų absolventai, kurie šiuo metu dirba „ABB“, „ESO“, „Lietuvos energija“, koncerne „Achemos grupė“, „Schneider Electric“, „Siemens“, „Empower“, „Energotechnika“, „Elinta“, „Renerga“, „Žilinskis ir Co“, „Dalis GERO“, „Vėjų spektras“, „Via Solis“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Planuoti ir valdyti energijos skirstomųjų tinklų ir įmonių energetikos ūkį.
 – Projektuoti ir eksploatuoti elektros ir šilumos tiekimo sistemas.
 – Spręsti finansinius uždavinius.
 – Priimti inžinerinius sprendimus, vertinant juos etiniu, socialiniu, ekonominiu, aplinkosauginiu bei saugos požiūriu.
 – Valdyti įvairius energetikos sistemos technologinius procesus ir technines sistemas.
 

Gali tapti

Išmaniųjų elektros energijos sistemų valdymo specialistu (-e)

Tai specialistas, kuris išmano moderniąsias elektros energijos sistemas, gali jas projektuoti, gali dirbti energetikos kompanijose ir kitose įmonėse.

Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių integravimo į energetikos sistemas specialistu (-e)

Absolventas gali dirbti atsinaujinančiosios energetikos sistemas eksploatuojančiose įmonėse, projektavimo biuruose, valstybinėse ir privačiose organizacijose, kurioms reikalingi ekspertai atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtros, naudojimo ir taikymo srityse.

Tvarios šiluminės energijos sistemų inžinieriumi (-e)

Tokių inžinierių darbas – projektuoti ir eksploatuoti šilumos ir šaldymo sistemas, šiluminius įrenginius. Jie konsultuoja šiais klausimais, nustato kokybės standartus tokiems darbams ir procedūroms, užtikrina saugų įrangos veikimą.

Šildymo ir šaldymo sistemų projektuotoju (-e)

Tai specialistai, projektuojantys mašinas, įrenginius ir technologines sistemas, susijusias su šilumos energetika. Taip pat jie gali projektuoti šilumos ir šaldymo namų ar įmonių sistemas, šiluminius įrenginius.

Energetikos sistemų veldymo specialistu (-e)

Pagrindinė šių žmonių pareiga – projektuoti elektros instaliacijas ir grandines. Jie sudaro sąmatų, sąnaudų sąrašą, įrenginėja, vadovaujasi duotomis techninėmis sąlygomis, kontroliuoja, planuoja ir tikrina įrenginius.

Šilumos energetikos inžinieriumi (-e)

Tokių inžinierių darbas – eksploatuoti šilumos ir šaldymo sistemas, šiluminius renginius. Jie konsultuoja šiais klausimais, nustato kokybės standartus tokiems darbams ir procedūroms, užtikrina saugų įrangos veikimą.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Dr. Vija Pakalkaitė

Dr. Vija Pakalkaitė

ICIS Europos Sąjungos energijos ir anglies dioksido rinkų analitikė
Vitalijus Baranskas

Vitalijus Baranskas

UAB „EPSO-G“ technikos vadovas
Jonas Vaišnys

Jonas Vaišnys

UAB „Soli Tek cells“ techninių sprendimų inžinierius
Gintaras Adžgauskas

Gintaras Adžgauskas

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Direktorius
Vytis Kopustinskas

Dr. Vytis Kopustinskas

Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro projektų vadovas
Kristina Norvaišienė

Kristina Norvaišienė

UAB „Ardynas“ direktorė

 

 

Atsiliepimai

Ramūnas Bikulčius

Ramūnas Bikulčius

AB „Litgrid“ Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovas

 

Esame įdarbinę ne vieną atsinaujinančios energijos specialybės absolventą. Elektros energetikos sistemos valdymui, eksploatavimui ir plėtrai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie ruošiami šioje studijų programoje. Svarbu, kad studentai jau studijuodami įtraukiami į bendrus Universiteto ir įmonių projektus, kuriuose įgyja vertingų praktinių žinių ir baigę studijas gali sėkmingai įsilieti į darbuotojų kolektyvus.

Linas Pušinaitis

Linas Pušinaitis

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

Atsinaujinančiosios energetikos studijos Elektros ir elektronikos fakultete buvo labai tvirtas pagrindas tolesnei darbinei veiklai ir karjerai. Tai žingsnis, kurio tikrai nesigailiu. Įgyti gebėjimai, aktyvus studentiškas gyvenimas, stažuotės studijų metu suformavo mane ir kaip žmogų, ir kaip specialistą.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Roma Račkienė
Studentų g. 48-238, Kaunas
el. p. roma.rackiene@ktu.lt