Doktorantūros studijų programos

Asmenis, turinčius magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomą, kviečiame rinktis doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete.